Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    datum boek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid huidig adres
inventaris 1690-09-20 219 35r Aafke Hettinga overledene Lanen 33
inventaris 1667-02-15 208 27r Aafke Doeckes
inventaris 1670-12-25 210 407r Aafke Gerloffs requirant
inventaris 1669-06-30 210 10r Aafke Heyns overledene
inventaris 1673-06-05 212 17r Aafke Philips overledene
inventaris 1673-06-05 212 17r Aafke Philips overledene
inventaris 1666-07-06 207 138r wijlen Aafke Yges Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r wijlen Aafke Yges Hondenstraat 8
inventaris 1667-01-29 207 392r Aaltie Hendrix Hingevelt aangever Hofstraat 16
inventaris 1666-07-06 207 138r Aate Aates Hondenstraat 8
inventaris 1667-01-23 207 340r Aate Edgers Noordijs 27
inventaris 1685-03-05 217 160r Aatie Rienx
inventaris 1664-07-26 206 225r Abbe Dirks
inventaris 1666-02-21 207 15r Abbe Eppes overledene
inventaris 1708-06-19 220 208r Abbe Feites wijdschipper
inventaris 1685-02-09 217 125r Abbe Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1677-12-21 213 144r Abbe Inses
inventaris 1663-10-13 206 126r Abbe Luyties requirant
inventaris 1680-01-30 216 32r Abe Pieters koopman Zoutsloot
inventaris 1671-12-11 211 166r Abe Pytters Voorstraat 99
inventaris 1666-03-00 207 22v Abel Bartholomaeus
inventaris 1666-02-21 207 15r Abel Jansen requirant
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen Abelius Jentiema kapitein
inventaris 1683-03-29 215 276r Abraham Jochums
inventaris 1701-01-17 219 148v dr. Abrahamus Bechius advocaat Hof van Friesland
inventaris 1672-10-07 211 121r Abrahamus Vetzensius Lanen 54
inventaris 1679-05-27 214 383r Acke Doyes aangever Zuiderhaven 13
inventaris 1700-09-12 220 171r Adonius Broersma
inventaris 1667-01-22 207 357r wijlen Adriaantie Pytters Ackersloot Zuiderhaven 71
inventaris 1675-05-11 212 345r Adriaen Majoor Kerkpoortstraat
inventaris 1680-07-27 214 376r Aebe Jeltes Heiligeweg 58
inventaris 1680-12-20 216 61r Aebe Pyters Noorderhaven 104
inventaris 1670-01-11 210 88r Aebe Pytters gelastigde crediteur Peterseliestraat
inventaris 1671-03-22 211 8r Aecht Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Aecht Pytters aangever Heiligeweg 21
inventaris 1666-05-05 207 66r de goederen van Aefcke Tiercks
inventaris 1666-05-05 207 66r Aefcke Tiercks
inventaris 1682-05-29 215 301r Aeffke Aerts Karremanstraat 27
inventaris 1685-03-03 217 155r Aeffke Ewerts aangever Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1686-04-13 218 252r Aeffke Reyns aangever Zeilmakersstraat 19
inventaris 1671-08-16 211 38r wijlen Aeffke Rijckerts
inventaris 1683-11-23 218 127r Aefke Arjens
inventaris 1673-03-27 211 398r wijlen Aefke Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1681-04-11 216 316r Aefke Fockes stadsvroedvrouw overledene
inventaris 1673-12-02 212 56r Aefke Foppes
inventaris 1722-12-01 220 325v Aefke Fransen aangever
inventaris 1673-06-16 211 363r wijlen Aefke Iskes Schritsen 5
inventaris 1667-08-30 208 270r Aefke Jacobs
inventaris 1664-11-14 206 243r Aefke Jacobs
inventaris 1664-11-15 206 247r Aefke Jacobs requireerde en aangever
inventaris 1667-08-30 208 270r Aefke Jacobs
inventaris 1664-11-15 206 247r Aefke Jacobs requireerde en aangever
inventaris 1700-01-15 219 134v Aefke Sibrens
inventaris 1686-04-09 217 184v Aeghjen Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1691-01-08 218 362r Aeghjen Claesses overledene Franekereind 10
inventaris 1690-11-17 219 43v Aeghjen Sybrens
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Aegtien Fransen Tempeler Voorstraat 25
inventaris 1663-07-27 206 54r wijlen Aeke Abbes
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen vroedsman Aeke Abbes Lanen 62
inventaris 1693-11-23 220 89r Aeltie Steensma
inventaris 1670-04-28 210 238r Aeltie Allerts aangever
inventaris 1670-05-21 210 178r Aeltie Allerts
inventaris 1687-08-16 217 294r Aeltie Broers
inventaris 1667-08-13 208 262r Aeltie Broes
inventaris 1680-02-13 214 253r Aeltie Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1680-11-26 214 426r Aeltie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1673-03-21 211 300r Aeltie Douwes aangever Zeilmakersstraat 13
inventaris 1679-03-20 213 395r Aeltie Ebes Kerkpad 1
inventaris 1691-04-28 219 47r Aeltie Foppes aangever Voorstraat
inventaris 1681-10-10 216 391v wijlen Aeltie Freerx Voorstraat 101
inventaris 1679-11-12 214 161r Aeltie Gerrits aangever Romastraat 13
inventaris 1670-09-09 210 314r Aeltie Hotses overledene
inventaris 1666-04-19 207 132r Aeltie Jacobs overledene
inventaris 1691-08-07 220 1r wijlen Aeltie Jacobs Noorderhaven 64
inventaris 1670-09-09 210 314r wijlen Aeltie Jans
inventaris 1684-04-02 217 60r Aeltie Jans
inventaris 1678-08-26 213 172r Aeltie Jans aangever Schritsen 21
inventaris 1680-12-22 216 10r Aeltie Jans
inventaris 1681-10-07 216 241r Aeltie Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Aeltie Jansen
inventaris 1695-12-30 220 130r Aeltie Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1681-01-04 216 1r Aeltie Jarighs
inventaris 1678-02-22 213 220r Aeltie Jelles Noorderhaven 18
inventaris 1682-05-15 215 230r Aeltie Joannis aangever
inventaris 1685-03-05 217 160r Aeltie Johannes overledene
inventaris 1679-05-27 214 383r Aeltie Martens aangever Zuiderhaven 13
inventaris 1666-11-15 207 270r Aeltie Minnes Lanen
inventaris 1668-08-28 209 353r Aeltie Nannes requirant
inventaris 1680-06-28 216 149r Aeltie Pieters dienstmaagd aangever Zuiderhaven
inventaris 1669-10-26 210 35r wijlen Aeltie Reyners overledene
inventaris 1664-05-11 206 169r wijlen Aeltie Vormers
inventaris 1663-01-31 206 15r Aeltie Wygers aangever Hofstraat 47west
inventaris 1679-07-24 214 46r Aeltje Swalue aangever Noorderhaven 77
inventaris 1673-09-04 211 403r Aeltje Ages Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1689-01-21 218 299ar Aeltje Dircks aangever Nieuwstraat 48
inventaris 1703-01-02 219 193r Aeltje Foppes overledene
inventaris 1679-02-11 213 297r Aeltje Foppes Voorstraat 70
inventaris 1673-03-27 211 398r Aeltje Hendrix overledene Franekereind 29oost
inventaris 1689-03-09 218 301v Aeltje Jans
inventaris 1673-01-14 211 255r Aeltje Jetzes
inventaris 1678-02-22 213 220r Aent Jelles Noorderhaven 18
inventaris 1671-10-13 211 107r Aert Claessen overledene
inventaris 1671-10-13 211 107r Aert Claessen overledene
inventaris 1696-09-21 220 146r vroedsman Aert Jacobs
inventaris 1682-05-29 215 301r Aert Willems gortmaker overledene Karremanstraat 27
inventaris 1673-10-01 211 410r Aertje Carstes
inventaris 1689-01-30 218 304r Aesge Minnes
inventaris 1666-07-06 207 138r [wijlen] Aete Ates Hondenstraat 8
inventaris 1667-02-15 208 27r Affke Jans
inventaris 1663-04-06 206 25r Afke Tierx
inventaris 1684-12-11 218 185r Age Jeltes Baske wijdschipper aangever Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1671-06-28 211 190r Age Sybrens
inventaris 1669-09-27 210 20r Agnietie Fenema aangever Sint Jacobstraat 12
inventaris 1685-08-28 218 246r Aike Sydses mr. grofsmid crediteur Zuiderhaven
inventaris 1668-12-02 209 278r Ake Gerlofs
inventaris 1722-12-01 220 325v Albert de Rhoo uitdrager overledene
inventaris 1681-08-02 216 191r Albert van Tholen herbergier aangever
inventaris 1668-09-22 209 325r Albert Annes waardeerder houtmolen
inventaris 1666-02-14 207 29r Albert Clasen wagenmeester
inventaris 1677-12-21 213 144r Albert Dirx
inventaris 1669-01-12 209 260r Albert Gerrits
inventaris 1690-07-22 219 23r Albert Gerrits Nauoog
inventaris 1701-10-03 220 178v Albert Hendriks Mollema mr. wagenmaker aangever Lombardstraat 4
inventaris 1667-02-26 208 141r Albert Jacobs requirant
inventaris 1676-06-27 213 21r of tot de thuiskomst van Albert Jansen Acker koopman Lanen 2
inventaris 1703-04-26 219 211v burgervaandrig Albert Pytters Hultscamp mr. zadelmaker overledene Hoogstraat 1
inventaris 1703-04-26 219 211v het dochtertje van Albert Pytters Hultscamp Hoogstraat 1
inventaris 1680-10-26 214 418r Albert Sioerdts scheepstimmerman Lanen 85oost
inventaris 1667-01-25 207 373r Albert Sybes Groen overledene
inventaris 1667-01-25 207 373r Albert Sybes Groen overledene
inventaris 1671-03-08 211 100r Albert Taeckes koopman
inventaris 1681-08-02 216 191r Albertie Alberts overledene
inventaris 1686-12-28 218 274r Aleff Gerrits Potter mr. pottenbakker Schritsen 27
inventaris 1686-06-12 218 285r Aleff Jansen
inventaris 1685-06-20 217 175r wijlen Aleff Oensen
inventaris 1699-07-08 219 121r Alegonda van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1669-09-27 210 20r Allert Kirgman aangever Sint Jacobstraat 12
inventaris 1680-01-27 214 346r wijlen Allert Claesses Havenplein 14
inventaris 1666-11-27 207 297r Allert Jansen Noorderhaven 80
inventaris 1663-12-14 206 97r Allert Tieerds requirant
inventaris 1670-05-21 210 178r Allert Tjeerts koopman
inventaris 1667-07-22 209 116r Amarenske Cornelis Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1681-02-18 216 200r Amelycke Jans aangever
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Gerrits aangever Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Haantjes overledene Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Tjeerds Suyrger Simon Stijlstraat 7
inventaris 1681-12-07 215 81r Amelyke Tjeerdts
inventaris 1672-06-18 211 179r wijlen Andries Bouwens
inventaris 1666-11-15 207 270r Andries Claesen requirant Lanen
inventaris 1681-05-19 216 186r wijlen Andries Clasen mr. metselaar Schritsen 56
inventaris 1674-07-17 212 205r Andries Douwes Zuiderhaven 57
inventaris 1691-11-10 220 10r Andries Douwes
inventaris 1696-05-08 219 106r Andries Feddes
inventaris 1700-09-17 219 147r Andries Hansen kladschilder overledene Schritsen 35
inventaris 1674-05-05 212 256r Andries Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1670-09-09 210 314r de kinderen van Andries Jansen
inventaris 1681-11-29 216 371r wijlen Andries Sybouts Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Andries Sybouts Vlasman kind
inventaris 1666-07-06 207 138r Andries Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1668-04-03 209 90r wijlen Andrys van der Boechorst kapitein Admiraliteit in Friesland Noorderhaven 104
inventaris 1669-10-26 210 35r Andrys Jansen aangever
inventaris 1671-10-19 211 48r Anna Jentzma
inventaris 1671-10-21 211 72r Anna Jentzma
inventaris 1673-01-07 212 45r Anna Visschers
inventaris 1667-12-12 208 369r Anna Heres requireerde
inventaris 1666-02-21 207 15r wijlen Anna Jacobs
inventaris 1676-08-28 213 48r Anne Bouwes Cetelaer koperslager overledene Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1664-03-29 206 134r Anne Buwes requirant
inventaris 1685-03-03 218 197r Anne Jansen mr. schoenmaker
inventaris 1669-07-30 210 30r wijlen Anne Sipkes bakker
inventaris 1683-01-20 217 1r Annius Fenema oud procureur-fiscaal overledene
inventaris 1666-03-29 207 55r Ansck Lammerts aangever
inventaris 1691-07-14 219 96r Ansk Bordes
inventaris 1688-06-15 217 304v wijlen Anske Jacobs mr. scheepstimmerman
inventaris 1671-10-13 211 107r Anske Jacobs timmerman
inventaris 1696-05-07 220 138r Anskjen Jacobs aangever
inventaris 1687-02-02 217 281r wijlen Anthony Anthonys Oesters mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1690-09-20 219 35r Anthony Hectors Hoytema Lanen 33
inventaris 1687-02-02 217 281r Anthonys Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1669-04-26 210 1r Antie Adius aangever
inventaris 1676-06-07 213 1r Antie Adius aangever
inventaris 1669-04-26 210 1r Antie Adius aangever
inventaris 1685-03-05 217 160r Antie Gretiinga
inventaris 1714-06-21 220 251v Antie Groenwoldt
inventaris 1693-11-23 220 89r Antie Steensma overledene
inventaris 1672-10-07 211 121r Antie Vetzensius Lanen 54
inventaris 1686-01-05 217 182vr Antie Aedes aangever Lanen 58
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Antie Aedes Voorstraat 47
inventaris 1685-06-20 217 175r Antie Aeleffs
inventaris 1671-10-13 211 107r Antie Aerts
inventaris 1681-10-10 216 391v Antie Aerts Voorstraat 101
inventaris 1690-04-15 218 359r Antie Ages overledene
inventaris 1667-01-25 207 373r Antie Albarts
inventaris 1670-12-05 210 351r Antie Allerts overledene
inventaris 1667-01-02 207 274r Antie Andries dienstmaagd Sint Jacobstraat 9
inventaris 1694-02-09 220 97r Antie Andries aangever
inventaris 1695-06-25 220 113r Antie Andries overledene
inventaris 1688-06-15 217 304v Antie Ansckes
inventaris 1688-06-15 217 304v Antie Anskes
inventaris 1687-02-02 217 281r Antie Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1669-06-30 210 10r Antie Arents
inventaris 1666-10-19 207 231r Antie Auckes requirant en aangever
inventaris 1671-01-11 211 112r Antie Bartels
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1692-06-18 220 68r Antie Bentes
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1673-05-22 212 9r Antie Bouwes Noorderhaven 6
inventaris 1678-09-03 213 224r Antie Claeses
inventaris 1679-01-07 214 198r Antie Clases aangever Schoolsteeg
inventaris 1680-10-26 214 418r Antie Cornelis Lanen 85oost
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1668-05-04 208 403r Antie Dirx aangever
inventaris 1697-01-13 219 109r Antie Dirx Schritsen 19
inventaris 1687-01-26 217 256r wijlen Antie Douwes overledene Schritsen 21
inventaris 1671-01-02 210 363r Antie Emmerix Franekereind 23
inventaris 1666-08-11 207 169r Antie Floris aangever
inventaris 1662-09-15 206 1r Antie Foppes requirant
inventaris 1662-09-15 206 1r wijlen Antie Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Antie Foppes
inventaris 1669-03-22 209 409r Antie Fransen aangever
inventaris 1680-10-15 216 131r Antie Fredrix Lanen 24
inventaris 1666-11-27 207 297r Antie Gatzes Noorderhaven 80
inventaris 1671-01-05 210 383r Antie Gerrits Hardenburg
inventaris 1684-06-13 217 83r Antie Gerryts Hardenburg Franekereind 8
inventaris 1667-03-28 208 122r Antie Gijsberts overledene
inventaris 1667-03-28 208 122r Antie Gijsberts overledene
inventaris 1680-07-27 214 376r Antie Haebels Heiligeweg 58
inventaris 1675-05-11 212 345r Antie Hanses Kerkpoortstraat
inventaris 1671-04-08 211 44r Antie Hayes aangever Hondenstraat 6
inventaris 1668-10-15 209 268r wijlen Antie Heeres
inventaris 1685-06-16 217 229r Antie Hemmes wasvrouw geinventariseerde
inventaris 1667-01-29 207 386r wijlen Antie Hendricks
inventaris 1682-03-14 215 159r Antie Hendriks IJssel overledene Rommelhaven 1
inventaris 1678-07-19 213 167r Antie Hendrix Mouts
inventaris 1676-08-28 213 48r Antie Henrix gewesen dienstmaagd aangever Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Antie Heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1682-11-04 215 264r Antie Hillebrants aangever
inventaris 1680-11-30 214 447r Antie Jacobs aangever Lanen 44
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1667-02-26 208 141r Antie Jacobs
inventaris 1664-10-01 206 232r Antie Jaitses
inventaris 1687-03-15 217 261r Antie Jans dienstmaagd overledene
inventaris 1667-07-22 209 116r Antie Jans aangever Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1668-06-22 209 225r Antie Jans geinventariseerde
inventaris 1664-11-15 206 247r Antie Jans
inventaris 1667-06-25 208 253r Antie Jans requireerde
inventaris 1666-06-17 207 165r Antie Jans aangever
inventaris 1667-01-25 207 373r wijlen Antie Jans
inventaris 1668-06-22 209 225r Antie Jans geinventariseerde
inventaris 1680-06-17 214 398r Antie Jans
inventaris 1680-12-14 214 436r Antie Jans aangever
inventaris 1668-06-22 209 399r Antie Jans
inventaris 1676-01-12 212 396r wijlen Antie Jans
inventaris 1723-05-21 220 344v wijlen Antie Jans Bildtstraat 19
inventaris 1701-10-03 220 178v Antie Jans Lombardstraat 4
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Jans IJsenbeeck aangever Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1697-01-13 219 109r Antie Jans Isenbeek overledene Schritsen 19
inventaris 1670-10-29 211 1r Antie Jans Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-12-05 210 351r Antie Jansen aangever
inventaris 1682-07-18 215 203r Antie Jansen Vijver 3
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1675-02-04 212 265r Antie Jelles aangever Hoogstraat 15
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jelles Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1674-10-19 212 237r Antie Jeppes overledene
inventaris 1679-02-19 213 280r Antie Jilts aangever Voorstraat 71
