Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    datum boek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid huidig adres
inventaris 1676-06-27 213 21r of tot de thuiskomst van Albert Jansen Acker koopman Lanen 2
inventaris 1696-09-21 220 146r doctor Nicolaus Acker
inventaris 1671-01-11 211 112r oud gemeensman Wopke Jans Acker
inventaris 1667-02-15 208 37r gemeensman Wopke Jansen Acker requirant Voorstraat 54
inventaris 1666-11-27 207 297r gemeensman Wopke Jansen Acker requirant Noorderhaven 80
inventaris 1667-01-22 207 357r wijlen Adriaantie Pytters Ackersloot Zuiderhaven 71
inventaris 1673-03-17 211 271r Pyter Pytters Ackersloot
inventaris 1668-07-03 209 127r Pytter Ackersloot Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1667-02-22 207 403r Pytter Ackersloot requirant
inventaris 1673-06-16 211 363r Pytter Pytters Ackersloot Schritsen 5
inventaris 1667-01-22 207 357r Arjaantie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1669-12-10 210 70r Attie Pytters de Adam aangever Franekereind 14
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Heiltie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Jacob Fransen de Adam requireerde Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Jan Jacobs de Adam requirant Zuiderhaven 71
inventaris 1669-12-10 210 70r wijlen Pytter Jacobs de Adam Franekereind 14
inventaris 1700-01-15 219 134v oud burgemeester Jarich Pytters Adema aangever
inventaris 1683-01-12 215 237r oud burgemeester Jarigh Pieters Adema
inventaris 1676-06-07 213 1r Antie Adius aangever
inventaris 1669-04-26 210 1r Antie Adius aangever
inventaris 1669-04-26 210 1r Antie Adius aangever
inventaris 1687-08-16 217 294r dr. Emo Litius Aeldricks rector
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1711-04-23 220 242v Baucke Fockes Agricola aangever Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1668-10-14 209 197r Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1680-10-26 214 408r Derck Yedes Alma
inventaris 1680-07-05 214 366r Jetske Dircks Alma aangever
inventaris 1680-10-26 214 408r Jetske Dircks Alma overledene
inventaris 1680-10-26 214 408r Lijsbeth Yedes Alma
inventaris 1680-07-05 214 366r wijlen Yde Dircks Alma
inventaris 1663-01-31 206 15r Yde Dirx Alma requirant Hofstraat 47west
inventaris 1680-10-26 214 408r wijlen Yede Dircks Alma
inventaris 1682-03-07 216 423r burgervaandrig Arjen Arjens Altena Heiligeweg 17
inventaris 1669-11-23 210 57r Claes Sipckes Amelander schipper overledene Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Claes Sipckes Amelander schipper overledene Hoogstraat 31
inventaris 1669-05-05 210 332r Claes Sipkes Amelander requirant Voorstraat 71
inventaris 1669-11-23 210 57r Cornelis Claeses Amelander Hoogstraat 31
inventaris 1680-11-25 216 403r Tieerdt Jouckes Apta
inventaris 1679-11-28 214 141r Tjeerd Jouckes Apta Zeilmakersstraat 11
inventaris 1681-10-10 216 391v burgemeester Lourens Jacobs Asperen Voorstraat 101
inventaris 1676-11-27 213 64r oud burgemeester Lourens Jacobs Asperen Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1668-10-27 209 339r vroedsman Lourens Jacobs van Asperen requirant
inventaris 1673-04-25 211 388r burgervaandrig mr. Claes Auckes Augustinusga
inventaris 1673-09-09 212 170r burgervaandrig Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1676-03-02 212 428r de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga Noorderhaven 47
inventaris 1673-09-09 212 170r Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1681-09-20 215 69r Jan Freerx Backer koopman Lanen 19
inventaris 1674-10-31 212 331r Joannes Balck
inventaris 1674-01-13 212 161r Johannes Balck medisch student Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen Ytsche Balck Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1684-02-04 217 65r burgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker
inventaris 1684-04-03 218 30r burgervaandrig Aucke Jansen Banga
inventaris 1667-01-23 207 340r wijlen Edger Feddes Banga Noordijs 27
inventaris 1673-09-04 211 403r Jacobus Barraty mr. horlogemaker aangever Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Jacobus Barraty mr. horlogemaker aangever Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1684-12-11 218 185r Age Jeltes Baske wijdschipper aangever Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen Batom pasteibakker overledene
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen Batom pasteibakker overledene
inventaris 1679-02-27 213 317r dr. Bechius advocaat Rommelhaven 15
inventaris 1701-01-17 219 148v dr. Abrahamus Bechius advocaat Hof van Friesland
inventaris 1701-01-17 219 148v Aurelia Bechius
inventaris 1677-10-03 213 214r dr. Sibrando Bechius Bildtstraat 19
inventaris 1701-01-17 219 148v burgemeester dr. Sibrandus Bechius overledene
inventaris 1711-03-09 220 241v de erven van dr. Sibrandus Bechius eigenaar kast
inventaris 1680-04-19 214 290r dr. Sybrandus Bechius advocaat Grote Bredeplaats 1
inventaris 1670-04-14 210 226r Buricius Belida geinventariseerde Simon Stijlstraat 3
inventaris 1679-02-27 213 317r dr. Philippus Belida advocaat Rommelhaven 15
inventaris 1682-05-22 216 419r Grietie van Bemen
inventaris 1684-04-17 218 39r Antje Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Bettje Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Joannes Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Tyttje Wytses Beyma aangever Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r wijlen Wytso Beyma kapitein Admiraliteit Franekereind 40
inventaris 1664-04-28 206 174v de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Tettie Reins Bientiema overledene Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v Tettie Reins Bientiema overledene Noorderhaven 100
inventaris 1687-03-15 217 261r oud burgemeester Jan Symens Bijlaan
inventaris 1684-03-25 218 36r oud burgemeester Jan Symens Bijlaen Heiligeweg 8
inventaris 1669-12-10 210 70r Claes Claesen Bilkert Franekereind 14
inventaris 1692-02-19 220 31r Obbe Hansen de Bock Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Obbe Hansen de Bock aangever Noorderhaven 61
inventaris 1668-04-03 209 90r wijlen Andrys van der Boechorst kapitein Admiraliteit in Friesland Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Cornelius van der Boechorst secretaris requirant Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Lambartus van der Boechorst Noorderhaven 104
inventaris 1671-10-10 211 216r Saco Sybes de Boer schuit- of lichterman overledene
inventaris 1670-05-06 210 261r Cornelis Paulus Bogaerda geinventariseerde
inventaris 1670-05-06 210 261r Cornelis Paulus Bogaerda geinventariseerde
inventaris 1670-05-21 210 178r Cornelis Pouwels Bogaerda
inventaris 1670-05-06 210 261r Paulus Cornelis Bogaerda
inventaris 1670-05-06 210 261r Tjedtsche Cornelis Bogaerda
inventaris 1673-04-11 212 36r Cornelis Pouwels Bogarda koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1678-11-14 214 96r Cathalina du Bois [staat: Dubois]
inventaris 1669-01-11 209 364r Antie Tjeerdts Bonck requirant
inventaris 1669-01-11 209 364r Bente Tjeerdts Bonck requirant
inventaris 1669-01-11 209 364r Otte Tjeerds Bonck requireerde
inventaris 1669-01-11 209 364r Tjeerd Bentes Bonck overledene
inventaris 1691-01-08 218 362r Bente Geerdts Boncq Franekereind 10
inventaris 1667-04-03 208 295r Tieerd Bentes Boncq bakker
inventaris 1667-07-22 209 116r Tieerd Bentes Boncq koopman geauthoriseerde curator over Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-02 208 248r Jan van Bondel
inventaris 1668-09-08 209 329r Bente Tjeerds Bonk
inventaris 1680-01-27 214 346r Aucke Sybes Bontekoe Havenplein 14
inventaris 1679-12-02 214 147r Claes Sybes Bontekoe wijdschipper Grote Bredeplaats 13
inventaris 1673-04-11 212 36r dr. Paulus Bontekoe convooimeester Voorstraat 83
inventaris 1674-10-19 212 237r Ruyrdt Sybes Bontekoe wijdschipper
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Joris Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Fettie Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Frederick Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Jacobus Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Joris Freerx Bootshaeck kapitein gewaldige overledene Schritsen 27
inventaris 1680-04-19 214 290r Symon Jacobs Bootsma aangever Grote Bredeplaats 1
