Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    datum boek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid huidig adres
inventaris 1666-07-06 207 138r Aate Aates Hondenstraat 8
inventaris 1667-01-23 207 340r Hylck Aates kapitein van de turfmeetsters overledene Noordijs 27
inventaris 1663-07-27 206 54r wijlen Aeke Abbes
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen vroedsman Aeke Abbes Lanen 62
inventaris 1664-07-26 206 225r Dirck Abbes Pottie overledene
inventaris 1708-06-19 220 208r Geertie Abbes
inventaris 1708-06-19 220 208r Riemcke Abbes
inventaris 1667-01-26 207 321r Steffen Abbes mr. schoemaker aangever
inventaris 1663-12-22 206 90r Steffen Abbes mr. schoenmaker
inventaris 1677-12-21 213 144r Ynse Abbes smakschipper overledene
inventaris 1664-07-11 206 219r Jelle Abes schuitvaarder overledene
inventaris 1667-01-29 208 132r Maartien Abes Heiligeweg 24
inventaris 1680-10-26 214 418r Bastiaen Abrahams Lanen 85oost
inventaris 1698-04-23 220 161v Beitske Abrahams overledene
inventaris 1680-10-26 214 418r Boukien Abrahams Lanen 85oost
inventaris 1722-12-01 220 325v wijlen Frouckjen Abrahams van der Fuyck
inventaris 1702-10-18 220 190r Jan Abrahams overledene
inventaris 1683-04-10 215 280r Symen Abrahams mr. tingieter waardeerder Voorstraat 55
inventaris 1698-06-26 219 112r Stittert Adams overledene
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Antie Aedes Voorstraat 47
inventaris 1686-01-05 217 182vr Antie Aedes aangever Lanen 58
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever Voorstraat 47
inventaris 1704-11-17 220 201v Tettje Aedes overledene
inventaris 1685-06-20 217 175r Antie Aeleffs
inventaris 1685-06-20 217 175r Baukjen Aeleffs aangever
inventaris 1685-06-20 217 175r Mayke Aeleffs
inventaris 1684-06-16 217 79r oud burgemeester Rinnert Aerents Wijnsma
inventaris 1672-10-15 211 186r Pyter Aerns mr. blokmaker
inventaris 1704-01-15 219 218v Cornelis Aernts Liemendijk 40
inventaris 1675-01-29 212 362r Hercke Aernts
inventaris 1675-01-29 212 362r Jan Aernts
inventaris 1675-01-29 212 362r Marten Aernts
inventaris 1679-04-26 214 81v Rints Aernts aangever
inventaris 1682-05-29 215 301r Aeffke Aerts Karremanstraat 27
inventaris 1671-10-13 211 107r Antie Aerts
inventaris 1681-10-10 216 391v Antie Aerts Voorstraat 101
inventaris 1671-10-13 211 107r Claerke Aerts
inventaris 1679-03-18 214 90r Jacob Aerts
inventaris 1689-10-15 218 339r Jacob Aerts koopman crediteur
inventaris 1695-01-08 220 151r Jacob Aerts koopman Voorstraat 53
inventaris 1682-03-07 216 423r wijlen Fecke Aesges trekschipper op Dokkum Heiligeweg 17
inventaris 1675-01-21 212 310r Lieuwe Aesges grootschipper Voorstraat 47
inventaris 1673-09-04 211 403r Aeltje Ages Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1690-04-15 218 359r Antie Ages overledene
inventaris 1668-06-04 209 391r Dieuke Ages aangever
inventaris 1668-09-22 209 325r Euwe Ages houtmolenaar geinventariseerde
inventaris 1668-09-22 209 325r Euwe Ages houtmolenaar geinventariseerde
inventaris 1668-09-22 209 325r Hylke Ages
inventaris 1689-10-15 218 339r Symen Ages makelaar crediteur
inventaris 1668-10-27 209 339r Symon Ages requirant
inventaris 1679-01-28 213 229r Lieuwe Aisges grootschipper
inventaris 1667-01-25 207 373r Antie Albarts
inventaris 1666-03-15 207 43ar Doede Albarts overledene
inventaris 1672-10-07 211 121r Geert Albarts van Minden Lanen 54
inventaris 1682-03-27 216 417r Meyle Albarts
inventaris 1681-08-02 216 191r Albertie Alberts overledene
inventaris 1663-09-29 206 48r Claeske Alberts
inventaris 1722-12-01 220 325v Dyna Alberts de Rhoo
inventaris 1668-01-08 208 342r Geertie Alberts van Minnen hoosverkoper getuige
inventaris 1685-01-06 218 121r Grietie Alberts aangever Zuiderhaven 31
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Alberts
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Alberts
inventaris 1699-06-28 220 168v Imke Alberts overledene
inventaris 1667-01-25 207 373r Itie Alberts
inventaris 1663-09-29 206 48r Jan Alberts requirant
inventaris 1722-12-01 220 325v Marijke Alberts de Rhoo
inventaris 1681-08-02 216 191r Otte Alberts
inventaris 1676-07-03 212 392r Poppe Alberts aangever
inventaris 1686-06-12 218 285r wijlen Jan Aleffs
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Aleffs Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Orsel Aleffs Schritsen 42
inventaris 1670-04-28 210 238r Aeltie Allerts aangever
inventaris 1670-05-21 210 178r Aeltie Allerts
inventaris 1670-12-05 210 351r Antie Allerts overledene
inventaris 1681-10-10 216 391v Eesche Allerts Voorstraat 101
inventaris 1670-05-21 210 178r Grietie Allerts
inventaris 1680-01-27 214 346r Symen Allerts Havenplein 14
inventaris 1670-05-21 210 178r Tjeerd Allerts
inventaris 1670-01-28 210 133r Dieuke Alles requirant
inventaris 1670-01-28 210 133r Eelck Alles requirant
inventaris 1670-01-28 210 133r Oege Alles requirant
inventaris 1670-01-28 210 133r Ritske Alles requirant
inventaris 1670-01-28 210 133r Scholte Alles requirant
inventaris 1692-06-18 220 68r Ytie Andles
inventaris 1695-06-25 220 113r Antie Andries overledene
inventaris 1694-02-09 220 97r Antie Andries aangever
inventaris 1667-01-02 207 274r Antie Andries dienstmaagd Sint Jacobstraat 9
inventaris 1681-12-20 216 382r Claes Andries koopman Rozengracht 37
inventaris 1681-02-28 216 106r Claes Andries koopman Rommelhaven 9
inventaris 1681-09-20 215 69r Claes Andries aangever Lanen 19
inventaris 1680-06-28 216 149r Claes Andries mr. kleermaker Zuiderhaven
inventaris 1723-02-26 220 333r Gerrit Andries
inventaris 1727-08-07 220 380r Gijsbert Andries
inventaris 1678-02-22 213 220r Heere Andries Noorderhaven 18
inventaris 1683-11-23 218 127r Heere Andries
inventaris 1674-10-15 212 217r Here Andries Grote Bredeplaats 2
inventaris 1723-02-08 220 354r Jan Andries overledene
inventaris 1723-02-23 220 354v Jan Andries overledene
inventaris 1666-07-23 207 152r Jetscke Andries overledene
inventaris 1685-01-06 218 121r wijlen Lyckle Andries Zuiderhaven 31
inventaris 1681-11-29 216 371r Marten Andries Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-05-19 216 186r Maycke Andries Schritsen 56
inventaris 1674-10-08 212 180r Reynouw Andries aangever Simon Stijlstraat 3
inventaris 1685-03-03 218 197r Sierk Andries brouwer
inventaris 1673-02-13 211 259r Sipke Andries mr. schuitmaker
inventaris 1681-11-29 216 371r Sybout Andries Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1721-07-22 220 286r wijlen Sybout Andries Vlasman grootveerschipper
inventaris 1664-10-01 206 232r Trijntie Andries overledene
inventaris 1672-12-19 211 194r Trijntie Andries overledene
inventaris 1667-07-02 208 248r Ruyerd Andrys
inventaris 1680-12-14 214 436r Willem Andrys de Wit mr. glasmaker
inventaris 1691-11-10 220 10r Jan Anes
inventaris 1707-11-25 220 206r Jan Anes scheepstimmerman overledene
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Simon Anes leidekker Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Simon Anes leidekker Hofstraat 1
inventaris 1691-11-10 220 10r Sjoertje Anes aangever
inventaris 1691-11-10 220 10r Sjoertje Anes overledene
inventaris 1668-09-22 209 325r Albert Annes waardeerder houtmolen
inventaris 1704-10-29 220 200r Aukjen Annes overledene
inventaris 1673-11-10 212 22r Bouwe Annes Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1664-03-29 206 134r Buwe Annes requireerde en aangever
inventaris 1664-03-29 206 134r Buwe Annes requireerde en aangever
inventaris 1680-10-26 214 408r wijlen Eelkien Annes
inventaris 1680-01-29 214 247r Sjerck Annes bleker Bildtpoort (gebied)
inventaris 1667-02-15 208 27r Sjoerdtie Annes aangever
inventaris 1669-01-13 209 292r Trijntie Annes
inventaris 1680-07-05 214 366r Eelckien Annis overledene
inventaris 1711-04-23 220 242v oud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna overledene Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1688-06-15 217 304v Antie Ansckes
inventaris 1688-06-15 217 304v Antie Anskes
inventaris 1688-06-15 217 304v Ruyrdt Anskes
inventaris 1687-02-02 217 281r wijlen Anthony Anthonys Oesters mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Anthonys Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Antie Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Goyckyen Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Jeltie Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Schelte Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1669-06-30 210 10r Antie Arents
inventaris 1666-12-06 207 327r Eelcke Arents overledene
inventaris 1670-10-29 211 1r Jan Arents mr. kuiper Brouwersstraat 19achter
inventaris 1687-08-16 217 294r wijlen Janneke Arents overledene
inventaris 1667-01-29 208 132r Berber Ariens Heiligeweg 24
inventaris 1667-04-26 208 161r Marijke Ariens requireerde Kerkpoortstraat 59
inventaris 1668-05-02 208 390r Stijntie Ariens overledene Lanen 62
inventaris 1671-04-27 211 31r Theunis Ariens aangever
inventaris 1667-06-01 209 28r Willem Ariens bakker geinventariseerde Bildtpoort (gebied)
inventaris 1683-11-23 218 127r Aefke Arjens
inventaris 1667-01-25 207 373r wijlen Arjaantie Arjens
inventaris 1682-03-07 216 423r burgervaandrig Arjen Arjens Altena Heiligeweg 17
inventaris 1680-11-26 214 426r Ayse Arjens Hoogstraat 1achter
inventaris 1674-05-14 212 154r Ayse Arjens Mahiu koopman Droogstraat 57
inventaris 1685-01-06 218 121r Ayse Arjens Mahiuw Zuiderhaven 31
inventaris 1683-11-23 218 127r Claeske Arjens
inventaris 1680-12-09 214 440r Cornelis Arjens makelaar
inventaris 1678-10-03 213 182r Cornelis Arjens Dockinga
inventaris 1675-02-05 212 321r Daniel Arjens
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Evert Arjens Noorderhaven 18
inventaris 1683-11-23 218 127r Ewert Arjens aangever goederen in de banen
inventaris 1667-01-22 207 357r wijlen Fongerke Arjens Zuiderhaven 71
inventaris 1674-05-14 212 154r Freerck Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 215r Gabbe Arjens Kuyck overledene Brouwersstraat 1b
inventaris 1683-11-23 218 127r Geertie Arjens
inventaris 1686-07-01 217 233r Gepke Arjens diensmaagd aangever
inventaris 1690-07-22 219 23r Gerrit Arjens
inventaris 1672-12-19 211 194r Grietie Arjens aangever
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Arjens
inventaris 1683-11-23 218 127r Imcke Arjens aangever goederen in het huis
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Arjens Droogstraat 57
inventaris 1690-08-27 219 30r Keimpe Arjens huistimmerman overledene Heiligeweg 3
inventaris 1698-06-26 219 112r Lijsbet Arjens
inventaris 1686-07-13 217 200v Maaike Arjens overledene Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v Maaike Arjens overledene Voorstraat 83
inventaris 1667-01-22 207 357r Philippijntie Arjens aangever Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Philippijntie Arjens aangever Zuiderhaven 71
inventaris 1681-01-28 216 6r Philippijntie Arjens
inventaris 1669-01-12 209 260r Reiner Arjens
inventaris 1685-01-06 218 121r Reyer Arjens Mahiuw Zuiderhaven 31
inventaris 1700-01-15 219 134v wijlen Sibren Arjens
inventaris 1698-04-23 220 161v Taevis Arjens
inventaris 1702-08-26 219 188v Theunis Arjens Voorstraat 67
inventaris 1674-05-14 212 154r Theunis Arjens Droogstraat 57
inventaris 1673-01-14 211 255r Trijntje Arjens aangever
inventaris 1679-03-18 214 90r Trijntje Arjens aangever
inventaris 1695-01-08 220 151r Trijntje Arjens overledene Voorstraat 53
inventaris 1674-05-14 212 154r Ytie Arjens aangever Droogstraat 57
inventaris 1671-04-08 211 44r Grietie Arriens aangever Hondenstraat 6
inventaris 1663-04-29 206 36r Lijntie Arrients requirant
inventaris 1663-01-31 206 15r Marike Arrjens requirant Hofstraat 47west
inventaris 1666-07-06 207 138r [wijlen] Aete Ates Hondenstraat 8
inventaris 1668-12-14 209 240r Hylkien Ates aangever Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1674-10-13 212 191r Rinscke Ates aangever
inventaris 1691-07-14 219 96r Tjal Ates
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Harmen Atses [staat: Piers]
inventaris 1667-01-02 207 274r Nanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Nanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris 1702-08-26 219 188v Auckes Voorstraat 67
inventaris 1666-10-19 207 231r Antie Auckes requirant en aangever
inventaris 1673-04-25 211 388r burgervaandrig mr. Claes Auckes Augustinusga
inventaris 1676-03-02 212 428r de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga Noorderhaven 47
inventaris 1673-09-09 212 170r burgervaandrig Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1664-11-02 206 254r Dirck Auckes
inventaris 1679-02-11 213 297r Geertzen Auckes wijdschipper Voorstraat 70
inventaris 1676-03-02 212 428r Idtske Auckes aangever Noorderhaven 47
inventaris 1673-04-25 211 388r Jacob Auckes trekschipper op Leeuwarden overledene
inventaris 1676-03-02 212 428r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes Noorderhaven 47
inventaris 1697-01-13 219 109r Jacob Auckes metselaar Schritsen 19
inventaris 1671-01-11 211 112r Janke Auckes Gol overledene
inventaris 1664-11-14 206 243r Lijsbet Auckes
inventaris 1675-07-12 212 367r Pietie Auckes dienstmaagd aangever Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1683-10-01 217 37r wijlen Pytter Auckes
inventaris 1664-11-14 206 243r Rigst Auckes
inventaris 1664-11-14 206 243r Teetske Auckes
inventaris 1673-05-22 212 9r Thomas Auckes Noorderhaven 6
inventaris 1664-11-14 206 243r Tomas Auckes
inventaris 1677-10-03 213 214r Lijsbeth Aukes Bildtstraat 19
inventaris 1671-01-11 211 112r Antie Bartels
inventaris 1671-01-11 211 112r Auke Bartels
inventaris 1683-01-12 215 237r wijlen Geesie Bartels
inventaris 1669-01-12 209 260r Jan Bartels Cocq oud commandeur
inventaris 1671-01-11 211 112r Willem Bartels
inventaris 1672-06-18 211 179r Ymck Bartels overledene
inventaris 1667-01-10 207 331r Yme Bartels overledene
inventaris 1667-01-10 207 331r het nagelaten weeskind van wijlen Yme Bartels overledene
inventaris 1666-03-00 207 22v Abel Bartholomaeus
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Carst Bastiaens Zuiderhaven 6
inventaris 1666-04-21 207 59r wijlen Cornelis Bastiaens
inventaris 1692-09-26 220 22r Maertie Bastiaens aangever Sint Odolphisteeg
inventaris 1680-10-26 214 418r Trijntie Bastiaens Lanen 85oost
inventaris 1692-09-26 220 22r Werp Bastiaens Sint Odolphisteeg
inventaris 1680-10-26 214 418r wijlen Ysaac Bastiaens bakker Lanen 85oost
inventaris 1673-10-01 211 410r Carst Batiaens overledene
inventaris 1686-10-07 217 241r Baucke Bauckes Scheerstraat 12
inventaris 1666-10-19 207 231r Doede Bauckes requirant
inventaris 1663-01-29 206 10v Pytie Bauckes requireerde en aangever
inventaris 1667-12-02 208 363r wijlen Tierck Bauckes geinventariseerde
inventaris 1670-11-10 210 344r Ycke Baukes Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1663-07-28 206 123r Feddrick Beerns overledene
inventaris 1683-10-12 217 43r Trijntie Beerns aangever
inventaris 1671-10-19 211 48r Siert Beernts de Vries
inventaris 1689-10-15 218 339r Yttie Benjamins aamgever
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1692-06-18 220 68r Antie Bentes
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1692-06-18 220 68r Dieucke Bentes
inventaris 1695-08-27 220 125r Geertie Bentes
inventaris 1674-02-17 212 123r Geertje Bentes overledene Rozengracht 8
inventaris 1669-11-23 210 57r Martien Bentes aangever Hoogstraat 31
inventaris 1688-12-20 217 332r Sytske Bentes overledene
inventaris 1695-08-27 220 125r Tiebkjen Bentes
inventaris 1667-07-22 209 116r Tieerd Bentes Boncq koopman geauthoriseerde curator over Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-04-03 208 295r Tieerd Bentes Boncq bakker
inventaris 1669-01-11 209 364r Tjeerd Bentes Bonck overledene
inventaris 1692-06-18 220 68r Ytie Bentes
inventaris 1679-07-24 214 46r Otto Bernhardus Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1675-01-29 212 362r Ieme Betses
inventaris 1701-01-17 219 148v Douwe Bockes koopman