inventaris 1682-01-03 216 436r Antie Jobs
inventaris 1666-08-11 207 169r Antie Jochems aangever
inventaris 1683-03-29 215 276r Antie Jochums overledene
inventaris 1667-06-12 209 21r Antie Jurjens Moriaanstraat
inventaris 1690-08-27 219 30r Antie Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1671-04-08 211 44r Antie Keympes Hondenstraat 6
inventaris 1668-07-03 209 127r Antie Lammerts overledene Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1679-11-28 214 141r wijlen Antie Lieuwes Zeilmakersstraat 11
inventaris 1682-12-11 216 430r Antie Lyckles overledene Nieuwstraat 16
inventaris 1667-06-18 208 227r Antie Minnes overledene
inventaris 1667-06-18 208 227r Antie Minnes overledene
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen Antie Pieters
inventaris 1682-07-18 215 203r Antie Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Antie Pieters Vijver 3
inventaris 1680-06-28 216 149r Antie Pyters Zuiderhaven
inventaris 1674-02-22 212 245r wijlen Antie Pyters Molenpad 6
inventaris 1671-01-11 211 112r Antie Pytters aangever
inventaris 1670-09-12 210 297r wijlen Antie Pytters Molenpad 6
inventaris 1683-10-01 217 37r Antie Pytters
inventaris 1666-10-19 207 231r Antie Pytters
inventaris 1668-12-22 209 232r Antie Pytters geinventariseerde
inventaris 1668-12-22 209 232r Antie Pytters
inventaris 1668-12-22 209 232r Antie Pytters geinventariseerde
inventaris 1663-10-20 206 73v Antie Reinerts aangever Zoutsloot 20
inventaris 1685-02-09 217 125r Antie Reyners aangever Rommelhaven 2oost
inventaris 1671-01-09 210 367r wijlen Antie Reyners Jeddema geinventariseerde Zuiderhaven 2
inventaris 1680-02-04 214 344r Antie Riemers Kerkpoortstraat 13
inventaris 1671-01-02 210 363r Antie Rijx overledene Franekereind 23
inventaris 1681-09-29 215 60r Antie Rinnerts Eelcoma aangever
inventaris 1681-03-22 216 206r Antie Sierx
inventaris 1674-02-22 212 245r Antie Sydses Molenpad 6
inventaris 1681-01-28 216 6r wijlen Antie Taekes
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Antie Tieerdts Lanen 44
inventaris 1667-04-26 208 161r Antie Tiepkes Kerkpoortstraat 59
inventaris 1679-12-02 214 147r Antie Tjeerdts Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-03-17 214 334r Antie Tjeerdts overledene Noorderhaven 98
inventaris 1683-10-01 217 37r Antie Tjeerdts aangever en creditrice
inventaris 1669-01-11 209 364r Antie Tjeerdts Bonck requirant
inventaris 1686-07-13 217 200v Antie Tjepckes Voorstraat 83
inventaris 1669-05-05 210 332r Antie Tonis overledene Voorstraat 71
inventaris 1684-03-24 218 233r Antie Tymens overledene
inventaris 1679-03-20 213 399v Antie Willems overledene
inventaris 1667-01-22 207 357r Antie Wobbes aangever Zuiderhaven 71
inventaris 1671-03-08 211 100r Antie Wobbes overledene
inventaris 1673-11-10 212 22r Antie Wybes overledene Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Antie Wybes overledene Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1678-12-17 214 33r Antje Scheltema
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Antje Everts Noorderhaven 18
inventaris 1678-10-03 213 182r Antje Foppes
inventaris 1679-05-09 213 408r Antje Fristzes Schritsen 55
inventaris 1679-02-27 213 317r Antje Hendrix Rommelhaven 15
inventaris 1703-01-31 219 196v Antje Hendrix aangever
inventaris 1674-04-10 212 140r Antje Hessels aangever
inventaris 1678-09-03 213 224r Antje Hiddes de Vries
inventaris 1675-02-25 212 275r Antje Jacobs overledene Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1673-02-14 211 309r Antje Jans overledene
inventaris 1689-01-10 218 297r Antje Jans aangever
inventaris 1680-01-22 214 184r Antje Jansen
inventaris 1673-01-14 211 255r Antje Jetzes
inventaris 1689-01-10 218 297r Antje Jochums overledene
inventaris 1680-02-10 214 270r Antje Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris 1679-03-11 213 362r Antje Reyners aangever
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Antje Sipkes Heiligeweg 68
inventaris 1674-02-17 212 123r Antje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1673-02-13 211 259r Antje Tjeerdts aangever
inventaris 1679-01-30 213 390r Antje Tjeerdts Schol overledene
inventaris 1679-01-30 213 390r Antje Tjeerdts Schol overledene
inventaris 1700-08-26 219 140r Antje Wiltetus Jelgersma aangever
inventaris 1664-03-29 206 134r Antje Wybes
inventaris 1664-03-29 206 134r Antje Wybes
inventaris 1727-07-19 220 389r Antje Wygers Kalkenstein overledene
inventaris 1684-04-17 218 39r Antje Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1671-05-30 211 80r Ardriaan Steur
inventaris 1704-01-15 219 218v wijlen Arent Cornelis Liemendijk 40
inventaris 1666-12-06 207 327r Arent Jansen
inventaris 1666-12-06 207 327r Arent Jansen aangever
inventaris 1669-06-30 210 10r wijlen Arent Silvester
inventaris 1666-10-19 207 231r Ariaantie Pytters
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Ariaentie Dircks
inventaris 1671-04-27 211 31r wijlen Arien Thonis
inventaris 1667-01-29 208 132r Arien Watses bakker overledene Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Arien Watses bakker overledene Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-25 207 373r wijlen Arjaantie Arjens
inventaris 1667-01-22 207 357r Arjaantie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1698-07-12 220 163v Arjaentie Feikes overledene
inventaris 1679-07-16 214 180r Arjaentie Fransen Hannema
inventaris 1681-02-02 216 354r wijlen Arjaentie Hanses
inventaris 1681-02-02 216 354r Arjaentie Jacobs
inventaris 1666-04-21 207 59r Arjaentie Pytters bakkerse debiteur
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjaentje Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1690-05-06 220 20r Arjaentje Pytters aangever Lanen
inventaris 1681-05-04 216 180r Arjen Crytenburg mr. chirurgijn Sint Christoffelsteeg
inventaris 1691-01-06 220 24r Arjen van Heemert apotheker Noorderhaven 61
inventaris 1682-03-07 216 423r burgervaandrig Arjen Arjens Altena Heiligeweg 17
inventaris 1692-06-18 220 68r Arjen Cornelis
inventaris 1678-02-22 213 220r Arjen Everts Oosterbaan Noorderhaven 18
inventaris 1675-05-06 212 357r Arjen Ewerts
inventaris 1683-11-23 218 127r Arjen Ewerts lijnslager en koopman overledene
inventaris 1690-07-22 219 23r wijlen Arjen Gerrits
inventaris 1668-10-27 209 339r Arjen Gijsberts requirant
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjen Hansen van Heemert Noorderhaven 61
inventaris 1668-06-22 209 225r wijlen Arjen Heeres Cleintie
inventaris 1690-08-27 219 30r Arjen Keimpes aangever Heiligeweg 3
inventaris 1695-01-08 220 151r Arjen Symens Voorstraat 53
inventaris 1698-04-23 220 161v Arjen Tavis
inventaris 1674-05-14 212 154r wijlen Arjen Theunis Droogstraat 57
inventaris 1681-01-28 216 6r Arjen Wobbes overledene
inventaris 1663-04-29 206 36r Arrjen Gijsberts
inventaris 1674-10-13 212 191r de kinderen van Ate Intes
inventaris 1670-05-14 210 253r Ate Tzjallings requirant Zoutsloot 45
inventaris 1663-10-30 206 129r Atie Jans requirant
inventaris 1663-10-30 206 129r Atie Jans requirant
inventaris 1670-10-29 211 1r Atse Dirx portier [staat: poorter] Brouwersstraat 19achter
inventaris 1679-05-27 214 383r Attie Doyes overledene Zuiderhaven 13
inventaris 1678-10-03 213 182r Attie Foppes
inventaris 1669-12-10 210 70r Attie Pytters de Adam aangever Franekereind 14
inventaris 1684-03-24 218 233r Attie Steffens
inventaris 1675-02-04 212 265r Attje Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1666-12-10 207 314r Auck Jans overledene Vijverstraat 30
inventaris 1684-10-02 218 100r Auck Lolckes Lanen 82
inventaris 1690-04-29 219 1r Auck Lolkes aangever Rapenburg
inventaris 1673-02-10 211 208r Auck Oenes aangever
inventaris 1683-10-01 217 37r Auck Pytters
inventaris 1667-04-03 208 295r Auck Pytters
inventaris 1673-09-09 212 170r Aucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1664-11-15 206 247r Aucke Douwes
inventaris 1664-11-14 206 243r Aucke Douwes requireerde
inventaris 1664-11-14 206 243r Aucke Douwes requireerde
inventaris 1680-04-16 214 308r wijlen Aucke Eeckes
inventaris 1681-10-10 216 391v Aucke Gerrits Voorstraat 101
inventaris 1688-06-15 217 304v Aucke Gerrits mr. schoenmaker
inventaris 1673-04-25 211 388r Aucke Jacobs
inventaris 1671-01-02 210 363r wijlen Aucke Jacobs metselaar Franekereind 23
inventaris 1682-01-03 216 436r Aucke Jansen
inventaris 1684-02-04 217 65r burgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker
inventaris 1684-04-03 218 30r burgervaandrig Aucke Jansen Banga
inventaris 1680-01-27 214 346r Aucke Sybes Bontekoe Havenplein 14
inventaris 1702-08-26 219 188v Aucke Sytzes mr. popmaker overledene Voorstraat 67
inventaris 1673-05-22 212 9r Aucke Tomas Noorderhaven 6
inventaris 1683-04-10 215 280r Auckie Joostes Voorstraat 55
inventaris 1683-05-30 215 313r Auckien Doeckes overledene Zoutsloot 54
inventaris 1673-12-02 212 56r Auckien Ewerts dienstmaagd aangever
inventaris 1666-09-08 208 0v Auckien Hendriks de Witt
inventaris 1667-06-18 208 227r Auckien Joannis requirant
inventaris 1687-03-03 217 265r Auckjen
inventaris 1670-05-09 210 303r Auckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1676-03-02 212 428r Auckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1672-10-15 211 186r Auckjen Merckes Vogelsangh aangever
inventaris 1722-01-23 220 299v Augustinus van Hoeff wijnhandelaar erfgenaam van 1/8
inventaris 1722-01-23 220 299v Augustinus de Moll erfgenaam van 1/8
inventaris 1668-10-15 209 268r burgervaandrig mr. Augustinus Siersma curator ad actum divisionis
inventaris 1674-01-13 212 161r mr. Augustinus van Siersma chirurgijn Admiraliteit in Friesland overledene Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen mr. Augustinus van Siersma [staat: Ciersma] chirurgijn Admiraliteit in Friesland
inventaris 1667-07-22 209 116r burgemeester Augustinus Pieters requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1682-05-22 216 419r oud burgemeester Augustinus Pytters
inventaris 1671-01-11 211 112r Auke Bartels
inventaris 1667-08-30 208 270r de twee nagelaten kinderen van wijlen Auke Douwes wijdschipper overledene
inventaris 1667-08-30 208 270r Auke Douwes wijdschipper overledene
inventaris 1679-03-20 213 395r Auke Jansen bakker Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 399v Auke Jansen
inventaris 1680-10-15 216 131r Auke Poppes Lanen 24
inventaris 1670-01-28 210 133r Auke Poppes requirant
inventaris 1704-10-29 220 200r Aukjen Annes overledene
inventaris 1701-01-17 219 148v Aurelia Bechius
inventaris 1680-11-26 214 426r Ayse Arjens Hoogstraat 1achter
inventaris 1674-05-14 212 154r Ayse Arjens Mahiu koopman Droogstraat 57
inventaris 1685-01-06 218 121r Ayse Arjens Mahiuw Zuiderhaven 31
inventaris 1663-10-30 206 129r Baeft Poppes requireerde
inventaris 1671-10-19 211 48r Baernt Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland aangever
inventaris 1671-10-19 211 48r Baernt Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland aangever
inventaris 1671-10-21 211 72r Baernt Hiddes de Vries kapitein
inventaris 1667-01-02 207 274r Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit requirant Sint Jacobstraat 9
inventaris 1674-05-08 212 197r dr. Barnhardus Swaluwe Hofstraat 27
inventaris 1673-01-07 212 45r burgemeester Bartel Lantingh
inventaris 1670-05-21 210 178r Bartel Cleysen Lantingh requirant
inventaris 1680-10-26 214 418r Bastiaen Abrahams Lanen 85oost
inventaris 1673-10-01 211 410r Bastiaen Carstes
inventaris 1680-02-13 214 253r Bastiaen Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1680-10-26 214 418r de nagelaten kinderen van wijlen Bastiaen Poules Lanen 85oost
inventaris 1692-09-26 220 22r Bastiaen Werps mr. scheepstimmerman overledene Sint Odolphisteeg
inventaris 1670-01-11 210 100r Bauck Gosses Heiligeweg 56
inventaris 1674-05-05 212 256r Bauck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1666-09-27 207 208r Bauck Jilderens
inventaris 1673-03-17 211 271r Bauck Pytters dienstmaagd aangever
inventaris 1670-08-12 210 282r wijlen Bauck Reiners Both Apothekerstraat
inventaris 1686-10-07 217 241r Baucke Bauckes Scheerstraat 12
inventaris 1690-02-06 218 344r Baucke Fockes Heiligeweg 13
inventaris 1711-04-23 220 242v Baucke Fockes Agricola aangever Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1674-02-22 212 245r Baucke Pyters mr. kleermaker [staat: snijder] Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r Baucke Pytters mr. kleermaker getuige Molenpad 6
inventaris 1682-07-18 215 203r Baucke Rinses Vijver 3
inventaris 1673-02-10 211 208r Baucke Zierx mr. schoenmaker overledene
inventaris 1680-11-30 214 447r Bauckien Douwes Lanen 44
inventaris 1681-02-17 216 235r Bauckien Jacobs aangever Zoutsloot
inventaris 1681-05-19 216 186r Bauckien Sybrens overledene Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Bauckien Sybrens overledene Schritsen 56
inventaris 1670-02-23 210 160r Bauckien Willems aangever
inventaris 1684-02-11 218 107r Bauckjen Sopingius Rozengracht 19
inventaris 1674-05-07 212 145r Bauckjen Clases aangever
inventaris 1668-10-27 209 339r wijlen Bauckjen Doedes
inventaris 1679-01-30 213 390r Bauckjen Douwes
inventaris 1682-07-18 215 203r Bauckjen Pieters Vijver 3
inventaris 1687-01-26 217 256r Bauckjen Pytters Schritsen 21
inventaris 1701-10-21 219 169r Bauckjen Teunis
inventaris 1668-05-16 209 415r Bauk Gosses aangever
inventaris 1668-05-16 209 415r Bauk Gosses aangever
inventaris 1668-10-27 209 339r Bauk Seerps
inventaris 1666-11-21 207 308r Bauke Folckerts
inventaris 1663-03-17 206 19r Bauke Reins requirant
inventaris 1691-06-26 219 59r Baukje Pyters Oldaans
inventaris 1685-06-20 217 175r Baukjen Aeleffs aangever
inventaris 1725-08-29 220 356v Baukjen Martens aangever
inventaris 1679-03-12 214 14r Bavius Gonggrijp Voorstraat 50
inventaris 1667-02-15 208 37r Bavius Schultetus apotheker requirant Voorstraat 54
inventaris 1668-04-03 209 90r Beatryx Lammerts overledene Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Beatryx Lammerts overledene Noorderhaven 104
inventaris 1675-12-02 212 408r Beern Boyes mr. kuiper
inventaris 1703-01-03 220 194v wijlen Beern Jansen kalkdrager
inventaris 1691-08-05 220 14r Beern Pyters mr. korfmaker
inventaris 1683-04-10 215 280r Beern Symens mr. tingieter waardeerder Voorstraat 55
inventaris 1675-02-25 212 275r mr. Beernt Stint Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-12-02 212 408r Beernt Jacobs aangever
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Beernt Jacobs
inventaris 1667-05-02 208 184r Beernt Jansen bakker debiteur
inventaris 1684-04-03 218 30r Beerntie Jansen schipper
inventaris 1694-02-20 220 102r Beerntie Jochums aangever
inventaris 1663-01-31 206 15r wijlen Beert Tiepkes erflater Hofstraat 47west
inventaris 1673-03-11 211 292r Beeuckje Sybes
inventaris 1667-08-13 208 262r Beidske Ruierds aangever
inventaris 1698-04-23 220 161v Beitske Abrahams overledene
inventaris 1674-05-08 212 197r Belitie IJsbrands Codde overledene Hofstraat 27
inventaris 1691-01-08 218 362r Bente Geerdts Boncq Franekereind 10
inventaris 1695-08-27 220 125r Bente Gosses
inventaris 1691-08-07 220 1r Bente Gosses wijdschipper overledene Noorderhaven 64
inventaris 1681-02-02 216 354r Bente Jarichs wijdschipper
inventaris 1669-04-26 210 1r Bente Roelofs
inventaris 1692-06-18 220 68r Bente Roelofs koopman overledene
inventaris 1668-09-08 209 329r Bente Tjeerds Bonk
inventaris 1669-01-11 209 364r Bente Tjeerdts Bonck requirant
inventaris 1667-01-29 208 132r Berber Ariens Heiligeweg 24
inventaris 1686-06-12 218 285r Berber Caspers aangever
inventaris 1674-11-19 212 341r Berber Jans
inventaris 1680-04-24 214 302r Berber Jans aangever
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Berber Jans Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1723-05-21 220 344v Berber Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1684-04-02 217 60r Berber Lolckes
inventaris 1689-03-09 218 301v Berber Lolkes
inventaris 1679-03-12 214 14r wijlen Berber Palzes Voorstraat 50
inventaris 1667-01-29 208 132r wijlen Berber Tuenes Heiligeweg 24
inventaris 1722-01-23 220 299v Berbera Stansen erfgenaam van 1/9
inventaris 1692-06-18 220 68r Berbertie Claeses aangever
inventaris 1715-08-22 219 221r Berbertie Lolkes overledene
inventaris 1683-10-12 217 43r Berbrechie Tjommes Stickersma
inventaris 1679-07-24 214 46r dr. Bernhardus Swalue stads medicinae doctor overledene Noorderhaven 77