inventaris 1686-12-28 218 274r Jillis Pytters Boshak grootschipper overledene Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jillis Pytters Boshak grootschipper overledene Schritsen 27
inventaris 1670-08-02 210 309r Jan Bot requirant
inventaris 1726-04-24 220 362r Fredericus Boterwegh predikant
inventaris 1700-08-26 219 140r ds. Fredericus Botterweg predikant
inventaris 1703-04-20 219 206r ds. Fredericus Botterwegh geauthoriseerde curator Raamstraat 3
inventaris 1671-05-30 211 80r Hester van der Bouckhorst
inventaris 1671-05-30 211 80r Lambart van der Bouckhorst overledene
inventaris 1680-09-27 215 1r Claes Freerx Braam overledene Noorderhaven 61
inventaris 1667-02-15 208 37r Foockeltie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1673-03-11 211 292r Freerck Claessen Braam
inventaris 1680-09-27 215 1r Froukjen Clases Braam Noorderhaven 61
inventaris 1673-03-21 211 300r Gooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braam koopman Zeilmakersstraat 13
inventaris 1667-02-15 208 37r Goucke Clases Braam requirant Voorstraat 54
inventaris 1680-09-27 215 1r Goytien Claessen Braam koopman Noorderhaven 61
inventaris 1691-06-26 219 59r Goytjen Clasen Braam koopman getuige
inventaris 1667-02-15 208 37r Itie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1704-11-17 220 201v Jacob Braam aangever
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Jacob Claessen Braam Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Jacob Romckes Braam Noorderhaven 61
inventaris 1709-04-30 220 211r Jacob Romkes Braam Hoogstraat 7
inventaris 1698-11-11 220 166v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1698-04-23 220 161v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1699-06-28 220 168v Jacob Romkes Braam aangever
inventaris 1680-09-27 215 1r Saeckjen Claeses Braam aangever Noorderhaven 61
inventaris 1667-02-15 208 37r Trijntie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1674-10-15 212 217r Claes Freerx Braem Grote Bredeplaats 2
inventaris 1671-01-09 210 367r Freerck Claesen Braem requirant q.q. Zuiderhaven 2
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Freerck Claessen Braem Noorderhaven 61
inventaris 1678-09-19 213 243r Freerk Claessens Braem
inventaris 1678-10-03 213 182r Goytien Clases Braem
inventaris 1694-07-17 220 106r Huibert Braem Karremanstraat
inventaris 1678-10-03 213 182r Huibert Claessen Braem
inventaris 1668-09-08 209 329r Itie Clases Braem aamgever
inventaris 1668-09-08 209 329r Itie Clases Braem aangever
inventaris 1691-04-28 219 47r Jacob Braem Voorstraat
inventaris 1668-12-03 209 304r Jacob Clasen Braem requirant
inventaris 1678-09-19 213 243r Jacobus Claessen Braem houtkoper overledene
inventaris 1680-09-27 215 1r Pyter Freerx Braem Noorderhaven 61
inventaris 1678-09-19 213 243r Pyttie Jacobs Braem
inventaris 1667-02-15 208 37r Claes Gerrits Bramius apotheker overledene Voorstraat 54
inventaris 1700-09-12 220 171r Adonius Broersma
inventaris 1666-07-13 207 157r Jan Dircksen van Buiten requirant Heiligeweg 46
inventaris 1679-02-19 213 280r Claes Willems Burger overledene Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Claes Willems Burger Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r wijlen Willem Claesen Burger Voorstraat 71
inventaris 1668-11-30 209 250r Jan Wybes Calf grootveerschipper geinventariseerde
inventaris 1668-12-02 209 278r Jan Wybes Calf
inventaris 1668-11-30 209 250r Jan Wybes Calf grootveerschipper geinventariseerde
inventaris 1670-12-25 210 407r Jan Wybes Calff aangever
inventaris 1667-01-02 207 274r dr. Franciscus Canter requirant Sint Jacobstraat 9
inventaris 1676-06-27 213 21r Maycke Hanses Cartouw aangever Lanen 2
inventaris 1689-10-15 218 339r Mayke Hanses Cartouw overledene
inventaris 1676-08-28 213 48r Anne Bouwes Cetelaer koperslager overledene Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1668-06-22 209 225r wijlen Arjen Heeres Cleintie
inventaris 1666-11-13 207 249r Jacob Jansen de Cock overledene Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Jan Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1681-02-03 216 51r Lolke de Cock mr. schoenmaker Lanen
inventaris 1672-04-19 211 250r Lolle Jacobs de Cock
inventaris 1666-11-13 207 249r Lolle Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Willem Jacobs de Cock requirant Lanen 70
inventaris 1669-01-12 209 260r Jan Bartels Cocq oud commandeur
inventaris 1674-05-08 212 197r Belitie IJsbrands Codde overledene Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r wijlen Isaeck Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Jan Isbrands Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Remrichien Isaecks Codde aangever Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Symon Isaecks Codde Hofstraat 27
inventaris 1691-08-05 220 14r Fedde Louws Coeringa mr. glasmaker overledene
inventaris 1689-10-15 218 339r wijlen vroedsman Pytter Hylkes Colart
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Yde Hylkes Coolhardt kapitein Zuiderhaven 6
inventaris 1676-06-27 213 21r wijlen Hylcke Pyters Coolhart gerechtsbode Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r vroedsman Pyter Hylckes Coolhart overledene Lanen 2
inventaris 1673-10-01 211 410r Yede Hylckes Coolhart kapitein
inventaris 1666-10-19 207 231r Cornelis Laesen Coordewagen requirant
inventaris 1673-04-11 211 349r burgerhopman D. Cornelii Franekereind 6
inventaris 1667-03-21 209 7r Domenicu Cornely Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1676-08-28 213 48r burgerhopman Dominicus Cornely Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1667-12-12 208 369r Frans Heins Coster requirant
inventaris 1721-07-22 220 286r Johannes Jansen Cramer koopman overledene
inventaris 1667-03-21 208 118r Hein Jansen Crol requirant Hofstraat 41
inventaris 1679-03-20 213 395r Heyn Jansen Crol Kerkpad 1
inventaris 1667-03-21 208 118r Jan Eelkes Crol linnenwever Hofstraat 41
inventaris 1672-02-17 211 116r Eylerdt Crombeck soldaat onder Van Ockinga
inventaris 1673-04-11 211 349r burgervaandrig Goytjen Zytses Croon Franekereind 6
inventaris 1668-12-22 209 232r wijlen Pytter Dirxen Cruis
inventaris 1681-05-04 216 180r Arjen Crytenburg mr. chirurgijn Sint Christoffelsteeg
inventaris 1667-09-10 208 284r Jan Dircksen Cuyck bakker requirant
inventaris 1666-09-10 207 105r Jan Gerlofs Deken Lanen 36
inventaris 1678-10-03 213 182r Cornelis Arjens Dockinga
inventaris 1679-01-07 214 198r Fedde Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1663-11-25 206 83r Henderick Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Hendericktie Pieters Doncker Schritsen 42
inventaris 1679-01-07 214 198r Hendrick Pieters Doncker Schoolsteeg
inventaris 1667-12-12 208 369r de drie nagelaten weeskinderen van Hendrickien Pytters Doncker getuige
inventaris 1667-12-12 208 369r Hendrik Pytters Doncker
inventaris 1679-01-07 214 198r Jacob Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1690-04-15 218 359r Jacob Symens Doncker
inventaris 1663-11-25 206 83r Jaeike Pieters Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Doncker Schritsen 42
inventaris 1664-11-02 206 254r Jetse Jacobs Doncker requirant
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Symen Jacobs Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Trijntie Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1678-09-03 213 224r Fedde Donker aangever
inventaris 1678-09-03 213 224r Fedde Donker aangever
inventaris 1684-10-02 218 100r Hendrik Pytters Donker Lanen 82
inventaris 1669-01-13 209 292r Hendrik Pytters Donker
inventaris 1690-04-29 219 1r Hendrik Pytters Donker Rapenburg
inventaris 1679-12-19 214 164r Jacob Symens Donker smalschipper
inventaris 1679-12-19 214 164r Trijntie Symens Donker
inventaris 1666-10-05 207 175r Pytter Tyebbes Dreier koopman requirant
inventaris 1701-10-21 219 169r Fedde Pieters Dreyer koopman aangever
inventaris 1674-11-14 212 288r Jacob Tjebbes Dreyer koopman
inventaris 1666-03-26 207 1r Jacob Tjebbes Dreyer koopman
inventaris 1674-11-14 212 288r Jacob Tjebbes Dreyer koopman
inventaris 1679-10-02 214 206r Jacob Tjebbes Dreyer houtkoper overledene Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Martje Pytters Dreyer Noorderhaven 103
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Pieter Jacobs Dreyer Noorderhaven 61