inventaris 1673-03-27 211 398r wijlen Aefke Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Fedde Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Gerloff Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Goucke Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Hendrick Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1666-07-06 207 138r Jetske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Sytske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Tuenes Bokkes Hondenstraat 8
inventaris 1674-04-10 212 140r Oene Boldewijns
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Pluentie Boldewijns Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1674-04-10 212 140r Ytje Boldewijns overledene
inventaris 1691-07-14 219 96r Ansk Bordes
inventaris 1691-07-14 219 96r Sybout Bordes
inventaris 1679-10-28 214 137r Tjitske Botes aangever Voorstraat 52
inventaris 1701-12-22 220 186r Ytie Bottes aangever
inventaris 1672-06-18 211 179r wijlen Andries Bouwens
inventaris 1673-02-21 211 227r vroedsman Dirck Bouwens aangever
inventaris 1670-10-29 211 1r Dirck Bouwens Brouwersstraat 19achter
inventaris 1675-02-05 212 321r gemeensman Dirck Bouwens
inventaris 1679-01-30 213 390r Dirk Bouwens aangever
inventaris 1673-05-22 212 9r Hessel Bouwens Noorderhaven 6
inventaris 1686-10-07 217 241r oud burgemeester Tjeerd Bouwens Scheerstraat 12
inventaris 1679-05-27 214 383r oud burgemeester Tjeerd Bouwens Zuiderhaven 13
inventaris 1676-08-28 213 48r Anne Bouwes Cetelaer koperslager overledene Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1673-05-22 212 9r Antie Bouwes Noorderhaven 6
inventaris 1666-02-22 207 98r Dirck Bouwes requirant
inventaris 1676-08-28 213 48r Douwe Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1679-03-09 213 163r Douwe Bouwes
inventaris 1678-03-29 213 154r Douwe Bouwes wijdschipper Prinsenstraat 4
inventaris 1680-12-22 216 10r Gerryt Bouwes Schiere
inventaris 1690-11-17 219 43v Sybren Bouwes scheepstimmerman overledene
inventaris 1676-08-28 213 48r Sytse Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1673-05-22 212 9r Tjeerd Bouwes Noorderhaven 6
inventaris 1675-12-02 212 408r Beern Boyes mr. kuiper
inventaris 1675-12-02 212 408r wijlen Jochem Boys
inventaris 1687-08-16 217 294r Aeltie Broers
inventaris 1667-06-25 208 253r Douwe Broers scheepstimmerman overledene
inventaris 1683-03-13 215 255r Harmen Broers
inventaris 1697-01-13 219 109r Jancke Broers Schritsen 19
inventaris 1670-07-07 210 278r Pybe Broers
inventaris 1683-01-20 217 1r Sijke Broers dienstmaagd aangever
inventaris 1663-05-25 206 41v Soetje Broers aangever
inventaris 1678-11-14 214 96r Symen Broers
inventaris 1680-04-19 214 290r Ybeltie Broers Grote Bredeplaats 1
inventaris 1679-03-18 214 90r wijlen Ybeltie Broers
inventaris 1667-08-13 208 262r Aeltie Broes
inventaris 1687-02-02 217 281r Pytter Bruyns Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1686-06-12 218 285r Trijntie Bruyns overledene
inventaris 1664-03-29 206 134r Anne Buwes requirant
inventaris 1664-03-29 206 134r Douwe Buwes
inventaris 1686-04-09 217 184v Geertie Buwes Farx overledene Noordijs 15
inventaris 1682-07-18 215 203r Gerryt Buwes Schyre Vijver 3
inventaris 1694-07-17 220 106r Janke Buwes Schiere aangever Karremanstraat
inventaris 1664-03-29 206 134r Sydts Buwes
inventaris 1667-03-07 208 104r de drie nagelaten weekinderen van wijlen Jarich C lasen Sappe slachter
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Carst Carsten Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1680-02-13 214 253r Aeltie Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1673-10-01 211 410r Aertje Carstes
inventaris 1673-10-01 211 410r Bastiaen Carstes
inventaris 1680-02-13 214 253r Bastiaen Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1673-10-01 211 410r Dirck Carstes
inventaris 1680-02-13 214 253r Dirk Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1667-02-26 208 141r Oene Carstes rogdrager overledene
inventaris 1686-06-12 218 285r Berber Caspers aangever
inventaris 1673-12-02 212 56r Cornelis Claassen
inventaris 1673-12-02 212 56r Lammert Claassen
inventaris 1666-11-15 207 270r Andries Claesen requirant Lanen
inventaris 1669-09-12 210 217r wijlen Claes Claesen bakker Brouwersstraat 14
inventaris 1673-06-05 212 17r Claes Claesen
inventaris 1669-12-10 210 70r Claes Claesen Bilkert Franekereind 14
inventaris 1701-09-26 220 174v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1701-09-27 220 176v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1671-10-19 211 48r Feycke Claesen van der Ley
inventaris 1671-01-09 210 367r Freerck Claesen Braem requirant q.q. Zuiderhaven 2
inventaris 1682-08-23 215 145r Gerryt Claesen Nieuwstraat 30
inventaris 1681-08-11 216 248r Hessel Claesen Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Jan Claesen Hoogstraat 27
inventaris 1668-07-23 209 158r Jancke Claesen geinventariseerde
inventaris 1668-07-23 209 158r Jancke Claesen geinventariseerde
inventaris 1671-01-09 210 367r Jurrien Claesen Fonteyn requireerde en aangever Zuiderhaven 2
inventaris 1681-03-22 216 206r Meynskien Claesen Jonas
inventaris 1671-06-28 211 190r Pyter Claesen overledene
inventaris 1671-01-09 210 367r Reyner Claesen Fonteyn requirant Zuiderhaven 2
inventaris 1681-03-22 216 206r Taeke Claesen Jonas wijdschipper
inventaris 1681-03-22 216 206r Tettie Claesen Jonas
inventaris 1682-08-23 215 145r Trijntie Claesen Nieuwstraat 30
inventaris 1669-05-05 210 332r wijlen Willem Claesen Burger Voorstraat 71
inventaris 1678-09-03 213 224r Antie Claeses
inventaris 1692-06-18 220 68r Berbertie Claeses aangever
inventaris 1669-11-23 210 57r Cornelis Claeses Amelander Hoogstraat 31
inventaris 1705-02-27 220 203r Corneliske Claeses overledene
inventaris 1677-02-09 213 87r Dieucke Claeses aangever
inventaris 1687-01-26 217 256r Dieucke Claeses gezworen uitdraagster Schritsen 21
inventaris 1687-05-03 215 262r Dieucke Claeses gezworen waardeerster
inventaris 1681-12-07 216 324v Dieucke Claeses gezworen uitdraagster Noorderhaven 8
inventaris 1681-10-07 216 241r Dieucke Claeses gezworen uitdraagster
inventaris 1663-03-17 206 19r Grytie Claeses dienstmaagd aangever
inventaris 1705-02-27 220 203r Gryttje Claeses aangever
inventaris 1670-05-06 210 261r wijlen Martien Claeses
inventaris 1669-12-10 210 70r Maycke Claeses overledene Franekereind 14
inventaris 1693-12-28 220 91r Pyter Claeses
inventaris 1680-01-27 214 346r Reinouke Claeses aangever Havenplein 14
inventaris 1680-09-27 215 1r Saeckjen Claeses Braam aangever Noorderhaven 61
inventaris 1688-06-15 217 304v Sijke Claeses overledene
inventaris 1669-05-05 210 332r Teuntie Claeses Voorstraat 71
inventaris 1669-11-23 210 57r Teuntie Claeses Hoogstraat 31
inventaris 1681-12-07 215 81r Trijntie Claeses dienstmaagd aangever
inventaris 1682-08-23 215 145r Tyttie Claeses Fossinga Nieuwstraat 30
inventaris 1680-02-10 214 270r Wopkjen Claeses aangever Grote Kerkstraat 16
inventaris 1671-10-13 211 107r Aert Claessen overledene
inventaris 1671-10-13 211 107r Aert Claessen overledene
inventaris 1680-01-27 214 346r Cornelis Claessen Havenplein 14
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Dirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris 1688-11-14 217 318r Evert Claessen koopman Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1678-02-22 213 220r Evert Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1675-05-06 212 357r Ewert Claessen
inventaris 1695-08-27 220 125r Ewert Claessen
inventaris 1684-03-24 218 233r Feycke Claessen
inventaris 1673-03-11 211 292r Freerck Claessen Braam
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Freerck Claessen Braem Noorderhaven 61
inventaris 1675-05-06 212 357r Geertie Claessen
inventaris 1678-02-22 213 220r Geertie Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1673-03-21 211 300r Gooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braam koopman Zeilmakersstraat 13
inventaris 1680-09-27 215 1r Goytien Claessen Braam koopman Noorderhaven 61
inventaris 1679-03-11 213 362r wijlen Harmen Claessen
inventaris 1678-10-03 213 182r Huibert Claessen Braem
inventaris 1666-03-26 207 1r Huybert Claessen
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Jacob Claessen Braam Noorderhaven 61
inventaris 1678-09-19 213 243r Jacobus Claessen Braem houtkoper overledene
inventaris 1664-10-21 206 209r Jan Claessen requirant Voorstraat 72
inventaris 1678-02-22 213 220r Joris Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1681-09-20 215 69r Jurien Claessen Fonteyn koopman Lanen 19
inventaris 1695-01-08 220 151r Jurjen Claessen Fontein Voorstraat 53
inventaris 1679-02-12 213 304r Jurjen Claessen Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1673-09-26 211 413r wijlen Marten Claessen Lanen 85west
inventaris 1680-01-27 214 346r Minne Claessen Havenplein 14
inventaris 1668-07-31 209 385r gemeensman Pytter Claessen aangever
inventaris 1678-08-26 213 172r oud burgemeester en vroedsman Pytter Claessen overledene Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Pytter Claessen Meetie aangever Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Pytter Claessen Meetie aangever Schritsen 21
inventaris 1679-02-12 213 304r Reyner Claessen Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1673-02-10 211 219r Rintie Claessen koopman
inventaris 1680-01-27 214 346r Rintie Claessen Havenplein 14
inventaris 1679-03-04 214 1r Saackle Claessen kaarsmaker overledene
inventaris 1664-03-29 206 134r wijlen Symen Claessen
inventaris 1673-11-10 212 22r wijlen Symon Claessen Munnekendam Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1669-01-11 209 364r Teunis Claessen requirant
inventaris 1680-01-27 214 346r Theunis Claessen Havenplein 14
inventaris 1678-12-17 214 33r Willem Claessen aangever
inventaris 1678-09-19 213 243r Freerk Claessens Braem
inventaris 1684-03-24 218 233r Griettie Claessens
inventaris 1691-01-08 218 362r Aeghjen Claesses overledene Franekereind 10
inventaris 1680-01-27 214 346r wijlen Allert Claesses Havenplein 14
inventaris 1686-12-20 218 279r Dieucke Claesses gezworen uitdraagster aangever Franekereind 32
inventaris 1669-03-25 209 372r Grietie Claesses
inventaris 1681-12-15 216 320r wijlen Watze Claesses wieldraaier
inventaris 1666-02-14 207 29r Albert Clasen wagenmeester
inventaris 1681-05-19 216 186r wijlen Andries Clasen mr. metselaar Schritsen 56
inventaris 1667-03-09 209 1r Cornelis Clasen aangever
inventaris 1664-10-01 206 232r wijlen Cornelis Clasen bezemmaker
inventaris 1666-04-12 207 35r Dirck Clasen timmerman overledene
inventaris 1666-04-12 207 35r Dirck Clasen timmerman overledene
inventaris 1663-09-29 206 48r Egbert Clasen wieldraaier overledene
inventaris 1702-09-28 220 188v Ewert Clasen Oosterbaan aangever
inventaris 1691-06-26 219 59r Goytjen Clasen Braam koopman getuige
inventaris 1667-05-07 208 190r Harmen Clasen
inventaris 1684-11-16 218 1r Hendrick Clasen Wortelstraat 1
inventaris 1668-12-03 209 304r Jacob Clasen Braem requirant
inventaris 1664-11-04 206 203r Jan Clasen requirant
inventaris 1663-10-30 206 129r Jan Clasen
inventaris 1667-04-05 208 141r Jan Clasen Wynia requirant
inventaris 1668-07-23 209 163r Janke Clasen Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1698-11-23 220 167r Jurjen Clasen Fontein aangever
inventaris 1703-01-31 219 196v Minne Clasen blokmaker
inventaris 1680-10-26 214 418r Pyter Clasen Lanen 85oost
inventaris 1663-11-27 206 92v wijlen Pyter Clasen
inventaris 1666-12-10 207 314r wijlen Pytter Clasen Vijverstraat 30
inventaris 1685-03-05 217 160r wijlen Pytter Clasen Leyenaer koopman
inventaris 1687-02-02 217 281r Reyner Clasen Fontein Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1668-12-14 209 240r Stoffel Clasen overledene Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1701-11-22 220 185r wijlen Sybren Clasen Jonas
inventaris 1666-03-31 207 51r Wybe Clasen overledene
inventaris 1701-09-27 220 176v Claeske Clasens mr. wever en rogverschieter overledene
inventaris 1666-10-00 207 239ar Willem Clasens geinventariseerde
inventaris 1679-01-07 214 198r Antie Clases aangever Schoolsteeg
inventaris 1673-09-09 212 170r Aucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1674-05-07 212 145r Bauckjen Clases aangever
inventaris 1673-09-09 212 170r Bouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1683-03-13 215 255r Dieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris 1680-01-29 214 247r Dieucke Clases gezworen uitdraagster Bildtpoort (gebied)
inventaris 1684-01-18 217 54r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1683-05-30 215 308r Dieucke Clases gezworen uitdraagster Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1683-04-03 215 259r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1683-06-21 215 328r Dieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris 1684-06-16 217 79r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1683-10-12 217 43r Dieuke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1689-01-30 218 304r Dieuke Clases gezworen uitdraagster
inventaris 1667-02-15 208 37r Foockeltie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1680-09-27 215 1r Froukjen Clases Braam Noorderhaven 61
inventaris 1667-06-04 208 208v wijlen Geertie Clases Lanen 21
inventaris 1679-12-19 214 164r Geertie Clases
inventaris 1679-01-07 214 198r Geertie Clases Schoolsteeg
inventaris 1667-02-15 208 37r Goucke Clases Braam requirant Voorstraat 54
inventaris 1678-10-03 213 182r Goytien Clases Braem
inventaris 1705-03-30 220 203v Gryttje Clases Smids overledene
inventaris 1697-01-13 219 109r Immetie Clases Schritsen 19
inventaris 1667-02-15 208 37r Itie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1668-09-08 209 329r Itie Clases Braem aangever
inventaris 1668-09-08 209 329r Itie Clases Braem aamgever
inventaris 1679-01-07 214 198r Jan Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-12-19 214 164r Jan Clases
inventaris 1681-05-01 216 170v Jurjen Clases Fontein Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1697-01-13 219 109r Jurrien Clases Schritsen 19
inventaris 1681-02-03 216 51r wijlen Marten Clases Lanen
inventaris 1680-04-16 214 308r Neeltie Clases
inventaris 1663-04-06 206 25r Riemcke Clases overledene
inventaris 1666-09-27 207 188r Rinske Clases
inventaris 1666-09-27 207 188r Rinske Clases
inventaris 1679-01-07 214 198r Sjouckien Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-12-19 214 164r Sjouckjen Clases
inventaris 1684-06-16 217 79r Stijntie Clases overledene
inventaris 1685-01-06 218 121r Tjeedtske Clases overledene Zuiderhaven 31
inventaris 1667-02-15 208 37r Trijntie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1670-05-21 210 178r Bartel Cleysen Lantingh requirant
inventaris 1666-04-12 207 35r Hiltie Coenes aangever
inventaris 1667-10-14 208 358r Willem Coenes
inventaris 1667-10-14 208 358r de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Willem Coenes
inventaris 1667-10-14 208 358r Willem Coenes
inventaris 1691-12-02 219 100r Johannes Coenraad Guldenis ziekenbezoeker overledene
inventaris 1663-07-27 206 54r Hendrik Coenraeds Luidinga requirant
inventaris 1676-07-03 212 392r burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga
inventaris 1667-03-21 209 7r Jan Coenraedts mr. bakker Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Hendrick Coenraets Ludinga requirant Lanen 62
inventaris 1689-04-09 218 311r Louw Rinske Coernelis aangever
inventaris 1681-08-02 216 191r Hincke Coerts
inventaris 1675-08-14 212 367r Nyeske Coerts Rozengracht 17
inventaris 1686-12-20 218 279r Sicke Coerts mr. bakker overledene Franekereind 32
inventaris 1681-03-22 216 206r Broer Corneelis
inventaris 1667-07-22 209 116r Amarenske Cornelis Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1680-10-26 214 418r Antie Cornelis Lanen 85oost
inventaris 1704-01-15 219 218v wijlen Arent Cornelis Liemendijk 40
inventaris 1692-06-18 220 68r Arjen Cornelis
inventaris 1666-11-13 207 216r Bottie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1669-07-15 210 14r Claes Cornelis bakker gecommitteerde crediteur
inventaris 1705-02-27 220 203r wijlen Claes Cornelis schoenmaker
inventaris 1719-10-10 220 267r Cornelis Cornelis