inventaris 1686-12-28 218 274r Betske Gerrits aangever Schritsen 27
inventaris 1706-09-16 220 204v Bettje Dirx overledene
inventaris 1684-04-17 218 39r Bettje Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1680-01-29 214 247r Beytsche Gatses aangever Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Beytsche Gatses aangever Bildtpoort (gebied)
inventaris 1681-04-15 216 214r Beytsche Minnes aangever
inventaris 1684-03-25 218 36r Beytske Jacobs aangever Heiligeweg 8
inventaris 1673-03-27 211 398r wijlen Boele Gouckes Franekereind 29oost
inventaris 1666-07-06 207 138r [wijlen] Bokke Joostes Hondenstraat 8
inventaris 1667-03-21 209 7r Boldewijn Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1671-06-28 211 200r Botie Jans overledene Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1663-01-29 206 10v Botte Jacobs requirant
inventaris 1702-09-28 220 188v Botte Rienx zeevarend persoon overledene
inventaris 1666-11-13 207 216r Bottie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1679-07-16 214 77r Bottie Dirx Schritsen 2
inventaris 1694-08-10 220 111r Bottie Gerrits
inventaris 1669-03-22 209 409r Bottie Wybes requirant
inventaris 1663-03-17 206 19r Bottje Reins overledene
inventaris 1680-10-26 214 418r Boukien Abrahams Lanen 85oost
inventaris 1673-11-10 212 22r Bouwe Annes Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-09-09 212 170r Bouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1690-11-17 219 43v Bouwe Sybrens
inventaris 1669-11-19 210 47r Bouwen Hessels mr. stadssmid
inventaris 1673-05-22 212 9r Bouwen Hessels mr. smid overledene Noorderhaven 6
inventaris 1675-12-02 212 408r Boye Jochems
inventaris 1681-05-01 216 170v Brechttie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-03-22 216 206r Broer Corneelis
inventaris 1684-12-05 217 120r Broer Hendricks
inventaris 1667-08-13 208 262r Broer Jacobs trekschipper op Leeuwarden overledene
inventaris 1678-11-14 214 96r Broer Jans
inventaris 1680-04-19 214 290r Broer Jans Grote Bredeplaats 1
inventaris 1679-03-18 214 90r Broer Jans
inventaris 1689-10-15 218 339r Broer Jans zeilmaker crediteur
inventaris 1666-06-17 207 165r Broer Lieuwes mr. schoenmaker overledene
inventaris 1666-06-17 207 165r de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Broer Lieuwes mr. schoenmaker overledene
inventaris 1682-05-22 216 419r Broer Sydses
inventaris 1683-03-13 215 255r wijlen Broer Sytses
inventaris 1673-04-11 211 349r Bruin Hendrix Franekereind 6
inventaris 1670-04-14 210 226r Buricius Belida geinventariseerde Simon Stijlstraat 3
inventaris 1664-03-29 206 134r Buwe Annes requireerde en aangever
inventaris 1664-03-29 206 134r Buwe Annes requireerde en aangever
inventaris 1668-10-27 209 339r Buwe Doedes
inventaris 1690-04-15 218 359r Buwe Haitses
inventaris 1667-01-23 207 340r oud burgemeester Buwe Thomas requirant Noordijs 27
inventaris 1705-06-03 220 204r burgemeester C. Wijngaarden aangever
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Carst Bastiaens Zuiderhaven 6
inventaris 1673-10-01 211 410r Carst Batiaens overledene
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Carst Carsten Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1667-02-26 208 141r Carst Jacobs requirant
inventaris 1711-03-09 220 241v Carst Jansen Ros mr. kastmaker beheerder kast
inventaris 1686-04-09 217 184v jonker Casper van Feugen Noordijs 15
inventaris 1680-04-19 214 290r Catalina Dubois Grote Bredeplaats 1
inventaris 1678-11-14 214 96r Cathalina du Bois [staat: Dubois]
inventaris 1680-12-20 216 61r de afwezige Catharina de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1679-07-16 214 77r wijlen Christoffel Roorda goudsmid Schritsen 2
inventaris 1671-01-02 210 363r Ciprianus Nicolai notaris Franekereind 23
inventaris 1667-04-01 208 64r oud burgemeester Claas Sanstra overledene
inventaris 1663-09-29 206 48r Claas Egberts
inventaris 1666-03-31 207 51r Claas Joannies requirant
inventaris 1667-01-25 207 373r Claas Lammerts requirant
inventaris 1681-09-05 216 227r Claas Lammerts Drost schuitevoerder Karremanstraat 10
inventaris 1667-03-28 208 122r Claas Minnes requirant
inventaris 1666-03-26 207 1r wijlen Claas Pytters Elbeda koopman
inventaris 1667-04-26 208 161r Claas Wopkes requirant Kerkpoortstraat 59
inventaris 1664-10-21 206 209r Claaske Pieters overledene Voorstraat 72
inventaris 1671-10-13 211 107r Claerke Aerts
inventaris 1674-05-14 212 215r oud burgerhopman Claes Falcken Brouwersstraat 1b
inventaris 1681-09-20 215 69r Claes Andries aangever Lanen 19
inventaris 1680-06-28 216 149r Claes Andries mr. kleermaker Zuiderhaven
inventaris 1681-12-20 216 382r Claes Andries koopman Rozengracht 37
inventaris 1681-02-28 216 106r Claes Andries koopman Rommelhaven 9
inventaris 1676-03-02 212 428r de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga Noorderhaven 47
inventaris 1673-04-25 211 388r burgervaandrig mr. Claes Auckes Augustinusga
inventaris 1673-09-09 212 170r burgervaandrig Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1669-09-12 210 217r wijlen Claes Claesen bakker Brouwersstraat 14
inventaris 1673-06-05 212 17r Claes Claesen
inventaris 1669-12-10 210 70r Claes Claesen Bilkert Franekereind 14
inventaris 1669-07-15 210 14r Claes Cornelis bakker gecommitteerde crediteur
inventaris 1705-02-27 220 203r wijlen Claes Cornelis schoenmaker
inventaris 1681-05-01 216 170v Claes Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1697-01-13 219 109r Claes Dirx Schritsen 19
inventaris 1685-08-28 218 246r Claes Douwes mr. ankersmid overledene Zuiderhaven
inventaris 1667-06-25 208 253r Claes Douwes
inventaris 1688-11-14 217 318r Claes Everts Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1675-05-06 212 357r Claes Ewerts
inventaris 1670-01-11 210 100r Claes Feyckes gortmaker Heiligeweg 56
inventaris 1685-02-09 217 125r Claes Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1680-04-24 214 302r Claes Fransen
inventaris 1680-09-27 215 1r Claes Freerx Braam overledene Noorderhaven 61
inventaris 1674-10-15 212 217r Claes Freerx Braem Grote Bredeplaats 2
inventaris 1679-05-09 213 408r Claes Friftses Schritsen 55
inventaris 1667-02-15 208 37r Claes Gerrits Bramius apotheker overledene Voorstraat 54
inventaris 1672-02-17 211 116r Claes Goyties
inventaris 1666-11-13 207 216r Claes Huiberts Hoogstraat 6
inventaris 1670-05-06 210 261r Claes Huiberts
inventaris 1677-07-09 213 125r Claes Huyberts koopman Grote Bredeplaats 19
inventaris 1669-07-30 210 30r Claes Huyberts gecommitteerde crediteur
inventaris 1666-03-26 207 1r Claes Huyberts koopman requirant
inventaris 1667-06-25 208 253r Claes Huyberts curator ad actum divisionis
inventaris 1674-11-14 212 288r Claes Huyberts koopman
inventaris 1681-10-10 216 391v Claes Jacobs wijdschipper Voorstraat 101
inventaris 1670-08-18 210 290r Claes Jans gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1687-03-15 217 261r de kinderen van wijlen Claes Jansen
inventaris 1679-12-19 214 164r Claes Jansen mr. scheepstimmerman overledene
inventaris 1679-12-19 214 164r Claes Jansen mr. scheepstimmerman overledene
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Claes Jansen scheepstimmerman Schoolsteeg
inventaris 1683-11-23 218 127r Claes Jansen
inventaris 1667-12-12 208 369r vroedsman Claes Jansen Faber requirant
inventaris 1697-01-13 219 109r Claes Jansen Isenbeek aangever Schritsen 19
inventaris 1681-08-11 216 248r oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh mr. brouwer overledene Hoogstraat 27
inventaris 1681-02-18 216 200r oud hopman Claes Jansen Valckenburgh
inventaris 1681-01-04 216 1r Claes Jarighs
inventaris 1682-05-19 216 408v Claes Jetses Noorderkade 13
inventaris 1668-10-14 209 197r Claes Juiens Fontein requirant Voorstraat 25
inventaris 1671-01-09 210 367r wijlen Claes Jurriens Fonteyn geinventariseerde Zuiderhaven 2
inventaris 1690-08-27 219 30r Claes Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1673-09-26 211 413r Claes Marcus Spruit Lanen 85west
inventaris 1681-02-03 216 51r Claes Marcus Spruyt distillateur aangever Lanen
inventaris 1680-01-27 214 346r Claes Minnes mr. blokmaker Havenplein 14
inventaris 1687-01-26 217 256r Claes Pytters Schritsen 21
inventaris 1666-12-10 207 314r Claes Pytters requireerde Vijverstraat 30
inventaris 1674-11-14 212 288r Claes Rinties koopman aangever
inventaris 1704-10-29 220 200r wijlen Claes Saskers zeevarend persoon
inventaris 1666-09-27 207 188r wijlen Claes Sioerds
inventaris 1669-11-23 210 57r Claes Sipckes Amelander schipper overledene Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Claes Sipckes Amelander schipper overledene Hoogstraat 31
inventaris 1669-05-05 210 332r Claes Sipkes Amelander requirant Voorstraat 71
inventaris 1673-02-10 211 208r Claes Stennerts mr. stadstimmerman
inventaris 1703-01-31 219 196v Claes Sybes
inventaris 1679-12-02 214 147r Claes Sybes Bontekoe wijdschipper Grote Bredeplaats 13
inventaris 1671-06-28 211 190r Claes Sybrens
inventaris 1684-12-05 217 120r Claes Theunis aangever
inventaris 1673-04-11 211 349r Claes Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1682-05-29 215 301r Claes Willems Karremanstraat 27
inventaris 1669-05-05 210 332r Claes Willems Burger Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Claes Willems Burger overledene Voorstraat 71
inventaris 1676-05-27 212 413r Claeske Henrici overledene
inventaris 1663-09-29 206 48r Claeske Alberts
inventaris 1683-11-23 218 127r Claeske Arjens
inventaris 1701-09-27 220 176v Claeske Clasens mr. wever en rogverschieter overledene
inventaris 1680-04-26 214 324r Claeske Feddricks
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1667-10-14 208 358r wijlen Claeske Jans geinventariseerde
inventaris 1667-10-14 208 358r wijlen Claeske Jans geinventariseerde
inventaris 1698-07-22 220 165r Claeske Jans overledene
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Joris Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1666-11-13 207 249r Claeske Lolles aangever Lanen 70
inventaris 1700-06-18 220 173r Claeske Pieters Groen overledene
inventaris 1675-07-12 212 367r Claeske Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1680-12-09 214 440r Claeske Ypes overledene
inventaris 1668-06-04 209 169r Cleis Sanstra aangever
inventaris 1726-04-24 220 362r Coniera Reddingius
inventaris 1722-01-23 220 299v wijlen Cornelia Stansen
inventaris 1683-08-18 218 10r Cornelia Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1687-08-16 217 294r Cornelis van Immerzeel
inventaris 1680-12-20 216 61r wijlen jkr. Cornelis Westreen luitenant van een compagnie te voet Noorderhaven 104
inventaris 1680-03-04 214 276r burgerhopman Cornelis Wijngaerden Grote Kerkstraat 27
inventaris 1682-08-23 215 145r vroedsman Cornelis Wijngaerden Nieuwstraat 30
inventaris 1704-01-15 219 218v Cornelis Aernts Liemendijk 40
inventaris 1680-12-09 214 440r Cornelis Arjens makelaar
inventaris 1678-10-03 213 182r Cornelis Arjens Dockinga
inventaris 1666-04-21 207 59r wijlen Cornelis Bastiaens
inventaris 1673-12-02 212 56r Cornelis Claassen
inventaris 1669-11-23 210 57r Cornelis Claeses Amelander Hoogstraat 31
inventaris 1680-01-27 214 346r Cornelis Claessen Havenplein 14
inventaris 1664-10-01 206 232r wijlen Cornelis Clasen bezemmaker
inventaris 1667-03-09 209 1r Cornelis Clasen aangever
inventaris 1682-10-14 216 406r wijlen Cornelis Cornelis
inventaris 1679-01-28 213 229r Cornelis Cornelis crediteur
inventaris 1719-10-10 220 267r Cornelis Cornelis
inventaris 1680-12-22 216 10r Cornelis Cornelis de Jonge
inventaris 1682-07-18 215 203r Cornelis Cornelissen Vijver 3
inventaris 1679-11-28 214 141r Cornelis Dirx Zeilmakersstraat 11
inventaris 1719-10-10 220 267r wijlen Cornelis Dirx
inventaris 1679-12-02 214 147r Cornelis Dirx [niet vermeld] Grote Bredeplaats 13
inventaris 1667-04-03 208 295r Cornelis Heins
inventaris 1680-12-09 214 440r Cornelis hendrix
inventaris 1680-01-22 214 184r Cornelis Jansen
inventaris 1684-03-25 218 36r Cornelis Jansen Heiligeweg 8
inventaris 1682-07-18 215 203r Cornelis Jansen Vijver 3
inventaris 1678-03-29 213 154r Cornelis Jansen Prinsenstraat 4
inventaris 1680-12-22 216 10r Cornelis Jansen
inventaris 1691-07-14 219 96r wijlen Cornelis Jansen
inventaris 1682-03-27 216 417r Cornelis Jansen Kath smalschipper aangever
inventaris 1685-02-17 218 204r Cornelis Jippes
inventaris 1689-04-09 218 311r Cornelis Jobs
inventaris 1681-10-20 216 400r Cornelis Jobs mr. timmerman overledene Hoogstraat 4
inventaris 1680-12-20 216 61r Cornelis Joosten Heyns wijnkoper Noorderhaven 104
inventaris 1687-03-15 217 261r Cornelis Joosten Heyns koopman
inventaris 1680-01-30 216 32r Cornelis Joosten Heyns koopman Zoutsloot
inventaris 1671-12-11 211 166r Cornelis Joosten Heyns Voorstraat 99
inventaris 1681-05-11 216 176r Cornelis Joosten Heyns koopman
inventaris 1676-11-27 213 64r Cornelis Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1666-10-19 207 231r Cornelis Laesen Coordewagen requirant
inventaris 1670-05-06 210 261r Cornelis Paulus Bogaerda geinventariseerde
inventaris 1670-05-06 210 261r Cornelis Paulus Bogaerda geinventariseerde
inventaris 1681-09-20 215 69r Cornelis Pieters Lanen 19
inventaris 1670-05-21 210 178r Cornelis Pouwels Bogaerda
inventaris 1673-04-11 212 36r Cornelis Pouwels Bogarda koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1685-06-26 217 180r Cornelis Pytters molenaar
inventaris 1669-01-12 209 260r Cornelis Reiners
inventaris 1666-03-00 207 22v wijlen Cornelis Roest
inventaris 1671-11-17 211 17r Cornelis Stoffels Middachten Zuiderhaven
inventaris 1685-03-05 217 160r wijlen Cornelis Stoffels Middachten gerechtsbode
inventaris 1682-05-15 215 230r Cornelis Stoffels Middachten gerechtsbode overledene
inventaris 1682-10-14 216 406r Cornelis Sybes
inventaris 1690-07-21 219 19r Cornelis Taevis
inventaris 1684-06-13 217 83r Cornelis Willems wijdschipper Franekereind 8
inventaris 1705-02-27 220 203r Corneliske Claeses overledene
inventaris 1706-09-16 220 204v wijlen Corneliske Edsgers mr. kompasmaker
inventaris 1668-04-03 209 90r Cornelius van der Boechorst secretaris requirant Noorderhaven 104
inventaris 1672-10-07 211 121r mr. Cornelius Vetzensius Lanen 54
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Walsweer
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Walsweer
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Joosten Heyns gecommitteerde crediteur
inventaris 1671-05-30 211 80r Couke Lamberts
inventaris 1673-04-11 211 349r burgerhopman D. Cornelii Franekereind 6
inventaris 1684-03-24 218 233r wijlen Daniël van der Ley medicinae doctor
inventaris 1675-02-05 212 321r Daniel Arjens
inventaris 1673-07-03 211 369r David van Meeuwen
inventaris 1667-07-02 208 248r Ded Pytters requirant
inventaris 1680-10-26 214 408r Derck Yedes Alma
inventaris 1692-06-18 220 68r Dieucke Bentes
inventaris 1687-01-26 217 256r Dieucke Claeses gezworen uitdraagster Schritsen 21
inventaris 1681-12-07 216 324v Dieucke Claeses gezworen uitdraagster Noorderhaven 8
inventaris 1681-10-07 216 241r Dieucke Claeses gezworen uitdraagster
inventaris 1677-02-09 213 87r Dieucke Claeses aangever
inventaris 1687-05-03 215 262r Dieucke Claeses gezworen waardeerster
inventaris 1686-12-20 218 279r Dieucke Claesses gezworen uitdraagster aangever Franekereind 32
inventaris 1683-03-13 215 255r Dieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris 1683-06-21 215 328r Dieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris 1680-01-29 214 247r Dieucke Clases gezworen uitdraagster Bildtpoort (gebied)
inventaris 1683-05-30 215 308r Dieucke Clases gezworen uitdraagster Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1684-01-18 217 54r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1684-06-16 217 79r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1683-04-03 215 259r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1681-02-10 216 163r Dieucke Gerryts overledene Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-12-07 216 324v Dieucke Jans gezworen uitdraagster Noorderhaven 8
inventaris 1682-12-29 215 189r Dieucke Jans gezworen waardeerster Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-08-23 215 145r Dieucke Jans uitdraagster overledene Nieuwstraat 30
inventaris 1681-12-07 215 81r Dieucke Jans overledene
inventaris 1680-01-29 214 247r Dieucke Jans gezworen uitdraagster Bildtpoort (gebied)