inventaris 1701-10-21 219 169r Pieter Tjebbes Dreyer nagelaten kind
inventaris 1669-07-30 210 30r Pieter Tjebbes Dreyer gecommitteerde crediteur
inventaris 1674-11-14 212 288r de dochter van wijlen Pieter Tjebbes Dreyer
inventaris 1671-01-05 210 383r Pietter Tjebbes Dreyer requireerde
inventaris 1673-03-25 211 274r Pytter Tjebbes Dreyer koopman overledene
inventaris 1669-03-22 209 409r Pytter Tjebbes Dreyer koopman requirant
inventaris 1701-10-21 219 169r Tjebbe Pieters Dreyer mr. brouwer overledene
inventaris 1701-10-21 219 169r Trijntje Tjebbes Dreyer nagelaten kind
inventaris 1681-09-05 216 227r Claas Lammerts Drost schuitevoerder Karremanstraat 10
inventaris 1680-04-19 214 290r Catalina Dubois Grote Bredeplaats 1
inventaris 1666-03-07 207 46r wijlen Willem Duits
inventaris 1702-07-29 219 179r Hendrik Hendrix Eeckholt houtkoper
inventaris 1681-09-29 215 60r Antie Rinnerts Eelcoma aangever
inventaris 1680-06-17 214 398r Eelcke Rinnerts Eelcoma
inventaris 1681-09-29 215 60r Rinnert Eelckes Eelcoma overledene
inventaris 1681-09-29 215 60r Suffridus Eelcoma advocaat Hof van Friesland
inventaris 1681-09-29 215 60r Trijntie Rinnerts Eelcoma
inventaris 1667-07-22 209 116r Rinnert Eelkes Eelkema koopman requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1666-03-26 207 1r wijlen Claas Pytters Elbeda koopman
inventaris 1667-05-20 209 35r Stijntie Vitus [staat: Vits] Enama overledene
inventaris 1726-04-24 220 362r Marta* Erkelens aangever
inventaris 1677-03-08 213 97r Philippus Daniels Eylsemius koekebakker aangever
inventaris 1677-03-08 213 97r Philippus Daniels Eylsemius koekebakker aangever
inventaris 1667-12-12 208 369r vroedsman Claes Jansen Faber requirant
inventaris 1683-08-18 218 10r Hendricus Faber Rozengracht 19
inventaris 1666-02-14 207 29r Henricus Nanny Faber apotheker aangever
inventaris 1666-02-14 207 29r Joannes Faber chirurgijn
inventaris 1666-02-14 207 29r wijlen Joannes Nanny Faber rector
inventaris 1674-05-14 212 215r oud burgerhopman Claes Falcken Brouwersstraat 1b
inventaris 1686-04-09 217 184v Geertie Buwes Farx overledene Noordijs 15
inventaris 1679-02-12 213 304r Janke Reyners Feddema overledene Voorstraat 14
inventaris 1667-01-22 207 357r Sybrandus Feitema requirant Zuiderhaven 71
inventaris 1669-09-27 210 20r Agnietie Fenema aangever Sint Jacobstraat 12
inventaris 1683-01-20 217 1r Annius Fenema oud procureur-fiscaal overledene
inventaris 1669-09-27 210 20r Jan Heerts Fenema mr. goudsmid overledene Sint Jacobstraat 12
inventaris 1686-04-09 217 184v jonker Casper van Feugen Noordijs 15
inventaris 1686-07-01 217 233r Sybrandt Feytama mr. plateelbakker
inventaris 1668-10-14 209 197r Claes Juiens Fontein requirant Voorstraat 25
inventaris 1679-02-12 213 304r wijlen Gijsbert Jurjens Fontein Voorstraat 14
inventaris 1695-01-08 220 151r Jurjen Claessen Fontein Voorstraat 53
inventaris 1698-11-23 220 167r Jurjen Clasen Fontein aangever
inventaris 1681-05-01 216 170v Jurjen Clases Fontein Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Reyner Clasen Fontein Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1671-01-09 210 367r wijlen Claes Jurriens Fonteyn geinventariseerde Zuiderhaven 2
inventaris 1681-09-20 215 69r Jurien Claessen Fonteyn koopman Lanen 19
inventaris 1680-01-27 214 346r Jurjen Fonteyn Havenplein 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Jurjen Claessen Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1671-01-09 210 367r Jurrien Claesen Fonteyn requireerde en aangever Zuiderhaven 2
inventaris 1679-02-12 213 304r Marijke Gijsberts Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1671-01-09 210 367r Reyner Claesen Fonteyn requirant Zuiderhaven 2
inventaris 1679-02-12 213 304r Reyner Claessen Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Reyner Gijsberts Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1666-12-20 208 311r Rippert Jacobs Forsenburgh mr. bakker waardeerder bakkersgereedschappen
inventaris 1667-04-05 208 156r Rippert Jacobs Forsenburgh requirant Hofstraat 37
inventaris 1669-09-27 210 20r Joannes Fos Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Marijcke Fos Sint Jacobstraat 12
inventaris 1663-11-13 206 69r het tichelwerk van Willem Hendrix Fosma
inventaris 1682-08-23 215 145r Tyttie Claeses Fossinga Nieuwstraat 30
inventaris 1667-01-02 207 274r Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit requirant Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Tierck Hiddes de Fries luitenant-admiraal Admiraliteit Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Tierck Hiddes de Fries luitenant-admiraal Admiraliteit Sint Jacobstraat 9
inventaris 1722-12-01 220 325v wijlen Frouckjen Abrahams van der Fuyck
inventaris 1674-05-14 212 215r gemeensman Saecke Romckes Gaasma Brouwersstraat 1b
inventaris 1680-11-26 214 426r wijlen Duco Pieters Galama Hoogstraat 1achter
inventaris 1679-03-04 214 1r Gerrit van Galeyn
inventaris 1671-05-30 211 80r wijlen Joost Imes de Gavere
inventaris 1691-10-27 219 81r Lambert de Gavere aangever Simon Stijlstraat 7
inventaris 1681-12-07 215 81r Lammert Joosten de Gavere geadmitteerd landmeter
inventaris 1666-11-13 207 216r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente Hoogstraat 6
inventaris 1667-01-26 207 321r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente
inventaris 1667-02-22 207 403r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente
inventaris 1666-11-15 207 270r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente Lanen
inventaris 1664-12-03 206 241r de Doopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris 1663-11-13 206 69r de Doopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris 1670-08-02 210 309r de Jan Jacobs gemeente
inventaris 1668-07-03 209 127r de Jan Jacobs gemeente armen Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1667-05-17 208 196r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente weesvoogdij requirant
inventaris 1667-05-17 208 196r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente weesvoogdij
inventaris 1696-06-09 220 117r burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma
inventaris 1683-11-23 218 127r Ruyrdt Ulbes Gerlsma
inventaris 1671-01-11 211 112r Janke Auckes Gol overledene
inventaris 1679-03-12 214 14r Bavius Gonggrijp Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur Admiraliteit in Friesland overledene Voorstraat 50
inventaris 1673-02-10 211 208r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur
inventaris 1679-03-12 214 14r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur Admiraliteit in Friesland overledene Voorstraat 50
inventaris 1711-04-23 220 242v Rinia Gonggrijp Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1663-11-25 206 83r Leendert Pieters Graeff Schritsen 42
inventaris 1679-01-07 214 198r Lenert Pyters Graeff Schoolsteeg
inventaris 1683-01-23 215 243r Jan Folckerts Grauda koopman
inventaris 1682-12-29 215 189r Pieter Pieters Grauda koopman Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1685-03-05 217 160r Antie Gretiinga
inventaris 1666-05-05 207 66r burgerhopman Harmen Grettinga stadsbouwmeester requireerde
inventaris 1700-09-17 219 147r Hermannus Grettinga bouwmeester Schritsen 35
inventaris 1679-02-11 213 297r Symen Grettinga apotheker Voorstraat 70
inventaris 1679-05-16 214 327r Symen Grettinga Grote Kerkstraat 24
inventaris 1667-01-25 207 373r Albert Sybes Groen overledene
inventaris 1667-01-25 207 373r Albert Sybes Groen overledene
inventaris 1700-06-18 220 173r Claeske Pieters Groen overledene
inventaris 1684-11-16 218 1r wijlen Pieter Groen Wortelstraat 1
inventaris 1667-01-25 207 373r Pytter Sybes Groen
inventaris 1714-06-21 220 251v Antie Groenwoldt
inventaris 1714-06-21 220 251v dr. Isaac Groenwoldt aangever
inventaris 1703-04-20 219 206r Jan Groenwoldt geauthoriseerde curatoren over de kinderen Raamstraat 3
inventaris 1714-06-21 220 251v Jan Groenwoldt kapitein overledene
inventaris 1714-06-21 220 251v Janke Groenwoldt
inventaris 1714-06-21 220 251v Jurrien Groenwoldt aangever
inventaris 1714-06-21 220 251v Lijsbet Groenwoldt
inventaris 1714-06-21 220 251v Marike Groenwoldt aangever
inventaris 1703-04-20 219 206r Saapke Ysaax Groenwoldt aangever, de kinderen moey Raamstraat 3
inventaris 1714-06-21 220 251v Sara Groenwoldt aangever