inventaris 1679-01-28 213 229r Cornelis Cornelis crediteur
inventaris 1682-10-14 216 406r wijlen Cornelis Cornelis
inventaris 1680-12-22 216 10r Cornelis Cornelis de Jonge
inventaris 1719-10-10 220 267r Dirck Cornelis Mock koopman overledene
inventaris 1670-04-28 210 238r wijlen Douwe Cornelis galjootschipper geinventariseerde
inventaris 1719-10-10 220 267r Eelckjen Cornelis
inventaris 1678-10-03 213 182r Foppe Cornelis
inventaris 1666-11-13 207 216r wijlen Gerrit Cornelis geinventariseerde Hoogstraat 6
inventaris 1681-10-20 216 400r Grietie Cornelis Hoogstraat 4
inventaris 1669-01-13 209 292r wijlen Gryttie Cornelis
inventaris 1676-11-27 213 64r Haebeltie Cornelis aangever Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1680-10-26 214 418r Hans Cornelis Lanen 85oost
inventaris 1689-04-09 218 311r Hebbeltje Cornelis overledene
inventaris 1704-01-15 219 218v Hessel Cornelis Liemendijk 40
inventaris 1678-03-29 213 154r wijlen Jan Cornelis kompasmaker Prinsenstraat 4
inventaris 1667-02-26 208 98r Jan Cornelis requirant
inventaris 1682-10-14 216 406r Jancke Cornelis aangever
inventaris 1675-02-04 212 265r wijlen Jelle Cornelis Vetzens rentmeester van Harlingen Hoogstraat 15
inventaris 1666-11-13 207 216r Jeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Jeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1704-01-15 219 218v Jiskjen Cornelis linnennaaister overledene Liemendijk 40
inventaris 1666-09-10 207 105r Lijsbet Cornelis aangever Lanen 36
inventaris 1680-01-22 214 184r Lijsbeth Cornelis aangever
inventaris 1680-01-22 214 184r Lijsbeth Cornelis aangever
inventaris 1680-12-22 216 10r Lijsbeth Cornelis
inventaris 1680-12-22 216 10r Lijsbeth Cornelis overledene
inventaris 1695-01-08 220 151r Lijsbeth Cornelis Voorstraat 53
inventaris 1681-09-05 216 227r wijlen Marten Cornelis Karremanstraat 10
inventaris 1677-02-09 213 87r mr. Melle Cornelis Mellema overledene
inventaris 1683-11-23 218 127r Minse Cornelis
inventaris 1681-10-20 216 400r Neeltie Cornelis aangever Hoogstraat 4
inventaris 1685-03-03 217 155r Neeltie Cornelis overledene Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1681-09-29 215 60r wijlen Neeltie Cornelis
inventaris 1684-01-18 217 54r Neeltie Cornelis de Jonge
inventaris 1670-05-06 210 261r Paulus Cornelis Bogaerda
inventaris 1667-07-22 209 116r Pieter Cornelis brouwer requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1681-09-29 215 60r Pieter Cornelis trekschipper
inventaris 1685-03-03 218 197r wijlen Pytter Cornelis
inventaris 1685-03-03 218 197r Pytter Cornelis kleermaker [staat: schroor]
inventaris 1666-11-13 207 216r Sibbrich Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1685-02-17 218 204r vroedsman Symon Cornelis
inventaris 1670-05-06 210 261r Tjedtsche Cornelis Bogaerda
inventaris 1666-11-13 207 216r Trijntie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1681-10-20 216 400r Trijntie Cornelis aangever Hoogstraat 4
inventaris 1723-02-26 220 333r Trijntje Cornelis turfmeetster overledene
inventaris 1679-02-19 213 280r Ulbe Cornelis Voorstraat 71
inventaris 1670-02-23 210 160r Wickien Cornelis overledene
inventaris 1682-07-18 215 203r Cornelis Cornelissen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Lijsbeth Cornelissen Vijver 3
inventaris 1682-05-15 215 230r Maertie Cornelissen Middachten
inventaris 1682-05-15 215 230r Stoffel Cornelissen Middachten
inventaris 1666-03-00 207 22v Jancke Crijns overledene
inventaris 1666-03-00 207 22v Jancke Crijns overledene
inventaris 1679-11-12 214 161r Maycke Crijns overledene Romastraat 13
inventaris 1684-03-24 218 233r Mincke Daniëls
inventaris 1675-02-05 212 321r Hendrickjen Daniels overledene
inventaris 1678-05-06 213 180r Philippus Daniels mr. koekebakker
inventaris 1677-08-10 213 175r Philippus Daniels mr. koekebakker
inventaris 1677-03-08 213 97r Philippus Daniels Eylsemius koekebakker aangever
inventaris 1677-03-08 213 97r Philippus Daniels Eylsemius koekebakker aangever
inventaris 1694-03-20 220 94r Tytie Davidts overledene
inventaris 1676-01-12 212 396r Tyttie Davidts aangever
inventaris 1689-01-21 218 299ar Aeltje Dircks aangever Nieuwstraat 48
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Ariaentie Dircks
inventaris 1681-05-01 216 170v Brechttie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Claes Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1684-12-05 217 120r wijlen Geertje Dircks
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Grietie Dircks Zuiderhaven 6
inventaris 1672-12-19 211 194r Jan Dircks mr. bakker
inventaris 1681-05-01 216 170v Jan Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1669-10-26 210 35r Jancke Dircks
inventaris 1680-10-26 214 408r Jetske Dircks Alma overledene
inventaris 1680-07-05 214 366r Jetske Dircks Alma aangever
inventaris 1689-04-09 218 311r wijlen Job Dircks
inventaris 1667-01-29 207 392r wijlen Lijsbet Dircks geinventariseerde Hofstraat 16
inventaris 1668-08-28 209 353r Meyn Dircks
inventaris 1667-09-10 208 284r Moercke Dircks aangever
inventaris 1667-09-10 208 284r Moercke Dircks aangever
inventaris 1687-01-22 218 290r Neeltie Dircks dienstmaagd aangever
inventaris 1664-07-26 206 225r Neeltje Dircks
inventaris 1669-07-15 210 14r Oluff Dircks overledene
inventaris 1684-12-05 217 120r Pieter Dircks
inventaris 1666-04-12 207 35r Rinscke Dircks
inventaris 1680-07-05 214 366r Sierck Dircks mr. chirurgijn
inventaris 1669-10-26 210 35r Sjoerd Dircks
inventaris 1688-11-14 217 318r gemeensman Syerck Dircks Hylaerda Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1669-11-19 210 47r Trijntie Dircks
inventaris 1681-05-01 216 170v Trijntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1688-06-15 217 304v Trijntje Dircks
inventaris 1683-06-21 215 328r Tyttie Dircks Roorda
inventaris 1667-07-22 209 116r Willem Dircks brouwer overledene Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1666-10-16 207 203r Willem Dircks requirant Schritsen
inventaris 1696-09-21 220 146r Wybe Dircks schots koopman
inventaris 1681-05-04 216 180r Wyberen Dircks Sint Christoffelsteeg
inventaris 1680-07-05 214 366r wijlen Yde Dircks Alma
inventaris 1680-10-26 214 408r wijlen Yede Dircks Alma
inventaris 1664-07-26 206 225r Yefke Dircks
inventaris 1682-09-05 215 273r Dirck Dircksen
inventaris 1666-07-13 207 157r Jan Dircksen van Buiten requirant Heiligeweg 46
inventaris 1667-09-10 208 284r Jan Dircksen Cuyck bakker requirant
inventaris 1664-07-26 206 225r Abbe Dirks
inventaris 1664-07-26 206 225r Hans Dirks
inventaris 1664-07-26 206 225r Jetse Dirks
inventaris 1664-07-26 206 225r Lourens Dirks
inventaris 1675-08-14 212 367r Riemke Dirks Rozengracht 17
inventaris 1684-12-05 217 120r Theunis Dirks overledene
inventaris 1684-12-05 217 120r Theunis Dirks overledene
inventaris 1707-11-25 220 206r Wytske Dirkx aangever
inventaris 1677-12-21 213 144r Albert Dirx
inventaris 1668-05-04 208 403r Antie Dirx aangever
inventaris 1697-01-13 219 109r Antie Dirx Schritsen 19
inventaris 1670-10-29 211 1r Atse Dirx portier [staat: poorter] Brouwersstraat 19achter
inventaris 1706-09-16 220 204v Bettje Dirx overledene
inventaris 1679-07-16 214 77r Bottie Dirx Schritsen 2
inventaris 1697-01-13 219 109r Claes Dirx Schritsen 19
inventaris 1719-10-10 220 267r wijlen Cornelis Dirx
inventaris 1679-11-28 214 141r Cornelis Dirx Zeilmakersstraat 11
inventaris 1695-08-27 220 125r Douwe Dirx
inventaris 1719-10-10 220 267r Eelke Dirx
inventaris 1679-12-02 214 147r wijlen Focke Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1663-01-31 206 15r Gatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris 1679-12-02 214 147r Grietie Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1673-10-01 211 410r wijlen Grietje Dirx
inventaris 1683-10-01 217 37r Grytie Dirx aangever en creditrice
inventaris 1680-06-17 214 398r Hendrickien Dirx aangever
inventaris 1682-05-29 215 301r Iebeltie Dirx aangever Karremanstraat 27
inventaris 1673-02-10 211 208r Jan Dirx
inventaris 1697-01-13 219 109r Jan Dirx Schritsen 19
inventaris 1694-08-10 220 111r Jeltie Dirx
inventaris 1667-01-29 208 132r Jeppe Dirx requirant Heiligeweg 24
inventaris 1696-05-07 220 138r Jetse Dirx
inventaris 1673-01-07 211 419r Job Dirx mr. gortmaker aangever
inventaris 1671-12-11 211 166r de goederen van wijlen Joost Dirx Voorstraat 99
inventaris 1676-11-27 213 64r Jop Dirx gortmaker en makelaar overledene Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Jop Dirx gortmaker en makelaar overledene Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1668-07-23 209 163r wijlen Martien Dirx Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1679-12-02 214 147r Mayke Dirx aangever Grote Bredeplaats 13
inventaris 1678-02-22 213 220r Pytter Dirx Noorderhaven 18
inventaris 1671-12-11 211 166r Riemke Dirx aangever Voorstraat 99
inventaris 1694-08-10 220 111r Rinnert Dirx
inventaris 1680-03-04 214 276r wijlen Romke Dirx Grote Kerkstraat 27
inventaris 1664-12-03 206 241r Saeck Dirx aangever
inventaris 1719-10-10 220 267r Seerp Dirx
inventaris 1667-06-18 208 227r Sible Dirx
inventaris 1664-12-03 206 241r Sijke Dirx overledene
inventaris 1694-08-10 220 111r Sjouckjen Dirx
inventaris 1667-04-26 208 161r Tiepke Dirx overledene Kerkpoortstraat 59
inventaris 1663-01-31 206 15r Tiepke Dirx Hofstraat 47west
inventaris 1695-08-27 220 125r Tiete Dirx
inventaris 1679-01-30 213 390r Tjeerd Dirx
inventaris 1686-07-13 217 200v wijlen Tjepke Dirx Voorstraat 83
inventaris 1666-07-23 207 152r Trijntie Dirx aangever
inventaris 1677-12-21 213 144r Trijntie Dirx
inventaris 1697-01-13 219 109r Trijntie Dirx Schritsen 19
inventaris 1679-07-16 214 77r Tyttie Dirx Schritsen 2
inventaris 1683-01-23 215 243r Tyttie Dirx Roorda aangever
inventaris 1683-01-23 215 243r Tyttie Dirx Roorda aangever
inventaris 1679-12-02 214 147r de kinderen van Wytske Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1663-01-31 206 15r Yde Dirx Alma requirant Hofstraat 47west
inventaris 1680-10-26 214 408r Zierck Dirx
inventaris 1685-02-09 217 125r Zierk Dirx Hylaerda Rommelhaven 2oost
inventaris 1679-12-02 214 147r Cornelis Dirx [niet vermeld] Grote Bredeplaats 13
inventaris 1696-05-07 220 138r Hans Dirxen Pottie steenvoerder overledene
inventaris 1694-07-17 220 106r Jan Dirxen overledene Karremanstraat
inventaris 1679-01-28 213 229r Jan Dirxen zilversmid crediteur
inventaris 1679-02-19 213 280r Jan Dirxen Kuyk Voorstraat 71
inventaris 1679-07-16 214 77r Jan Dirxen Roorda mr. zilversmid Schritsen 2
inventaris 1668-12-22 209 232r Jeppe Dirxen requirant
inventaris 1668-12-22 209 232r wijlen Pytter Dirxen Cruis
inventaris 1667-02-15 208 27r Aafke Doeckes
inventaris 1680-11-26 214 426r Aeltie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1683-05-30 215 313r Auckien Doeckes overledene Zoutsloot 54
inventaris 1681-10-10 216 391v Doecke Doeckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v de eerder genoemde Doecke Doeckes Voorstraat 101
inventaris 1673-05-22 212 9r Joannes Doeckes Noorderhaven 6
inventaris 1681-12-07 216 324v wijlen Joannis Doeckes mr. blokmaker Noorderhaven 8
inventaris 1680-11-26 214 426r Pyter Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Sickien Doeckes aangever Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Sioucke Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Trijntie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1670-05-09 210 303r Auckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1668-10-27 209 339r wijlen Bauckjen Doedes
inventaris 1668-10-27 209 339r Buwe Doedes
inventaris 1666-10-16 207 203r Doede Doedes Schritsen
inventaris 1671-10-10 211 216r wijlen Here Doedes
inventaris 1670-05-09 210 303r Imck Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1679-09-08 214 297r Jan Doedes mr. huistimmerman aangever Noorderhaven 56
inventaris 1671-10-10 211 216r Jan Doedes mr. huistimmerman aangever
inventaris 1690-07-22 219 23r Jancke Doedes aangever
inventaris 1690-04-29 219 1r Marta Doedes Rapenburg
inventaris 1670-05-09 210 303r Mary Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1691-04-28 219 47r Neeltie Doedes Voorstraat
inventaris 1670-05-09 210 303r Sinckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1663-04-15 206 32r Sioerdtie Doedes
inventaris 1690-04-29 219 1r Sipke Doedes Rapenburg
inventaris 1702-09-03 220 197v Sydse Doedes aangever
inventaris 1670-05-09 210 303r Sytsche Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1702-10-18 220 190r Sytse Doedes aangever
inventaris 1682-10-14 216 406r Sytske Doedes overledene
inventaris 1666-10-16 207 203r Tied Doedes overledene Schritsen
inventaris 1684-02-04 217 65r Trijntie Doedes overledene
inventaris 1668-10-27 209 339r Trijntie Doedes
inventaris 1670-05-09 210 303r Welmoed Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1690-04-29 219 1r Yttie Doedes Rapenburg
inventaris 1663-04-14 206 44v Maike Doekes
inventaris 1679-01-10 214 129r Mayke Doekes dienstmaagd aangever Schritsen 53
inventaris 1663-04-14 206 44v Trijntie Doekes overledene
inventaris 1681-12-07 216 324v Taecke Doeles Noorderhaven 8
inventaris 1668-11-30 209 250r Siouckien Doies
inventaris 1668-12-02 209 278r Siouckien Dojes geinventariseerde
inventaris 1668-12-02 209 278r Siouckien Dojes geinventariseerde
inventaris 1663-11-25 206 83r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Donker Schritsen 42
inventaris 1670-12-25 210 407r Sjoukjen Dooyes overledene
inventaris 1673-03-21 211 300r Aeltie Douwes aangever Zeilmakersstraat 13
inventaris 1674-07-17 212 205r Andries Douwes Zuiderhaven 57
inventaris 1691-11-10 220 10r Andries Douwes
inventaris 1687-01-26 217 256r wijlen Antie Douwes overledene Schritsen 21
inventaris 1664-11-14 206 243r Aucke Douwes requireerde
inventaris 1664-11-14 206 243r Aucke Douwes requireerde
inventaris 1664-11-15 206 247r Aucke Douwes
inventaris 1667-08-30 208 270r Auke Douwes wijdschipper overledene
inventaris 1667-08-30 208 270r de twee nagelaten kinderen van wijlen Auke Douwes wijdschipper overledene
inventaris 1680-11-30 214 447r Bauckien Douwes Lanen 44
inventaris 1679-01-30 213 390r Bauckjen Douwes
inventaris 1667-06-25 208 253r Claes Douwes
inventaris 1685-08-28 218 246r Claes Douwes mr. ankersmid overledene Zuiderhaven
inventaris 1666-11-13 207 216r Dirck Douwes herbergier Hoogstraat 6
inventaris 1673-03-21 211 300r Dirck Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes wijdschipper overledene Zeilmakersstraat 13
inventaris 1668-08-28 209 353r Douwe Douwes oud bierhaler op Haarlem overledene
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes wijdschipper overledene Zeilmakersstraat 13
inventaris 1668-08-28 209 353r Douwe Douwes requirant
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1725-08-29 220 356v wijlen Foppe Douwes
inventaris 1675-02-01 212 327r Gerben Douwes
inventaris 1723-02-26 220 333r Gerbrich Douwes aangever
inventaris 1667-01-21 207 348r Gijsbert Douwes requirant Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Gijsbert Douwes requirant Hofstraat 1
inventaris 1673-03-21 211 300r Grietie Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1668-08-28 209 353r Grietie Douwes
inventaris 1682-08-23 215 145r Gritie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris 1701-11-22 220 185r Gryttie Douwes overledene
inventaris 1686-10-07 217 241r Haentie Douwes Scheerstraat 12
inventaris 1687-03-03 217 265r Hans Douwes
inventaris 1679-02-19 213 280r Hans Douwes Voorstraat 71
inventaris 1696-04-27 220 133r Harmen Douwes Zeilmakersstraat
inventaris 1725-08-29 220 356v Hylke Douwes Hanekuik aangever
inventaris 1667-06-25 208 253r Ibeltie Douwes
inventaris 1673-03-21 211 300r Jan Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1679-02-19 213 280r Janke Douwes aangever Voorstraat 71
inventaris 1668-08-28 209 353r wijlen Jarig Douwes
inventaris 1687-01-04 218 268r Jelle Douwes Lanen
inventaris 1679-02-19 213 280r Jeltje Douwes aangever Voorstraat 71
inventaris 1670-04-28 210 238r Martien Douwes
inventaris 1675-02-01 212 327r Maycke Douwes overledene
inventaris 1680-10-26 214 418r Meyle Douwes Lanen 85oost