inventaris 1681-10-07 216 241r Dieucke Jans gezworen uitdraagster
inventaris 1695-12-30 220 130r Dieucke Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1668-06-04 209 391r Dieuke Ages aangever
inventaris 1670-01-28 210 133r Dieuke Alles requirant
inventaris 1683-10-12 217 43r Dieuke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1689-01-30 218 304r Dieuke Clases gezworen uitdraagster
inventaris 1666-03-31 207 51r wijlen Dieuke Tuenis
inventaris 1679-01-10 214 129r Dieuke Ynses overledene Schritsen 53
inventaris 1680-04-26 214 324r Dieuwcke Gerryts Orsinga
inventaris 1680-09-27 215 1r Dieuwke Pytters Hoogstra Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Dieuwke Pytters Hoogstra Noorderhaven 61
inventaris 1664-07-26 206 225r Dirck Abbes Pottie overledene
inventaris 1664-11-02 206 254r Dirck Auckes
inventaris 1673-02-21 211 227r vroedsman Dirck Bouwens aangever
inventaris 1670-10-29 211 1r Dirck Bouwens Brouwersstraat 19achter
inventaris 1675-02-05 212 321r gemeensman Dirck Bouwens
inventaris 1666-02-22 207 98r Dirck Bouwes requirant
inventaris 1673-10-01 211 410r Dirck Carstes
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Dirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris 1666-04-12 207 35r Dirck Clasen timmerman overledene
inventaris 1666-04-12 207 35r Dirck Clasen timmerman overledene
inventaris 1719-10-10 220 267r Dirck Cornelis Mock koopman overledene
inventaris 1682-09-05 215 273r Dirck Dircksen
inventaris 1673-03-21 211 300r Dirck Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1666-11-13 207 216r Dirck Douwes herbergier Hoogstraat 6
inventaris 1673-12-02 212 56r Dirck Foppes
inventaris 1671-12-11 211 166r Dirck Gerbens mr. schoenmaker overledene Voorstraat 99
inventaris 1666-09-10 207 105r Dirck Gerlofs aangever Lanen 36
inventaris 1666-12-06 207 327r Dirck Hendricks requirant
inventaris 1681-10-10 216 391v Dirck Hessels mr. schoenmaker overledene Voorstraat 101
inventaris 1671-10-13 211 107r Dirck Hessels schoenmaker
inventaris 1677-12-21 213 144r Dirck Inses
inventaris 1675-01-29 212 362r Dirck Jacobs
inventaris 1669-11-19 210 47r Dirck Jacobs mr. schoenmaker overledene
inventaris 1718-07-19 220 260r Dirck Jacobs wijdschipper overledene
inventaris 1688-06-15 217 304v Dirck Jansen
inventaris 1688-06-15 217 304v Dirck Jansen
inventaris 1688-06-15 217 304v Dirck Jansen wijdschipper
inventaris 1681-05-01 216 170v wijlen Dirck Jansen IJsenbeeck mr. huistimmerman Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1679-07-16 214 77r Dirck Jansen Roorda mr. zilversmid overledene Schritsen 2
inventaris 1680-02-06 214 264r Dirck Jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1684-02-11 218 107r Dirck Lieuwes Rozengracht 19
inventaris 1681-02-18 216 200r wijlen Dirck Olpherts
inventaris 1666-03-29 207 55r Dirck Piers requirant
inventaris 1692-02-19 220 31r wijlen Dirck Pyters van Heemert koopman Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Dirck Pytters van Heemert koopman overledene Noorderhaven 61
inventaris 1694-08-10 220 111r Dirck Rienx molenaar overledene
inventaris 1680-03-04 214 276r Dirck Romkes mr. kuiper Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-10-26 214 418r Dirck Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1674-05-07 212 145r burgervaandrig Dirck Sjoerds
inventaris 1669-10-26 210 35r Dirck Sjoerdts bakker
inventaris 1669-10-26 210 35r Dirck Sjoerdts bakker
inventaris 1681-05-04 216 180r Dirck Symens mr. scheepstimmerman overledene Sint Christoffelsteeg
inventaris 1682-05-29 215 301r Dirck Willems Karremanstraat 27
inventaris 1696-09-21 220 146r Dirck Wybes
inventaris 1680-07-05 214 366r Dirck Yedes
inventaris 1666-07-13 207 157r Dirckien Hendrix Heiligeweg 46
inventaris 1667-06-18 208 227r Dirckien Wybes requirant
inventaris 1679-01-30 213 390r Dirk Bouwens aangever
inventaris 1680-02-13 214 253r Dirk Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1698-11-11 220 166v Dirk Eelckes linnenwever overledene
inventaris 1700-09-12 220 171r wijlen Dirk Heeres mr. kistmaker
inventaris 1668-06-04 209 169r Dirk Jacobs Kievit koopman
inventaris 1695-08-27 220 125r wijlen Dirk Martens
inventaris 1682-07-18 215 203r Dirk Pieters Vijver 3
inventaris 1668-12-22 209 232r Dirk Pytters
inventaris 1668-07-23 209 163r Dirk Sipkes Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1663-01-31 206 15r Dirk Tiepkes overledene Hofstraat 47west
inventaris 1672-10-07 211 121r Dirkjen Jans dienstmaagd Lanen 54
inventaris 1681-10-10 216 391v Doecke Doeckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v de eerder genoemde Doecke Doeckes Voorstraat 101
inventaris 1673-06-03 212 250r Doecke Jans
inventaris 1666-03-15 207 43ar Doede Albarts overledene
inventaris 1666-10-19 207 231r Doede Bauckes requirant
inventaris 1666-10-16 207 203r Doede Doedes Schritsen
inventaris 1668-10-27 209 339r Doede Hendrix
inventaris 1684-02-04 217 65r Doede Hendrix
inventaris 1691-04-28 219 47r Doede Jacobs mr. bakker overledene Voorstraat
inventaris 1703-01-02 219 193r wijlen Doede Jacobs
inventaris 1667-06-04 208 208v Doede Piers kuiper overledene Lanen 21
inventaris 1668-10-27 209 339r Doede Pytters gortmaker overledene
inventaris 1690-04-29 219 1r wijlen Doede Sipkes Rapenburg
inventaris 1674-10-08 212 180r vroedsman Doede Steffens mr. schoenmaker overledene Simon Stijlstraat 3
inventaris 1670-05-09 210 303r Doede Sydtses overledene Bildtstraat 18
inventaris 1676-08-28 213 48r Doedtie Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1681-08-11 216 248r Doedtie Lieuwes aangever Hoogstraat 27
inventaris 1664-07-08 206 215r Doedtie Riencs
inventaris 1680-03-04 214 276r Doedtje Romkes aangever Grote Kerkstraat 27
inventaris 1666-12-10 207 314r Doeke Gerkes Vijverstraat 30
inventaris 1685-03-03 218 197r wijlen Doeke Scheltes
inventaris 1663-04-14 206 44v wijlen Doeke Tytes
inventaris 1684-04-02 217 60r wijlen Doetie Jacobs overledene
inventaris 1680-06-28 216 149r Doetie Symens overledene Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Doetie Symens overledene Zuiderhaven
inventaris 1680-11-30 214 447r Doettie Jacobs aangever Lanen 44
inventaris 1667-03-21 209 7r Domenicu Cornely Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1676-08-28 213 48r burgerhopman Dominicus Cornely Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1670-05-21 210 178r Dominicus Lantingh
inventaris 1667-02-22 207 403r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente
inventaris 1667-01-26 207 321r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente
inventaris 1666-11-13 207 216r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-15 207 270r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente Lanen
inventaris 1667-05-17 208 196r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente weesvoogdij
inventaris 1667-05-17 208 196r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente weesvoogdij requirant
inventaris 1663-11-13 206 69r de Doopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris 1664-12-03 206 241r de Doopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris 1698-07-22 220 165r Douke Sybrens
inventaris 1669-03-22 209 409r Doutien Willems requirant
inventaris 1701-01-17 219 148v Douwe Bockes koopman
inventaris 1676-08-28 213 48r Douwe Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1678-03-29 213 154r Douwe Bouwes wijdschipper Prinsenstraat 4
inventaris 1679-03-09 213 163r Douwe Bouwes
inventaris 1667-06-25 208 253r Douwe Broers scheepstimmerman overledene
inventaris 1664-03-29 206 134r Douwe Buwes
inventaris 1670-04-28 210 238r wijlen Douwe Cornelis galjootschipper geinventariseerde
inventaris 1695-08-27 220 125r Douwe Dirx
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1668-08-28 209 353r Douwe Douwes requirant
inventaris 1668-08-28 209 353r Douwe Douwes oud bierhaler op Haarlem overledene
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes wijdschipper overledene Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes wijdschipper overledene Zeilmakersstraat 13
inventaris 1667-09-00 208 301r Douwe Gorris requirant
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Douwe Hilles Lanen 44
inventaris 1679-01-30 213 390r wijlen Douwe Hilles grootschipper
inventaris 1687-01-04 218 268r Douwe Jelles Vettevogel grootschipper overledene Lanen
inventaris 1675-05-14 212 351r Douwe Joostes
inventaris 1666-07-23 207 152r Douwe Joostes requirant
inventaris 1666-10-19 207 231r Douwe Pytters bakker
inventaris 1683-10-01 217 37r Douwe Pytters
inventaris 1687-01-26 217 256r Douwe Pytters Schritsen 21
inventaris 1679-05-27 214 383r Doye Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1674-10-31 212 331r Doytse van Wiaarda luitenant
inventaris 1690-07-22 219 23r Duco Nauta ontvanger
inventaris 1680-11-26 214 426r wijlen Duco Pieters Galama Hoogstraat 1achter
inventaris 1683-01-12 215 237r Durck Jansen Kuyck
inventaris 1722-12-01 220 325v Dyna Alberts de Rhoo
inventaris 1695-12-30 220 130r Ebeltie Ennes aangever Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1667-01-23 207 340r wijlen Edger Feddes Banga Noordijs 27
inventaris 1678-02-22 213 220r Edo jelles Noorderhaven 18
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen burgemeester Edo Reins Winia
inventaris 1672-02-17 211 116r Eefke Gerloffs aangever
inventaris 1670-01-28 210 133r Eelck Alles requirant
inventaris 1680-02-06 214 264r Eelck jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1666-12-06 207 327r Eelcke Arents overledene
inventaris 1666-11-27 207 297r Eelcke Rinnerts koopman requirant Noorderhaven 80
inventaris 1680-06-17 214 398r Eelcke Rinnerts Eelcoma
inventaris 1680-07-05 214 366r Eelckien Annis overledene
inventaris 1668-03-06 208 377r Eelckien Jops
inventaris 1719-10-10 220 267r Eelckjen Cornelis
inventaris 1677-12-21 213 144r Eelckjen Inses
inventaris 1671-10-19 211 48r Eelckjen Sierts van der Ley
inventaris 1681-12-20 216 382r Eelckjen Tjeerds Rozengracht 37
inventaris 1670-12-23 210 356r Eelco Rinnerts koopman aangever
inventaris 1669-03-25 209 372r Eelk Heeres aangever
inventaris 1719-10-10 220 267r Eelke Dirx
inventaris 1703-01-03 220 194v Eelke Lieuwes aangever
inventaris 1663-07-28 206 123r Eelke Rinnerts requirant
inventaris 1680-10-26 214 408r wijlen Eelkien Annes
inventaris 1681-10-10 216 391v Eesche Allerts Voorstraat 101
inventaris 1689-01-21 218 299ar wijlen Eesge Minnes Nieuwstraat 48
inventaris 1666-02-23 206 372r Eesge Seerps
inventaris 1663-09-29 206 48r Egbert Clasen wieldraaier overledene
inventaris 1670-06-02 210 271r Egbert Warners Kruisstraat 3
inventaris 1685-02-17 218 204r Elbrichien Jurjens overledene
inventaris 1680-12-09 214 440r Elbriggien Jurjens
inventaris 1670-08-18 210 290r Elche Hanses geinventariseerde Noorderhaven 112
inventaris 1667-02-26 208 98r Eling Sickes schipper op Leeuwarden overledene
inventaris 1693-11-23 220 89r Elisabeth Steensma
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever Grote Bredeplaats 2
inventaris 1668-10-14 209 197r Elisabeth Yppes dienstmaagd aangever Voorstraat 25
inventaris 1671-06-28 211 200r Elsche heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1667-05-02 208 184r Elske Harmens debiteur
inventaris 1686-07-01 217 233r Eltie Jans
inventaris 1679-03-20 213 395r Emmerick Heins Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 399v wijlen Emmerick Heins
inventaris 1687-08-16 217 294r dr. Emo Litius Aeldricks rector
inventaris 1690-07-21 219 19r Engel Harmens
inventaris 1703-01-02 219 193r Engeltie Foppes
inventaris 1696-04-27 220 133r Enne Jacobs molenaar overledene Zeilmakersstraat
inventaris 1695-12-30 220 130r Enne Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1681-09-20 215 69r Enoch Pieters Lanen 19
inventaris 1701-10-03 220 178v Epe Jans Lombardstraat 4
inventaris 1691-11-10 220 10r dr. Ericus Haarsma
inventaris 1668-09-22 209 325r Euwe Ages houtmolenaar geinventariseerde
inventaris 1668-09-22 209 325r Euwe Ages houtmolenaar geinventariseerde
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Euwe Euwes
inventaris 1683-08-18 218 10r Eva Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Evert Arjens Noorderhaven 18
inventaris 1688-11-14 217 318r Evert Claessen koopman Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1678-02-22 213 220r Evert Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1704-11-17 220 201v Ewert Hingst aangever
inventaris 1683-08-18 218 10r de kinderen van wijlen Ewert Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-11-23 218 127r Ewert Arjens aangever goederen in de banen
inventaris 1701-09-27 220 176v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1701-09-26 220 174v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1695-08-27 220 125r Ewert Claessen
inventaris 1675-05-06 212 357r Ewert Claessen
inventaris 1702-09-28 220 188v Ewert Clasen Oosterbaan aangever
inventaris 1674-10-15 212 217r Ewert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1702-11-07 219 183r Ewert Jansen Oosterbaen koopman Rommelhaven 26b
inventaris 1664-04-28 206 174v Ewert Pieters predikant requirant Noorderhaven 100
inventaris 1679-03-17 214 334r Eybert Jansen smalschipper Noorderhaven 98
inventaris 1679-10-28 214 137r Eybert Pytters Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1672-02-17 211 116r Eylerdt Crombeck soldaat onder Van Ockinga
inventaris 1682-07-18 215 203r Faes Olpherts Vijver 3
inventaris 1682-03-07 216 423r wijlen Fecke Aesges trekschipper op Dokkum Heiligeweg 17
inventaris 1678-09-03 213 224r Fedde Donker aangever
inventaris 1678-09-03 213 224r Fedde Donker aangever
inventaris 1673-03-27 211 398r Fedde Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1667-01-23 207 340r Fedde Edgers aangever Noordijs 27
inventaris 1674-05-05 212 256r Fedde Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1691-08-05 220 14r Fedde Louws Coeringa mr. glasmaker overledene
inventaris 1701-10-21 219 169r Fedde Pieters Dreyer koopman aangever
inventaris 1679-01-07 214 198r Fedde Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1666-11-13 207 249r Fedde Tieerds requirant Lanen 70
inventaris 1666-11-27 207 297r Fedde Tieerds koopman Noorderhaven 80
inventaris 1667-03-21 209 7r Fedde Tieerdts koopman Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1679-05-16 214 327r Fedde Tieerdts koopman Grote Kerkstraat 24
inventaris 1680-11-26 214 426r Fedde Tieerdts Hoogstraat 1achter
inventaris 1666-09-10 207 105r Fedde Tieerts koopman Lanen 36
inventaris 1670-12-05 210 351r Fedde Tjaerdts koopman
inventaris 1668-09-08 209 329r Fedde Tjeerds koopman requirant
inventaris 1675-08-14 212 367r Fedde Tjeerds koopman Rozengracht 17
inventaris 1679-10-02 214 206r Fedde Tjeerdts Noorderhaven 103
inventaris 1680-01-22 214 184r Fedde Tjeerdts
inventaris 1679-03-12 214 14r Fedde Tjeerdts Voorstraat 50
inventaris 1680-01-05 214 169r Fedde Tjeerdts koopman Heiligeweg 21
inventaris 1676-06-27 213 21r Fedde Tjeerdts koopman Lanen 2
inventaris 1678-10-03 213 182r Fedde Tjeerdts
inventaris 1673-02-10 211 219r Fedde Tjeerdts
inventaris 1669-01-11 209 364r Fedde Tjeerts requireerde
inventaris 1672-04-19 211 250r Fedde Wytses
inventaris 1663-07-28 206 123r Feddrick Beerns overledene
inventaris 1681-02-10 216 163r wijlen Feddrick Fockes Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-27 213 105r Feddrick Fockes aangever
inventaris 1680-04-26 214 324r Feddrick Fockes schuitschipper overledene
inventaris 1680-04-26 214 324r Feddrick Fockes schuitschipper overledene
inventaris 1674-10-19 212 237r Feddrick Jeppes
inventaris 1679-01-28 213 229r Feddrick Sipkes grootschipper overledene
inventaris 1683-03-13 215 255r Feddrick Wybes Kalff
inventaris 1679-03-20 213 395r Fedduw Heins overledene Kerkpad 1
inventaris 1667-01-23 207 340r Feickien Edgers aangever Noordijs 27
inventaris 1680-11-25 216 403r Feite Tieerdts
inventaris 1719-10-10 220 267r Femke Tjallings aangever
inventaris 1685-11-13 217 191r Fettie Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1690-02-06 218 344r Fettie Meynerts dienstmaagd aangever Heiligeweg 13
inventaris 1667-02-15 208 27r Fettie Pytters aangever
inventaris 1671-10-19 211 48r Feycke Claesen van der Ley
inventaris 1684-03-24 218 233r Feycke Claessen
inventaris 1680-10-26 214 418r Feyckien Jans Lanen 85oost