inventaris 1703-04-20 219 206r Hendrickjen Ysaax Groenwolt overledene Raamstraat 3
inventaris 1691-12-02 219 100r Johannes Coenraad Guldenis ziekenbezoeker overledene
inventaris 1691-11-10 220 10r dr. Ericus Haarsma
inventaris 1667-12-12 208 369r wijlen Jelle Ipkes de Haen kapitein van een korps mariniers
inventaris 1668-03-06 208 377r Hylcke Joannes Hanekuik requirant
inventaris 1725-08-29 220 356v Hylke Douwes Hanekuik aangever
inventaris 1679-07-16 214 180r Arjaentie Fransen Hannema
inventaris 1679-07-16 214 180r Frans Laessen Hannema contrarolleur overledene
inventaris 1679-01-07 214 198r Joannes Hannema Schoolsteeg
inventaris 1679-12-19 214 164r Joannes Tjeerdts Hannema
inventaris 1671-01-05 210 383r wijlen burgemeester Gerrit Hardenborg
inventaris 1684-06-13 217 83r Jan Gerryts Hardenborg Franekereind 8
inventaris 1679-01-28 213 229r Jan Everts Hardenborgh grootschipper crediteur
inventaris 1671-01-05 210 383r Antie Gerrits Hardenburg
inventaris 1684-06-13 217 83r Antie Gerryts Hardenburg Franekereind 8
inventaris 1671-01-05 210 383r Jan Gerrits Hardenburg
inventaris 1684-06-13 217 83r wijlen burgemeester Hardenburgh Franekereind 8
inventaris 1667-02-26 208 98r het Gerecht van Harlingen requirant
inventaris 1663-11-25 206 83r het Gerecht van Harlingen Schritsen 42
inventaris 1666-11-13 207 249r het Gerecht van Harlingen requirant Lanen 70
inventaris 1666-12-10 207 314r het Gerecht van Harlingen requirant Vijverstraat 30
inventaris 1666-11-21 207 308r het Gerecht van Harlingen requirant
inventaris 1666-09-27 207 188r het Gerecht van Harlingen
inventaris 1666-09-27 207 208r het Gerecht van Harlingen requirant
inventaris 1670-06-02 210 271r de weesvoogden van der Harlingen requirant Kruisstraat 3
inventaris 1663-04-14 206 44v de weesvoogden van Harlingen requirant
inventaris 1680-07-27 214 376r Jacob Rogiers Haspelman scheepstimmerman overledene Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Rogier Jacobs haspelman Heiligeweg 58
inventaris 1700-09-12 220 171r Marike Jan van Hasselt overledene
inventaris 1721-02-18 220 276r Lijsbeth Haubois [staat: Hobojes] aangever
inventaris 1721-10-28 220 282r Lijsbeth Haubois [staat: Hobojes] aangever
inventaris 1668-01-08 208 342r wijlen Lyckle Piers Haulama
inventaris 1691-01-06 220 24r Arjen van Heemert apotheker Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjen Hansen van Heemert Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r wijlen Dirck Pyters van Heemert koopman Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Dirck Pytters van Heemert koopman overledene Noorderhaven 61
inventaris 1676-05-27 212 413r ds. Joannes Heerma predikant
inventaris 1691-07-14 219 96r Heinema fiscaal
inventaris 1679-12-19 214 164r Welmoed Heins aangever
inventaris 1684-12-11 218 185r Wibrich Heins overledene Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Wibrich Heins overledene Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1676-05-27 212 413r Claeske Henrici overledene
inventaris 1701-09-26 220 174v wijlen Ruird Heremyt
inventaris 1667-07-22 209 116r dr. Hesselinga Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1690-09-20 219 35r Aafke Hettinga overledene Lanen 33
inventaris 1671-12-11 211 166r Cornelis Joosten Heyns Voorstraat 99
inventaris 1680-12-20 216 61r Cornelis Joosten Heyns wijnkoper Noorderhaven 104
inventaris 1681-05-11 216 176r Cornelis Joosten Heyns koopman
inventaris 1687-03-15 217 261r Cornelis Joosten Heyns koopman
inventaris 1680-01-30 216 32r Cornelis Joosten Heyns koopman Zoutsloot
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Joosten Heyns gecommitteerde crediteur
inventaris 1684-12-11 218 185r Foppe Heyns schipper Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1687-03-15 217 261r IJsbrandt Joosten Heyns koopman
inventaris 1680-01-30 216 32r IJsbrandt Joosten Heyns koopman Zoutsloot
inventaris 1671-12-11 211 166r IJsbrandt Joosten Heyns Voorstraat 99
inventaris 1671-05-30 211 80r IJsbrant Joosten Heyns gecommitteerde crediteur
inventaris 1681-05-11 216 176r IJsbrant Joosten Heyns koopman
inventaris 1664-05-11 206 169r Rippert Heyns schipper op Bolsward overledene
inventaris 1681-09-20 215 69r Sybrandt Joosten Heyns koopman Lanen 19
inventaris 1664-05-11 206 169r Symen Heyns requirant
inventaris 1684-12-11 218 185r Sytse Heyns schipper Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1689-04-26 218 317r Jacob Hillbrants
inventaris 1689-04-26 218 317r Jan Hillbrants
inventaris 1680-02-13 214 253r burgerhopman Menelaus Hillebradts rentmeester van Harlingen Zuiderhaven 6
inventaris 1686-04-09 217 184v Aeghjen Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Foeckjen Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Jacobus Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Menelaus Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1678-08-26 213 172r Menelaus Hillebrants rentmeester Schritsen 21
inventaris 1689-04-26 218 317r burgemeester Menelaus Hillebrants overledene
inventaris 1667-01-29 207 392r Aaltie Hendrix Hingevelt aangever Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r wijlen Hendrick Jansen Hingevelt mr. bakker geinventariseerde Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Trijntie Hendrix Hingevelt requirant Hofstraat 16
inventaris 1677-10-29 213 109r Hessel Jacobs Hinghst mr. gortmaker overledene
inventaris 1704-11-17 220 201v Ewert Hingst aangever
inventaris 1674-10-15 212 217r wijlen Freerck Jacobs Hinxt mr. zeilmaker Grote Bredeplaats 2
inventaris 1670-08-02 210 309r wijlen Pouwels Jansen Hobbekees [staat: Hobbekes]
inventaris 1722-01-23 220 299v Augustinus van Hoeff wijnhandelaar erfgenaam van 1/8
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Hoeff commissaris Rozengracht 19
inventaris 1722-01-23 220 299v Susanna van Hoeff erfgenaam van 1/8
inventaris 1676-09-19 213 76r Ruyrdt Everts Hogenhuys gerechtsbode Grote Kerkstraat 28
inventaris 1682-03-14 215 159r Hendrick Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Hendrick Jacobs Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1682-03-14 215 159r wijlen vroedsman Hendrick Jacobs Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1679-02-27 213 317r Hendrik Hendricks Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1685-04-25 217 168r Hendrik Hendrix Hollander
inventaris 1679-02-27 213 317r Jacob Hendricks Hollander overledene Rommelhaven 15
inventaris 1682-03-14 215 159r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander aangever Rommelhaven 1
inventaris 1685-04-25 217 168r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander houtkoper
inventaris 1679-02-27 213 317r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Murckjen Jacobs Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1685-04-25 217 168r Sjouk Hendrix Hollander overledene
inventaris 1679-02-27 213 317r Trijntie Hendriks Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1682-03-14 215 159r Trijntie Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1685-04-25 217 168r Trijntie Hendrix Hollander
inventaris 1680-09-27 215 1r Dieuwke Pytters Hoogstra Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Dieuwke Pytters Hoogstra Noorderhaven 61
inventaris 1673-09-04 211 403r Pieter de Horn Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1709-04-30 220 211r Jan Romkes Hornstra Hoogstraat 7
inventaris 1673-12-10 212 81r Jan Jacobs Houtenhuys aangever Zuiderhaven 11
inventaris 1690-09-20 219 35r Anthony Hectors Hoytema Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r wijlen Hector van Hoytema mr. chirurgijn Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Lodewijck Hectors Hoytema Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Tjeerd Hectors Hoytema mr. chirurgijn aangever Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Ulricus Huber oud raad Hof van Friesland Lanen 33
inventaris 1699-07-08 219 121r Alegonda van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Henric van Hulten kapitein infanterie Groningen Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Lemina van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Lucas van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Lucas van Hulten commies-generaal overledene Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Maria van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1703-04-26 219 211v het dochtertje van Albert Pytters Hultscamp Hoogstraat 1