inventaris 1725-08-29 220 356v Minne Douwes
inventaris 1670-04-28 210 238r Neeltie Douwes
inventaris 1668-08-28 209 353r wijlen Neeltie Douwes
inventaris 1666-10-19 207 231r Pytter Douwes overledene
inventaris 1680-10-26 214 418r Reynsch Douwes Lanen 85oost
inventaris 1667-08-30 208 270r Rintie Douwes wijdschipper requirant
inventaris 1667-01-29 207 392r Rintie Douwes wijdschipper requirant Hofstraat 16
inventaris 1687-01-04 218 268r Sijke Douwes Lanen
inventaris 1667-01-21 207 348r het nagelaten kind van wijlen Siouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r de twee kinderen van wijlen Siouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris 1691-08-07 220 1r Siouckjen Douwes aangever Noorderhaven 64
inventaris 1695-08-27 220 125r Siouckjen Douwes overledene
inventaris 1686-10-07 217 241r wijlen Take Douwes Scheerstraat 12
inventaris 1682-08-23 215 145r Trijntie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris 1666-11-13 207 216r wijlen Trijntie Douwes geinventariseerde Hoogstraat 6
inventaris 1679-02-19 213 280r Willem Douwes Voorstraat 71
inventaris 1666-11-27 207 297r wijlen Wybrichien Douwes Noorderhaven 80
inventaris 1680-10-26 214 418r Yttie Douwes Lanen 85oost
inventaris 1679-05-27 214 383r Acke Doyes aangever Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Attie Doyes overledene Zuiderhaven 13
inventaris 1673-03-21 211 300r wijlen Simck Doyes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1721-07-22 220 286r Wybe Driesses curator
inventaris 1683-01-12 215 237r vroedsman Jan Durxen Kuyck
inventaris 1683-01-12 215 237r vroedsman Jan Durxen Kuyck aangever
inventaris 1679-03-20 213 395r Aeltie Ebes Kerkpad 1
inventaris 1678-02-22 213 220r Jelle Edes Noorderhaven 18
inventaris 1667-01-23 207 340r Aate Edgers Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Fedde Edgers aangever Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Feickien Edgers aangever Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Martien Edgers Noordijs 27
inventaris 1706-09-16 220 204v wijlen Corneliske Edsgers mr. kompasmaker
inventaris 1680-04-16 214 308r wijlen Aucke Eeckes
inventaris 1698-11-11 220 166v Dirk Eelckes linnenwever overledene
inventaris 1681-09-29 215 60r Rinnert Eelckes Eelcoma overledene
inventaris 1667-03-21 208 118r Jan Eelkes Crol linnenwever Hofstraat 41
inventaris 1667-07-22 209 116r Rinnert Eelkes Eelkema koopman requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1679-02-19 213 280r Sjoerd Eelkes Voorstraat 71
inventaris 1678-05-06 213 180r wijlen Pieter Eenks
inventaris 1689-01-21 218 299ar N. N. Eesges Nieuwstraat 48
inventaris 1666-02-23 206 372r Seerp Eesges
inventaris 1670-12-23 210 356r Hans Eeuwes distelateur overledene
inventaris 1663-09-29 206 48r Claas Egberts
inventaris 1669-01-11 209 364r Harinch Egberts requireerde
inventaris 1663-09-29 206 48r Heleena Egberts
inventaris 1663-09-29 206 48r Jan Egberts
inventaris 1663-09-29 206 48r Maria Egberts requirant en aangever
inventaris 1670-06-02 210 271r Warner Egberts overledene Kruisstraat 3
inventaris 1666-02-13 207 39r wijlen Wibe Egberts
inventaris 1679-03-20 213 399v Heyn Emmericks [staat: Hendrix]
inventaris 1679-03-20 213 399v Willem Emmericks [staat: Hendrix]
inventaris 1671-01-02 210 363r Antie Emmerix Franekereind 23
inventaris 1679-03-20 213 395r Hein Emmerix Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Willem Emmerix Kerkpad 1
inventaris 1690-07-21 219 19r wijlen Harmen Engels
inventaris 1702-07-29 219 179r wijlen Pytter Engels
inventaris 1695-12-30 220 130r Ebeltie Ennes aangever Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1696-04-27 220 133r Tialling Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Wytzke Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Tjetje Epes Lombardstraat 4
inventaris 1666-02-21 207 15r Abbe Eppes overledene
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Euwe Euwes
inventaris 1681-03-22 216 206r Geertie Euwis
inventaris 1681-03-22 216 206r Hidde Euwis
inventaris 1681-03-22 216 206r Ipe Euwis
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Antje Everts Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Arjen Everts Oosterbaan Noorderhaven 18
inventaris 1688-11-14 217 318r Claes Everts Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1681-10-07 216 241r Frans Everts slachter aangever
inventaris 1681-10-07 216 241r Frans Everts slachter aangever
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Geertie Everts Noorderhaven 18
inventaris 1682-11-02 217 10v Jan Everts overledene
inventaris 1678-02-22 213 220r Jan Everts Noorderhaven 18
inventaris 1679-01-28 213 229r Jan Everts Hardenborgh grootschipper crediteur
inventaris 1678-02-22 213 220r Lijsbeth Everts Noorderhaven 18
inventaris 1676-09-19 213 76r Ruyrdt Everts Hogenhuys gerechtsbode Grote Kerkstraat 28
inventaris 1685-03-03 217 155r Aeffke Ewerts aangever Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1683-11-23 218 127r Arjen Ewerts lijnslager en koopman overledene
inventaris 1675-05-06 212 357r Arjen Ewerts
inventaris 1673-12-02 212 56r Auckien Ewerts dienstmaagd aangever
inventaris 1675-05-06 212 357r Claes Ewerts
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever Grote Bredeplaats 2
inventaris 1675-05-06 212 357r Jan Ewerts
inventaris 1669-04-26 210 1r Pytter Ewerts
inventaris 1670-03-31 210 210r Pytter Ewerts Hoogstraat 34
inventaris 1679-03-17 214 334r Ype Eyberts Noorderhaven 98
inventaris 1672-02-17 211 116r Rinske Eylerts overledene
inventaris 1667-02-22 207 403r Trijntie Falentijn geinventariseerde
inventaris 1682-03-07 216 423r Reinskien Feckes Heiligeweg 17
inventaris 1696-05-08 219 106r Andries Feddes
inventaris 1667-01-23 207 340r wijlen Edger Feddes Banga Noordijs 27
inventaris 1691-08-05 220 14r Geertje Feddes
inventaris 1679-01-07 214 198r Geeske Feddes overledene Schoolsteeg
inventaris 1666-03-29 207 55r wijlen Jan Feddes kangieter geinventariseerde
inventaris 1691-08-05 220 14r Jeltje Feddes
inventaris 1696-05-08 219 106r Lieuwe Feddes aangever
inventaris 1691-08-05 220 14r Martjen Feddes
inventaris 1674-11-14 212 288r Pieter Feddes
inventaris 1673-03-25 211 274r Pyter Feddes
inventaris 1691-08-05 220 14r Pyter Feddes
inventaris 1677-07-27 213 105r Pytter Feddes mr. brouwer en koopman
inventaris 1679-10-02 214 206r Pytter Feddes brouwer Noorderhaven 103
inventaris 1663-03-17 206 19r wijlen Sirck feddes
inventaris 1677-07-27 213 105r Liskien Feddrichs
inventaris 1680-04-26 214 324r Claeske Feddricks
inventaris 1680-04-26 214 324r Sioerd Feddricks
inventaris 1663-07-28 206 123r Hendrick Feddrix
inventaris 1681-02-10 216 163r Jancke Feddrix Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1663-07-28 206 123r Martien Feddrix
inventaris 1663-07-28 206 123r Pyter Feddrix
inventaris 1698-07-22 220 165r Tierck Feddrix
inventaris 1684-06-13 217 83r Tjerck Feddrix koopman Franekereind 8
inventaris 1686-07-13 217 200v Tjerck Feddrix Voorstraat 83
inventaris 1681-08-11 216 248r Tjerk Feddrix Hoogstraat 27
inventaris 1685-03-05 217 160r Tjerk Feddrix koopman
inventaris 1701-11-22 220 185r Tjerk Feddrix aangever
inventaris 1701-12-22 220 186r Tjerk Feddrix aangever
inventaris 1706-09-16 220 204v Wybe Feddrix Kalff
inventaris 1666-09-08 208 0v burgervaandrig Hendrick Feickes de Witt overledene
inventaris 1666-09-08 208 0v burgervaandrig Hendrick Feickes de Witt overledene
inventaris 1666-09-08 208 0v Jan Feickes ontvanger van Sint Anna Parochie requirant
inventaris 1698-07-12 220 163v Arjaentie Feikes overledene
inventaris 1664-04-28 206 174v burgervaandrig Hendrick Feikes de Witt requirant Noorderhaven 100
inventaris 1708-06-19 220 208r Abbe Feites wijdschipper
inventaris 1670-01-11 210 100r Claes Feyckes gortmaker Heiligeweg 56
inventaris 1676-03-02 212 428r burgervaandrig Henryck Feyckes de Wit Noorderhaven 47
inventaris 1686-10-07 217 241r Lioedtske Feyckes overledene Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Lioedtske Feyckes overledene Scheerstraat 12
inventaris 1673-06-16 211 363r Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum Schritsen 5
inventaris 1690-02-06 218 344r Sjoerdt Feyckes trekschipper op Dokkum overledene Heiligeweg 13
inventaris 1673-06-16 211 363r Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum Schritsen 5
inventaris 1684-03-24 218 233r Willem Feyckes mr. chirurgijn aangever
inventaris 1679-01-29 214 40r Haringh Feykes Heiligeweg 68
inventaris 1685-02-09 217 125r Abbe Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Claes Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Hoyte Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Sipke Feytes smalschipper Rommelhaven 2oost
inventaris 1686-04-01 218 261r Sipke Feytes
inventaris 1685-02-09 217 125r Teuntie Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Theunis Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1677-01-10 213 84r wijlen Joost Fijckes Raamstraat 5
inventaris 1666-08-11 207 169r Antie Floris aangever
inventaris 1681-04-11 216 316r Aefke Fockes stadsvroedvrouw overledene
inventaris 1690-02-06 218 344r Baucke Fockes Heiligeweg 13
inventaris 1711-04-23 220 242v Baucke Fockes Agricola aangever Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1681-02-10 216 163r wijlen Feddrick Fockes Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1680-04-26 214 324r Feddrick Fockes schuitschipper overledene
inventaris 1677-07-27 213 105r Feddrick Fockes aangever
inventaris 1680-04-26 214 324r Feddrick Fockes schuitschipper overledene
inventaris 1664-11-04 206 203r Ibel Fockes requireerde
inventaris 1667-08-13 208 262r Mettie Fockes aangever
inventaris 1667-08-13 208 262r Ruierd Fockes requirant
inventaris 1681-10-10 216 391v Ruyrd Fockes Voorstraat 101
inventaris 1681-04-11 216 316r Ruyrdt Fockes
inventaris 1680-04-26 214 324r Sytse Fockes brouwersknecht
inventaris 1681-02-10 216 163r Trijntie Fockes aangever Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-10-10 216 391v Wypcke Fockes Voorstraat 101
inventaris 1679-12-02 214 147r Yebel Fockes overledene Grote Bredeplaats 13
inventaris 1666-11-21 207 308r Bauke Folckerts
inventaris 1679-02-11 213 297r Foppe Folckerts overledene Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Foppe Folckerts overledene Voorstraat 70
inventaris 1663-10-13 206 126r Geertie Folckerts overledene
inventaris 1666-11-21 207 308r Geeske Folckerts
inventaris 1671-04-08 211 44r wijlen Haye Folckerts Hondenstraat 6
inventaris 1683-01-23 215 243r Jan Folckerts Grauda koopman
inventaris 1694-02-09 220 97r Jetske Folckerts
inventaris 1677-07-27 213 105r Lisckien Folckerts overledene
inventaris 1677-07-27 213 105r Lisckien Folckerts overledene
inventaris 1666-11-21 207 308r Lisk Folckerts
inventaris 1666-11-21 207 308r Symon Folckerts requirant
inventaris 1674-07-17 212 205r Uyft Folckerts Zuiderhaven 57
inventaris 1666-11-21 207 308r wijlen Willem Folckerts
inventaris 1672-12-12 211 378r wijlen Ydtsche Folckerts Schritsen 7
inventaris 1670-05-14 210 253r wijlen Hotsche Folkerts Zoutsloot 45
inventaris 1694-02-09 220 97r Jochum Folkerts overledene
inventaris 1701-12-22 220 186r Leeuk Folkerts overledene
inventaris 1685-04-25 217 168r Rintie Folkerts
inventaris 1725-08-29 220 356v Tytie Folkerts aangever
inventaris 1672-12-12 211 378r Uift Folkerts Schritsen 7
inventaris 1678-09-19 213 243r wijlen Wybe Folkerts grootschipper
inventaris 1673-12-02 212 56r Aefke Foppes
inventaris 1691-04-28 219 47r Aeltie Foppes aangever Voorstraat
inventaris 1679-02-11 213 297r Aeltje Foppes Voorstraat 70
inventaris 1703-01-02 219 193r Aeltje Foppes overledene
inventaris 1662-09-15 206 1r wijlen Antie Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Antie Foppes
inventaris 1662-09-15 206 1r Antie Foppes requirant
inventaris 1678-10-03 213 182r Antje Foppes
inventaris 1678-10-03 213 182r Attie Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Dirck Foppes
inventaris 1703-01-02 219 193r Engeltie Foppes
inventaris 1679-02-11 213 297r Folckert Foppes Voorstraat 70
inventaris 1668-03-06 208 377r Foppe Foppes requirant
inventaris 1667-11-08 209 44r Foppe Foppes rentmeester
inventaris 1703-01-02 219 193r Foppe Foppes mr. hoedenmaker
inventaris 1669-11-19 210 47r Fouckien Foppes aangever
inventaris 1673-12-02 212 56r Grietie Foppes
inventaris 1667-11-08 209 44r wijlen Grietie Foppes
inventaris 1678-10-03 213 182r Grietie Foppes
inventaris 1670-04-28 210 238r wijlen Grietie Foppes geinventariseerde
inventaris 1670-12-25 210 407r Jan Foppes koopman
inventaris 1668-12-02 209 278r Jan Foppes koopman
inventaris 1668-08-28 209 353r Jan Foppes requirant
inventaris 1679-02-11 213 297r Jan Foppes Voorstraat 70
inventaris 1670-12-05 210 351r Jan Foppes koopman
inventaris 1678-10-03 213 182r Jan Foppes koopman overledene
inventaris 1679-10-28 214 137r Jan Foppes Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1679-02-11 213 297r Jedske Foppes Voorstraat 70
inventaris 1680-11-26 214 426r Jeltie Foppes Hoogstraat 1achter
inventaris 1679-02-11 213 297r Maycke Foppes Voorstraat 70
inventaris 1673-12-02 212 56r Maycke Foppes
inventaris 1679-02-11 213 297r Rienskjen Foppes Voorstraat 70
inventaris 1666-02-21 207 15r Tamme Foppes
inventaris 1678-10-03 213 182r wijlen Theunis Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Tjerck Foppes
inventaris 1679-02-11 213 297r Tjetske Foppes Voorstraat 70
inventaris 1722-12-01 220 325v Aefke Fransen aangever
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Aegtien Fransen Tempeler Voorstraat 25
inventaris 1669-03-22 209 409r Antie Fransen aangever
inventaris 1667-01-22 207 357r Arjaantie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1679-07-16 214 180r Arjaentie Fransen Hannema
inventaris 1680-04-24 214 302r Claes Fransen
inventaris 1668-12-02 209 278r wijlen Gerloff Fransen
inventaris 1667-01-22 207 357r Heiltie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1663-01-29 206 10v Jacob Fransen
inventaris 1667-01-22 207 357r Jacob Fransen de Adam requireerde Zuiderhaven 71
inventaris 1683-05-30 215 308r Jan Fransen mr. gortmaker Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1681-10-07 216 241r Joannis Fransen
inventaris 1675-05-14 212 351r Joost Fransen
inventaris 1681-10-07 216 241r Maycke Fransen
inventaris 1698-06-30 220 162v Pieter Fransen overledene
inventaris 1667-03-28 208 122r Sicke Fransen requirant
inventaris 1678-10-03 213 182r Symen Fransen
inventaris 1694-07-17 220 106r Symen Fransen curator Karremanstraat
inventaris 1682-03-27 216 417r Sytse Fransen
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Trijntie Fransen Templer Voorstraat 25
inventaris 1667-03-09 209 1r Trintie Fransen aangever
inventaris 1686-06-12 218 285r Wybe Fransen mr. bakker
inventaris 1682-03-27 216 417r Hans Franses
inventaris 1680-10-15 216 131r Antie Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Salomon Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Samuel Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r dr. Sixtus Fredrix Sleeswijk Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Wypckien Fredrix Lanen 24
inventaris 1690-04-15 218 359r wijlen Heere Freercks
inventaris 1680-10-26 214 418r Jan Freercks bakker Lanen 85oost
inventaris 1675-08-14 212 367r Jan Freercks bakker Rozengracht 17
inventaris 1669-07-15 210 14r Jan Freercks bakker gecommitteerde crediteur
inventaris 1670-09-12 210 297r Sydts Freercks rogverschieter aangever Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r de twee kinderen van Sydts Freercks rogverschieter aangever Molenpad 6
inventaris 1666-08-11 207 169r Jan Freerckx bakker requirant
inventaris 1674-05-14 212 154r Lijsbeth Freeriks overledene Droogstraat 57
inventaris 1671-12-11 211 166r Jan Freerkx Voorstraat 99
inventaris 1681-10-10 216 391v wijlen Aeltie Freerx Voorstraat 101
inventaris 1680-09-27 215 1r Claes Freerx Braam overledene Noorderhaven 61
inventaris 1674-10-15 212 217r Claes Freerx Braem Grote Bredeplaats 2