inventaris 1684-12-11 218 185r Feyke Rienx schuitschipper Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1685-02-09 217 125r Feyte Tjeerts koopman en kaagschipper overledene Rommelhaven 2oost
inventaris 1666-12-20 208 311r Fijcke Jans overledene
inventaris 1668-03-06 208 377r wijlen Fijcke Jops
inventaris 1666-08-07 207 182r Floris Jansen
inventaris 1666-09-21 207 246r Focckien Jans
inventaris 1679-12-02 214 147r wijlen Focke Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1681-04-11 216 316r Focke Jacobs
inventaris 1681-10-10 216 391v Focke Romckes Voorstraat 101
inventaris 1688-06-15 217 304v Focke Romckes
inventaris 1666-09-08 208 0v Fockien Hendriks de Witt
inventaris 1685-06-26 217 180r Fockjen Jacobs overledene
inventaris 1686-04-09 217 184v Foeckjen Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1675-05-06 212 357r Foeckjen Gosses aangever
inventaris 1675-05-06 212 357r Foeckjen Gosses aangever
inventaris 1676-03-02 212 428r Foeckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1674-02-17 212 123r Foeckjen Symens Stijl aangever Rozengracht 8
inventaris 1670-05-14 210 253r Fokel Tzjallings aangever Zoutsloot 45
inventaris 1694-02-20 220 102r Fokeltie Jochums
inventaris 1709-04-30 220 211r Fokeltie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1667-10-14 208 358r Fokeltie Willems
inventaris 1679-02-11 213 297r Folckert Foppes Voorstraat 70
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene
inventaris 1681-03-22 216 206r Folckert Sierx
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Folckert Wybes schipper op Bolsward
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Folkert Gerlofs
inventaris 1681-04-15 216 214r Folkert Jansen
inventaris 1672-12-12 211 378r Folkert Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1694-02-09 220 97r Folkert Wybes
inventaris 1663-10-13 206 126r Folkerts Jansen requirant
inventaris 1667-01-22 207 357r wijlen Fongerke Arjens Zuiderhaven 71
inventaris 1679-01-28 213 229r Fongerske Gerrits aangever
inventaris 1681-10-10 216 391v Foockel Romckes Voorstraat 101
inventaris 1667-02-15 208 37r Foockeltie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1680-02-10 214 270r Foockeltie Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris 1684-12-11 218 185r Foppe Heyns schipper Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1678-10-03 213 182r Foppe Cornelis
inventaris 1725-08-29 220 356v wijlen Foppe Douwes
inventaris 1679-02-11 213 297r Foppe Folckerts overledene Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Foppe Folckerts overledene Voorstraat 70
inventaris 1667-11-08 209 44r Foppe Foppes rentmeester
inventaris 1668-03-06 208 377r Foppe Foppes requirant
inventaris 1703-01-02 219 193r Foppe Foppes mr. hoedenmaker
inventaris 1664-11-04 206 203r Foppe Tiercks requirant
inventaris 1668-07-03 209 127r Foppe Tiercks Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1664-10-21 206 209r Foppe Tiercks requirant Voorstraat 72
inventaris 1673-12-02 212 56r wijlen Foppe Tjerx
inventaris 1669-11-19 210 47r Fouckien Foppes aangever
inventaris 1667-01-02 207 274r dr. Franciscus Canter requirant Sint Jacobstraat 9
inventaris 1664-04-28 206 174v wijlen burgerhopman Frans van Kyl Noorderhaven 100
inventaris 1681-10-07 216 241r Frans Everts slachter aangever
inventaris 1681-10-07 216 241r Frans Everts slachter aangever
inventaris 1667-12-12 208 369r Frans Heins Coster requirant
inventaris 1667-03-09 209 1r Frans Hendricks overledene
inventaris 1663-01-29 206 10v Frans Jacobs overledene
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-06-21 208 234r Frans Jans
inventaris 1701-11-22 220 185r Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1702-05-23 220 187v Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1684-06-23 218 42r Frans Jetses Roorda Zuiderhaven
inventaris 1705-03-30 220 203v Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1666-07-23 207 152r Frans Joostes requirant
inventaris 1675-05-14 212 351r Frans Joostes trekschipper op Franeker overledene
inventaris 1679-07-16 214 180r Frans Laessen Hannema contrarolleur overledene
inventaris 1679-05-27 214 383r Frans Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1727-08-07 220 380r Frans Pyters Huydekoper koopman aangever
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Frans Reiners Templar Voorstraat 25
inventaris 1681-03-22 216 206r Frans Sybrens Jonas
inventaris 1695-01-08 220 151r Frans Symens Voorstraat 53
inventaris 1668-06-04 209 391r Frans Tjalkes requirant
inventaris 1670-05-21 210 178r Fredde Tjeerts koopman
inventaris 1685-11-13 217 191r Frederick Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1670-08-18 210 290r Frederick Samuels gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1726-04-24 220 362r Fredericus Boterwegh predikant
inventaris 1700-08-26 219 140r ds. Fredericus Botterweg predikant
inventaris 1703-04-20 219 206r ds. Fredericus Botterwegh geauthoriseerde curator Raamstraat 3
inventaris 1680-10-15 216 131r Fredrick Samuels overledene Lanen 24
inventaris 1670-05-21 210 178r Freeck Jacobs requirant
inventaris 1674-05-14 212 154r Freerck Arjens Droogstraat 57
inventaris 1671-01-09 210 367r Freerck Claesen Braem requirant q.q. Zuiderhaven 2
inventaris 1673-03-11 211 292r Freerck Claessen Braam
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Freerck Claessen Braem Noorderhaven 61
inventaris 1681-04-15 216 214r Freerck Jacobs ontvanger Vijfdeelen buitendijks
inventaris 1681-08-11 216 248r Freerck Jacobs Hoogstraat 27
inventaris 1678-05-06 213 180r Freerck Jacobs
inventaris 1674-10-15 212 217r wijlen Freerck Jacobs Hinxt mr. zeilmaker Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-02-22 212 245r Freerck Sydses Molenpad 6
inventaris 1683-01-23 215 243r wijlen Freerck Wygers Mockema mr. zilversmid
inventaris 1679-07-16 214 77r Freerk Mockma Schritsen 2
inventaris 1678-09-19 213 243r Freerk Claessens Braem
inventaris 1685-03-05 217 160r Freerk Jacobs ontvanger
inventaris 1679-01-30 213 390r Freerk Jansen mr. huistimmerman
inventaris 1684-12-05 217 120r wijlen Fridske Jacobs
inventaris 1679-05-09 213 408r Fridts Fridtses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Frits Pytters schoolmeester overledene Schritsen 55
inventaris 1667-04-05 208 141r Frouck Hendrix overledene
inventaris 1679-09-08 214 297r Frouck Hibbes overledene Noorderhaven 56
inventaris 1667-09-00 208 301r Frouck Ippes aangever
inventaris 1681-05-11 216 176r Frouck Jans overledene
inventaris 1679-09-08 214 297r Frouck Outgers Noorderhaven 56
inventaris 1666-07-13 207 157r Frouck Outgers Heiligeweg 46
inventaris 1679-01-29 214 40r Frouck Sipkes Heiligeweg 68
inventaris 1685-03-05 217 160r Frouckien Rienx
inventaris 1722-12-01 220 325v wijlen Frouckjen Abrahams van der Fuyck
inventaris 1680-09-27 215 1r Froukjen Clases Braam Noorderhaven 61
inventaris 1674-05-14 212 215r Gabbe Arjens Kuyck overledene Brouwersstraat 1b
inventaris 1682-11-04 215 264r Gabbe Pieters aangever
inventaris 1670-01-29 210 171r Gale Sybrans aangever
inventaris 1663-01-31 206 15r Gatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris 1684-01-18 217 54r wijlen Gatske Gerryts overledene
inventaris 1667-06-18 208 227r Gatske Jans
inventaris 1690-07-22 219 23r Gatske Minnes overledene
inventaris 1666-11-27 207 297r Gattie Gerbens stadsmakelaar overledene Noorderhaven 80
inventaris 1702-11-07 219 183r Gatze Seerps mr. bakker en koopman overledene Rommelhaven 26b
inventaris 1690-07-21 219 19r Geeltje Sjoerds aangever
inventaris 1672-10-07 211 121r Geert Albarts van Minden Lanen 54
inventaris 1708-06-19 220 208r Geertie Abbes
inventaris 1668-01-08 208 342r Geertie Alberts van Minnen hoosverkoper getuige
inventaris 1683-11-23 218 127r Geertie Arjens
inventaris 1695-08-27 220 125r Geertie Bentes
inventaris 1686-04-09 217 184v Geertie Buwes Farx overledene Noordijs 15
inventaris 1675-05-06 212 357r Geertie Claessen
inventaris 1678-02-22 213 220r Geertie Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1679-01-07 214 198r Geertie Clases Schoolsteeg
inventaris 1667-06-04 208 208v wijlen Geertie Clases Lanen 21
inventaris 1679-12-19 214 164r Geertie Clases
inventaris 1681-03-22 216 206r Geertie Euwis
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Geertie Everts Noorderhaven 18
inventaris 1663-10-13 206 126r Geertie Folckerts overledene
inventaris 1670-12-23 210 356r Geertie Hanses
inventaris 1681-03-22 216 206r Geertie Hanses
inventaris 1685-11-13 217 191r Geertie Jacobs aangever Schritsen 27
inventaris 1676-03-02 212 428r Geertie Jacobs overledene Noorderhaven 47
inventaris 1695-12-30 220 130r Geertie Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1675-08-16 212 386r Geertie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1702-10-19 220 192r Geertie Jilts overledene
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Geertie Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1682-10-14 216 406r Geertie Martens
inventaris 1681-02-17 216 235r Geertie Martens Zoutsloot
inventaris 1681-11-29 216 371r Geertie Martens overledene Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1682-07-18 215 203r Geertie Pieters aangever Vijver 3
inventaris 1695-12-30 220 130r wijlen Geertie Pieters Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1681-03-22 216 206r Geertie Sipkes
inventaris 1685-06-26 217 180r Geertie Sipkes aangever
inventaris 1674-02-17 212 123r Geertje Bentes overledene Rozengracht 8
inventaris 1684-12-05 217 120r wijlen Geertje Dircks
inventaris 1691-08-05 220 14r Geertje Feddes
inventaris 1664-02-25 206 151r Geertje Jacobs
inventaris 1663-12-14 206 97r Geertje Jacobs requireerde en aangever
inventaris 1673-04-25 211 388r Geertje Jacobs
inventaris 1702-07-29 219 179r Geertje Jillis aangever
inventaris 1673-03-11 211 292r wijlen Geertje Pytters
inventaris 1664-02-25 206 151r Geertje Sjoerds
inventaris 1666-02-21 207 15r Geertruit Henricus
inventaris 1683-03-29 215 276r Geertruyd Pytters aangever
inventaris 1679-02-11 213 297r Geertzen Auckes wijdschipper Voorstraat 70
inventaris 1683-01-12 215 237r wijlen Geesie Bartels
inventaris 1679-01-07 214 198r Geeske Feddes overledene Schoolsteeg
inventaris 1666-11-21 207 308r Geeske Folckerts
inventaris 1672-10-07 211 121r Geeske Geerts van Minden Lanen 54
inventaris 1679-03-04 214 1r Geeske Geerts van Minden
inventaris 1673-06-03 212 250r Geeske Jans aangever
inventaris 1709-04-30 220 211r Geeske Willems Hoogstraat 7
inventaris 1685-06-20 217 175r Geetie IJsbrants overledene
inventaris 1672-10-07 211 121r oud burgemeester Gellius Vetzensius procureur postulant overledene Lanen 54
inventaris 1666-04-21 207 59r oud burgemeester Gellius Wetsensius gelastigde crediteur
inventaris 1686-07-01 217 233r Gepke Arjens diensmaagd aangever
inventaris 1687-03-03 217 265r Gepke Sjoerds overledene
inventaris 1673-12-02 212 56r Gepke Symons overledene
inventaris 1696-09-21 220 146r Gepke Wybes
inventaris 1667-04-01 208 64r Gerben Sanstra
inventaris 1675-02-01 212 327r Gerben Douwes
inventaris 1666-09-10 207 105r wijlen Gerben Gatties Lanen 36
inventaris 1666-11-27 207 297r wijlen Gerben Gatties Noorderhaven 80
inventaris 1671-01-02 210 363r Gerben Jansen Franekereind 23
inventaris 1673-02-10 211 208r Gerben Piers
inventaris 1681-12-15 216 320r Gerben Watses
inventaris 1723-02-26 220 333r Gerbrich Douwes aangever
inventaris 1664-10-21 206 209r het nagelaten weeskind van wijlen Gerbrich Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-08-23 206 197r wijlen Gerbrich Harmens
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Gerbrig Harmens
inventaris 1672-11-22 211 334r ds. Gerco Joannis Brouwersstraat 13
inventaris 1666-11-21 207 308r het Gerecht van Harlingen requirant
inventaris 1663-11-25 206 83r het Gerecht van Harlingen Schritsen 42
inventaris 1666-11-13 207 249r het Gerecht van Harlingen requirant Lanen 70
inventaris 1667-02-26 208 98r het Gerecht van Harlingen requirant
inventaris 1666-12-10 207 314r het Gerecht van Harlingen requirant Vijverstraat 30
inventaris 1666-09-27 207 188r het Gerecht van Harlingen
inventaris 1666-09-27 207 208r het Gerecht van Harlingen requirant
inventaris 1703-01-31 219 196v Gerlof Jansen schipper (boeier-)
inventaris 1667-02-22 207 403r Gerlof Tytes wever geinventariseerde
inventaris 1680-02-10 214 270r Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman Grote Kerkstraat 16
inventaris 1667-06-12 209 21r Gerloff Keyser requirant Moriaanstraat
inventaris 1673-03-27 211 398r Gerloff Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1668-12-02 209 278r wijlen Gerloff Fransen
inventaris 1671-12-11 211 166r Gerloff Jansen Voorstraat 99
inventaris 1721-07-22 220 286r Gerloff Ymes
inventaris 1679-03-04 214 1r Gerrit van Galeyn
inventaris 1671-01-05 210 383r wijlen burgemeester Gerrit Hardenborg
inventaris 1723-02-26 220 333r Gerrit Andries
inventaris 1690-07-22 219 23r Gerrit Arjens
inventaris 1666-11-13 207 216r wijlen Gerrit Cornelis geinventariseerde Hoogstraat 6
inventaris 1667-05-07 208 190r Gerrit Gijsberts mr. stadstimmermansknecht
inventaris 1670-09-09 210 314r Gerrit Gouckes koopman requirant
inventaris 1693-12-28 220 91r Gerrit Joostes mr. kuiper overledene
inventaris 1723-05-21 220 344v Gerrit Leenderts aangever Bildtstraat 19
inventaris 1666-10-05 207 175r Gerrit Pytters
inventaris 1680-03-04 214 276r Gerrit Romkes Grote Kerkstraat 27
inventaris 1668-12-03 209 304r Gerrit Romkes geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1668-10-15 209 268r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga geinventariseerde
inventaris 1671-06-28 211 200r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1668-10-15 209 268r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga geinventariseerde
inventaris 1707-11-25 220 206r wijlen Gerrit Stoffels Middagten
inventaris 1670-04-28 210 238r Gerrit Thijssen
inventaris 1679-02-11 213 297r Gerrit Willems mr. huistimmerman Voorstraat 70
inventaris 1679-03-11 213 362r Gerrit Willems mr. huistimmerman
inventaris 1673-07-03 211 369r Gerryt van Ringvelt aangever
inventaris 1682-08-23 215 145r Gerryt Vossinga Nieuwstraat 30
inventaris 1680-12-22 216 10r Gerryt Bouwes Schiere
inventaris 1682-07-18 215 203r Gerryt Buwes Schyre Vijver 3
inventaris 1682-08-23 215 145r Gerryt Claesen Nieuwstraat 30
inventaris 1684-11-16 218 1r Gerryt Gouckes koopman Wortelstraat 1
inventaris 1673-03-27 211 398r Gerryt Gouckes koopman Franekereind 29oost
inventaris 1673-02-10 211 208r Gerryt Harmens
inventaris 1674-10-08 212 180r Gerryt Harmens Mol Simon Stijlstraat 3
inventaris 1681-04-15 216 214r Gerryt Jansen
inventaris 1683-05-30 215 313r Gerryt Lammerts Zoutsloot 54
inventaris 1666-10-05 207 175r wijlen Gerryt Sents
inventaris 1679-12-02 214 147r [burger]majoor Gerryt Stoffels Middachten Grote Bredeplaats 13
inventaris 1667-01-02 207 274r Gerryt Sybrants dienstknecht Sint Jacobstraat 9
inventaris 1682-05-22 216 419r Gerryt Willems
inventaris 1666-09-08 208 0v Gertie Jacobs requireerde
inventaris 1666-11-21 207 308r Gertie Jans
inventaris 1666-07-13 207 157r Gertie Maurus Heiligeweg 46
inventaris 1681-05-04 216 180r Gertie Reyns aangever Sint Christoffelsteeg
inventaris 1666-04-19 207 132r Gertie Uilckes dienstmaagd aangever
inventaris 1727-08-07 220 380r Gijsbert Andries
inventaris 1667-01-21 207 348r Gijsbert Douwes requirant Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Gijsbert Douwes requirant Hofstraat 1
inventaris 1667-05-07 208 190r Gijsbert Gerrits
inventaris 1679-03-11 213 362r Gijsbert Gerrits
inventaris 1679-02-12 213 304r wijlen Gijsbert Jurjens Fontein Voorstraat 14
inventaris 1667-03-28 208 122r Gijsbert Rinties
inventaris 1681-02-02 216 354r Gillis Martens aangever
inventaris 1663-11-27 206 92v Goitien Sytses requirant
inventaris 1673-03-21 211 300r Gooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braam koopman Zeilmakersstraat 13
inventaris 1672-12-19 211 194r Gooyckjens Sickes aangever
inventaris 1668-07-03 209 127r wijlen Gorryt Gorryts smalschipper Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1669-05-05 210 332r mr. Goslingh Stienstra Voorstraat 71
inventaris 1667-01-29 208 202r Goslyck Meinerts turfdrager overledene Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Goslyck Meinerts turfdrager overledene Gardenierstraat
inventaris 1670-05-09 210 303r Gosse Jansen requirant Bildtstraat 18