inventaris 1703-04-26 219 211v burgervaandrig Albert Pytters Hultscamp mr. zadelmaker overledene Hoogstraat 1
inventaris 1703-04-26 219 211v Pytter Jansen Hultscamp mr. zadelmaker Hoogstraat 1
inventaris 1727-08-07 220 380r Frans Pyters Huydekoper koopman aangever
inventaris 1683-06-21 215 328r Theodorus Huygen mr. goudsmid
inventaris 1683-01-23 215 243r Theodorus Huygen
inventaris 1688-11-14 217 318r gemeensman Syerck Dircks Hylaerda Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1685-02-09 217 125r Zierk Dirx Hylaerda Rommelhaven 2oost
inventaris 1686-10-07 217 241r wijlen vroedsman Lammert Pytters IJckama mr. smid Scheerstraat 12
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Jans IJsenbeeck aangever Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v wijlen Dirck Jansen IJsenbeeck mr. huistimmerman Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1682-03-14 215 159r Antie Hendriks IJssel overledene Rommelhaven 1
inventaris 1687-08-16 217 294r Hubertus van Immerseel mr. boekdrukker aangever
inventaris 1689-04-26 218 317r Hubertus van Immerseel hypothecair crediteur
inventaris 1687-08-16 217 294r Hubertus van Immerseel mr. boekdrukker aangever
inventaris 1687-08-16 217 294r Cornelis van Immerzeel
inventaris 1697-01-13 219 109r Antie Jans Isenbeek overledene Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Claes Jansen Isenbeek aangever Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Jan Jansen Isenbeek Schritsen 19
inventaris 1674-01-13 212 161r Saco van Isinga ontvanger Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1680-12-20 216 61r de afwezige Catharina de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Jan de Jaeger stadstorenblazer en herbergier in de Witte Arend overledene Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r de afwezige Jan de Jaeger trompetter onder ritmeester Van der Does Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Joanna de Jaeger aangever Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Marijke Jans de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Sierd Jans de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1685-06-22 217 222r Joanna de Jager hospita in de Witte Arend geinventariseerde Noorderhaven 104
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jelles Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1671-01-09 210 367r wijlen Antie Reyners Jeddema geinventariseerde Zuiderhaven 2
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Jelle Reiners Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Reiner Jelles Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Yfke Jelles Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1700-08-26 219 140r Antje Wiltetus Jelgersma aangever
inventaris 1677-08-10 213 175r Wilthetus Jelgersma
inventaris 1680-01-27 214 346r oud burgemeester Taco Wybrandts Jellema Havenplein 14
inventaris 1681-10-20 216 400r oud burgemeester Taeke Wybrants Jellema Hoogstraat 4
inventaris 1673-01-14 211 255r Taeke Wybrens Jellema
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen Abelius Jentiema kapitein
inventaris 1671-10-21 211 72r Anna Jentzma
inventaris 1671-10-19 211 48r Anna Jentzma
inventaris 1672-11-22 211 334r ds. Gerco Joannis Brouwersstraat 13
inventaris 1681-03-22 216 206r Frans Sybrens Jonas
inventaris 1681-03-22 216 206r Meynskien Claesen Jonas
inventaris 1701-11-22 220 185r wijlen Sybren Clasen Jonas
inventaris 1681-03-22 216 206r Taeke Claesen Jonas wijdschipper
inventaris 1681-03-22 216 206r Tettie Claesen Jonas
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Hendrick Joncker
inventaris 1680-12-22 216 10r Cornelis Cornelis de Jonge
inventaris 1684-01-18 217 54r Neeltie Cornelis de Jonge
inventaris 1711-04-23 220 242v oud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna overledene Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Tettie Jorna Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1683-03-13 215 255r Feddrick Wybes Kalff
inventaris 1706-09-16 220 204v Wybe Feddrix Kalff
inventaris 1727-07-19 220 389r Antje Wygers Kalkenstein overledene
inventaris 1717-09-11 219 221v Grietie Jansen Karreman overledene
inventaris 1682-03-27 216 417r Cornelis Jansen Kath smalschipper aangever
inventaris 1667-06-12 209 21r Gerloff Keyser requirant Moriaanstraat
inventaris 1668-06-04 209 169r Dirk Jacobs Kievit koopman
inventaris 1679-11-28 214 141r Sybrand Kingma Zeilmakersstraat 11
inventaris 1680-11-25 216 403r Sybrandt Kingma
inventaris 1681-12-07 216 324v Sybren Kingma mr. ijzerkramer Noorderhaven 8
inventaris 1670-12-05 210 351r wijlen Hendrick Jansen Kip
inventaris 1669-09-27 210 20r Allert Kirgman aangever Sint Jacobstraat 12
inventaris 1681-10-10 216 391v burgervaandrig Jan Jacobs Klinckhamer Voorstraat 101
inventaris 1708-06-19 220 208r Pietie Pieters Klip aangever
inventaris 1671-05-30 211 80r oud burgemeester Knijff
inventaris 1666-05-05 207 66r burgemeester Jan Knijff requirant
inventaris 1680-12-09 214 440r Otte Knijff koopman
inventaris 1687-08-16 217 294r burgemeester Otto Knijff
inventaris 1683-05-30 215 313r wijlen Lambert Gerryts Knoop wijdschipper Zoutsloot 54
inventaris 1701-10-03 220 178v Johan Reinhard Kutsch advocaat Hof van Friesland aangever Lombardstraat 4
inventaris 1683-01-12 215 237r Durck Jansen Kuyck
inventaris 1674-05-14 212 215r Gabbe Arjens Kuyck overledene Brouwersstraat 1b
inventaris 1683-01-12 215 237r vroedsman Jan Durxen Kuyck aangever
inventaris 1683-01-12 215 237r vroedsman Jan Durxen Kuyck
inventaris 1683-01-12 215 237r Maertie Jansen Kuyck
inventaris 1683-01-12 215 237r Trijntie Jansen Kuyck
inventaris 1679-02-19 213 280r Jan Dirxen Kuyk Voorstraat 71
inventaris 1664-04-28 206 174v wijlen burgerhopman Frans van Kyl Noorderhaven 100
inventaris 1701-01-17 219 148v Hebbea Kyl
inventaris 1711-03-09 220 241v Hebbea Kyl eigenaar kast
inventaris 1701-01-17 219 148v Yda Kyll
inventaris 1667-04-01 208 64r Ytie van Kyll requireerde
inventaris 1679-10-28 214 137r Trijntie Jans van Laer overledene Voorstraat 52
inventaris 1667-05-02 208 184r vroedsman de Lange gecommitteerde crediteur
inventaris 1684-10-02 218 100r Grietie Jacobs de Lange aangever Lanen 82
inventaris 1664-11-02 206 254r vroedsman Jacob Juriens de Lange requirant
inventaris 1684-10-02 218 100r oud gemeensman Jacob Juriens de Lange lakenkoper overledene Lanen 82
inventaris 1680-04-24 214 302r gemeensman Jacob Jurjens de Lange
inventaris 1683-03-29 215 276r gemeensman Jacob jurjens de Lange
inventaris 1673-09-26 211 413r oud gemeensman Jacob Jurjens de Lange Lanen 85west
inventaris 1684-10-02 218 100r Timeus de Lange medicinae doctor en s.s.Theol.candid. Lanen 82
inventaris 1690-04-29 219 1r Tymen de Lange Rapenburg
inventaris 1673-01-07 212 45r burgemeester Bartel Lantingh
inventaris 1670-05-21 210 178r Bartel Cleysen Lantingh requirant
inventaris 1670-05-21 210 178r Dominicus Lantingh
inventaris 1679-07-16 214 77r Theotardus Lantingh notaris Schritsen 2
inventaris 1673-04-11 211 349r burgerhopman Theotardus Lantingh notaris Franekereind 6
inventaris 1676-05-27 212 413r Tietske Lantingh
inventaris 1670-05-06 210 261r Trijntie Pytters Laquart
inventaris 1673-04-11 212 36r Jancke Lubberts Latske dienstmaagd Voorstraat 83
inventaris 1682-11-27 215 236r Hendrick Lex schuitschipper overledene
inventaris 1684-03-24 218 233r wijlen Daniël van der Ley medicinae doctor
inventaris 1671-10-19 211 48r Eelckjen Sierts van der Ley
inventaris 1671-10-19 211 48r Feycke Claesen van der Ley
inventaris 1681-02-18 216 200r Haentie Jans Leyenaer overledene
inventaris 1685-03-05 217 160r wijlen Pytter Clasen Leyenaer koopman
inventaris 1688-11-14 217 318r ds. Regnerus Lollides predikant Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r Sybren Longerhou Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1679-03-04 214 1r Pytter Loo hypothecair crediteur
inventaris 1676-07-03 212 392r burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Hendrick Coenraets Ludinga requirant Lanen 62
inventaris 1663-07-27 206 54r Hendrik Coenraeds Luidinga requirant
inventaris 1674-05-14 212 154r Ayse Arjens Mahiu koopman Droogstraat 57
inventaris 1685-01-06 218 121r Ayse Arjens Mahiuw Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Reyer Arjens Mahiuw Zuiderhaven 31
