Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 372r

Pand:  0

Inleiding:  [0372r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaan van alle de goederen, uit ende inschulden ten sterfhuise van wijlen Seerp Eesges bevonden, ten overstaan van de vice praesiderende burgermeester Claas Sanstra tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Jacobus Roorda brouwer ende burger vaandrich binnen deser stede als geauthoriseerde curator over Eesge Seerps voorschreven olt alrede 20 jaren, desen 23 februari 1666

Inventaris: 
[0372r] Bedden ende bedts cleren 
een bed met een puel 
3 oorcussens 
2 deeckens 
2 gardinen met 2 rabatten 
2 schorsteens cleden 
 
een pack swart laeckens cleren 
een bolckevanger 
een wachtiegat 
[0372v] enige packen oude cleeren 
16 manshemden 
4 vrouwenhemden 
6 servetten 
2 kindere schorteldoecken 
een tafel laecken 
6 oude servetten 
9 kussenslopen 
2 pueldoecken 
5 laeckens 
12 manskragen 
2 paar hosen 
2 filten hoeden 
4 Oostindische clapmutsen 
3 slechte coppen 
6 cleine panties 
7 grote blauwe pannen 
7 stoelen met een oud tafel 
2 stoelcussens 
een iseren staencandeler 
een iseren hanghkandeler 
[0373r] een spygel  
1 dito 
een emmercke 
2 ouden meelvaties 
een tinnen mingelen met een coperen pan 
een coper pot 
3 gootlingen 
10 silveren lepels 
een murmerde tafel 
een dito cas 
4 schilderien 
twee tobben met een wasch schamel 
een schuimspaan 
asschop, tange, hang iser, rooster 
een bijbel