inventaris 1673-03-17 211 271r Gosse Jansen
inventaris 1668-07-03 209 127r Gosse Jansen Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1669-03-25 209 372r Gosse Ybles lichtervoerder overledene
inventaris 1673-03-27 211 398r Goucke Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1667-02-15 208 37r Goucke Clases Braam requirant Voorstraat 54
inventaris 1668-12-03 209 304r Gouke Sibrants
inventaris 1705-03-30 220 203v Gouke Sybrens aangever
inventaris 1666-09-27 207 208r Govert Hendricks requirant
inventaris 1690-03-13 218 350r wijlen Govert Hendrix wijdschipper
inventaris 1721-02-18 220 276r Gowert Hendrix
inventaris 1721-10-28 220 282r Gowert Hendrix
inventaris 1687-02-02 217 281r Goyckyen Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1680-09-27 215 1r Goytien Claessen Braam koopman Noorderhaven 61
inventaris 1678-10-03 213 182r Goytien Clases Braem
inventaris 1691-06-26 219 59r Goytjen Clasen Braam koopman getuige
inventaris 1673-04-11 211 349r burgervaandrig Goytjen Zytses Croon Franekereind 6
inventaris 1682-05-22 216 419r Grietie van Bemen
inventaris 1685-01-06 218 121r Grietie Alberts aangever Zuiderhaven 31
inventaris 1670-05-21 210 178r Grietie Allerts
inventaris 1672-12-19 211 194r Grietie Arjens aangever
inventaris 1671-04-08 211 44r Grietie Arriens aangever Hondenstraat 6
inventaris 1669-03-25 209 372r Grietie Claesses
inventaris 1681-10-20 216 400r Grietie Cornelis Hoogstraat 4
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Grietie Dircks Zuiderhaven 6
inventaris 1679-12-02 214 147r Grietie Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1668-08-28 209 353r Grietie Douwes
inventaris 1673-03-21 211 300r Grietie Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1670-04-28 210 238r wijlen Grietie Foppes geinventariseerde
inventaris 1673-12-02 212 56r Grietie Foppes
inventaris 1678-10-03 213 182r Grietie Foppes
inventaris 1667-11-08 209 44r wijlen Grietie Foppes
inventaris 1666-09-10 207 105r wijlen Grietie Gerlofs Lanen 36
inventaris 1677-08-10 213 175r Grietie Gerryts aangever
inventaris 1680-01-27 214 346r Grietie Gerryts Havenplein 14
inventaris 1683-03-13 215 255r Grietie Harmens gezworen uitdraagster
inventaris 1663-10-13 206 126r Grietie Harmens
inventaris 1682-12-29 215 189r Grietie Harmens gezworen waardeerster Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-11-27 215 236r Grietie Hendricks
inventaris 1684-04-03 218 30r Grietie Hendrix aangever
inventaris 1677-10-29 213 109r Grietie Hessels aangever
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Grietie Hessels Noorderhaven 61
inventaris 1680-02-04 214 344r Grietie Jacobs aangever Kerkpoortstraat 13
inventaris 1681-02-02 216 354r Grietie Jacobs
inventaris 1680-02-06 214 264r Grietie Jacobs Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1684-10-02 218 100r Grietie Jacobs de Lange aangever Lanen 82
inventaris 1696-09-21 220 146r Grietie Jans aangever
inventaris 1685-03-03 218 197r Grietie Jans
inventaris 1685-03-03 218 197r Grietie Jans
inventaris 1680-06-17 214 398r Grietie Jans
inventaris 1680-04-16 214 308r Grietie Jans
inventaris 1667-06-21 208 234r Grietie Jans
inventaris 1675-01-29 212 362r Grietie Jans overledene
inventaris 1699-06-26 219 118r Grietie Jansen overledene Franekereind 28
inventaris 1717-09-11 219 221v Grietie Jansen Karreman overledene
inventaris 1692-02-19 220 31r Grietie Jarichs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1673-02-10 211 219r Grietie Jarighs
inventaris 1676-11-27 213 64r Grietie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1681-09-05 216 227r Grietie Lammerts aangever Karremanstraat 10
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen Grietie Lieuwes
inventaris 1679-11-28 214 141r Grietie Lieuwes Zeilmakersstraat 11
inventaris 1681-08-11 216 248r Grietie Lieuwes aangever Hoogstraat 27
inventaris 1681-02-18 216 200r Grietie Lieuwes aangever
inventaris 1681-08-11 216 248r Grietie Lieuwes aangever Hoogstraat 27
inventaris 1667-04-05 208 141r Grietie Luietes
inventaris 1682-05-22 216 419r Grietie Melles
inventaris 1684-11-16 218 1r Grietie Piers overledene Wortelstraat 1
inventaris 1681-12-20 216 382r Grietie Pieters aangever Rozengracht 37
inventaris 1680-06-28 216 149r Grietie Pyters Zuiderhaven
inventaris 1680-02-06 214 264r Grietie Pytters aangever Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1679-01-29 214 40r Grietie Pytters overledene Heiligeweg 68
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Grietie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1684-06-23 218 42r Grietie Rinses Roorda Zuiderhaven
inventaris 1681-03-22 216 206r Grietie Sinnes
inventaris 1681-03-22 216 206r Grietie Sybrans
inventaris 1679-03-11 213 362r Grietie Sybrens overledene
inventaris 1691-10-27 219 81r Grietie Tjeerds Suyrger Simon Stijlstraat 7
inventaris 1681-12-07 215 81r Grietie Tjeerdts
inventaris 1686-04-13 218 252r Grietie Ydes overledene Zeilmakersstraat 19
inventaris 1673-10-01 211 410r wijlen Grietje Dirx
inventaris 1678-09-19 213 243r wijlen Grietje Hessels
inventaris 1673-03-11 211 292r Grietje Pytters Oldaen
inventaris 1673-05-23 211 392r Grietje Willems Vijverstraat 12
inventaris 1684-03-24 218 233r Griettie Claessens
inventaris 1686-12-28 218 274r wijlen Griettie Harmens Schritsen 27
inventaris 1676-11-27 213 64r wijlen Griettie Pytters Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1682-08-23 215 145r Gritie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris 1677-03-08 213 97r Gritie Gerrits
inventaris 1668-09-08 209 329r Grittie Reyers
inventaris 1663-03-17 206 19r Grytie Claeses dienstmaagd aangever
inventaris 1683-10-01 217 37r Grytie Dirx aangever en creditrice
inventaris 1684-04-02 217 60r Grytie Harmens gezworen waardeerster
inventaris 1669-11-19 210 47r Grytie Jacobs aangever
inventaris 1690-04-29 219 1r Grytie Jacobs overledene Rapenburg
inventaris 1690-07-03 219 10r Grytie Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1691-01-08 218 362r Grytie Laeses aangever Franekereind 10
inventaris 1692-09-26 220 22r Grytie Lucas Sint Odolphisteeg
inventaris 1691-01-06 220 24r wijlen Grytie Pyters Noorderhaven 61
inventaris 1663-10-20 206 73v wijlen Grytie Reyners geinventariseerde Zoutsloot 20
inventaris 1663-12-14 206 97r Grytie Sjoerds
inventaris 1690-07-21 219 19r Grytje Geerts overledene
inventaris 1689-04-09 218 311r Grytje Jobs
inventaris 1673-01-07 211 419r Grytje Pyters aangever
inventaris 1688-11-23 217 327r Grytje Thomas overledene Noorderkade 13
inventaris 1669-01-13 209 292r wijlen Gryttie Cornelis
inventaris 1701-11-22 220 185r Gryttie Douwes overledene
inventaris 1667-05-07 208 190r Gryttie Gijsberts geinventariseerde
inventaris 1667-05-07 208 190r Gryttie Gijsberts geinventariseerde
inventaris 1683-10-12 217 43r Gryttie Harmens gezworen waardeerster
inventaris 1668-10-27 209 339r Gryttie Hendrix
inventaris 1683-05-30 215 313r Gryttie Jans aangever Zoutsloot 54
inventaris 1668-10-15 209 268r Gryttie Jans
inventaris 1687-01-26 217 256r Gryttie Pytters Schritsen 21
inventaris 1666-10-19 207 231r Gryttie Pytters
inventaris 1703-01-31 219 196v Gryttie Rinnerts aangever
inventaris 1705-02-27 220 203r Gryttje Claeses aangever
inventaris 1705-03-30 220 203v Gryttje Clases Smids overledene
inventaris 1673-03-27 211 398r Haaske Thomas aangever Franekereind 29oost
inventaris 1703-01-31 219 196v Haebbeltie Sybes overledene
inventaris 1676-11-27 213 64r Haebeltie Cornelis aangever Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1686-10-07 217 241r Haentie Douwes Scheerstraat 12
inventaris 1681-02-18 216 200r Haentie Jans Leyenaer overledene
inventaris 1678-03-29 213 154r Haeringh Jansen Prinsenstraat 4
inventaris 1667-02-26 208 98r Haie Tiommes requirant
inventaris 1664-10-01 206 232r Haitse Sioerds requirant
inventaris 1671-05-15 211 37r Haje Hendrix veerschipper op Bolsward overledene
inventaris 1664-05-11 206 169r Haje Pybes Sinnema requirant
inventaris 1667-01-10 207 331r Hakke Sickes
inventaris 1673-02-21 211 227r Hamcke Minnes overledene
inventaris 1680-10-26 214 418r Hans Cornelis Lanen 85oost
inventaris 1664-07-26 206 225r Hans Dirks
inventaris 1696-05-07 220 138r Hans Dirxen Pottie steenvoerder overledene
inventaris 1687-03-03 217 265r Hans Douwes
inventaris 1679-02-19 213 280r Hans Douwes Voorstraat 71
inventaris 1670-12-23 210 356r Hans Eeuwes distelateur overledene
inventaris 1682-03-27 216 417r Hans Franses
inventaris 1672-12-19 211 194r wijlen Hans Hendrix bakker
inventaris 1684-03-24 218 233r Hans Jacobs mr. chirurgijn
inventaris 1717-09-11 219 221v Hans Jansen aangever
inventaris 1673-08-29 212 1r Hans Jansen brouwer aangever
inventaris 1668-09-00 209 377r Hans Jansen requirant
inventaris 1673-01-14 211 255r Hans Jansen
inventaris 1666-10-19 207 231r Hans Jansen requirant
inventaris 1667-06-13 208 219r vroedsman Hans Keimpes requirant
inventaris 1667-03-21 209 7r vroedsman Hans Keimpes Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1671-04-08 211 44r burgemeester Hans Keympes Hondenstraat 6
inventaris 1671-05-15 211 37r burgemeester Hans Keympes
inventaris 1681-03-22 216 206r Hans Lieuwes
inventaris 1666-04-19 207 132r Hans Pouwels
inventaris 1666-04-19 207 132r wijlen Hans Pouwels
inventaris 1684-02-11 218 107r Hantke Gales koopman Rozengracht 19
inventaris 1669-01-11 209 364r Harinch Egberts requireerde
inventaris 1679-01-29 214 40r Haringh Feykes Heiligeweg 68
inventaris 1681-12-15 216 320r Haringh Gerbens snikschipper
inventaris 1683-08-18 218 10r Harmanus Vijselaer mr. Goudsmid Rozengracht 19
inventaris 1666-05-05 207 66r burgerhopman Harmen Grettinga stadsbouwmeester requireerde
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Harmen Atses [staat: Piers]
inventaris 1683-03-13 215 255r Harmen Broers
inventaris 1679-03-11 213 362r wijlen Harmen Claessen
inventaris 1667-05-07 208 190r Harmen Clasen
inventaris 1696-04-27 220 133r Harmen Douwes Zeilmakersstraat
inventaris 1690-07-21 219 19r wijlen Harmen Engels
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Harmen Harmens
inventaris 1664-08-23 206 197r Harmen Harmens grootschipper requirant
inventaris 1664-10-21 206 209r wijlen Harmen Harmens Voorstraat 72
inventaris 1667-03-21 208 118r Harmen Jansen Hofstraat 41
inventaris 1676-11-27 213 64r Harmen Jansen kaagschipper Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1668-07-21 209 135r Harmen joannes
inventaris 1682-05-19 216 408v Harmen Joannes mr. timmerman Noorderkade 13
inventaris 1668-05-04 208 403r Harmen Joannes brugman overledene
inventaris 1688-11-23 217 327r wijlen Harmen Joannes scheepstimmerman Noorderkade 13
inventaris 1662-09-15 206 1r Harmen Johannes brugman overledene
inventaris 1670-01-11 210 88r Harmen Pieters brouwer gelastigde crediteur Peterseliestraat
inventaris 1673-04-11 211 349r Harmen Pyters brouwer Franekereind 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Harmen Pytters brouwer Hondenstraat 6
inventaris 1686-04-01 218 261r wijlen Harmen Riemers
inventaris 1668-05-04 208 403r burgemeester Harmen Synes Nauta requirant
inventaris 1679-03-12 214 14r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur Admiraliteit in Friesland overledene Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur Admiraliteit in Friesland overledene Voorstraat 50
inventaris 1673-02-10 211 208r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur
inventaris 1692-09-26 220 22r Harmen Werps mr. tabakspijpmaker Sint Odolphisteeg
inventaris 1664-00-00 206 236r Harmen Wessels
inventaris 1681-10-07 216 241r Harmen Wilties
inventaris 1685-05-08 218 244r Harmen Wybes wijdschipper overledene
inventaris 1677-12-21 213 144r Hartman Inses
inventaris 1671-04-08 211 44r wijlen Haye Folckerts Hondenstraat 6
inventaris 1680-07-27 214 376r Haye Jacobs wijdschipper Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Haye Jacobs Heiligeweg 58
inventaris 1680-01-30 216 32r wijlen Haye Jansen koopman Zoutsloot
inventaris 1668-11-30 209 250r Haye Jansen houtkoper
inventaris 1701-01-17 219 148v Hebbea Kyl
inventaris 1711-03-09 220 241v Hebbea Kyl eigenaar kast
inventaris 1689-04-09 218 311r Hebbeltje Cornelis overledene
inventaris 1690-09-20 219 35r wijlen Hector van Hoytema mr. chirurgijn Lanen 33
inventaris 1683-11-23 218 127r Heere Andries
inventaris 1678-02-22 213 220r Heere Andries Noorderhaven 18
inventaris 1690-04-15 218 359r wijlen Heere Freercks
inventaris 1664-00-00 206 236r wijlen Heere Haies
inventaris 1681-10-10 216 391v Heere Jans Voorstraat 101
inventaris 1666-05-05 207 66r burgemeester Heere Obbes requirant
inventaris 1669-03-25 209 372r Heere Oenes
inventaris 1668-07-21 209 135r Heere Pytters
inventaris 1667-06-13 208 219r vroedsman Heere Reins scheepstimmerman
inventaris 1666-07-06 207 138r Heere Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1680-01-29 214 247r Heert Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris 1667-01-22 207 357r Heiltie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1679-03-20 213 395r Hein Emmerix Kerkpad 1
inventaris 1667-03-21 208 118r Hein Jansen Crol requirant Hofstraat 41
inventaris 1666-10-05 207 175r Hein Rienx
inventaris 1666-03-29 207 55r Hein Tiebbes requirant
inventaris 1663-09-29 206 48r Heleena Egberts
inventaris 1663-11-25 206 83r Henderick Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r wijlen Henderick Jansen Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Hendericktie Pieters Doncker Schritsen 42
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Hendrick Joncker
inventaris 1682-11-27 215 236r Hendrick Lex schuitschipper overledene
inventaris 1683-05-30 215 313r Hendrick Schamper koopman Zoutsloot 54
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen Hendrick van Wiaarda luitenant overledene
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen dr. Hendrick Wiaarda Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1666-05-21 207 78r wijlen Hendrick Wiaerda geinventariseerde
inventaris 1673-03-27 211 398r Hendrick Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1684-11-16 218 1r Hendrick Clasen Wortelstraat 1
inventaris 1676-07-03 212 392r burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Hendrick Coenraets Ludinga requirant Lanen 62
inventaris 1663-07-28 206 123r Hendrick Feddrix
inventaris 1666-09-08 208 0v burgervaandrig Hendrick Feickes de Witt overledene
inventaris 1666-09-08 208 0v burgervaandrig Hendrick Feickes de Witt overledene
inventaris 1664-04-28 206 174v burgervaandrig Hendrick Feikes de Witt requirant Noorderhaven 100
inventaris 1690-03-13 218 350r Hendrick Goverts
inventaris 1681-02-18 216 200r Hendrick Haentjes
inventaris 1684-04-03 218 30r wijlen Hendrick Harmens
inventaris 1668-04-03 209 90r vroedsman Hendrick Hendricks requirant Noorderhaven 104
inventaris 1667-04-05 208 156r Hendrick Hendricks glasmaker requirant Hofstraat 37
inventaris 1666-07-13 207 157r Hendrick Hendricks koolkoper overledene Heiligeweg 46
inventaris 1672-12-12 211 378r Hendrick Hendrix Schritsen 7
inventaris 1681-02-17 216 235r Hendrick Hendrix Zoutsloot
inventaris 1682-10-14 216 406r Hendrick Hendrix
inventaris 1684-02-04 217 65r Hendrick Hendrix
inventaris 1674-07-17 212 205r Hendrick Hendrix Zuiderhaven 57
inventaris 1673-08-29 212 1r Hendrick Hendrix koopman
inventaris 1682-03-14 215 159r Hendrick Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1673-04-11 211 349r wijlen Hendrick Herckes Franekereind 6
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Hendrick Hiddes Heiligeweg 68
inventaris 1670-08-12 210 282r Hendrick Hobbes geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r Hendrick Hobbes geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r Hendrick Hobbes Both Apothekerstraat
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Hendrick Jacobs Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1682-03-14 215 159r wijlen vroedsman Hendrick Jacobs Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1664-11-02 206 254r Hendrick Jans
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever Kerkpoortstraat
inventaris 1679-11-12 214 161r wijlen Hendrick Jansen Romastraat 13
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever Kerkpoortstraat
inventaris 1667-01-29 207 392r wijlen Hendrick Jansen Hingevelt mr. bakker geinventariseerde Hofstraat 16
