Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 334r

Pand:  0

Inleiding:  [0334r] Beschrijvinge, ten overstane van de burgemeesteren Claas Sanstra ende Wijtso Michiels, als bij 't gerechte verordonneerde commissarisen uit vanden selver commissie in dato den 8e maij 1665 verlenicht op den requeste van Dr. Jacob Dircks coopman tot Bremen; gedaen ten huise van Gijsbart Lambarts Swarms grootveerschipper, ende Antie Lieuwes echteluiden alhier, van alle d'goederen aldaar bevonden op 't aangeven van de vernoemde Ghijsbart Lambarts Swarms, de belofte van getrouwe opleveringe ende aangevinge in handen van de commissaris Claas Sanstra gedaan hebbende, in voegen soo volcht actum den 17e maij 1665.

Inventaris: 
[0334r] Op d' opcamer: 
een bedt met een puel 
2 oorcussens met 2 slopen daarover 
1 bedtlaecken 
1 groene ongevoerde deecken 
1 paer groene gardijnen met een groen rabatt 
1 groen schorsteen cleet 
2 groene laeckens stoelcussens met groen ende gele franie 
2 trijpen stoelcussens 
2 robbevellen cussens 
3 groene cleeties om de duer, ende duer casijn 
[0334v] 4 swarte gedraide stoelen letterholts wijse 
2 andere stoelen 
een eecken cantoor met een groen lidt daarover 
een grote eecken cas 
 
Een swart geverfde voet daarop een eecken laad, daarin kinder goed als: 
3 rood baijen ruften 
[marge] dit kinderdoeck hebben de debitueren, tot noodwendicht behoefticheit nae haar genomen [einde marge] 
1 rood scharlaeckens ruft 
1 wit baijen ruft 
1 roode swachtel 
13 grote kindere doecken 
32 kleine kindere doecken 
 
In een swarte doos: 
14 vrouwen mutsen 
3 halsdoecken 
[0335r] een mantel stock 
5 schilderijen 
4 kleine bordties 
een spygel met 3 mescken houvasten 
een iseren kandelaar met een mescken blaacker 
1 iseren hangiser, asschop, tange ende treeft 
 
Porcelein: 
6 pasteleinen clapmutsen 
2 cleine porceleine clapmutskes 
3 grote coppen porcelein, op de schorsteens mantel 
2 butter schalen 
1 grote pan 
1 copcke 
4 Delftse pannen 
2 glasen 
 
Op de grote cas: 
1 groote porceleinen cop 
2 middelmatige porceleijnen coppen 
2 achtkantige porceleinen copckes 
 
[0335v] Op 't bedt steedt ende boven de duer: 
2 pasteleinen copckes met gaties 
2 dito met voeties 
2 romers 
5 Delfts pannen 
1 porceleinen aauciercke 
2 porceleinen copckes 
4 glasies 
 
Een degen, ende in 't portaal: 1 musquet ende forquet stock 
 
een wiege met een wiege banck, daarin een kindere deken, 1 doeck, 1 oorcussen ende 1 sloop daarover 
 
In een vaste cas bevonden: 
1 groen kindere deeckentie ongevoert sijnde 1 Spaans  
1 gevoerd kindere groene deecken 
1 seecaart 
1 paer grauwe ende 15 paer swarte mans hosen 
1 paer swarte vrouwen hosen 
[0336r] 1 papieren beff doos met beffen 
1 barbiers scheermes 
1 scheer 
2 messchen potties met dexels ende voeten 
1 mescken lamp 
1 mescken schuimspaan 
1 mescken gootlingh 
1 tinnen kelck 
1 tinnen mostert pot 
1 tinnen pijpkan 
1 stenen pintie 
1 wit stenen mostardpot met een tinnen lidt 
2 letterhouten mangelstockies in 't portaal 
 
In de grote cas bevonden soo volcht: 
 
Linnen 
14 mans hemden 
7 mans see hemden 
[0336v] 1 witlingh 
[marge] 4 laeckens a d'debituere uit gelangt uit dese [einde marge] 
11 bed laeckens 
[marge] van gelijcken uit dese hemden 3 [einde marge] 
12 vrouwen hemden 
4 nacht halsdoecken 
9 sloopen daaronder een dopie schortel doeck 
2 grove bed schorteldoecken 
18 nuesdoecken 
3 bont catoene dassies, 2 linnen dassies 
1 witte borstrock 
 
Een Testament, een psalmboeck met silver beslach 
1 psalmboeck in sigrein met enich silver beslach 
3 silveren lepels 
 
Vrouen kledinge: 
2 swart laeckens met een bratten rijglijffpen 
1 swart laeckens kraagh 
1 paar glad bratten crage mouwen 
1 swart rassen schort 
[0337r] 1 rood laeckens borstrock 
1 blauw laeckens rock 
1 carmosijnen laeckens rock 
1 swart laeckens rock 
1 gladde gevoerde rock 
1 rode heresaijen schorteldoeck 
1 swart bratten schorteldoeck 
1 swart groff greinen gevoerd manteltie 
1 bratten manteltie 
1 croonsaijen schort 
1 hoijck 
1 zijden capsluier 
1 gladt gevoerd manteltie 
 
Mans cledinge: 
1 gevoerd roodt scharlaeckens hemdtrock 
1 swart laeckens broeck met een gladt wambais 
1 doncker grauw laeckens mansclederen 
1 swart laeckens pack cleren met sijd satijn ingeleit 
[0337v] een swart laeckens mantel met bratten geslagen 
1 swart laeckens rouwmantel 
1 muscus laeckens rockie 
1 sarien innocent 
1 swarte hoedt 
1 olde linnen onderbroeck 
 
In de kelder: 
1 broeij tobbe met een lidt 
2 wasch tobpckes 
een vuirtest stenen 
 
Vrouwen silverwerck op de sijde