inventaris 1681-02-28 216 106r hopman Marnstra Rommelhaven 9
inventaris 1685-04-25 217 168r Minne Jansen Marnstra
inventaris 1687-01-26 217 256r Pytter Claessen Meetie aangever Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Pytter Claessen Meetie aangever Schritsen 21
inventaris 1673-07-03 211 369r David van Meeuwen
inventaris 1666-12-06 207 327r wijlen Pytter Meier
inventaris 1677-02-09 213 87r mr. Melle Cornelis Mellema overledene
inventaris 1675-01-29 212 362r wijlen Telman Meurs
inventaris 1675-07-12 212 367r Willem Jansen van der Mey mr. steenhouwer overledene Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1682-05-15 215 230r Cornelis Stoffels Middachten gerechtsbode overledene
inventaris 1671-11-17 211 17r Cornelis Stoffels Middachten Zuiderhaven
inventaris 1685-03-05 217 160r wijlen Cornelis Stoffels Middachten gerechtsbode
inventaris 1679-12-02 214 147r [burger]majoor Gerryt Stoffels Middachten Grote Bredeplaats 13
inventaris 1682-05-15 215 230r Maertie Cornelissen Middachten
inventaris 1681-04-15 216 214r Maycke Gerryts Middachten overledene
inventaris 1671-01-05 210 383r Pieter Gerrits Middachten equipagemeester requirant
inventaris 1680-06-28 216 149r wijlen Pytter Gerryts Middachten equipagemeester Admiraliteit Zuiderhaven
inventaris 1682-05-15 215 230r Stoffel Cornelissen Middachten
inventaris 1707-11-25 220 206r wijlen Gerrit Stoffels Middagten
inventaris 1709-04-30 220 211r Stoffel Middagten schout bij nacht Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Willem Middagten Hoogstraat 7
inventaris 1672-10-07 211 121r Geert Albarts van Minden Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Geeske Geerts van Minden Lanen 54
inventaris 1679-03-04 214 1r Geeske Geerts van Minden
inventaris 1668-01-08 208 342r Geertie Alberts van Minnen hoosverkoper getuige
inventaris 1719-10-10 220 267r Dirck Cornelis Mock koopman overledene
inventaris 1683-01-23 215 243r wijlen Freerck Wygers Mockema mr. zilversmid
inventaris 1722-01-23 220 299v oud burgervaandrig Johannes Mockema
inventaris 1722-01-23 220 299v vroedsman Wiegerus Mockema
inventaris 1679-07-16 214 77r Freerk Mockma Schritsen 2
inventaris 1674-10-08 212 180r Gerryt Harmens Mol Simon Stijlstraat 3
inventaris 1722-01-23 220 299v Augustinus de Moll erfgenaam van 1/8
inventaris 1722-01-23 220 299v Johannes de Moll praeceptor
inventaris 1722-01-23 220 299v Petrus de Moll s.s. theol. cand. erfgenaam van 1/8
inventaris 1701-10-03 220 178v Albert Hendriks Mollema mr. wagenmaker aangever Lombardstraat 4
inventaris 1671-05-30 211 80r Sytske Monsma aangever
inventaris 1679-09-08 214 297r ouderling Zierck Gerbens Monsma Noorderhaven 56
inventaris 1678-07-19 213 167r Antie Hendrix Mouts
inventaris 1678-07-19 213 167r Hendrik Mouts mr. zilversmid
inventaris 1670-10-29 211 1r Antie Jans Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r wijlen Jan Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1673-11-10 212 22r wijlen Symon Claessen Munnekendam Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Symon Lammerts Munnekendam koopman Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Trijntie Symens Munnekendam Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1690-07-22 219 23r Albert Gerrits Nauoog
inventaris 1690-07-22 219 23r Duco Nauta ontvanger
inventaris 1668-05-04 208 403r burgemeester Harmen Synes Nauta requirant
inventaris 1678-04-16 214 119r ds. Petrus Nauta predikant Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r oud burgerhopman Wybren Pytters Nauta overledene Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Ziricus Nauta Voorstraat 24
inventaris 1671-01-02 210 363r Ciprianus Nicolai notaris Franekereind 23
inventaris 1687-02-02 217 281r wijlen Anthony Anthonys Oesters mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1691-06-26 219 59r Baukje Pyters Oldaans
inventaris 1691-06-26 219 59r Jan Pyters Oldaans koopman
inventaris 1673-03-11 211 292r Grietje Pytters Oldaen
inventaris 1675-07-12 212 367r vroedsman Pieter Oldaen Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1673-03-11 211 292r oud vroedsman Pytter Pytters Oldaen aangever
inventaris 1673-03-11 211 292r oud vroedsman Pytter Pytters Oldaen aangever
inventaris 1680-09-27 215 1r Jan Pieters Oldaens koopman Noorderhaven 61
inventaris 1682-03-14 215 159r Jan Pieters Oldaens koopman Rommelhaven 1
inventaris 1682-12-29 215 189r Jan Pieters Oldaens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1680-12-22 216 10r Jan Pyters Oldaens
inventaris 1680-01-27 214 346r Jan Pytters Oldaens Havenplein 14
inventaris 1670-04-28 210 238r Jan Pytters Oldaens
inventaris 1680-09-27 215 1r burgemeester Pieter Pieters Oldaens Noorderhaven 61
inventaris 1691-06-26 219 59r oud burgemeester Pyter Pyters Oldaens overledene
inventaris 1678-02-22 213 220r Arjen Everts Oosterbaan Noorderhaven 18
inventaris 1701-09-26 220 174v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1701-09-27 220 176v Ewert Claesen Oosterbaan aangever
inventaris 1702-09-28 220 188v Ewert Clasen Oosterbaan aangever
inventaris 1702-11-07 219 183r Ewert Jansen Oosterbaen koopman Rommelhaven 26b
inventaris 1680-04-26 214 324r Dieuwcke Gerryts Orsinga
inventaris 1668-10-15 209 268r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga geinventariseerde
inventaris 1668-10-15 209 268r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga geinventariseerde
inventaris 1671-06-28 211 200r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1679-07-16 214 77r Josyntie Overhagen Schritsen 2
inventaris 1672-11-22 211 334r ds. Theodorus Paludanus predikant aangever Brouwersstraat 13
inventaris 1690-02-06 218 344r Wybe Wybes Panninga Heiligeweg 13
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Sybrens Pauw overledene
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Sybrens Pauw overledene
inventaris 1679-07-16 214 77r vroedsman Sybrandt Pauw aangever Schritsen 2
inventaris 1680-04-16 214 308r Tyeerd Jansen Pauw
inventaris 1666-09-21 207 246r het achtergelaten kind van wijlen Wybe Jansen Pelser schipper overledene
inventaris 1666-09-21 207 246r Wybe Jansen Pelser schipper overledene
inventaris 1701-01-17 219 148v dr. Rudolphus Petri advocaat Hof van Friesland
inventaris 1667-04-01 208 64r Pytter Joris Piphron koopman curator ad actum divisionis
inventaris 1686-04-09 217 184v ds. Tarquinius Poppinga predikant Noordijs 15
inventaris 1672-11-22 211 334r Joannes ten Post Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r Tarquinius ten Post Brouwersstraat 13
inventaris 1680-02-13 214 253r burgervaandrig Theodori Posthumus notaris aangever Zuiderhaven 6
inventaris 1673-10-01 211 410r Theodorus Theodori Posthumus
inventaris 1686-12-28 218 274r Aleff Gerrits Potter mr. pottenbakker Schritsen 27
inventaris 1664-07-26 206 225r Dirck Abbes Pottie overledene
inventaris 1696-05-07 220 138r Hans Dirxen Pottie steenvoerder overledene
inventaris 1674-11-19 212 341r vroedsman Joannes Quicklenborgh
inventaris 1683-08-18 218 10r burgemeester Joannes Quicklenborgh Rozengracht 19
inventaris 1675-07-12 212 367r Joannes Quicklenburgh Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1726-04-24 220 362r Coniera Reddingius
inventaris 1726-04-24 220 362r N. N. Reddingius
inventaris 1726-04-24 220 362r Petrus Reddingius predikant overledene
inventaris 1667-12-02 208 363r Jan Jansen Reiiers
inventaris 1677-10-29 213 109r Jan Jansen Reyers mr. gortmaker
inventaris 1722-12-01 220 325v Albert de Rhoo uitdrager overledene
inventaris 1722-12-01 220 325v Dyna Alberts de Rhoo
inventaris 1722-12-01 220 325v Marijke Alberts de Rhoo
inventaris 1686-12-20 218 279r Hilbrandt Ruyrdts Riewall Franekereind 32
inventaris 1668-07-31 209 385r Hendrick Pytters Ringers gerechtsbode overledene
inventaris 1667-05-20 209 35r Hendrickus Ringers stadsbode
inventaris 1667-05-20 209 35r Vitus Ringers
inventaris 1678-08-26 213 172r Vitus Ringers Schritsen 21
inventaris 1668-07-31 209 385r Vitus [staat Wytus] Ringers
inventaris 1691-01-06 220 24r Yeme Jacobs de Ringh Noorderhaven 61
inventaris 1673-07-03 211 369r Gerryt van Ringvelt aangever
inventaris 1670-08-18 210 290r Pytter Jacobs Roda stadsroeper geinventariseerde Noorderhaven 112
inventaris 1679-07-16 214 77r wijlen Christoffel Roorda goudsmid Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Dirck Jansen Roorda mr. zilversmid overledene Schritsen 2