inventaris 1670-12-05 210 351r wijlen Hendrick Jansen Kip
inventaris 1685-02-17 218 204r Hendrick Jippes
inventaris 1667-01-29 207 386r Hendrick Jochems assistent Admiraliteit overledene
inventaris 1667-04-05 208 141r Hendrick Lieuwes requirant
inventaris 1679-05-16 214 327r Hendrick Pieters Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-01-07 214 198r Hendrick Pieters Doncker Schoolsteeg
inventaris 1668-07-31 209 385r Hendrick Pytters Ringers gerechtsbode overledene
inventaris 1667-05-17 208 196r Hendrick Rienx overledene
inventaris 1669-04-26 210 1r Hendrick Roelofs
inventaris 1673-03-27 211 398r Hendrick Sytses Franekereind 29oost
inventaris 1667-06-13 208 219r de nagelaten weeskinderen van wijlen Hendrick Wybes
inventaris 1680-06-17 214 398r Hendrickien Dirx aangever
inventaris 1667-06-13 208 219r Hendrickien Heeres
inventaris 1667-12-12 208 369r de drie nagelaten weeskinderen van Hendrickien Pytters Doncker getuige
inventaris 1675-02-05 212 321r Hendrickjen Daniels overledene
inventaris 1675-01-21 212 310r Hendrickjen Tjebbes Voorstraat 47
inventaris 1703-04-20 219 206r Hendrickjen Ysaax Groenwolt overledene Raamstraat 3
inventaris 1667-05-20 209 35r Hendrickus Ringers stadsbode
inventaris 1683-08-18 218 10r Hendricus Faber Rozengracht 19
inventaris 1678-07-19 213 167r Hendrik Mouts mr. zilversmid
inventaris 1663-07-27 206 54r Hendrik Coenraeds Luidinga requirant
inventaris 1721-02-18 220 276r Hendrik Gowerts mr. bakker overledene
inventaris 1721-10-28 220 282r Hendrik Gowerts mr. bakker overledene
inventaris 1671-05-15 211 37r Hendrik Hajes
inventaris 1663-04-06 206 25r Hendrik Harmens requirant
inventaris 1663-10-13 206 126r Hendrik Harmens
inventaris 1702-09-03 220 197v Hendrik Harmens
inventaris 1684-02-04 217 65r wijlen Hendrik Hartmans kaagschipper en koopman
inventaris 1679-02-27 213 317r Hendrik Hendricks Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1668-09-22 209 325r vroedsman Hendrik Hendrix curator ad actum divisionis
inventaris 1702-07-29 219 179r Hendrik Hendrix Eeckholt houtkoper
inventaris 1685-04-25 217 168r Hendrik Hendrix Hollander
inventaris 1721-10-28 220 282r Hendrik Jacobs
inventaris 1721-02-18 220 276r Hendrik Jacobs
inventaris 1668-01-08 208 342r Hendrik Jansen mr. schilder waardeerder schilderijen
inventaris 1679-03-20 213 395r wijlen Hendrik Meinerts hondenslager Kerkpad 1
inventaris 1667-12-12 208 369r Hendrik Pytters Doncker
inventaris 1669-01-13 209 292r Hendrik Pytters Donker
inventaris 1690-04-29 219 1r Hendrik Pytters Donker Rapenburg
inventaris 1684-10-02 218 100r Hendrik Pytters Donker Lanen 82
inventaris 1685-04-25 217 168r Hendrik Rienx Vlasbloem
inventaris 1699-07-08 219 121r Henric van Hulten kapitein infanterie Groningen Noordijs 15
inventaris 1667-01-26 207 321r Henrick Henricks requirant
inventaris 1666-02-14 207 29r Henricus Nanny Faber apotheker aangever
inventaris 1676-03-02 212 428r burgervaandrig Henryck Feyckes de Wit Noorderhaven 47
inventaris 1675-01-29 212 362r Hercke Aernts
inventaris 1674-10-15 212 217r Here Andries Grote Bredeplaats 2
inventaris 1671-10-10 211 216r wijlen Here Doedes
inventaris 1699-06-28 220 168v Here Heres
inventaris 1683-01-20 217 1r Here Jans mr. bakker
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Here Symens koster Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1700-09-17 219 147r Hermannus Grettinga bouwmeester Schritsen 35
inventaris 1673-05-22 212 9r Hessel Bouwens Noorderhaven 6
inventaris 1681-08-11 216 248r Hessel Claesen Hoogstraat 27
inventaris 1704-01-15 219 218v Hessel Cornelis Liemendijk 40
inventaris 1681-02-18 216 200r Hessel Haentjes
inventaris 1700-09-17 219 147r Hessel Hansen koperslager Schritsen 35
inventaris 1682-11-27 215 236r Hessel Hendricks
inventaris 1677-10-29 213 109r Hessel Jacobs Hinghst mr. gortmaker overledene
inventaris 1668-12-03 209 304r Hessel Sibrants
inventaris 1682-12-29 215 189r Hessel Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1674-04-10 212 140r Hessel Sybrens
inventaris 1679-07-24 214 46r oud burgervaandrig Hessel Sytses Wassenaer Noorderhaven 77
inventaris 1673-02-10 211 208r Hessel Wabes
inventaris 1675-02-04 212 265r Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen Hoogstraat 15
inventaris 1679-05-27 214 383r burgervaandrig Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven 13
inventaris 1677-07-09 213 125r Hessel Wytzes Wassenaer oud rentmeester Grote Bredeplaats 19
inventaris 1671-05-30 211 80r Hester van der Bouckhorst
inventaris 1690-03-13 218 350r Hette Goverts
inventaris 1679-03-20 213 399v Heyn Emmericks [staat: Hendrix]
inventaris 1679-03-20 213 395r Heyn Jansen Crol Kerkpad 1
inventaris 1679-05-14 213 404r Heyn Oenes Zeeman smalschipper overledene Scheerstraat 5
inventaris 1680-06-28 216 149r Heyn Piers Weiduma bode Admiraliteit Zuiderhaven
inventaris 1681-03-22 216 206r Hidde Euwis
inventaris 1666-09-27 207 208r Hidde Jilderens requirant
inventaris 1667-12-02 208 363r Hidde Tierx requirant
inventaris 1666-07-06 207 138r Hidde Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1686-12-20 218 279r Hilbrandt Ruyrdts Riewall Franekereind 32
inventaris 1666-08-11 207 169r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Hilbrant Pytters wijdschipper overledene
inventaris 1666-08-11 207 169r Hilbrant Pytters wijdschipper overledene
inventaris 1703-04-20 219 206r Hillegonda Sanstra aangever Raamstraat 3
inventaris 1714-06-21 220 251v Hillegonda Sanstra
inventaris 1666-04-12 207 35r Hiltie Coenes aangever
inventaris 1664-11-04 206 203r Hiltie Harmens requirant
inventaris 1664-10-21 206 209r Hiltie Harmens requirant Voorstraat 72
inventaris 1669-01-11 209 364r Hiltie Jacobs requireerde
inventaris 1667-06-21 208 234r Hiltie Jans geinventariseerde
inventaris 1666-03-29 207 55r Hiltie Jans
inventaris 1680-04-16 214 308r Hiltie Jans
inventaris 1666-12-20 208 311r Hiltie Keimpes requirant
inventaris 1682-05-22 216 419r Hiltie Melles
inventaris 1670-06-02 210 271r Hiltie Warners Kruisstraat 3
inventaris 1673-08-29 212 1r Hiltje Martens overledene
inventaris 1681-08-02 216 191r Hincke Coerts
inventaris 1666-11-27 207 297r Hincke Gattjes aangever Noorderhaven 80
inventaris 1668-07-21 209 135r Hincke Heeres geinventariseerde
inventaris 1668-07-21 209 135r Hincke Heeres geinventariseerde
inventaris 1695-06-25 220 113r Hincke Reins aangever
inventaris 1686-10-07 217 241r Hincke Taekes aangever Scheerstraat 12
inventaris 1667-04-05 208 156r Hincke Tiebbes requirant Hofstraat 37
inventaris 1669-01-13 209 292r Hinne Wybrants bakker geinventariseerde
inventaris 1669-01-13 209 292r Hinne Wybrants bakker geinventariseerde
inventaris 1680-03-04 214 276r His Hendrix uitdraagster overledene Grote Kerkstraat 27
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Alberts
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Alberts
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Arjens
inventaris 1680-11-25 216 403r Hiske Hanses
inventaris 1679-05-16 214 327r Hiske Melles Grote Kerkstraat 24
inventaris 1686-12-20 218 279r wijlen Hiske Ruyrdts Franekereind 32
inventaris 1670-08-02 210 309r Hitte Sipkes overledene
inventaris 1670-06-02 210 271r Hittie Jans dienstmaagd aangever Kruisstraat 3
inventaris 1669-09-12 210 217r Hobbe Gerbens Brouwersstraat 14
inventaris 1667-07-22 209 116r Hoite Hoytes koopman requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1679-09-08 214 297r diaken Hoite Reins Noorderhaven 56
inventaris 1684-01-23 217 50r Holck Tettings aangever
inventaris 1670-05-14 210 253r wijlen Hotsche Folkerts Zoutsloot 45
inventaris 1685-02-09 217 125r Hoyte Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1690-08-27 219 30r Hoyte Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1673-04-11 212 36r Hoyte Pytters koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1687-08-16 217 294r Hubertus van Immerseel mr. boekdrukker aangever
inventaris 1687-08-16 217 294r Hubertus van Immerseel mr. boekdrukker aangever
inventaris 1689-04-26 218 317r Hubertus van Immerseel hypothecair crediteur
inventaris 1694-07-17 220 106r Huibert Braem Karremanstraat
inventaris 1678-10-03 213 182r Huibert Claessen Braem
inventaris 1723-05-21 220 344v Huigo Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1666-03-26 207 1r Huybert Claessen
inventaris 1680-10-26 214 418r Huybert Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1667-01-23 207 340r Hylck Aates kapitein van de turfmeetsters overledene Noordijs 27
inventaris 1673-03-21 211 300r wijlen Hylck Jans Zeilmakersstraat 13
inventaris 1670-01-11 210 88r Hylck Oeges overledene Peterseliestraat
inventaris 1673-04-11 211 349r Hylck Tjeerdts aangever Franekereind 6
inventaris 1676-06-27 213 21r Hylcke Hylckes Lanen 2
inventaris 1668-03-06 208 377r Hylcke Joannes Hanekuik requirant
inventaris 1676-06-27 213 21r wijlen Hylcke Pyters Coolhart gerechtsbode Lanen 2
inventaris 1667-12-12 208 369r Hylcke Pytters
inventaris 1669-01-13 209 292r Hylckien Hinnes
inventaris 1681-11-29 216 371r Hylckien Martens aangever Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1672-06-18 211 179r Hylckjen Sjoerds aangever
inventaris 1668-09-22 209 325r Hylke Ages
inventaris 1725-08-29 220 356v Hylke Douwes Hanekuik aangever
inventaris 1668-12-14 209 240r Hylkien Ates aangever Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1668-09-00 209 377r Hytie Martens aangever
inventaris 1664-11-04 206 203r Ibel Fockes requireerde
inventaris 1667-06-25 208 253r Ibeltie Douwes
inventaris 1666-09-27 207 208r Ide Jilderens requirant
inventaris 1696-05-08 219 106r wijlen Ids Jans
inventaris 1674-11-19 212 341r Ids Pieters meedbrenger overledene
inventaris 1674-11-19 212 341r Ids Pieters meedbrenger overledene
inventaris 1702-11-07 219 183r Idske Gatses Rommelhaven 26b
inventaris 1667-12-02 208 363r Idtie Innes requirant
inventaris 1676-03-02 212 428r Idtske Auckes aangever Noorderhaven 47
inventaris 1683-05-30 215 308r wijlen Idwer Jurjens Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1680-04-24 214 302r Idzert Idzerts
inventaris 1680-04-24 214 302r Idzert [staat: Joannis] Joannis [staat: Idzerts]
inventaris 1682-05-29 215 301r Iebeltie Dirx aangever Karremanstraat 27
inventaris 1675-01-29 212 362r Ieme Betses
inventaris 1690-04-15 218 359r Ietske Oedes
inventaris 1666-08-07 207 182r Ige Harings geinventariseerde
inventaris 1671-12-11 211 166r IJsbrandt Joosten Heyns Voorstraat 99
inventaris 1687-03-15 217 261r IJsbrandt Joosten Heyns koopman
inventaris 1680-01-30 216 32r IJsbrandt Joosten Heyns koopman Zoutsloot
inventaris 1675-08-16 212 386r IJsbrant Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1671-05-30 211 80r IJsbrant Joosten Heyns gecommitteerde crediteur
inventaris 1681-05-11 216 176r IJsbrant Joosten Heyns koopman
inventaris 1666-11-21 207 308r Ike Jilderens requirant
inventaris 1670-05-09 210 303r Imck Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1683-11-23 218 127r Imcke Arjens aangever goederen in het huis
inventaris 1686-04-01 218 261r Imcke Rienx overledene
inventaris 1682-07-18 215 203r Imckjen Jans Vijver 3
inventaris 1699-06-28 220 168v Imke Alberts overledene
inventaris 1668-05-16 209 415r Imke Jans
inventaris 1710-02-24 220 229r Imke Ruirdts aangever
inventaris 1697-01-13 219 109r Immetie Clases Schritsen 19
inventaris 1669-01-12 209 260r Ins Jans overledene
inventaris 1666-07-23 207 152r wijlen Inte Joostes
inventaris 1681-03-22 216 206r Ipe Euwis
inventaris 1666-09-27 207 208r Ipe Jilderens
inventaris 1667-04-05 208 156r Ipe Tiebbes Hofstraat 37
inventaris 1672-12-12 211 378r Ipe Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1667-12-12 208 369r Ipke Jelles overledene
inventaris 1667-09-00 208 301r wijlen Ippe Thijssen
inventaris 1714-06-21 220 251v dr. Isaac Groenwoldt aangever
inventaris 1685-02-17 218 204r Isaac Jansen Steynvoort pasteybakker aangever
inventaris 1674-05-08 212 197r wijlen Isaeck Codde Hofstraat 27
inventaris 1667-01-25 207 373r Itie Alberts
inventaris 1667-02-15 208 37r Itie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1668-09-08 209 329r Itie Clases Braem aamgever
inventaris 1668-09-08 209 329r Itie Clases Braem aangever
inventaris 1674-05-05 212 256r Itie Jacobs aangever Rommelhaven 26
inventaris 1668-08-28 209 353r Itie Lenerts requireerde
inventaris 1666-02-13 207 39r Itie Reiners overledene
inventaris 1666-05-21 207 78r wijlen Itscke Lieuwes geinventariseerde
inventaris 1664-11-02 206 254r Ittie Jans
inventaris 1667-01-29 207 392r Jackle Pybes Sinnema requirant Hofstraat 16
inventaris 1704-11-17 220 201v Jacob Braam aangever
inventaris 1691-04-28 219 47r Jacob Braem Voorstraat
inventaris 1689-04-26 218 317r Jacob Hillbrants
inventaris 1689-04-26 218 317r Jacob Sanstra aangever
inventaris 1686-06-12 218 285r wijlen Jacob Schotsman
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Jacob van der Voorda requirant Lanen 62
inventaris 1679-03-18 214 90r Jacob Aerts
inventaris 1695-01-08 220 151r Jacob Aerts koopman Voorstraat 53
inventaris 1689-10-15 218 339r Jacob Aerts koopman crediteur
inventaris 1697-01-13 219 109r Jacob Auckes metselaar Schritsen 19
inventaris 1676-03-02 212 428r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes Noorderhaven 47
inventaris 1673-04-25 211 388r Jacob Auckes trekschipper op Leeuwarden overledene
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Jacob Claessen Braam Noorderhaven 61
inventaris 1668-12-03 209 304r Jacob Clasen Braem requirant
inventaris 1663-11-25 206 83r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Donker Schritsen 42
inventaris 1663-01-29 206 10v Jacob Fransen
inventaris 1667-01-22 207 357r Jacob Fransen de Adam requireerde Zuiderhaven 71
inventaris 1684-04-17 218 39r vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga Franekereind 40
inventaris 1674-05-05 212 256r Jacob Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r de kinderen van wijlen Jacob Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1666-07-06 207 138r Jacob Hansen tabakspijpmaker requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-04-19 207 132r Jacob Hansen mr. tabakspijpmaker requirant
inventaris 1682-11-27 215 236r Jacob Hendricks
inventaris 1679-02-27 213 317r Jacob Hendricks Hollander overledene Rommelhaven 15
inventaris 1682-03-14 215 159r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander aangever Rommelhaven 1
inventaris 1685-04-25 217 168r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander houtkoper
inventaris 1679-02-27 213 317r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1663-12-14 206 97r Jacob IJsbrants
inventaris 1681-04-11 216 316r wijlen Jacob Jans Schink
inventaris 1680-12-14 214 436r Jacob Jansen
inventaris 1663-10-20 206 73v wijlen Jacob Jansen geinventariseerde Zoutsloot 20
inventaris 1667-06-21 208 234r Jacob Jansen
inventaris 1680-04-16 214 308r Jacob Jansen grootschipper
inventaris 1666-11-13 207 249r Jacob Jansen de Cock overledene Lanen 70
inventaris 1681-02-02 216 354r Jacob Jarichs mr. gortmaker overledene
inventaris 1681-01-04 216 1r Jacob Jarighs
inventaris 1680-02-04 214 344r Jacob Jayties overledene Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Jacob Jayties overledene Kerkpoortstraat 13
inventaris 1679-01-10 214 129r Jacob Jeltes Schritsen 53
inventaris 1670-10-08 210 340r Jacob Joannes
inventaris 1664-11-02 206 254r vroedsman Jacob Juriens de Lange requirant
inventaris 1684-10-02 218 100r oud gemeensman Jacob Juriens de Lange lakenkoper overledene Lanen 82
inventaris 1683-03-29 215 276r gemeensman Jacob jurjens de Lange
inventaris 1680-04-24 214 302r gemeensman Jacob Jurjens de Lange
inventaris 1673-09-26 211 413r oud gemeensman Jacob Jurjens de Lange Lanen 85west
inventaris 1669-01-12 209 260r Jacob Liuwes
inventaris 1684-04-02 217 60r Jacob Lolckes
inventaris 1689-03-09 218 301v Jacob Lolkes
inventaris 1708-06-19 220 208r burgervaandrig Jacob Lourens
inventaris 1663-04-06 206 25r Jacob Lous requirant
inventaris 1710-02-24 220 229r Jacob Meiles
inventaris 1684-11-16 218 1r Jacob Pietes mr. bakker Wortelstraat 1
inventaris 1680-01-05 214 169r Jacob Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1667-12-02 208 363r Jacob Pytters bakker
inventaris 1667-03-07 208 104r Jacob Pytters
inventaris 1667-09-10 208 284r Jacob Reiners requirant
