Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 22v

Pand:  0

Inleiding:  [0022v] Inventarisatie ende beschrivinge gedaan ten overstane de praesiderende burgemeester Evert Ruirdts als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten huise van Jancke Crijns weeuwe wijlen Cornelis Roest haar nu wederom te echte begeven hebbende met met Abel Bartholomaeus van alle de goederen bij haar met haar overledene man voorschreven in leven als echteluiden gepossideert geweest die sij alsnog besitten ter versoecke van [verdere tekst ontbreekt in de akte] Opmerkingen: Cornelis Wybes wonende te Harlingen, tr Herv. gem Harlingen 31-12-1637 Jantyen Cryns wonende te Harlingen. kinderen: 1. Cryn, ged. Herv gem. Grote Kerk Harlingen 06-10-1639 2. Pluentie, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 18-06-1643 3. Hendrick, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 22-06-1645 4. Ipe, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 01-10-1648

Inventaris: 
[0023r] Bedden etcetera  
een bedt met een puel f 42-00-00 
een bedt met een puel f 35-00-00 
een bedt met een puel f 10-00-00 
een dito f 8-00-00 
een dito f 5-00-00  
2 oorcussens f 11-00-00  
2 dito f 11-00-00  
4 dito f 6-00-00 
4 dito f 5-00-00  
1 witte Spaanse deecken f 5-00-00  
1 dito f 6-00-00  
een groene gevoerde deecken f 10-00-00 
een dito gevoerde f 9-00-00 
---------  
f 161-00-00  
 
[0023v] een groene gevoerde deken f 6-00-00  
een witte Spaanse deecken f 4-00-00 
2 groene boven deeckens f 4-10-00 
een witte Spaanse deecken f 3-00-00 
een paar gardinen met een rabat f 6-00-00  
een dito met een rabat f 5-00-00  
een dito f 5-00-00  
een schorsteens cleet f 2-00-00 
een naid stoel cussen f 2-15-00 
een eenhoornde dito f 4-10-00  
3 stoel cussens f 5-00-00  
4 dito f 2-05-00  
 
Schoon linnen 
 
2 laeckens f 10-00-00 
---------  
f 60-10-00 
 
[0024r] 2 laeckens f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 2-10-00  
2 mans hemden f 5-00-00 
2 dito f 5-10-00  
2 dito f 5-00-00 
2 puel doecken f 1-15-00 
4 cussen slopen f 3-10-00  
4 dito f 2-15-00  
4 dito f 4-11-00  
4 dito f 0-12-00 
2 puel doecken met een doeck f 1-00-00 
----------  
f 39-03-00  
 
[0024v] Vuil linnen  
2 laeckens f 6-00-00 
2 dito f 2-15-00  
2 dito f 2-10-00 
3 dito f 3-00-00  
4 slopen f 4-10-00  
4 dito f 3-10-00 
3 slopen, 2 doecken f 1-11-00 
3 servetten f 0-15-00 
1 dito f 0-05-00 
 
Wollen mans cleren  
een mantel f 7-00-00 
een oud pack grouwe cleren 4-00-00  
een broeck f 5-00-00 
een pack swarte cleeren f 25-00-00  
2 schilderien f 10-00-00  
2 dito f 5-00-00  
---------  
f 80-06-00  
 
[0025r] 1 schilderij f 4-00-00 
2 dito f 1-11-00  
1 dito f 2-10-00  
4 cleine dito f 2-00-00 
2 albasterde borties ende 3 cleine 
borties f 2-10-00 
1 schilderij f 2-00-00  
een spygel f 3-05-00 
een tromp ende mantel stockie f 1-00-00  
4 albasterde borties f 2-10-00  
9 schilderijen met een spygeltie f 2-00-00  
4 Oost Indische clapmutskes f 2-10-00  
5 blauwe pannen f 2-10-00  
2 witte pannen f 0-10-00  
4 flessen, 2 suickerpotties f 1-11-00  
---------  
f 30-07-00 
 
[0025v] 5 pannen, 2 schaelties f 1-05-00 
enigh steenwerck f 1-05-00 
vier glasen ende 1 panne f 1-05-00 
2 hoornen met messchen beslag f 1-05-00  
een croon f 2-10-00  
een becker f 3-00-00 
enigh stienwerck f 2-00-00 
2 gootlingen f 4-10-00 
een coperen pot, 2 candelers f 2-00-00  
een schuimspaen, 1 becker f 1-11-00  
2 brandewijns flessen, een lanteerntie f 1-00-00  
een vleis ketel f 8-00-00  
7 mingeles tinnen f 5-00-00  
een tinnen pateel f 1-11-00  
--------  
f 35-03-00  
 
[0026r] 9 half varndelties f 2-15-00 
enigh tin werck soo stuiverskanties als anders etc f 3-00-00 
enige tangen, asschop ende treeften f 2-13-00 
2 sucken roockvleisch f 2-00-00  
enigh speck f 6-00-00 
een cas f 2-00-00  
een cascke f 5-00-00 
4 oude set bancken f 1-11-00 
2 oude tafelties, 2 oude stoelen f 4-11-00 
9 stoelen f 4-10-00  
een tinnen com ende een ketel f 2-00-00 
een hackmes, 1 potzeel etc f 0-10-00 
een tobbe, 1 tonne f 1-00-00  
2 copckes f 1-00-00  
---------  
f 38-15-00 
 
[0026v] 2 emmers, 1 doos, 1 zeepvat f 1-00-00 
enigh schuttel goet f 0-10-00 
5 tinnen lepels f 0-06-00 
een coperen panne f 1-15-00  
een slaapbanck f 1-05-00  
een dito f 1-05-00  
een dito f 1-05-00  
enige romlingen f 1-00-00  
2 swarte stoelen f 3-05-00 
2 dito f 1-00-00 
1 rode stoel ende banck f 2-10-00  
een uitreckende tafel f 3-00-00  
een achtcantige tafel f 4-00-00  
een eecken banck f 0-15-00 
4 bedts plancken, 1 stellingkie f 1-11-00 
een eecken cas f 8-00-00 
---------  
f 31-12-00 
 
[0027r] 4 bedsplancken f 0-10-00  
een bosch geern weegt 7 1/2 pont 't pont tot 1-10-00 f 11-05-00 
een kees bordt met een mangelbord, mangelstock f 10-00-00  
een cletie, 1 korfcke, 1 trachter f 0-10-00  
6 silveren lepels 't lood 26 stuivers, wegende 17 lood f  
een silveren cop weegt 8 7/8 lood, 't lood tot 28 stuivers f  
een croes weegt 8 5/8 lood 't lood tot 30 stuivers f