inventaris 1702-05-23 220 187v Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1684-06-23 218 42r Frans Jetses Roorda Zuiderhaven
inventaris 1701-11-22 220 185r Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1705-03-30 220 203v Frans Jetses Roorda aangever
inventaris 1684-06-23 218 42r Grietie Rinses Roorda Zuiderhaven
inventaris 1666-02-23 206 372r burgervaandrig Jacobus Roorda brouwer requirant
inventaris 1679-07-16 214 77r Jan Dirxen Roorda mr. zilversmid Schritsen 2
inventaris 1664-07-08 206 215r Pytter Luytiens Roorda mr. smid
inventaris 1684-06-23 218 42r Rinse Jetses Roorda koopman overledene Zuiderhaven
inventaris 1680-04-16 214 308r Rinse Jetses Roorda
inventaris 1680-04-19 214 290r Rinse Jetses Roorda Grote Bredeplaats 1
inventaris 1679-07-16 214 77r wijlen vroedsman Tarquinii Theodori Roorda Schritsen 2
inventaris 1683-06-21 215 328r Tyttie Dircks Roorda
inventaris 1683-01-23 215 243r Tyttie Dirx Roorda aangever
inventaris 1683-01-23 215 243r Tyttie Dirx Roorda aangever
inventaris 1711-03-09 220 241v Carst Jansen Ros mr. kastmaker beheerder kast
inventaris 1686-04-13 218 252r wijlen Reyn Jansen Ruyter wijdschipper Zeilmakersstraat 19
inventaris 1672-06-18 211 179r Lammert Thomas Salverda [staat: Salvada]
inventaris 1667-04-01 208 64r oud burgemeester Claas Sanstra overledene
inventaris 1668-06-04 209 169r Cleis Sanstra aangever
inventaris 1667-04-01 208 64r Gerben Sanstra
inventaris 1714-06-21 220 251v Hillegonda Sanstra
inventaris 1703-04-20 219 206r Hillegonda Sanstra aangever Raamstraat 3
inventaris 1689-04-26 218 317r Jacob Sanstra aangever
inventaris 1668-06-04 209 169r Jacobus Sanstra
inventaris 1667-05-31 209 167r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra overledene
inventaris 1667-04-01 208 64r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra requirant
inventaris 1668-06-04 209 169r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra overledene
inventaris 1689-04-26 218 317r wijlen Jancke Sanstra
inventaris 1668-06-04 209 169r Janke Sanstra
inventaris 1668-06-04 209 169r Pyttie Sanstra
inventaris 1668-06-04 209 169r Ruiert Sanstra kapitein
inventaris 1668-06-04 209 169r Tierck Sanstra
inventaris 1676-03-02 212 428r Tierck Sanstra Noorderhaven 47
inventaris 1673-09-09 212 170r Tjerck Sanstra Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1691-06-26 219 59r Tytje Sanstra aangever
inventaris 1667-03-07 208 104r de drie nagelaten weekinderen van wijlen Jarich C lasen Sappe slachter
inventaris 1683-05-30 215 313r Hendrick Schamper koopman Zoutsloot 54
inventaris 1678-12-17 214 33r Antje Scheltema
inventaris 1678-12-17 214 33r Jan Scheltema
inventaris 1680-12-22 216 10r Gerryt Bouwes Schiere
inventaris 1694-07-17 220 106r Janke Buwes Schiere aangever Karremanstraat
inventaris 1681-04-11 216 316r wijlen Jacob Jans Schink
inventaris 1667-10-14 208 358r Jan Jacobs Schoester smalschipper requirant
inventaris 1679-01-30 213 390r Antje Tjeerdts Schol overledene
inventaris 1679-01-30 213 390r Antje Tjeerdts Schol overledene
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Tieerd Jansen Schol Lanen 44
inventaris 1679-01-30 213 390r wijlen Tjeerd Jansen Schol
inventaris 1686-06-12 218 285r wijlen Jacob Schotsman
inventaris 1667-02-15 208 37r Bavius Schultetus apotheker requirant Voorstraat 54
inventaris 1682-07-18 215 203r Gerryt Buwes Schyre Vijver 3
inventaris 1680-12-09 214 440r Ysaak Jansen Semvoort aangever
inventaris 1701-01-17 219 148v Johannes Sevenhuisen
inventaris 1668-12-05 208 399r Jurrien Siborgh requirant
inventaris 1679-02-27 213 317r Petrus Sierksma contrarolleur Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Petrus Sierksma contrarolleur Rommelhaven 15
inventaris 1674-01-13 212 161r mr. Augustinus van Siersma chirurgijn Admiraliteit in Friesland overledene Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1668-10-15 209 268r burgervaandrig mr. Augustinus Siersma curator ad actum divisionis
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen Wytse Siersma Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen mr. Augustinus van Siersma [staat: Ciersma] chirurgijn Admiraliteit in Friesland
inventaris 1682-03-14 215 159r Petrus Sierxma contrarolleur Rommelhaven 1
inventaris 1664-05-11 206 169r Haje Pybes Sinnema requirant
inventaris 1667-01-29 207 392r Jackle Pybes Sinnema requirant Hofstraat 16
inventaris 1670-01-19 210 164r Jaekle Pybes Sinnema geinventariseerde
inventaris 1710-02-24 220 229r Tieerd Siverds Siverda
inventaris 1680-10-15 216 131r dr. Sixtus Fredrix Sleeswijk Lanen 24
inventaris 1684-02-11 218 107r oud burgerhopman Symon Sloterdijck aangever Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r Tjeerdt Sloterdijck aangever Rozengracht 19
inventaris 1678-03-29 213 154r burgerhopman Theotardus Sloterdijk Prinsenstraat 4
inventaris 1705-03-30 220 203v Gryttje Clases Smids overledene
inventaris 1673-04-25 211 388r wijlen Trijntje Sjoerdts Sonneman
inventaris 1680-04-26 214 324r Machteltie Sioerdts Sonnemans
inventaris 1684-02-11 218 107r Bauckjen Sopingius Rozengracht 19
inventaris 1684-04-17 218 39r vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga Franekereind 40
inventaris 1673-09-26 211 413r Claes Marcus Spruit Lanen 85west
inventaris 1681-02-03 216 51r Claes Marcus Spruyt distillateur aangever Lanen
inventaris 1722-01-23 220 299v Berbera Stansen erfgenaam van 1/9
inventaris 1722-01-23 220 299v wijlen Cornelia Stansen
inventaris 1722-01-23 220 299v wijlen Maria Stansen
inventaris 1722-01-23 220 299v oud burgervaandrig Nanning Stansen overledene
inventaris 1722-01-23 220 299v Petronella Stansen erfgenaam van 1/9
inventaris 1679-07-16 214 180r ds. Jacobus Stansius predikant
inventaris 1679-07-16 214 180r burgemeester Theodorus Stansius
inventaris 1680-12-20 216 61r Staphast korporaal onder overste Kingma Noorderhaven 104
inventaris 1674-10-08 212 180r Pieter Jansen Steen Simon Stijlstraat 3
inventaris 1693-11-23 220 89r Aeltie Steensma
inventaris 1693-11-23 220 89r Antie Steensma overledene
inventaris 1693-11-23 220 89r Elisabeth Steensma
inventaris 1671-05-30 211 80r Ardriaan Steur
inventaris 1671-05-30 211 80r Marya Steur
inventaris 1674-05-07 212 145r Jacobus Steyndam overledene
inventaris 1685-02-17 218 204r Isaac Jansen Steynvoort pasteybakker aangever
inventaris 1683-10-12 217 43r Berbrechie Tjommes Stickersma
inventaris 1683-10-12 217 43r Jacobus Tjommes Stickersma
inventaris 1683-10-12 217 43r Jan Tjommes Stickersma
inventaris 1680-12-14 214 436r Tiomme Jacobs Stickersma mr. kleermaker
inventaris 1683-10-12 217 43r Tjumme Jacobs Stickersma mr. kleermaker overledene
inventaris 1683-10-12 217 43r Ysabella Tjommes Stickersma
inventaris 1679-10-28 214 137r Eybert Pytters Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Jan Foppes Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1669-05-05 210 332r mr. Goslingh Stienstra Voorstraat 71
inventaris 1674-02-17 212 123r Antje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Foeckjen Symens Stijl aangever Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jelle Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1694-08-10 220 111r Jetse Jelles Stijl
inventaris 1685-05-08 218 244r Jetse Jelles Stijl gecommitteerde crediteur
inventaris 1696-04-27 220 133r Jetse Jelles Stijl Zeilmakersstraat
inventaris 1687-01-04 218 268r Jetse Lelles Stijl Lanen
inventaris 1674-02-17 212 123r Jetze Jelles Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r wijlen oud burgervaandrig Symon Jelles Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Trijntje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1675-02-25 212 275r mr. Beernt Stint Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1670-09-09 210 314r wijlen Sjoert Tjeerds Suirger
inventaris 1670-09-09 210 314r Tjeerdt Sybrants Suirger
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Tjeerds Suyrger Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Grietie Tjeerds Suyrger Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Ybeltie Tjeerds Suyrger Simon Stijlstraat 7
inventaris 1681-12-07 215 81r wijlen Tjeerd Sybrants Suyriger koopman