inventaris 1680-07-27 214 376r Jacob Rogiers Haspelman scheepstimmerman overledene Heiligeweg 58
inventaris 1680-09-27 215 1r Jacob Romckes Braam Noorderhaven 61
inventaris 1698-04-23 220 161v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1709-04-30 220 211r Jacob Romkes Braam Hoogstraat 7
inventaris 1698-11-11 220 166v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1699-06-28 220 168v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1680-10-26 214 418r wijlen Jacob Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1663-03-17 206 19r Jacob Sirx
inventaris 1698-02-10 219 115r Jacob Symens wijschipper overledene Noorderhaven 62
inventaris 1690-04-15 218 359r Jacob Symens Doncker
inventaris 1679-01-07 214 198r Jacob Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-12-19 214 164r Jacob Symens Donker smalschipper
inventaris 1682-12-11 216 430r wijlen Jacob Tekes voerman Nieuwstraat 16
inventaris 1684-12-05 217 120r Jacob Theunis aangever
inventaris 1673-03-25 211 274r Jacob Tjebbes
inventaris 1679-10-02 214 206r Jacob Tjebbes Dreyer houtkoper overledene Noorderhaven 103
inventaris 1666-03-26 207 1r Jacob Tjebbes Dreyer koopman
inventaris 1674-11-14 212 288r Jacob Tjebbes Dreyer koopman
inventaris 1674-11-14 212 288r Jacob Tjebbes Dreyer koopman
inventaris 1681-05-11 216 176r wijlen Jacob Willems
inventaris 1669-10-10 210 94r Jacob Willems aangever
inventaris 1666-05-05 207 66r Jacob Wybes requirant
inventaris 1685-04-25 217 168r Jacob Ynses
inventaris 1681-02-28 216 106r Jacob Ynses Rommelhaven 9
inventaris 1673-09-04 211 403r Jacobus Barraty mr. horlogemaker aangever Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Jacobus Barraty mr. horlogemaker aangever Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Jacobus Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1666-02-23 206 372r burgervaandrig Jacobus Roorda brouwer requirant
inventaris 1668-06-04 209 169r Jacobus Sanstra
inventaris 1679-07-16 214 180r ds. Jacobus Stansius predikant
inventaris 1674-05-07 212 145r Jacobus Steyndam overledene
inventaris 1668-10-14 209 197r Jacobus Tiessema requirant Voorstraat 25
inventaris 1672-10-07 211 121r Jacobus Vetzensius Lanen 54
inventaris 1678-09-19 213 243r Jacobus Claessen Braem houtkoper overledene
inventaris 1685-11-13 217 191r Jacobus Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1676-06-27 213 21r burgervaandrig Jacobus Goslings notaris Lanen 2
inventaris 1677-01-10 213 84r Jacobus Joostes aangever Raamstraat 5
inventaris 1677-07-09 213 125r Jacobus Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris 1683-10-12 217 43r Jacobus Tjommes Stickersma
inventaris 1683-08-18 218 10r Jacomyna Vijselaer aangever Rozengracht 19
inventaris 1663-11-25 206 83r Jaeike Pieters Doncker Schritsen 42
inventaris 1670-01-19 210 164r Jaekle Pybes Sinnema geinventariseerde
inventaris 1678-10-03 213 182r Jaentie Gerrits
inventaris 1701-09-26 220 174v Jakle Jans aangever
inventaris 1701-09-27 220 176v Jakle Jans aangever
inventaris 1702-10-19 220 192r Jakle Jans aangever
inventaris 1702-09-28 220 188v Jakle Jans aangever
inventaris 1667-06-18 208 227r wijlen Jan
inventaris 1667-07-02 208 248r Jan van Bondel
inventaris 1670-08-02 210 309r Jan Bot requirant
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Doncker Schritsen 42
inventaris 1714-06-21 220 251v Jan Groenwoldt kapitein overledene
inventaris 1703-04-20 219 206r Jan Groenwoldt geauthoriseerde curatoren over de kinderen Raamstraat 3
inventaris 1689-04-26 218 317r Jan Hillbrants
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Hoeff commissaris Rozengracht 19
inventaris 1680-12-20 216 61r Jan de Jaeger stadstorenblazer en herbergier in de Witte Arend overledene Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r de afwezige Jan de Jaeger trompetter onder ritmeester Van der Does Noorderhaven 104
inventaris 1666-05-05 207 66r burgemeester Jan Knijff requirant
inventaris 1670-10-29 211 1r wijlen Jan Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1678-12-17 214 33r Jan Scheltema
inventaris 1702-10-18 220 190r Jan Abrahams overledene
inventaris 1675-01-29 212 362r Jan Aernts
inventaris 1663-09-29 206 48r Jan Alberts requirant
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Aleffs Schritsen 42
inventaris 1686-06-12 218 285r wijlen Jan Aleffs
inventaris 1723-02-23 220 354v Jan Andries overledene
inventaris 1723-02-08 220 354r Jan Andries overledene
inventaris 1707-11-25 220 206r Jan Anes scheepstimmerman overledene
inventaris 1691-11-10 220 10r Jan Anes
inventaris 1670-10-29 211 1r Jan Arents mr. kuiper Brouwersstraat 19achter
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Arjens Droogstraat 57
inventaris 1669-01-12 209 260r Jan Bartels Cocq oud commandeur
inventaris 1681-08-11 216 248r Jan Claesen Hoogstraat 27
inventaris 1664-10-21 206 209r Jan Claessen requirant Voorstraat 72
inventaris 1663-10-30 206 129r Jan Clasen
inventaris 1664-11-04 206 203r Jan Clasen requirant
inventaris 1667-04-05 208 141r Jan Clasen Wynia requirant
inventaris 1679-01-07 214 198r Jan Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-12-19 214 164r Jan Clases
inventaris 1667-03-21 209 7r Jan Coenraedts mr. bakker Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-02-26 208 98r Jan Cornelis requirant
inventaris 1678-03-29 213 154r wijlen Jan Cornelis kompasmaker Prinsenstraat 4
inventaris 1681-05-01 216 170v Jan Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1672-12-19 211 194r Jan Dircks mr. bakker
inventaris 1666-07-13 207 157r Jan Dircksen van Buiten requirant Heiligeweg 46
inventaris 1667-09-10 208 284r Jan Dircksen Cuyck bakker requirant
inventaris 1673-02-10 211 208r Jan Dirx
inventaris 1697-01-13 219 109r Jan Dirx Schritsen 19
inventaris 1694-07-17 220 106r Jan Dirxen overledene Karremanstraat
inventaris 1679-01-28 213 229r Jan Dirxen zilversmid crediteur
inventaris 1679-02-19 213 280r Jan Dirxen Kuyk Voorstraat 71
inventaris 1679-07-16 214 77r Jan Dirxen Roorda mr. zilversmid Schritsen 2
inventaris 1671-10-10 211 216r Jan Doedes mr. huistimmerman aangever
inventaris 1679-09-08 214 297r Jan Doedes mr. huistimmerman aangever Noorderhaven 56
inventaris 1673-03-21 211 300r Jan Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1683-01-12 215 237r vroedsman Jan Durxen Kuyck aangever
inventaris 1683-01-12 215 237r vroedsman Jan Durxen Kuyck
inventaris 1667-03-21 208 118r Jan Eelkes Crol linnenwever Hofstraat 41
inventaris 1663-09-29 206 48r Jan Egberts
inventaris 1682-11-02 217 10v Jan Everts overledene
inventaris 1678-02-22 213 220r Jan Everts Noorderhaven 18
inventaris 1679-01-28 213 229r Jan Everts Hardenborgh grootschipper crediteur
inventaris 1675-05-06 212 357r Jan Ewerts
inventaris 1666-03-29 207 55r wijlen Jan Feddes kangieter geinventariseerde
inventaris 1666-09-08 208 0v Jan Feickes ontvanger van Sint Anna Parochie requirant
inventaris 1683-01-23 215 243r Jan Folckerts Grauda koopman
inventaris 1670-12-25 210 407r Jan Foppes koopman
inventaris 1670-12-05 210 351r Jan Foppes koopman
inventaris 1668-12-02 209 278r Jan Foppes koopman
inventaris 1679-02-11 213 297r Jan Foppes Voorstraat 70
inventaris 1668-08-28 209 353r Jan Foppes requirant
inventaris 1678-10-03 213 182r Jan Foppes koopman overledene
inventaris 1679-10-28 214 137r Jan Foppes Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1683-05-30 215 308r Jan Fransen mr. gortmaker Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1669-07-15 210 14r Jan Freercks bakker gecommitteerde crediteur
inventaris 1675-08-14 212 367r Jan Freercks bakker Rozengracht 17
inventaris 1680-10-26 214 418r Jan Freercks bakker Lanen 85oost
inventaris 1666-08-11 207 169r Jan Freerckx bakker requirant
inventaris 1671-12-11 211 166r Jan Freerkx Voorstraat 99
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Freerx mr. schoenmaker Droogstraat 57
inventaris 1670-01-29 210 171r Jan Freerx
inventaris 1669-10-10 210 94r Jan Freerx bakker
inventaris 1667-04-03 208 295r Jan Freerx bakker
inventaris 1681-09-20 215 69r Jan Freerx Backer koopman Lanen 19
inventaris 1668-07-31 209 385r Jan Gerlofs requirant
inventaris 1703-01-31 219 196v Jan Gerlofs schipper
inventaris 1666-09-10 207 105r Jan Gerlofs Deken Lanen 36
inventaris 1667-05-20 209 35r Jan Gerlooffs
inventaris 1669-11-23 210 57r Jan Gerrits gortmaker aangever Hoogstraat 31
inventaris 1684-04-02 217 60r Jan Gerrits aangever
inventaris 1671-01-05 210 383r Jan Gerrits Hardenburg
inventaris 1674-05-05 212 256r Jan Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1680-11-30 214 447r Jan Gerryts wijdschipper Lanen 44
inventaris 1684-06-13 217 83r Jan Gerryts Hardenborg Franekereind 8
inventaris 1702-05-23 220 187v Jan Goitjens overledene
inventaris 1691-08-07 220 1r Jan Gosses Noorderhaven 64
inventaris 1679-03-18 214 90r Jan Hansen brouwer
inventaris 1680-04-19 214 290r Jan Hansen brouwer Grote Bredeplaats 1
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Harings
inventaris 1667-02-26 208 98r Jan Harings
inventaris 1685-04-25 217 168r Jan Harmens trekschipper op Leeuwarden
inventaris 1680-01-30 216 32r Jan Hayes Zoutsloot
inventaris 1701-12-22 220 186r Jan Hayes aangever
inventaris 1704-10-29 220 200r Jan Hayes aangever
inventaris 1669-09-27 210 20r Jan Heerts Fenema mr. goudsmid overledene Sint Jacobstraat 12
inventaris 1664-11-15 206 247r wijlen Jan Hendrix
inventaris 1673-03-21 211 300r Jan Hendrix Zeilmakersstraat 13
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Hendrix Schritsen 42
inventaris 1664-11-02 206 254r wijlen Jan Hendrix
inventaris 1684-02-04 217 65r Jan Hendrix aangever
inventaris 1664-11-02 206 254r wijlen Jan Hendrix wijdschipper
inventaris 1667-06-25 208 253r Jan Hendrix requirant
inventaris 1721-02-18 220 276r Jan Hendrix
inventaris 1721-10-28 220 282r Jan Hendrix
inventaris 1686-01-05 217 182vr Jan Hessels mr. huistimmerman Lanen 58
inventaris 1675-01-21 212 316r de twee voorkinderen van Jan Hessels timmerman aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Jan Hessels timmerman aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Jan Hessels timmerman Voorstraat 47
inventaris 1696-05-08 219 106r Jan Idzes
inventaris 1674-10-13 212 191r Jan Intes schipper op Sneek overledene
inventaris 1674-05-08 212 197r Jan Isbrands Codde Hofstraat 27
inventaris 1680-12-14 214 436r wijlen Jan Jacobs
inventaris 1667-02-22 207 403r Jan Jacobs requirant
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Jacobs
inventaris 1663-10-20 206 73v Jan Jacobs Zoutsloot 20
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Jacobs
inventaris 1690-07-03 219 10r Jan Jacobs mr. slachter Grote Bredeplaats 27
inventaris 1667-01-22 207 357r Jan Jacobs de Adam requirant Zuiderhaven 71
inventaris 1666-11-13 207 249r Jan Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1670-08-02 210 309r de Jan Jacobs gemeente
inventaris 1668-07-03 209 127r de Jan Jacobs gemeente armen Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1673-12-10 212 81r Jan Jacobs Houtenhuys aangever Zuiderhaven 11
inventaris 1681-10-10 216 391v burgervaandrig Jan Jacobs Klinckhamer Voorstraat 101
inventaris 1667-10-14 208 358r Jan Jacobs Schoester smalschipper requirant
inventaris 1671-06-28 211 200r Jan Janes Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen
inventaris 1680-12-22 216 10r Jan Jansen
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Jansen
inventaris 1667-06-21 208 234r Jan Jansen
inventaris 1671-01-02 210 363r Jan Jansen Franekereind 23
inventaris 1680-01-22 214 184r Jan Jansen
inventaris 1682-07-18 215 203r Jan Jansen Vijver 3
inventaris 1667-02-15 208 27r Jan Jansen luitenant ter zee requirant
inventaris 1691-11-10 220 10r wijlen Jan Jansen
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen mr. metselaar overledene Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1703-01-03 220 194v Jan Jansen aangever
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1700-06-18 220 173r wijlen Jan Jansen
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen Batom pasteibakker overledene
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen Batom pasteibakker overledene
inventaris 1697-01-13 219 109r Jan Jansen Isenbeek Schritsen 19
inventaris 1667-12-02 208 363r Jan Jansen Reiiers
inventaris 1677-10-29 213 109r Jan Jansen Reyers mr. gortmaker
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Jansen Vijselaer kapitein Admiraliteit overledene Rozengracht 19
inventaris 1673-02-10 211 219r Jan Jarighs
inventaris 1690-07-03 219 10r Jan Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jan Jillis Schritsen 27
inventaris 1686-07-01 217 233r wijlen Jan Joannes panbakker
inventaris 1667-03-28 208 122r wijlen Jan Joris zeemtouwer requireerde
inventaris 1682-03-07 216 423r Jan Joris leerverkoper [staat: leerman] Heiligeweg 17
inventaris 1690-08-27 219 30r Jan Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1671-04-08 211 44r Jan Keympes Hondenstraat 6
inventaris 1682-05-19 216 408v Jan Klaesen Noorderkade 13
inventaris 1685-03-03 217 155r wijlen Jan Lasen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1671-11-17 211 17r Jan Lolles overledene Zuiderhaven
inventaris 1666-11-13 207 249r Jan Lolles Lanen 70
inventaris 1687-01-22 218 290r Jan Lolles
inventaris 1670-07-07 210 278r Jan Martens zoutmeter geinventariseerde
inventaris 1670-07-07 210 278r Jan Martens zoutmeter geinventariseerde
inventaris 1682-05-22 216 419r Jan Melles
inventaris 1674-06-23 212 280r Jan Pieters
inventaris 1681-09-20 215 69r Jan Pieters Lanen 19
inventaris 1668-09-22 209 325r Jan Pieters waardeerder houtmolen
inventaris 1699-06-26 219 118r Jan Pieters Franekereind 28
inventaris 1682-03-14 215 159r Jan Pieters Oldaens koopman Rommelhaven 1
inventaris 1680-09-27 215 1r Jan Pieters Oldaens koopman Noorderhaven 61
inventaris 1682-12-29 215 189r Jan Pieters Oldaens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Jan Pieters Vinckelbosch kapitein Vijver 3
inventaris 1673-01-07 211 419r Jan Pyters
inventaris 1674-11-14 212 288r Jan Pyters
inventaris 1691-06-26 219 59r Jan Pyters Oldaans koopman
inventaris 1680-12-22 216 10r Jan Pyters Oldaens
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen Jan Pyters Vinkelbosch kapitein Admiraliteit
inventaris 1680-01-05 214 169r Jan Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Jan Pytters chercher Schritsen 21
inventaris 1680-01-27 214 346r Jan Pytters Oldaens Havenplein 14
inventaris 1670-04-28 210 238r Jan Pytters Oldaens
inventaris 1680-01-22 214 184r Jan Pytters Vinkelbosch kapitein
inventaris 1686-01-05 217 182vr Jan Reinders rogverschieter overledene Lanen 58
inventaris 1666-09-21 207 246r Jan Reiners zeilmaker requirant
inventaris 1663-10-20 206 73v Jan Reinerts requirant Zoutsloot 20
inventaris 1674-06-23 212 280r Jan Reyners aangever
inventaris 1676-06-07 213 1r Jan Reyners
inventaris 1664-07-08 206 215r Jan Rienx
inventaris 1673-03-07 211 282r Jan Rienx
inventaris 1709-04-30 220 211r Jan Romkes Hornstra Hoogstraat 7
inventaris 1667-05-31 209 167r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra overledene
inventaris 1668-06-04 209 169r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra overledene
inventaris 1667-04-01 208 64r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra requirant
inventaris 1684-03-25 218 36r Jan Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris 1705-06-03 220 204r Jan Salvus zeevarend persoon overledene
inventaris 1671-06-28 211 190r Jan Scheltes aangever
inventaris 1663-10-13 206 126r Jan Simens requirant
inventaris 1663-07-27 206 54r Jan Simons lakenkoper requireerde
inventaris 1671-05-30 211 80r Jan Simons gecommitteerde crediteur
inventaris 1679-01-29 214 40r Jan Sipkes grootschipper aangever Heiligeweg 68
inventaris 1677-10-03 213 214r Jan Sipkes mr. chirurgijn Bildtstraat 19
inventaris 1687-05-03 215 262r Jan Sybes mr. metselaar
inventaris 1687-05-03 215 262r Jan Sybes mr. metselaar
inventaris 1701-10-03 220 178v Jan Sybes mr. metselaar overledene Lombardstraat 4
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Jan Sybouts Vlasman kinderen van
inventaris 1670-01-28 210 133r Jan Sybrens
inventaris 1667-06-21 208 234r Jan Sybrens grootschipper geinventariseerde
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Sybrens Pauw overledene
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Sybrens Pauw overledene