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1674-10-15 212 217r Ewert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1685-11-13 217 191r Fettie Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Frederick Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Jacobus Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1669-10-10 210 94r Jan Freerx bakker
inventaris 1667-04-03 208 295r Jan Freerx bakker
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Freerx mr. schoenmaker Droogstraat 57
inventaris 1670-01-29 210 171r Jan Freerx
inventaris 1681-09-20 215 69r Jan Freerx Backer koopman Lanen 19
inventaris 1685-11-13 217 191r Joris Freerx Bootshaeck kapitein gewaldige overledene Schritsen 27
inventaris 1674-02-22 212 245r huisman Nanne Freerx Molenpad 6
inventaris 1680-09-27 215 1r Pyter Freerx Braem Noorderhaven 61
inventaris 1674-02-22 212 245r Syds Freerx rogverschieter overledene Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Syds Freerx rogverschieter overledene Molenpad 6
inventaris 1674-10-15 212 217r Sytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1679-10-02 214 206r Wytske Freerx aangever Noorderhaven 103
inventaris 1684-06-23 218 42r Wytske Freerx aangever Zuiderhaven
inventaris 1666-03-26 207 1r Wytske Freerx aangever
inventaris 1666-03-26 207 1r Wytske Freerx aangever
inventaris 1681-02-28 216 106r Trijntie Fridses dienstmaagd aangever Rommelhaven 9
inventaris 1679-05-09 213 408r Fridts Fridtses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Pytter Fridtses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Trijntie Fridtses aangever Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Claes Friftses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Antje Fristzes Schritsen 55
inventaris 1684-02-11 218 107r Hantke Gales koopman Rozengracht 19
inventaris 1680-01-29 214 247r Beytsche Gatses aangever Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Beytsche Gatses aangever Bildtpoort (gebied)
inventaris 1702-11-07 219 183r Idske Gatses Rommelhaven 26b
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Gatses Heiligeweg 21
inventaris 1681-03-22 216 206r Tietske Gatses overledene
inventaris 1671-03-22 211 8r wijlen Trijntie Gatses Heiligeweg 21
inventaris 1666-09-10 207 105r wijlen Gerben Gatties Lanen 36
inventaris 1666-11-27 207 297r wijlen Gerben Gatties Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Hincke Gattjes aangever Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Antie Gatzes Noorderhaven 80
inventaris 1691-01-08 218 362r Bente Geerdts Boncq Franekereind 10
inventaris 1679-03-04 214 1r Geeske Geerts van Minden
inventaris 1672-10-07 211 121r Geeske Geerts van Minden Lanen 54
inventaris 1690-07-21 219 19r Grytje Geerts overledene
inventaris 1680-01-29 214 247r wijlen Riemer Geerts Bildtpoort (gebied)
inventaris 1671-12-11 211 166r Dirck Gerbens mr. schoenmaker overledene Voorstraat 99
inventaris 1666-11-27 207 297r Gattie Gerbens stadsmakelaar overledene Noorderhaven 80
inventaris 1681-12-15 216 320r Haringh Gerbens snikschipper
inventaris 1669-09-12 210 217r Hobbe Gerbens Brouwersstraat 14
inventaris 1684-04-17 218 39r vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga Franekereind 40
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Pier Gerbens
inventaris 1691-07-14 219 96r Popk Gerbens overledene
inventaris 1681-12-15 216 320r Stijntie Gerbens overledene
inventaris 1666-09-10 207 105r Sytse Gerbens brouwer overledene Lanen 36
inventaris 1674-10-19 212 237r Trijntie gerbens aangever
inventaris 1679-09-08 214 297r ouderling Zierck Gerbens Monsma Noorderhaven 56
inventaris 1666-12-10 207 314r Doeke Gerkes Vijverstraat 30
inventaris 1670-12-25 210 407r Aafke Gerloffs requirant
inventaris 1672-02-17 211 116r Eefke Gerloffs aangever
inventaris 1666-11-27 207 297r Riemcke Gerloffs requirant en aangever Noorderhaven 80
inventaris 1668-12-02 209 278r Ake Gerlofs
inventaris 1666-09-10 207 105r Dirck Gerlofs aangever Lanen 36
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Folkert Gerlofs
inventaris 1666-09-10 207 105r wijlen Grietie Gerlofs Lanen 36
inventaris 1668-07-31 209 385r Jan Gerlofs requirant
inventaris 1703-01-31 219 196v Jan Gerlofs schipper
inventaris 1666-09-10 207 105r Jan Gerlofs Deken Lanen 36
inventaris 1695-01-08 220 151r Johannes Gerlofs Voorstraat 53
inventaris 1679-04-26 214 81v Pytter Gerlofs smakschipper
inventaris 1666-09-10 207 105r Riemcke Gerlofs Lanen 36
inventaris 1667-05-20 209 35r Jan Gerlooffs
inventaris 1679-11-12 214 161r Aeltie Gerrits aangever Romastraat 13
inventaris 1669-01-12 209 260r Albert Gerrits
inventaris 1690-07-22 219 23r Albert Gerrits Nauoog
inventaris 1686-12-28 218 274r Aleff Gerrits Potter mr. pottenbakker Schritsen 27
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Gerrits aangever Simon Stijlstraat 7
inventaris 1671-01-05 210 383r Antie Gerrits Hardenburg
inventaris 1690-07-22 219 23r wijlen Arjen Gerrits
inventaris 1681-10-10 216 391v Aucke Gerrits Voorstraat 101
inventaris 1688-06-15 217 304v Aucke Gerrits mr. schoenmaker
inventaris 1686-12-28 218 274r Betske Gerrits aangever Schritsen 27
inventaris 1694-08-10 220 111r Bottie Gerrits
inventaris 1667-02-15 208 37r Claes Gerrits Bramius apotheker overledene Voorstraat 54
inventaris 1679-01-28 213 229r Fongerske Gerrits aangever
inventaris 1667-05-07 208 190r Gijsbert Gerrits
inventaris 1679-03-11 213 362r Gijsbert Gerrits
inventaris 1677-03-08 213 97r Gritie Gerrits
inventaris 1678-10-03 213 182r Jaentie Gerrits
inventaris 1669-11-23 210 57r Jan Gerrits gortmaker aangever Hoogstraat 31
inventaris 1684-04-02 217 60r Jan Gerrits aangever
inventaris 1671-01-05 210 383r Jan Gerrits Hardenburg
inventaris 1678-10-03 213 182r Maertien Gerrits aangever
inventaris 1673-03-25 211 274r Maycke Gerrits aangever
inventaris 1671-01-05 210 383r Pieter Gerrits Middachten equipagemeester requirant
inventaris 1674-01-13 212 161r Pyttje Gerrits Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1664-05-11 206 169r Sjouck Gerrits aangever
inventaris 1693-12-28 220 91r Trijntje Gerrits
inventaris 1676-09-19 213 76r Wouter Gerrits Grote Kerkstraat 28
inventaris 1684-06-13 217 83r Antie Gerryts Hardenburg Franekereind 8
inventaris 1681-02-10 216 163r Dieucke Gerryts overledene Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1680-04-26 214 324r Dieuwcke Gerryts Orsinga
inventaris 1674-05-05 212 256r Fedde Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1684-01-18 217 54r wijlen Gatske Gerryts overledene
inventaris 1680-01-27 214 346r Grietie Gerryts Havenplein 14
inventaris 1677-08-10 213 175r Grietie Gerryts aangever
inventaris 1674-05-05 212 256r Jacob Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r de kinderen van wijlen Jacob Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1680-11-30 214 447r Jan Gerryts wijdschipper Lanen 44
inventaris 1674-05-05 212 256r Jan Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1684-06-13 217 83r Jan Gerryts Hardenborg Franekereind 8
inventaris 1673-05-23 211 392r Jarich Gerryts Vijverstraat 12
inventaris 1683-05-30 215 313r wijlen Lambert Gerryts Knoop wijdschipper Zoutsloot 54
inventaris 1681-04-15 216 214r Maycke Gerryts Middachten overledene
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Meylert Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1680-06-28 216 149r wijlen Pytter Gerryts Middachten equipagemeester Admiraliteit Zuiderhaven
inventaris 1681-03-22 216 206r Seer? Gerryts
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Tjeerdt Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1667-03-28 208 122r Antie Gijsberts overledene
inventaris 1667-03-28 208 122r Antie Gijsberts overledene
inventaris 1668-10-27 209 339r Arjen Gijsberts requirant
inventaris 1663-04-29 206 36r Arrjen Gijsberts
inventaris 1667-05-07 208 190r Gerrit Gijsberts mr. stadstimmermansknecht
inventaris 1667-05-07 208 190r Gryttie Gijsberts geinventariseerde
inventaris 1667-05-07 208 190r Gryttie Gijsberts geinventariseerde
inventaris 1679-02-12 213 304r Marijke Gijsberts Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1673-09-04 211 403r Maycke Gijsberts Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1667-05-07 208 190r Pytter Gijsberts requirant
inventaris 1679-02-12 213 304r Reyner Gijsberts Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1670-11-10 210 344r Sipke Gijsberts scheepstimmerman aangever Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1663-04-29 206 36r Thijs Gijsberts overledene
inventaris 1693-12-28 220 91r Trijntie Gijsberts aangever
inventaris 1667-05-07 208 190r Willem Gijsberts requirant
inventaris 1666-11-13 207 216r Jancke Goitiens Hoogstraat 6
inventaris 1702-05-23 220 187v Jan Goitjens overledene
inventaris 1667-09-00 208 301r Douwe Gorris requirant
inventaris 1667-09-00 208 301r Leentie Gorris overledene
inventaris 1668-07-03 209 127r wijlen Gorryt Gorryts smalschipper Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1667-01-29 208 202r Sjoerd Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Sybe Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Trijntie Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1679-02-19 213 280r wijlen Sjoerd Goslinghs Voorstraat 71
inventaris 1676-06-27 213 21r burgervaandrig Jacobus Goslings notaris Lanen 2
inventaris 1670-01-11 210 100r Bauck Gosses Heiligeweg 56
inventaris 1668-05-16 209 415r Bauk Gosses aangever
inventaris 1668-05-16 209 415r Bauk Gosses aangever
inventaris 1695-08-27 220 125r Bente Gosses
inventaris 1691-08-07 220 1r Bente Gosses wijdschipper overledene Noorderhaven 64
inventaris 1675-05-06 212 357r Foeckjen Gosses aangever
inventaris 1675-05-06 212 357r Foeckjen Gosses aangever
inventaris 1691-08-07 220 1r Jan Gosses Noorderhaven 64
inventaris 1670-01-11 210 100r Reynouw Gosses overledene Heiligeweg 56
inventaris 1673-03-27 211 398r wijlen Boele Gouckes Franekereind 29oost
inventaris 1670-09-09 210 314r Gerrit Gouckes koopman requirant
inventaris 1673-03-27 211 398r Gerryt Gouckes koopman Franekereind 29oost
inventaris 1684-11-16 218 1r Gerryt Gouckes koopman Wortelstraat 1
inventaris 1668-12-03 209 304r wijlen Maycke Gouckes
inventaris 1690-03-13 218 350r Hendrick Goverts
inventaris 1690-03-13 218 350r Hette Goverts
inventaris 1690-03-13 218 350r Jilderen Goverts
inventaris 1690-03-13 218 350r Symen Goverts
inventaris 1690-03-13 218 350r Tjertie Goverts
inventaris 1690-03-13 218 350r Ycke Goverts
inventaris 1721-02-18 220 276r Hendrik Gowerts mr. bakker overledene
inventaris 1721-10-28 220 282r Hendrik Gowerts mr. bakker overledene
inventaris 1721-10-28 220 282r Yke Gowerts
inventaris 1721-02-18 220 276r Yke Gowerts
inventaris 1672-02-17 211 116r Claes Goyties
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Haantjes overledene Simon Stijlstraat 7
inventaris 1680-07-27 214 376r Antie Haebels Heiligeweg 58
inventaris 1681-02-18 216 200r Hendrick Haentjes
inventaris 1681-02-18 216 200r Hessel Haentjes
inventaris 1681-02-18 216 200r Welmoed Haentjes
inventaris 1664-00-00 206 236r wijlen Heere Haies
inventaris 1690-04-15 218 359r Buwe Haitses
inventaris 1700-08-17 219 137v Ympkjen Haitzes overledene
inventaris 1671-05-15 211 37r Hendrik Hajes
inventaris 1663-04-06 206 25r wijlen Luitien Halbes requireerde en aangever
inventaris 1700-09-17 219 147r Andries Hansen kladschilder overledene Schritsen 35
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjen Hansen van Heemert Noorderhaven 61
inventaris 1700-09-17 219 147r Hessel Hansen koperslager Schritsen 35
inventaris 1666-04-19 207 132r Jacob Hansen mr. tabakspijpmaker requirant
inventaris 1666-07-06 207 138r Jacob Hansen tabakspijpmaker requirant Hondenstraat 8
inventaris 1680-04-19 214 290r Jan Hansen brouwer Grote Bredeplaats 1
inventaris 1679-03-18 214 90r Jan Hansen brouwer
inventaris 1696-04-27 220 133r mr. Melle Hansen Zeilmakersstraat
inventaris 1694-08-10 220 111r mr. Melle Hansen
inventaris 1681-02-02 216 354r Obbe Hansen wijdschipper
inventaris 1692-02-19 220 31r Obbe Hansen de Bock Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Obbe Hansen de Bock aangever Noorderhaven 61
inventaris 1666-04-19 207 132r Poules Hansen
inventaris 1663-05-25 206 41v Pytter Hansen smid overledene
inventaris 1672-12-19 211 194r Rixtie Hansen
inventaris 1675-05-11 212 345r Antie Hanses Kerkpoortstraat
inventaris 1681-02-02 216 354r wijlen Arjaentie Hanses
inventaris 1670-08-18 210 290r Elche Hanses geinventariseerde Noorderhaven 112
inventaris 1681-03-22 216 206r Geertie Hanses
inventaris 1670-12-23 210 356r Geertie Hanses
inventaris 1680-11-25 216 403r Hiske Hanses
inventaris 1690-04-15 218 359r Jancke Hanses
inventaris 1681-03-22 216 206r Jiskien Hanses
inventaris 1666-11-21 207 308r Leeuck Hanses requirant
inventaris 1681-03-22 216 206r Lieuwe Hanses
inventaris 1670-01-28 210 133r Martien Hanses aangever
inventaris 1676-06-27 213 21r Maycke Hanses Cartouw aangever Lanen 2
inventaris 1689-10-15 218 339r Mayke Hanses Cartouw overledene
inventaris 1666-02-14 207 29r Trijntie Hanses overledene
inventaris 1666-02-14 207 29r Vrouck Hanses aangever
inventaris 1681-05-01 216 170v Welmoetie Hanses overledene Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Ydtie Hanses Lombardstraat 4
inventaris 1687-05-03 215 262r Yttie Hanses
inventaris 1666-08-07 207 182r Ige Harings geinventariseerde
inventaris 1667-02-26 208 98r Jan Harings
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Harings
inventaris 1678-03-29 213 154r Trijntie Harings aangever Prinsenstraat 4
inventaris 1679-03-09 213 163r Trijntie Harings
inventaris 1667-02-26 208 98r Trijntie Harings
inventaris 1678-03-29 213 154r Trijntie Harings aangever Prinsenstraat 4
inventaris 1667-05-02 208 184r Elske Harmens debiteur
inventaris 1690-07-21 219 19r Engel Harmens
inventaris 1664-10-21 206 209r het nagelaten weeskind van wijlen Gerbrich Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-08-23 206 197r wijlen Gerbrich Harmens
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Gerbrig Harmens
inventaris 1673-02-10 211 208r Gerryt Harmens
inventaris 1674-10-08 212 180r Gerryt Harmens Mol Simon Stijlstraat 3
inventaris 1683-03-13 215 255r Grietie Harmens gezworen uitdraagster
inventaris 1682-12-29 215 189r Grietie Harmens gezworen waardeerster Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1663-10-13 206 126r Grietie Harmens
inventaris 1686-12-28 218 274r wijlen Griettie Harmens Schritsen 27
inventaris 1684-04-02 217 60r Grytie Harmens gezworen waardeerster
inventaris 1683-10-12 217 43r Gryttie Harmens gezworen waardeerster
inventaris 1664-10-21 206 209r wijlen Harmen Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-08-23 206 197r Harmen Harmens grootschipper requirant
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Harmen Harmens
inventaris 1684-04-03 218 30r wijlen Hendrick Harmens
inventaris 1663-10-13 206 126r Hendrik Harmens
inventaris 1663-04-06 206 25r Hendrik Harmens requirant
inventaris 1702-09-03 220 197v Hendrik Harmens
inventaris 1664-11-04 206 203r Hiltie Harmens requirant
inventaris 1664-10-21 206 209r Hiltie Harmens requirant Voorstraat 72
inventaris 1685-04-25 217 168r Jan Harmens trekschipper op Leeuwarden
inventaris 1663-10-13 206 126r Johannes Harmens
inventaris 1681-02-10 216 163r Jurjen Harmens Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1680-04-26 214 324r Jurjen Harmens mr. chirurgijn
inventaris 1686-12-28 218 274r Jurrien Harmens mr. ledezetter Schritsen 27
inventaris 1688-11-23 217 327r Lijsbeth Harmens Noorderkade 13
inventaris 1683-03-13 215 255r Lupke Harmens
inventaris 1683-03-13 215 255r Lupke Harmens
inventaris 1681-10-07 216 241r wijlen Maycke Harmens
inventaris 1664-10-21 206 209r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pytter Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-11-04 206 203r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pytter Harmens
inventaris 1686-04-01 218 261r Riemer Harmens
inventaris 1670-11-10 210 344r Rienck Harmens requirant Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1664-11-04 206 203r Rigstie Harmens
inventaris 1664-10-21 206 209r Rigstie Harmens Voorstraat 72