inventaris 1679-07-24 214 46r Aeltje Swalue aangever Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r dr. Bernhardus Swalue stads medicinae doctor overledene Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r wijlen Memke Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r Otto Bernhardus Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r Yttie Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1674-05-08 212 197r dr. Barnhardus Swaluwe Hofstraat 27
inventaris 1680-12-22 216 10r Seerp Lammerts Swerms
inventaris 1682-07-18 215 203r burgerhopman Seerp Lammerts Swerms Vijver 3
inventaris 1672-10-07 211 121r Jurrien Syborgh Lanen 54
inventaris 1679-10-28 214 137r Wopke Jansen Tadema Voorstraat 52
inventaris 1680-04-19 214 290r wijlen Jancke Wopkes van Tallum Grote Bredeplaats 1
inventaris 1675-08-14 212 367r Pybe Wytses van Tallum Rozengracht 17
inventaris 1680-04-19 214 290r Pyttie Wopkes van Tallum aangever Grote Bredeplaats 1
inventaris 1679-03-18 214 90r Pyttie Wopkes Tallum
inventaris 1680-04-19 214 290r Pyttie Wopkes van Tallum Grote Bredeplaats 1
inventaris 1678-11-14 214 96r wijlen Wopke Sytses van Tallum
inventaris 1680-04-19 214 290r Wopke Wytses van Tallum Grote Bredeplaats 1
inventaris 1679-03-18 214 90r Wytse Pybers Tallum
inventaris 1687-02-02 217 281r Wytse Pybes van Tallum Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1675-08-14 212 367r Wytse Pybes van Tallum aangever Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Wytse Pybes van Tallum aangever Rozengracht 17
inventaris 1671-12-11 211 166r Wytze Pybbes Tallum Voorstraat 99
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Aegtien Fransen Tempeler Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Frans Reiners Templar Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Trijntie Fransen Templer Voorstraat 25
inventaris 1663-01-31 206 15r T. Theodori notaris Hofstraat 47west
inventaris 1681-08-02 216 191r Albert van Tholen herbergier aangever
inventaris 1668-10-14 209 197r Jacobus Tiessema requirant Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Yfke Joannes Tjesma overledene Voorstraat 25
inventaris 1702-12-28 220 193v wijlen Willem Tonnedeen
inventaris 1681-08-11 216 248r oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh mr. brouwer overledene Hoogstraat 27
inventaris 1681-02-18 216 200r oud hopman Claes Jansen Valckenburgh
inventaris 1672-11-22 211 334r Petronella Valerii overledene Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r Petronella Valerii overledene Brouwersstraat 13
inventaris 1671-05-30 211 80r oud burgemeester Vetsens
inventaris 1687-01-04 218 268r Douwe Jelles Vettevogel grootschipper overledene Lanen
inventaris 1675-02-04 212 265r wijlen Jelle Cornelis Vetzens rentmeester van Harlingen Hoogstraat 15
inventaris 1672-10-07 211 121r Abrahamus Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Antie Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r mr. Cornelius Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r oud burgemeester Gellius Vetzensius procureur postulant overledene Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Jacobus Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r de drie nagelaten kinderen van wijlen Theodorus Vetzensius fiscaal Lanen 54
inventaris 1683-08-18 218 10r Cornelia Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Eva Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r de kinderen van wijlen Ewert Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Harmanus Vijselaer mr. Goudsmid Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Jacomyna Vijselaer aangever Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Jansen Vijselaer kapitein Admiraliteit overledene Rozengracht 19
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Jan Pieters Vinckelbosch kapitein Vijver 3
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen Jan Pyters Vinkelbosch kapitein Admiraliteit
inventaris 1680-01-22 214 184r Jan Pytters Vinkelbosch kapitein
inventaris 1673-01-07 212 45r Anna Visschers
inventaris 1685-04-25 217 168r Hendrik Rienx Vlasbloem
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Andries Sybouts Vlasman kind
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Jan Sybouts Vlasman kinderen van
inventaris 1721-07-22 220 286r wijlen Sybout Andries Vlasman grootveerschipper
inventaris 1672-10-15 211 186r Auckjen Merckes Vogelsangh aangever
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Jacob van der Voorda requirant Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Janneke Voorda Lanen 62
inventaris 1663-07-27 206 54r Janneke Voorda requireerde
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen Janneke Voorda Lanen 62
inventaris 1663-07-27 206 54r de twee nagelaten weeskinderen van Janneke Voorda requireerde
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen oud burgemeester Joost van der Voorda Lanen 62
inventaris 1683-10-12 217 43r Reyntien Romckes de Vos
inventaris 1678-04-16 214 119r Willem Hendrix Vosma Voorstraat 24
inventaris 1676-09-19 213 76r Willem Henrix Vosma koopman Grote Kerkstraat 28
inventaris 1682-08-23 215 145r Gerryt Vossinga Nieuwstraat 30
inventaris 1680-10-26 214 408r Willem Hendrix Vossma
inventaris 1678-09-03 213 224r Antje Hiddes de Vries
inventaris 1671-10-19 211 48r Baernt Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland aangever
inventaris 1671-10-19 211 48r Baernt Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland aangever
inventaris 1671-10-21 211 72r Baernt Hiddes de Vries kapitein
inventaris 1671-10-19 211 48r Siert Beernts de Vries
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Walsweer
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Walsweer
inventaris 1679-07-24 214 46r oud burgervaandrig Hessel Sytses Wassenaer Noorderhaven 77
inventaris 1679-05-27 214 383r burgervaandrig Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven 13
inventaris 1675-02-04 212 265r Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen Hoogstraat 15
inventaris 1677-07-09 213 125r Hessel Wytzes Wassenaer oud rentmeester Grote Bredeplaats 19
inventaris 1680-06-28 216 149r Heyn Piers Weiduma bode Admiraliteit Zuiderhaven
inventaris 1680-12-20 216 61r wijlen jkr. Cornelis Westreen luitenant van een compagnie te voet Noorderhaven 104
inventaris 1666-04-21 207 59r oud burgemeester Gellius Wetsensius gelastigde crediteur
inventaris 1674-10-31 212 331r Doytse van Wiaarda luitenant
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen dr. Hendrick Wiaarda Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen Hendrick van Wiaarda luitenant overledene
inventaris 1674-01-13 212 161r Willemijntie Wiaarda Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1666-05-21 207 78r wijlen Hendrick Wiaerda geinventariseerde
inventaris 1714-06-21 220 251v vroedsman Jillis Jansen Wiertsma aangever
inventaris 1705-06-03 220 204r burgemeester C. Wijngaarden aangever
inventaris 1684-10-02 218 100r vroedsman Wijngaerden Lanen 82
inventaris 1682-08-23 215 145r vroedsman Cornelis Wijngaerden Nieuwstraat 30
inventaris 1680-03-04 214 276r burgerhopman Cornelis Wijngaerden Grote Kerkstraat 27
inventaris 1684-06-16 217 79r oud burgemeester Rinnert Aerents Wijnsma
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen burgemeester Edo Reins Winia
inventaris 1676-03-02 212 428r Auckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Foeckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r burgervaandrig Henryck Feyckes de Wit Noorderhaven 47
inventaris 1670-04-14 210 226r Lijsbeth Hendrix de Wit geinventariseerde Simon Stijlstraat 3
inventaris 1680-12-14 214 436r Willem Andrys de Wit mr. glasmaker
inventaris 1666-09-08 208 0v Auckien Hendriks de Witt
inventaris 1666-09-08 208 0v Fockien Hendriks de Witt
inventaris 1666-09-08 208 0v burgervaandrig Hendrick Feickes de Witt overledene
inventaris 1666-09-08 208 0v burgervaandrig Hendrick Feickes de Witt overledene
inventaris 1664-04-28 206 174v burgervaandrig Hendrick Feikes de Witt requirant Noorderhaven 100
inventaris 1666-09-08 208 0v Lijsbeth Hendericks de Witt
inventaris 1674-10-31 212 331r Willemijntie Wyaarda
inventaris 1667-04-05 208 141r Jan Clasen Wynia requirant
inventaris 1679-05-14 213 404r Heyn Oenes Zeeman smalschipper overledene Scheerstraat 5
inventaris 1685-04-25 217 168r Petrus Zierxma contrarolleur
inventaris 1668-06-04 209 169r wijlen Maria van Zijll