inventaris 1673-03-21 211 300r Rinse Harmens Zeilmakersstraat 13
inventaris 1670-11-10 210 344r Rixtie Harmens overledene Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1667-07-02 208 248r Trijntie Harmens requirant
inventaris 1678-05-06 213 180r Trijntie Harmens
inventaris 1688-11-23 217 327r Trijntje Harmens aangever Noorderkade 13
inventaris 1664-10-21 206 209r wijlen Zybren Harmens Voorstraat 72
inventaris 1684-02-04 217 65r wijlen Hendrik Hartmans kaagschipper en koopman
inventaris 1670-05-14 210 253r Yntie Hartogs dienstmaagd aangever Zoutsloot 45
inventaris 1671-04-08 211 44r Antie Hayes aangever Hondenstraat 6
inventaris 1680-01-30 216 32r Jan Hayes Zoutsloot
inventaris 1701-12-22 220 186r Jan Hayes aangever
inventaris 1704-10-29 220 200r Jan Hayes aangever
inventaris 1680-01-30 216 32r Joost Hayes aangever Zoutsloot
inventaris 1673-02-13 211 259r Marten Hayes wijdschipper overledene
inventaris 1690-09-20 219 35r Anthony Hectors Hoytema Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Lodewijck Hectors Hoytema Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Tjeerd Hectors Hoytema mr. chirurgijn aangever Lanen 33
inventaris 1668-10-15 209 268r wijlen Antie Heeres
inventaris 1668-06-22 209 225r wijlen Arjen Heeres Cleintie
inventaris 1700-09-12 220 171r wijlen Dirk Heeres mr. kistmaker
inventaris 1669-03-25 209 372r Eelk Heeres aangever
inventaris 1667-06-13 208 219r Hendrickien Heeres
inventaris 1668-07-21 209 135r Hincke Heeres geinventariseerde
inventaris 1668-07-21 209 135r Hincke Heeres geinventariseerde
inventaris 1701-09-26 220 174v Janke Heeres overledene
inventaris 1677-10-03 213 214r Neeltie Heeres Bildtstraat 19
inventaris 1671-06-28 211 200r Neeltie Heeres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1690-04-15 218 359r Rinske Heeres
inventaris 1668-07-23 209 158r Sipke Heeres
inventaris 1667-06-13 208 219r Sipke Heeres
inventaris 1668-07-23 209 163r Sipke Heeres mr. scheepstimmerman geinventariseerde Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r Sipke Heeres mr. scheepstimmerman geinventariseerde Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1671-10-10 211 216r Sjouckjen Heeres
inventaris 1667-06-13 208 219r wijlen Uilck Heeres
inventaris 1669-09-27 210 20r Jan Heerts Fenema mr. goudsmid overledene Sint Jacobstraat 12
inventaris 1667-04-03 208 295r Cornelis Heins
inventaris 1679-03-20 213 399v wijlen Emmerick Heins
inventaris 1679-03-20 213 395r Emmerick Heins Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Fedduw Heins overledene Kerkpad 1
inventaris 1667-12-12 208 369r Frans Heins Coster requirant
inventaris 1667-12-12 208 369r Minne Heins mr. kistmaker
inventaris 1687-01-22 218 290r Ryenck Heins
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene
inventaris 1685-06-16 217 229r Antie Hemmes wasvrouw geinventariseerde
inventaris 1666-09-08 208 0v Lijsbeth Hendericks de Witt
inventaris 1667-01-29 207 386r wijlen Antie Hendricks
inventaris 1684-12-05 217 120r Broer Hendricks
inventaris 1666-12-06 207 327r Dirck Hendricks requirant
inventaris 1667-03-09 209 1r Frans Hendricks overledene
inventaris 1666-09-27 207 208r Govert Hendricks requirant
inventaris 1682-11-27 215 236r Grietie Hendricks
inventaris 1666-07-13 207 157r Hendrick Hendricks koolkoper overledene Heiligeweg 46
inventaris 1668-04-03 209 90r vroedsman Hendrick Hendricks requirant Noorderhaven 104
inventaris 1667-04-05 208 156r Hendrick Hendricks glasmaker requirant Hofstraat 37
inventaris 1679-02-27 213 317r Hendrik Hendricks Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1682-11-27 215 236r Hessel Hendricks
inventaris 1682-11-27 215 236r Jacob Hendricks
inventaris 1679-02-27 213 317r Jacob Hendricks Hollander overledene Rommelhaven 15
inventaris 1689-01-30 218 304r Lijsbeth Hendricks overledene
inventaris 1663-11-25 206 83r Orsel Hendricks overledene Schritsen 42
inventaris 1673-04-11 211 349r Saap Hendricks Franekereind 6
inventaris 1667-06-12 209 21r Wolbrig Hendricks overledene Moriaanstraat
inventaris 1701-10-03 220 178v Albert Hendriks Mollema mr. wagenmaker aangever Lombardstraat 4
inventaris 1682-03-14 215 159r Antie Hendriks IJssel overledene Rommelhaven 1
inventaris 1666-09-08 208 0v Auckien Hendriks de Witt
inventaris 1666-09-08 208 0v Fockien Hendriks de Witt
inventaris 1718-07-19 220 260r de twee voorkinderen bij (1) wijlen Lijsbet Hendriks
inventaris 1702-07-29 219 179r Theunis Hendriks varend persoon
inventaris 1679-02-27 213 317r Trijntie Hendriks Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1667-01-29 207 392r Aaltie Hendrix Hingevelt aangever Hofstraat 16
inventaris 1673-03-27 211 398r Aeltje Hendrix overledene Franekereind 29oost
inventaris 1678-07-19 213 167r Antie Hendrix Mouts
inventaris 1679-02-27 213 317r Antje Hendrix Rommelhaven 15
inventaris 1703-01-31 219 196v Antje Hendrix aangever
inventaris 1676-03-02 212 428r Auckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1673-04-11 211 349r Bruin Hendrix Franekereind 6
inventaris 1680-12-09 214 440r Cornelis hendrix
inventaris 1666-07-13 207 157r Dirckien Hendrix Heiligeweg 46
inventaris 1684-02-04 217 65r Doede Hendrix
inventaris 1668-10-27 209 339r Doede Hendrix
inventaris 1676-03-02 212 428r Foeckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1667-04-05 208 141r Frouck Hendrix overledene
inventaris 1690-03-13 218 350r wijlen Govert Hendrix wijdschipper
inventaris 1721-02-18 220 276r Gowert Hendrix
inventaris 1721-10-28 220 282r Gowert Hendrix
inventaris 1684-04-03 218 30r Grietie Hendrix aangever
inventaris 1668-10-27 209 339r Gryttie Hendrix
inventaris 1671-05-15 211 37r Haje Hendrix veerschipper op Bolsward overledene
inventaris 1672-12-19 211 194r wijlen Hans Hendrix bakker
inventaris 1684-02-04 217 65r Hendrick Hendrix
inventaris 1674-07-17 212 205r Hendrick Hendrix Zuiderhaven 57
inventaris 1681-02-17 216 235r Hendrick Hendrix Zoutsloot
inventaris 1673-08-29 212 1r Hendrick Hendrix koopman
inventaris 1682-10-14 216 406r Hendrick Hendrix
inventaris 1672-12-12 211 378r Hendrick Hendrix Schritsen 7
inventaris 1682-03-14 215 159r Hendrick Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1668-09-22 209 325r vroedsman Hendrik Hendrix curator ad actum divisionis
inventaris 1702-07-29 219 179r Hendrik Hendrix Eeckholt houtkoper
inventaris 1685-04-25 217 168r Hendrik Hendrix Hollander
inventaris 1680-03-04 214 276r His Hendrix uitdraagster overledene Grote Kerkstraat 27
inventaris 1682-03-14 215 159r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander aangever Rommelhaven 1
inventaris 1679-02-27 213 317r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1685-04-25 217 168r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander houtkoper
inventaris 1673-03-21 211 300r Jan Hendrix Zeilmakersstraat 13
inventaris 1667-06-25 208 253r Jan Hendrix requirant
inventaris 1664-11-02 206 254r wijlen Jan Hendrix wijdschipper
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Hendrix Schritsen 42
inventaris 1664-11-15 206 247r wijlen Jan Hendrix
inventaris 1664-11-02 206 254r wijlen Jan Hendrix
inventaris 1684-02-04 217 65r Jan Hendrix aangever
inventaris 1721-02-18 220 276r Jan Hendrix
inventaris 1721-10-28 220 282r Jan Hendrix
inventaris 1678-08-26 213 172r Janis Hendrix zakkendrager Schritsen 21
inventaris 1677-03-08 213 97r Jeltie Hendrix
inventaris 1667-02-26 208 141r Lijntie Hendrix aangever
inventaris 1689-01-21 218 299ar Lijsbeth Hendrix overledene Nieuwstraat 48
inventaris 1670-04-14 210 226r Lijsbeth Hendrix de Wit geinventariseerde Simon Stijlstraat 3
inventaris 1667-01-29 207 392r Maartie Hendrix Hofstraat 16
inventaris 1679-01-29 214 40r Maertie Hendrix Heiligeweg 68
inventaris 1670-01-19 210 164r Maertien Hendrix geinventariseerde
inventaris 1679-05-16 214 327r Pieter Hendrix zeemtouwer overledene Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Pieter Hendrix zeemtouwer overledene Grote Kerkstraat 24
inventaris 1685-06-26 217 180r wijlen Pytter Hendrix molenaar
inventaris 1663-04-06 206 25r Sioerd Hendrix
inventaris 1666-02-22 207 98r Sipke Hendrix mr. metselaar overledene
inventaris 1666-02-22 207 98r de nagelaten weeskinderen van wijlen Sipke Hendrix mr. metselaar overledene
inventaris 1673-04-11 211 349r Sjouck Hendrix Franekereind 6
inventaris 1679-11-12 214 161r Sjouckjen Hendrix Romastraat 13
inventaris 1703-01-31 219 196v Sjouckjen Hendrix aangever
inventaris 1685-04-25 217 168r Sjouk Hendrix Hollander overledene
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Theunis Hendrix
inventaris 1679-01-29 214 40r Trijntie Hendrix Heiligeweg 68
inventaris 1667-01-29 207 392r Trijntie Hendrix Hingevelt requirant Hofstraat 16
inventaris 1682-03-14 215 159r Trijntie Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1685-04-25 217 168r Trijntie Hendrix Hollander
inventaris 1680-07-05 214 366r Willem Hendrix
inventaris 1663-11-13 206 69r het tichelwerk van Willem Hendrix Fosma
inventaris 1678-04-16 214 119r Willem Hendrix Vosma Voorstraat 24
inventaris 1680-10-26 214 408r Willem Hendrix Vossma
inventaris 1671-04-27 211 31r Sijcke Hennes overledene
inventaris 1667-01-26 207 321r Henrick Henricks requirant
inventaris 1666-02-21 207 15r Geertruit Henricus
inventaris 1676-08-28 213 48r Antie Henrix gewesen dienstmaagd aangever Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-09-19 213 76r Willem Henrix Vosma koopman Grote Kerkstraat 28
inventaris 1673-04-11 211 349r wijlen Hendrick Herckes Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Jelle Herckes schipper op Leeuwarden overledene Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r wijlen Rinsch Herckes Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Tjeerd Herckes Franekereind 6
inventaris 1667-12-12 208 369r Anna Heres requireerde
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Antie Heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Elsche heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1699-06-28 220 168v Here Heres
inventaris 1671-06-28 211 200r Saercke Heres aangever Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1667-06-08 208 242r Tjebbe Herkes gortmaker overledene
inventaris 1674-04-10 212 140r Antje Hessels aangever
inventaris 1669-11-19 210 47r Bouwen Hessels mr. stadssmid
inventaris 1673-05-22 212 9r Bouwen Hessels mr. smid overledene Noorderhaven 6
inventaris 1671-10-13 211 107r Dirck Hessels schoenmaker
inventaris 1681-10-10 216 391v Dirck Hessels mr. schoenmaker overledene Voorstraat 101
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Grietie Hessels Noorderhaven 61
inventaris 1677-10-29 213 109r Grietie Hessels aangever
inventaris 1678-09-19 213 243r wijlen Grietje Hessels
inventaris 1675-01-21 212 316r de twee voorkinderen van Jan Hessels timmerman aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Jan Hessels timmerman aangever Voorstraat 47
inventaris 1686-01-05 217 182vr Jan Hessels mr. huistimmerman Lanen 58
inventaris 1675-01-21 212 310r Jan Hessels timmerman Voorstraat 47
inventaris 1669-07-15 210 14r Neeltie Hessels aangever
inventaris 1683-04-03 215 259r Neeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1686-12-20 218 279r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster aangever Franekereind 32
inventaris 1687-05-03 215 262r Neeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1683-06-21 215 328r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster
inventaris 1684-01-18 217 54r Neeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1684-06-16 217 79r Neeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1683-05-30 215 308r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1687-01-26 217 256r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster Schritsen 21
inventaris 1684-04-02 217 60r Neeltje Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1689-01-30 218 304r Neeltje Hessels gezworen uitdraagster
inventaris 1674-04-10 212 140r Pleuntje Hessels
inventaris 1681-10-10 216 391v Riemcke Hessels Voorstraat 101
inventaris 1674-04-10 212 140r Rinske Hessels
inventaris 1668-12-03 209 304r Sibrant Hessels koopman overledene
inventaris 1668-12-03 209 304r Sibrant Hessels koopman overledene
inventaris 1667-05-02 208 184r Sybrant Hessels gecommitteerde crediteur
inventaris 1690-04-29 219 1r Watse Hessels Rapenburg
inventaris 1671-10-13 211 107r wijlen Yeffke Hessels
inventaris 1696-04-27 220 133r Reynouw Hettes aangever Zeilmakersstraat
inventaris 1695-08-27 220 125r Sicke Hettes aangever
inventaris 1691-08-07 220 1r Sicke Hettes Noorderhaven 64
inventaris 1678-02-22 213 220r Sicke Hettes Noorderhaven 18
inventaris 1683-11-23 218 127r Sicke Hettes
inventaris 1675-05-06 212 357r Sicke Hettes
inventaris 1678-02-22 213 220r Sicke Hettes Noorderhaven 18
inventaris 1664-11-02 206 254r Trijntie Hettes requireerde en aangever
inventaris 1679-05-14 213 404r Oene Heynes Scheerstraat 5
inventaris 1669-06-30 210 10r Aafke Heyns overledene
inventaris 1680-06-28 216 149r Pier Heyns aangever Zuiderhaven
inventaris 1669-06-30 210 10r Tjallingh Heyns
inventaris 1679-05-14 213 404r Trijntie Heyns aangever Scheerstraat 5
inventaris 1679-09-08 214 297r Frouck Hibbes overledene Noorderhaven 56
inventaris 1678-09-03 213 224r Antje Hiddes de Vries
inventaris 1671-10-21 211 72r Baernt Hiddes de Vries kapitein
inventaris 1671-10-19 211 48r Baernt Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland aangever
inventaris 1671-10-19 211 48r Baernt Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland aangever
inventaris 1667-01-02 207 274r Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit requirant Sint Jacobstraat 9
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Hendrick Hiddes Heiligeweg 68
inventaris 1666-09-27 207 208r Jilderen Hiddes smalschipper overledene
inventaris 1663-11-13 206 69r Rinsck Hiddes overledene
inventaris 1667-01-02 207 274r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Tierck Hiddes de Fries luitenant-admiraal Admiraliteit Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Tierck Hiddes de Fries luitenant-admiraal Admiraliteit Sint Jacobstraat 9
inventaris 1668-06-04 209 169r Minnelaus Hilbrandts
inventaris 1682-11-04 215 264r Antie Hillebrants aangever
inventaris 1666-12-10 207 314r de twee nagelaten kinderen van wijlen Ruierd Hillebrants kapitein Vijverstraat 30
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Ruirdt Hillebrants commandeur Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Douwe Hilles Lanen 44
inventaris 1679-01-30 213 390r wijlen Douwe Hilles grootschipper
inventaris 1669-01-13 209 292r Hylckien Hinnes
inventaris 1670-08-12 210 286r Hendrick Hobbes Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r Hendrick Hobbes geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r Hendrick Hobbes geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-09-09 210 314r Aeltie Hotses overledene
inventaris 1667-07-22 209 116r Hoite Hoytes koopman requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1666-11-13 207 216r Claes Huiberts Hoogstraat 6
inventaris 1670-05-06 210 261r Claes Huiberts
inventaris 1683-01-23 215 253r Jeltie Huiberts overledene
inventaris 1683-01-23 215 253r gemeensman Thomas Huiberts aangever
inventaris 1677-07-09 213 125r Claes Huyberts koopman Grote Bredeplaats 19
inventaris 1666-03-26 207 1r Claes Huyberts koopman requirant
inventaris 1669-07-30 210 30r Claes Huyberts gecommitteerde crediteur
inventaris 1667-06-25 208 253r Claes Huyberts curator ad actum divisionis
inventaris 1674-11-14 212 288r Claes Huyberts koopman
inventaris 1682-07-18 215 203r Jeltie Huyberts Vijver 3
inventaris 1674-11-14 212 288r wijlen Pieter Huyberts koopman
inventaris 1673-09-09 212 170r Reyner Huyberts mr. bakker Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1676-03-02 212 428r Reyner Huyberts Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Reyner Huyberts Noorderhaven 47
inventaris 1685-05-08 218 244r Theuntie Huyberts aangever
inventaris 1674-01-13 212 161r Weintien Huyberts aangever Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-10-31 212 331r Weyntien Huyberts aangever
inventaris 1676-06-27 213 21r Hylcke Hylckes Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r vroedsman Pyter Hylckes Coolhart overledene Lanen 2
inventaris 1673-10-01 211 410r Yede Hylckes Coolhart kapitein
inventaris 1667-12-12 208 369r vroedsman Pytter Hylkes requirant
inventaris 1689-10-15 218 339r wijlen vroedsman Pytter Hylkes Colart
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Yde Hylkes Coolhardt kapitein Zuiderhaven 6
inventaris 1673-06-16 211 363r Leentie Ides Schritsen 5
inventaris 1674-11-19 212 341r Uylckjen Idses
inventaris 1680-04-24 214 302r Joannis Idzers kaaskoper overledene
inventaris 1680-04-24 214 302r Idzert Idzerts
inventaris 1696-05-08 219 106r Jan Idzes
inventaris 1663-11-25 206 83r Jelle Iepkes commandeur Schritsen 42
inventaris 1666-07-06 207 138r Pytter Iges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1668-12-14 209 240r Pytter Iges grootschipper requirant Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1674-05-08 212 197r Belitie IJsbrands Codde overledene Hofstraat 27
inventaris 1675-08-16 212 386r Jetse IJsbrands mr. scheepstimmerman overledene Brouwersstraat 11
inventaris 1671-08-16 211 38r Pieter IJsbrandts grootveerschipper aangever
inventaris 1671-08-16 211 38r Pieter IJsbrandts grootveerschipper aangever
inventaris 1685-06-20 217 175r Geetie IJsbrants overledene
inventaris 1663-12-14 206 97r Jacob IJsbrants
inventaris 1670-03-31 210 210r Sjouck IJsbrants aangever Hoogstraat 34
inventaris 1671-05-30 211 80r wijlen Joost Imes de Gavere
inventaris 1667-12-02 208 363r Idtie Innes requirant
inventaris 1667-12-02 208 363r wijlen Jancke Innes geinventariseerde
inventaris 1686-07-13 217 200v gemeensman Tjeerdt Innes aangever Voorstraat 83
inventaris 1677-12-21 213 144r Abbe Inses
inventaris 1677-12-21 213 144r Dirck Inses
inventaris 1677-12-21 213 144r Eelckjen Inses
inventaris 1677-12-21 213 144r Hartman Inses
inventaris 1674-10-13 212 191r de kinderen van Ate Intes
inventaris 1674-10-13 212 191r Jan Intes schipper op Sneek overledene
inventaris 1666-07-23 207 152r Tettie Intes
inventaris 1667-09-00 208 301r Tijs Ipees aangever
inventaris 1664-00-00 206 236r Sioucke Ipes
inventaris 1664-00-00 206 236r Sioucke Ipes
inventaris 1667-04-05 208 156r Tiebbe Ipes overledene Hofstraat 37
inventaris 1667-12-12 208 369r Janke Ipkes
inventaris 1667-12-12 208 369r wijlen Jelle Ipkes de Haen kapitein van een korps mariniers
inventaris 1667-12-12 208 369r wijlen Rinske Ipkes
inventaris 1667-12-12 208 369r Sytske Ipkes requirant
inventaris 1667-12-12 208 369r wijlen Teetske Ipkes
inventaris 1667-09-00 208 301r Frouck Ippes aangever
inventaris 1667-09-00 208 301r Tietske Ippes
inventaris 1674-05-08 212 197r Remrichien Isaecks Codde aangever Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Symon Isaecks Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Jan Isbrands Codde Hofstraat 27
inventaris 1668-12-05 208 399r Wytske Isbrants herbergierse geinventariseerde
inventaris 1673-06-16 211 363r wijlen Aefke Iskes Schritsen 5
inventaris 1682-03-07 216 423r Lijsbeth Jackles aangever Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r Martien Jackles overledene Heiligeweg 17
inventaris 1664-11-15 206 247r Aefke Jacobs requireerde en aangever
inventaris 1667-08-30 208 270r Aefke Jacobs
inventaris 1664-11-14 206 243r Aefke Jacobs
inventaris 1664-11-15 206 247r Aefke Jacobs requireerde en aangever
inventaris 1667-08-30 208 270r Aefke Jacobs
inventaris 1666-04-19 207 132r Aeltie Jacobs overledene
inventaris 1691-08-07 220 1r wijlen Aeltie Jacobs Noorderhaven 64
inventaris 1696-09-21 220 146r vroedsman Aert Jacobs
inventaris 1667-02-26 208 141r Albert Jacobs requirant
inventaris 1666-02-21 207 15r wijlen Anna Jacobs
inventaris 1671-10-13 211 107r Anske Jacobs timmerman
inventaris 1688-06-15 217 304v wijlen Anske Jacobs mr. scheepstimmerman
inventaris 1696-05-07 220 138r Anskjen Jacobs aangever
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1667-02-26 208 141r Antie Jacobs
inventaris 1680-11-30 214 447r Antie Jacobs aangever Lanen 44
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1675-02-25 212 275r Antje Jacobs overledene Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1681-02-02 216 354r Arjaentie Jacobs
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjaentje Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1673-04-25 211 388r Aucke Jacobs
inventaris 1671-01-02 210 363r wijlen Aucke Jacobs metselaar Franekereind 23
inventaris 1681-02-17 216 235r Bauckien Jacobs aangever Zoutsloot
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Beernt Jacobs
inventaris 1675-12-02 212 408r Beernt Jacobs aangever
inventaris 1684-03-25 218 36r Beytske Jacobs aangever Heiligeweg 8
inventaris 1663-01-29 206 10v Botte Jacobs requirant
inventaris 1667-08-13 208 262r Broer Jacobs trekschipper op Leeuwarden overledene
inventaris 1667-02-26 208 141r Carst Jacobs requirant
inventaris 1681-10-10 216 391v Claes Jacobs wijdschipper Voorstraat 101
inventaris 1675-01-29 212 362r Dirck Jacobs
inventaris 1669-11-19 210 47r Dirck Jacobs mr. schoenmaker overledene
inventaris 1718-07-19 220 260r Dirck Jacobs wijdschipper overledene
inventaris 1668-06-04 209 169r Dirk Jacobs Kievit koopman
inventaris 1691-04-28 219 47r Doede Jacobs mr. bakker overledene Voorstraat
inventaris 1703-01-02 219 193r wijlen Doede Jacobs
inventaris 1684-04-02 217 60r wijlen Doetie Jacobs overledene
inventaris 1680-11-30 214 447r Doettie Jacobs aangever Lanen 44
inventaris 1696-04-27 220 133r Enne Jacobs molenaar overledene Zeilmakersstraat
inventaris 1681-04-11 216 316r Focke Jacobs
inventaris 1685-06-26 217 180r Fockjen Jacobs overledene
inventaris 1663-01-29 206 10v Frans Jacobs overledene
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1670-05-21 210 178r Freeck Jacobs requirant
inventaris 1681-08-11 216 248r Freerck Jacobs Hoogstraat 27
inventaris 1681-04-15 216 214r Freerck Jacobs ontvanger Vijfdeelen buitendijks
inventaris 1678-05-06 213 180r Freerck Jacobs
inventaris 1674-10-15 212 217r wijlen Freerck Jacobs Hinxt mr. zeilmaker Grote Bredeplaats 2
inventaris 1685-03-05 217 160r Freerk Jacobs ontvanger
inventaris 1684-12-05 217 120r wijlen Fridske Jacobs
inventaris 1685-11-13 217 191r Geertie Jacobs aangever Schritsen 27
inventaris 1676-03-02 212 428r Geertie Jacobs overledene Noorderhaven 47
inventaris 1664-02-25 206 151r Geertje Jacobs
inventaris 1673-04-25 211 388r Geertje Jacobs
inventaris 1663-12-14 206 97r Geertje Jacobs requireerde en aangever
inventaris 1666-09-08 208 0v Gertie Jacobs requireerde
inventaris 1681-02-02 216 354r Grietie Jacobs
inventaris 1680-02-06 214 264r Grietie Jacobs Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-04 214 344r Grietie Jacobs aangever Kerkpoortstraat 13
inventaris 1684-10-02 218 100r Grietie Jacobs de Lange aangever Lanen 82
inventaris 1669-11-19 210 47r Grytie Jacobs aangever
inventaris 1690-04-29 219 1r Grytie Jacobs overledene Rapenburg
inventaris 1684-03-24 218 233r Hans Jacobs mr. chirurgijn
inventaris 1680-07-27 214 376r Haye Jacobs wijdschipper Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Haye Jacobs Heiligeweg 58
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Hendrick Jacobs Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1682-03-14 215 159r wijlen vroedsman Hendrick Jacobs Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1721-02-18 220 276r Hendrik Jacobs
inventaris 1721-10-28 220 282r Hendrik Jacobs
inventaris 1677-10-29 213 109r Hessel Jacobs Hinghst mr. gortmaker overledene
inventaris 1669-01-11 209 364r Hiltie Jacobs requireerde
inventaris 1674-05-05 212 256r Itie Jacobs aangever Rommelhaven 26
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Jacobs
inventaris 1680-12-14 214 436r wijlen Jan Jacobs
inventaris 1667-02-22 207 403r Jan Jacobs requirant
inventaris 1690-07-03 219 10r Jan Jacobs mr. slachter Grote Bredeplaats 27
inventaris 1663-10-20 206 73v Jan Jacobs Zoutsloot 20
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Jacobs
inventaris 1667-01-22 207 357r Jan Jacobs de Adam requirant Zuiderhaven 71
inventaris 1666-11-13 207 249r Jan Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1670-08-02 210 309r de Jan Jacobs gemeente
inventaris 1668-07-03 209 127r de Jan Jacobs gemeente armen Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1673-12-10 212 81r Jan Jacobs Houtenhuys aangever Zuiderhaven 11
inventaris 1681-10-10 216 391v burgervaandrig Jan Jacobs Klinckhamer Voorstraat 101
inventaris 1667-10-14 208 358r Jan Jacobs Schoester smalschipper requirant
inventaris 1681-02-02 216 354r Jarich Jacobs
inventaris 1669-11-19 210 47r Jarich Jacobs aangever
inventaris 1688-12-20 217 332r wijlen Jarigh Jacobs
inventaris 1674-02-17 212 123r Jarigh Jacobs Rozengracht 8
inventaris 1681-01-04 216 1r Jarigh Jacobs steenvoerder overledene
inventaris 1692-02-19 220 31r Jarigh Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1680-02-04 214 344r Jeltie Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris 1664-11-02 206 254r Jetse Jacobs Doncker requirant
inventaris 1681-04-11 216 316r Joannis Jacobs
inventaris 1671-04-08 211 44r Keympe Jacobs visjager overledene Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Keympe Jacobs visjager overledene Hondenstraat 6
inventaris 1667-02-15 208 27r Lenert Jacobs
inventaris 1666-11-13 207 249r Lolle Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1672-04-19 211 250r Lolle Jacobs de Cock
inventaris 1668-10-27 209 339r vroedsman Lourens Jacobs van Asperen requirant
inventaris 1676-11-27 213 64r oud burgemeester Lourens Jacobs Asperen Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1681-10-10 216 391v burgemeester Lourens Jacobs Asperen Voorstraat 101
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Murckjen Jacobs Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1681-04-11 216 316r Neeltie Jacobs aangever
inventaris 1670-01-28 210 133r Oege Jacobs
inventaris 1670-01-28 210 133r Oege Jacobs
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Pieter Jacobs Dreyer Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Pietie Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1677-01-10 213 84r Pytter Jacobs mr. huistimmerman Raamstraat 5
inventaris 1676-07-03 212 392r wijlen Pytter Jacobs
inventaris 1680-01-05 214 169r Pytter Jacobs mr. huistimmerman overledene Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Jacobs mr. timmerman aangever Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Jacobs mr. timmerman aangever Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Pytter Jacobs mr. huistimmerman overledene Heiligeweg 21
inventaris 1669-12-10 210 70r wijlen Pytter Jacobs de Adam Franekereind 14
inventaris 1670-08-18 210 290r Pytter Jacobs Roda stadsroeper geinventariseerde Noorderhaven 112
inventaris 1689-04-26 218 317r Pyttie Jacobs dienstmaagd
inventaris 1680-02-10 214 270r wijlen Pyttie Jacobs Grote Kerkstraat 16
inventaris 1678-09-19 213 243r Pyttie Jacobs Braem
inventaris 1680-02-04 214 344r wijlen Rippert Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris 1666-12-20 208 311r Rippert Jacobs Forsenburgh mr. bakker waardeerder bakkersgereedschappen
inventaris 1667-04-05 208 156r Rippert Jacobs Forsenburgh requirant Hofstraat 37
inventaris 1666-10-19 207 231r Rogier Jacobs
inventaris 1680-07-27 214 376r Rogier Jacobs haspelman Heiligeweg 58
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Romcke Jacobs koopman Noorderhaven 61
inventaris 1685-02-17 218 204r Schelte Jacobs mr. bakker
inventaris 1718-07-19 220 260r Simon Jacobs wijdschipper aangever
inventaris 1698-02-10 219 115r Sioucke Jacobs aangever Noorderhaven 62
inventaris 1666-02-21 207 15r Sybe Jacobs
inventaris 1681-05-19 216 186r Symen Jacobs smalschipper Schritsen 56
inventaris 1683-04-03 215 259r Symen Jacobs
inventaris 1679-03-18 214 90r Symen Jacobs
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Symen Jacobs Doncker Schoolsteeg
inventaris 1680-04-19 214 290r Symon Jacobs Bootsma aangever Grote Bredeplaats 1
inventaris 1681-12-07 215 81r Sytske Jacobs dienstmaagd aangever
inventaris 1681-02-02 216 354r Tettie Jacobs
inventaris 1680-12-14 214 436r Tiomme Jacobs Stickersma mr. kleermaker
inventaris 1667-01-29 208 202r Tjeertie Jacobs Gardenierstraat
inventaris 1683-10-12 217 43r Tjumme Jacobs Stickersma mr. kleermaker overledene
inventaris 1681-05-11 216 176r Trijntie Jacobs
inventaris 1682-12-11 216 430r Trijntie Jacobs Nieuwstraat 16
inventaris 1669-10-26 210 35r Trijntie Jacobs
inventaris 1670-10-29 211 1r Trijntie Jacobs overledene Brouwersstraat 19achter
inventaris 1696-06-09 220 117r Trijntie Jacobs aangever
inventaris 1667-03-21 209 7r Trintie Jacobs Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1670-08-12 210 282r Welmoed Jacobs Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r Welmoed Jacobs geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r Welmoed Jacobs geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1669-10-10 210 94r wijlen Willem Jacobs
inventaris 1666-11-13 207 249r Willem Jacobs de Cock requirant Lanen 70
inventaris 1673-02-10 211 208r Ybeltie Jacobs
inventaris 1670-01-11 210 100r Yde Jacobs aangever Heiligeweg 56
inventaris 1668-05-16 209 415r Yde Jacobs
inventaris 1691-01-06 220 24r Yeme Jacobs de Ringh Noorderhaven 61
inventaris 1688-12-20 217 332r Yttje Jacobs aangever
inventaris 1664-10-01 206 232r Antie Jaitses
inventaris 1700-09-12 220 171r Marike Jan van Hasselt overledene
inventaris 1671-06-28 211 200r Jan Janes Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1680-12-22 216 10r Aeltie Jans
inventaris 1681-10-07 216 241r Aeltie Jans
inventaris 1678-08-26 213 172r Aeltie Jans aangever Schritsen 21
inventaris 1684-04-02 217 60r Aeltie Jans
inventaris 1670-09-09 210 314r wijlen Aeltie Jans
inventaris 1689-03-09 218 301v Aeltje Jans
inventaris 1667-02-15 208 27r Affke Jans
inventaris 1681-02-18 216 200r Amelycke Jans aangever
inventaris 1680-06-17 214 398r Antie Jans
inventaris 1667-01-25 207 373r wijlen Antie Jans
inventaris 1668-06-22 209 225r Antie Jans geinventariseerde
inventaris 1668-06-22 209 225r Antie Jans geinventariseerde
inventaris 1667-07-22 209 116r Antie Jans aangever Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1687-03-15 217 261r Antie Jans dienstmaagd overledene
inventaris 1680-12-14 214 436r Antie Jans aangever
inventaris 1668-06-22 209 399r Antie Jans
inventaris 1667-06-25 208 253r Antie Jans requireerde
inventaris 1666-06-17 207 165r Antie Jans aangever
inventaris 1676-01-12 212 396r wijlen Antie Jans
inventaris 1664-11-15 206 247r Antie Jans
inventaris 1701-10-03 220 178v Antie Jans Lombardstraat 4
inventaris 1723-05-21 220 344v wijlen Antie Jans Bildtstraat 19
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Jans IJsenbeeck aangever Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1697-01-13 219 109r Antie Jans Isenbeek overledene Schritsen 19
inventaris 1670-10-29 211 1r Antie Jans Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1689-01-10 218 297r Antje Jans aangever
inventaris 1673-02-14 211 309r Antje Jans overledene
inventaris 1663-10-30 206 129r Atie Jans requirant
inventaris 1663-10-30 206 129r Atie Jans requirant
inventaris 1666-12-10 207 314r Auck Jans overledene Vijverstraat 30
inventaris 1680-04-24 214 302r Berber Jans aangever
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Berber Jans Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1674-11-19 212 341r Berber Jans
inventaris 1671-06-28 211 200r Botie Jans overledene Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1680-04-19 214 290r Broer Jans Grote Bredeplaats 1
inventaris 1689-10-15 218 339r Broer Jans zeilmaker crediteur
inventaris 1679-03-18 214 90r Broer Jans
inventaris 1678-11-14 214 96r Broer Jans
inventaris 1670-08-18 210 290r Claes Jans gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1667-10-14 208 358r wijlen Claeske Jans geinventariseerde
inventaris 1667-10-14 208 358r wijlen Claeske Jans geinventariseerde
inventaris 1698-07-22 220 165r Claeske Jans overledene
inventaris 1695-12-30 220 130r Dieucke Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1681-12-07 216 324v Dieucke Jans gezworen uitdraagster Noorderhaven 8
inventaris 1681-10-07 216 241r Dieucke Jans gezworen uitdraagster
inventaris 1680-01-29 214 247r Dieucke Jans gezworen uitdraagster Bildtpoort (gebied)
inventaris 1681-12-07 215 81r Dieucke Jans overledene
inventaris 1682-08-23 215 145r Dieucke Jans uitdraagster overledene Nieuwstraat 30
inventaris 1682-12-29 215 189r Dieucke Jans gezworen waardeerster Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1672-10-07 211 121r Dirkjen Jans dienstmaagd Lanen 54
inventaris 1673-06-03 212 250r Doecke Jans
inventaris 1676-08-28 213 48r Doedtie Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1686-07-01 217 233r Eltie Jans
inventaris 1695-12-30 220 130r Enne Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1701-10-03 220 178v Epe Jans Lombardstraat 4
inventaris 1680-10-26 214 418r Feyckien Jans Lanen 85oost
inventaris 1666-12-20 208 311r Fijcke Jans overledene
inventaris 1666-09-21 207 246r Focckien Jans
inventaris 1667-06-21 208 234r Frans Jans
inventaris 1681-05-11 216 176r Frouck Jans overledene
inventaris 1667-06-18 208 227r Gatske Jans
inventaris 1695-12-30 220 130r Geertie Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1673-06-03 212 250r Geeske Jans aangever
inventaris 1666-11-21 207 308r Gertie Jans
inventaris 1667-06-21 208 234r Grietie Jans
inventaris 1675-01-29 212 362r Grietie Jans overledene
inventaris 1685-03-03 218 197r Grietie Jans
inventaris 1680-04-16 214 308r Grietie Jans
inventaris 1685-03-03 218 197r Grietie Jans
inventaris 1680-06-17 214 398r Grietie Jans
inventaris 1696-09-21 220 146r Grietie Jans aangever
inventaris 1668-10-15 209 268r Gryttie Jans
inventaris 1683-05-30 215 313r Gryttie Jans aangever Zoutsloot 54
inventaris 1681-02-18 216 200r Haentie Jans Leyenaer overledene
inventaris 1681-10-10 216 391v Heere Jans Voorstraat 101
inventaris 1664-11-02 206 254r Hendrick Jans
inventaris 1683-01-20 217 1r Here Jans mr. bakker
inventaris 1680-04-16 214 308r Hiltie Jans
inventaris 1667-06-21 208 234r Hiltie Jans geinventariseerde
inventaris 1666-03-29 207 55r Hiltie Jans
inventaris 1670-06-02 210 271r Hittie Jans dienstmaagd aangever Kruisstraat 3
inventaris 1673-03-21 211 300r wijlen Hylck Jans Zeilmakersstraat 13
inventaris 1696-05-08 219 106r wijlen Ids Jans
inventaris 1682-07-18 215 203r Imckjen Jans Vijver 3
inventaris 1668-05-16 209 415r Imke Jans
inventaris 1669-01-12 209 260r Ins Jans overledene
inventaris 1664-11-02 206 254r Ittie Jans
inventaris 1681-04-11 216 316r wijlen Jacob Jans Schink
inventaris 1701-09-27 220 176v Jakle Jans aangever
inventaris 1701-09-26 220 174v Jakle Jans aangever
inventaris 1702-10-19 220 192r Jakle Jans aangever
inventaris 1702-09-28 220 188v Jakle Jans aangever
inventaris 1682-07-18 215 203r Jancke Jans Vijver 3
inventaris 1680-06-17 214 398r Jancke jans
inventaris 1680-04-16 214 308r Jancke Jans
inventaris 1667-06-21 208 234r Jancke Jans
inventaris 1668-12-14 209 240r Janke Jans Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1680-12-22 216 10r Janke Jans
inventaris 1679-01-30 213 390r Janke Jans
inventaris 1683-01-12 215 237r Jeltie Jans
inventaris 1674-11-14 212 288r Jeltje Jans overledene
inventaris 1664-11-15 206 247r Jetske Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Lieuwe Jans
inventaris 1666-11-21 207 308r Lijsbeth Jans aangever
inventaris 1667-04-05 208 156r Lijsbeth Jans aangever Hofstraat 37
inventaris 1680-12-22 216 10r Lijsbeth Jans
inventaris 1666-09-21 207 246r Lijsbeth Jans aangever
inventaris 1671-11-17 211 17r wijlen Lijsbeth Jans aangever Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Lolle Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Maertie Jans Zuiderhaven
inventaris 1725-08-29 220 356v wijlen Maertie Jans
inventaris 1667-07-02 208 248r Marijke Jans requirant
inventaris 1680-12-20 216 61r Marijke Jans de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1671-11-17 211 17r Marten Jans Zuiderhaven
inventaris 1675-01-21 212 316r wijlen Martjen Jans Voorstraat 47
inventaris 1676-07-03 212 392r wijlen Maycke Jans
inventaris 1676-08-28 213 48r Maycke Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1686-07-01 217 233r Maycke Jans overledene
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Neeltie Jans
inventaris 1671-11-17 211 17r Obbe Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-10-13 211 107r Orseltie Jans aangever
inventaris 1684-06-13 217 83r Pyttertie Jans overledene Franekereind 8
inventaris 1671-01-05 210 383r Pyttertie Jans geinventariseerde en aangever
inventaris 1671-01-05 210 383r Pyttertie Jans geinventariseerde en aangever
inventaris 1684-06-13 217 83r Pyttertie Jans overledene Franekereind 8
inventaris 1663-11-27 206 92v het nagelaten weeskind van wijlen Pyttie Jans overledene
inventaris 1684-01-23 217 50r Pyttie Jans
inventaris 1663-11-27 206 92v Pyttie Jans overledene
inventaris 1669-04-26 210 1r Reyner Jans
inventaris 1685-03-03 218 197r Rieme Jans
inventaris 1668-11-30 209 250r wijlen Rinske Jans
inventaris 1676-08-28 213 48r Rinske Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1702-07-29 219 179r Rinske Jans aangever
inventaris 1667-03-28 208 122r Rinskie Jans
inventaris 1664-08-23 206 197r Rintie Jans wijdschipper overledene
inventaris 1664-07-26 206 225r Saackien Jans aangever
inventaris 1679-01-28 213 229r Salomon Jans grootschipper
inventaris 1666-09-27 207 188r Sibbel Jans
inventaris 1680-12-20 216 61r Sierd Jans de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Sipke Jans Heiligeweg 68
inventaris 1685-04-25 217 168r Sjoertie Jans aangever
inventaris 1698-06-26 219 112r Stijntie Jans aangever
inventaris 1701-10-03 220 178v Sybren Jans Lombardstraat 4
inventaris 1673-02-10 211 208r Sybrigh Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Symen Jans
inventaris 1682-07-18 215 203r Symen Jans Vijver 3
inventaris 1676-01-12 212 396r Symon Jans smalschipper overledene
inventaris 1680-10-26 214 418r Sytske Jans Lanen 85oost
inventaris 1671-04-08 211 44r wijlen Sytske Jans Hondenstraat 6
inventaris 1667-06-21 208 234r Tieerd Jans
inventaris 1671-11-17 211 17r Tjeskjen Jans Zuiderhaven
inventaris 1667-03-21 208 118r Trijntie Jans Hofstraat 41
inventaris 1668-11-30 209 250r Trijntie Jans
inventaris 1673-05-22 212 9r Trijntie Jans aangever Noorderhaven 6
inventaris 1667-03-28 208 122r Trijntie Jans
inventaris 1674-05-05 212 256r Trijntie Jans overledene Rommelhaven 26
inventaris 1676-07-03 212 392r Trijntie Jans
inventaris 1666-06-17 207 165r wijlen Trijntie Jans
inventaris 1666-03-29 207 55r Trijntie Jans
inventaris 1664-11-02 206 254r Trijntie Jans
inventaris 1666-06-17 207 165r wijlen Trijntie Jans
inventaris 1664-11-02 206 254r Trijntie Jans
inventaris 1663-04-29 206 36r Trijntie Jans requireerde en aangever
inventaris 1679-10-28 214 137r Trijntie Jans van Laer overledene Voorstraat 52
inventaris 1666-03-29 207 55r Uilckien Jans
inventaris 1681-05-11 216 176r Willemke Jans aangever
inventaris 1671-01-11 211 112r oud gemeensman Wopke Jans Acker
inventaris 1668-11-30 209 250r Wybe Jans
inventaris 1668-11-24 209 211r Wypk Jans geinventariseerde
inventaris 1673-06-03 212 250r Yefke Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Ynckien Jans
inventaris 1680-10-26 214 418r Yntie Jans Lanen 85oost
inventaris 1681-03-22 216 206r Yttie Jans
inventaris 1681-03-22 216 206r Yttie Jans aangever
inventaris 1687-01-04 218 268r Yttie Jans Lanen
inventaris 1666-02-21 207 15r Abel Jansen requirant
inventaris 1680-12-22 216 10r Aeltie Jansen
inventaris 1695-12-30 220 130r Aeltie Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1676-06-27 213 21r of tot de thuiskomst van Albert Jansen Acker koopman Lanen 2
inventaris 1686-06-12 218 285r Aleff Jansen
inventaris 1666-11-27 207 297r Allert Jansen Noorderhaven 80
inventaris 1674-05-05 212 256r Andries Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1670-09-09 210 314r de kinderen van Andries Jansen
inventaris 1669-10-26 210 35r Andrys Jansen aangever
inventaris 1685-03-03 218 197r Anne Jansen mr. schoenmaker
inventaris 1670-12-05 210 351r Antie Jansen aangever
inventaris 1682-07-18 215 203r Antie Jansen Vijver 3
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1680-01-22 214 184r Antje Jansen
inventaris 1666-12-06 207 327r Arent Jansen aangever
inventaris 1666-12-06 207 327r Arent Jansen
inventaris 1682-01-03 216 436r Aucke Jansen
inventaris 1684-04-03 218 30r burgervaandrig Aucke Jansen Banga
inventaris 1684-02-04 217 65r burgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker
inventaris 1679-03-20 213 399v Auke Jansen
inventaris 1679-03-20 213 395r Auke Jansen bakker Kerkpad 1
inventaris 1674-05-05 212 256r Bauck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1703-01-03 220 194v wijlen Beern Jansen kalkdrager
inventaris 1667-05-02 208 184r Beernt Jansen bakker debiteur
inventaris 1684-04-03 218 30r Beerntie Jansen schipper
inventaris 1711-03-09 220 241v Carst Jansen Ros mr. kastmaker beheerder kast
inventaris 1679-12-19 214 164r Claes Jansen mr. scheepstimmerman overledene
inventaris 1683-11-23 218 127r Claes Jansen
inventaris 1687-03-15 217 261r de kinderen van wijlen Claes Jansen
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Claes Jansen scheepstimmerman Schoolsteeg
inventaris 1679-12-19 214 164r Claes Jansen mr. scheepstimmerman overledene
inventaris 1667-12-12 208 369r vroedsman Claes Jansen Faber requirant
inventaris 1697-01-13 219 109r Claes Jansen Isenbeek aangever Schritsen 19
inventaris 1681-08-11 216 248r oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh mr. brouwer overledene Hoogstraat 27
inventaris 1681-02-18 216 200r oud hopman Claes Jansen Valckenburgh
inventaris 1678-03-29 213 154r Cornelis Jansen Prinsenstraat 4
inventaris 1691-07-14 219 96r wijlen Cornelis Jansen
inventaris 1680-12-22 216 10r Cornelis Jansen
inventaris 1680-01-22 214 184r Cornelis Jansen
inventaris 1684-03-25 218 36r Cornelis Jansen Heiligeweg 8
inventaris 1682-07-18 215 203r Cornelis Jansen Vijver 3
inventaris 1682-03-27 216 417r Cornelis Jansen Kath smalschipper aangever
inventaris 1688-06-15 217 304v Dirck Jansen wijdschipper
inventaris 1688-06-15 217 304v Dirck Jansen
inventaris 1688-06-15 217 304v Dirck Jansen
inventaris 1681-05-01 216 170v wijlen Dirck Jansen IJsenbeeck mr. huistimmerman Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1679-07-16 214 77r Dirck Jansen Roorda mr. zilversmid overledene Schritsen 2
inventaris 1683-01-12 215 237r Durck Jansen Kuyck
inventaris 1702-11-07 219 183r Ewert Jansen Oosterbaen koopman Rommelhaven 26b
inventaris 1679-03-17 214 334r Eybert Jansen smalschipper Noorderhaven 98
inventaris 1666-08-07 207 182r Floris Jansen
inventaris 1681-04-15 216 214r Folkert Jansen
inventaris 1663-10-13 206 126r Folkerts Jansen requirant
inventaris 1679-01-30 213 390r Freerk Jansen mr. huistimmerman
inventaris 1671-01-02 210 363r Gerben Jansen Franekereind 23
inventaris 1703-01-31 219 196v Gerlof Jansen schipper (boeier-)
inventaris 1671-12-11 211 166r Gerloff Jansen Voorstraat 99
inventaris 1681-04-15 216 214r Gerryt Jansen
inventaris 1673-03-17 211 271r Gosse Jansen
inventaris 1670-05-09 210 303r Gosse Jansen requirant Bildtstraat 18
inventaris 1668-07-03 209 127r Gosse Jansen Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1699-06-26 219 118r Grietie Jansen overledene Franekereind 28
inventaris 1717-09-11 219 221v Grietie Jansen Karreman overledene
inventaris 1678-03-29 213 154r Haeringh Jansen Prinsenstraat 4
inventaris 1666-10-19 207 231r Hans Jansen requirant
inventaris 1673-08-29 212 1r Hans Jansen brouwer aangever
inventaris 1673-01-14 211 255r Hans Jansen
inventaris 1668-09-00 209 377r Hans Jansen requirant
inventaris 1717-09-11 219 221v Hans Jansen aangever
inventaris 1676-11-27 213 64r Harmen Jansen kaagschipper Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1667-03-21 208 118r Harmen Jansen Hofstraat 41
inventaris 1680-01-30 216 32r wijlen Haye Jansen koopman Zoutsloot
inventaris 1668-11-30 209 250r Haye Jansen houtkoper
inventaris 1667-03-21 208 118r Hein Jansen Crol requirant Hofstraat 41
inventaris 1663-11-25 206 83r wijlen Henderick Jansen Schritsen 42
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever Kerkpoortstraat
inventaris 1679-11-12 214 161r wijlen Hendrick Jansen Romastraat 13
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever Kerkpoortstraat
inventaris 1667-01-29 207 392r wijlen Hendrick Jansen Hingevelt mr. bakker geinventariseerde Hofstraat 16
inventaris 1670-12-05 210 351r wijlen Hendrick Jansen Kip
inventaris 1668-01-08 208 342r Hendrik Jansen mr. schilder waardeerder schilderijen
inventaris 1679-03-20 213 395r Heyn Jansen Crol Kerkpad 1
inventaris 1685-02-17 218 204r Isaac Jansen Steynvoort pasteybakker aangever
inventaris 1680-04-16 214 308r Jacob Jansen grootschipper
inventaris 1667-06-21 208 234r Jacob Jansen
inventaris 1663-10-20 206 73v wijlen Jacob Jansen geinventariseerde Zoutsloot 20
inventaris 1680-12-14 214 436r Jacob Jansen
inventaris 1666-11-13 207 249r Jacob Jansen de Cock overledene Lanen 70
inventaris 1667-02-15 208 27r Jan Jansen luitenant ter zee requirant
inventaris 1667-06-21 208 234r Jan Jansen
inventaris 1680-01-22 214 184r Jan Jansen
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Jansen
inventaris 1680-12-22 216 10r Jan Jansen
inventaris 1682-07-18 215 203r Jan Jansen Vijver 3
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen
inventaris 1671-01-02 210 363r Jan Jansen Franekereind 23
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen mr. metselaar overledene Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1700-06-18 220 173r wijlen Jan Jansen
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1691-11-10 220 10r wijlen Jan Jansen
inventaris 1703-01-03 220 194v Jan Jansen aangever
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen Batom pasteibakker overledene
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen Batom pasteibakker overledene
inventaris 1697-01-13 219 109r Jan Jansen Isenbeek Schritsen 19
inventaris 1667-12-02 208 363r Jan Jansen Reiiers
inventaris 1677-10-29 213 109r Jan Jansen Reyers mr. gortmaker
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Jansen Vijselaer kapitein Admiraliteit overledene Rozengracht 19
inventaris 1695-12-30 220 130r Jancke Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1680-11-30 214 447r Janke Jansen overledene Lanen 44
inventaris 1676-07-03 212 392r Jasper Jansen scheepstimmerman overledene
inventaris 1697-01-13 219 109r Jilles Jansen Schritsen 19
inventaris 1714-06-21 220 251v vroedsman Jillis Jansen Wiertsma aangever
inventaris 1668-07-21 209 135r Joannes Jansen
inventaris 1686-07-01 217 233r Joannis Jansen
inventaris 1668-03-06 208 377r wijlen Job Jansen geinventariseerde
inventaris 1667-02-15 208 27r Jochem Jansen luitenant ter zee requirant
inventaris 1675-08-16 212 386r Jochum Jansen kapitein Brouwersstraat 11
inventaris 1721-07-22 220 286r Johannes Jansen Cramer koopman overledene
inventaris 1663-10-20 206 73v Jop Jansen requirant Zoutsloot 20
inventaris 1685-03-03 217 155r Laes Jansen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1696-06-09 220 117r Lambert Jansen havenchercher overledene
inventaris 1666-12-10 207 314r Lieuwe Jansen requirant Vijverstraat 30
inventaris 1686-06-12 218 285r Lijsbeth Jansen
inventaris 1674-05-05 212 256r Lolck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1687-01-22 218 290r Lolle Jansen grootschipper overledene
inventaris 1683-01-12 215 237r Maertie Jansen Kuyck
inventaris 1725-08-29 220 356v Marten Jansen grootschipper overledene
inventaris 1682-05-22 216 419r Melle Jansen wijdschipper overledene
inventaris 1676-08-28 213 48r Meynert Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1699-06-26 219 118r burgervaandrig Minne Jansen Franekereind 28
inventaris 1685-04-25 217 168r Minne Jansen Marnstra
inventaris 1666-02-14 207 29r wijlen Nanne Jansen stadssmid
inventaris 1680-12-22