Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 264r

Pand:  0

Inleiding:  [0264r] Inventarisatie ende beschrijvinge sampt warderinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Reiner Jansen ten overstaen van de heer Burgemr. Pouwels Jansen Wiltfanck, geadsocieert met Dre. Dominico Wringer, secretaris ten versoecke van Wopke Jansen Acker mede vroedschap deser stede, als oom ende geauthoriseerde curator ad actum divisionis, over de twe nagelate weeskinderen van wijlen Reiner Jansen bij de selve, ende des selfs nagelaten weduwe Rinske Jans in echte verwect, requirant, ende gedachte Rinske Jans sigh ad secunda vota begeven hebbende met Albert Sijbes Groen haer tegenwoordige man requirerende, om de doen oplossinge en aenwijsinge van alle de sterfhuise goederen uit ende inschulden niets exempt dus lange bij haer ende haer kinderen pro indivisio beseten om welx alles getrouwelijk te doen zij den belofte daartoe staende heeft gedaen in handen van welgedachte commissaris, waeromme geprocedeert is tot de beschrijvinge, ende respectieve warderinge, door onse stads geedigde wardeersters, His Romkes en Diucke Clases, in manieren als volgt desen 25 oktober 1664.

Inventaris: 
[0264v] een bedt met een puel f 46-00-00 
een bedt met een puel f 35-00-00 
een bed met puel f 22-00-00 
2 oorcussens f 12-00-00 
2 dito f 12-00-00 
2 dito f 08-00-00 
2 dito f 08-00-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 04-00-00 
2 pluim cussens f 02-10-00 
1 oorcussen met een pluimcussen f 03-10-00 
2 cussens f 01-05-00 
1 pluimcussens f 05-00-00 
een kreb bedt f 05-00-00 
een groen ongewerde deken f 08-00-00 
een dito f 08-00-00 
---------- 
f 163-05-00 
f 22-00-00 
---------- 
f 185-05-00 
 
[0265r] een gevoerde deken f 07-10-00 
1 dito f 03-10-00 
een groene Spaense deken f 06-00-00 
een witte dito f 07-10-00 
een dito f 03-10-00 
een dito f 01-00-00 
2 kindere dekens f 02-05-00 
2 stoel cussens f 07-00-00 
2 dito f 06-00-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 02-10-00 
een naid stoel cussen f 02-10-00 
2 paar gardijnen met rabatten f 11-00-00 
1 bont met een groen schorsteencleet f 02-00-00 
---------- 
64-05-00 
11-00-00 
---------- 
f 75-05-00 
 
[0265v] 3 kleeties f 01-11-00 
 
Linnen 
2 laeckens f 07-00-00 
2 dito f 07-10-00 
2 dito f 11-00-00 
2 dito 08-00-00 
2 dito f 07-10-00 
2 dito laeckens f 05-00-00 
2 dito f 06-00-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 06-00-00 
2 dito f 07-00-00 
2 dito f 08-00-00 
2 dito f 08-00-00 
2 dito f 04-00-00 
---------- 
f 96-11-00 
 
[0266r] 2 laeckens f 05-00-00 
een dito f 03-10-00 
2 puel doecken f 02-10-00 
2 dito f 02-05-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 04-00-00 
2 puel doecken f 04-00-00 
1 dito f 02-10-00 
2 wijtlings f 05-00-00 
1 voerlakens wijtlings f 04-00-00 
2 wijtlingen f 02-00-00 
twee sloopen f 01-11-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 03-00-00 
twee dito f 02-10-00 
---------- 
f 55-16-00 
 
[0266v] 2 sloopen f 01-11-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 01-15-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 01-05-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 01-11-00 
2 dito f 01-05-00 
2 dito f 01-11-00 
2 dito f 00-15-00 
2 dito f 00-15-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 01-15-00 
2 dito f 00-15-00 
2 dito f 00-15-00 
2 dito (doorgehaald) tafellakens f 00-19-00 
---------- 
f 24-03-00 
 
[0267r] een tafelaecken f 10-00-00 
een dito f 05-00-00 
een dito f 04-00-00 
2 dito f 07-00-00 
2 tafellaeckens f 04-10-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 02-10-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 02-00-00 
een dito f 02-00-00 
een dito f 02-00-00 
een half dosijn servetten f 07-10-00 
1/2 dito f 08-00-00 
1/2 dito f 06-00-00 
---------- 
f 82-00-00 
 
[0267v] 1/2 dosijn servetten f 06-00-00 
1/2 dito f 04-10-00 
1/2 dito f 05-00-00 
1/2 dito f 02-10-00 
4 servetten f 01-11-00 
8 handoecken f 01-11-00 
een kas doeck f 01-11-00 
1 tafelaecken f 00-10-00 
een sloop met een bedthemd f 01-05-00 
4 1/2 ellen, d'ell 2 guldens f 08-10-00 
een lap linnen f 02-12-00 
2 lappen dopies f 03-10-00 
3 1/2 ell fijn doeck, d'ell f 01-8-00 f 04-10-00 
een lap dito f 01-05-00 
16 1/2 ellen, d'ell 14 f 11-11-00 
50 ellen doeck, d'ellen f 37-10-00 
een lap doeck f 01-15-00 
---------- 
f 95-11-00 
 
[0268r] een naid cussens bladt f 03-00-00 
2 grote doecken f 01-05-00 
2 dito f 00-15-00 
2 dito f 01-11-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 01-08-00 
2 kreb laeckens f 01-00-00 
1/2 dosijn kleine doecken f 01-11-00 
1/2 dito f 02-00-00 
9 kleine doecken f 01-11-00 
4 schorten doeckies f 02-05-00 
enigh eerst kinder goet f 01-11-00 
enigh kinder goet f 01-11-00 
enigh kinder goet f 02-05-00 
een rood laeckens ruft f 04-00-00 
een ruft met een swagtel f 03-00-00 
een Hollandsche hoick f 10-00 
17 pond geern 't pont 15 stuivers f 12-15-00 
---------- 
f 53-08-00 
 
[0268v] 10 pont vlas 't pont 11 stuivers f 05-10-00 
 
Reiner Jansens hemden 
2 mans hemden f 08-00-00 
2 dito f 07-00-00 
2 dito f 07-00-00 
een dito f 01-11-00 
twee gardinen f 03-10-00 
2 rabatten f 01-05-00 
een sack f 00-10-00 
een cas f 38-00-00 
een murmerde kas f 14-00-00 
een rackies f 00-10-00 
---------- 
f 81-06-00 
 
[0269r] Oostindisch goet 
een Oostindische panne f 03-10-00 
een dito f 03-10-00 
een dito f 04-00-00 
een dito f 04-10-00 
een dito f 04-10-00 
een dito f 01-00-00 
2 butterschuttels f 03-00-00 
2 dito f 04-10-00 
2 vruchtschalen f 03-10-00 
2 kleine dito f 02-05-00 
2 clap mutsen f 02-00-00 
2 kleine dito f 02-00-00 
2 sausierkes f 01-04-00 
2 coppen f 03-00-00 
--------- 
f 46-09-00 
 
[0269v] 2 copkes f 02-10-00 
2 dito f 02-15-00 
3 copkes f 01-05-00 
een kelckien ende 2 eijerdopkes f 01-05-00 
2 appelties met een fles f 00-15-00 
2 glasen f 02-00-00 
3 glasen f 00-10-00 
een suickerpot met 3 kleerbesems f 01-00-00 
3 pannen f 01-00-00 
enige pannen f 01-11-00 
enige pannen f 01-00-00 
dito f 01-00-00 
dito f 01-00-00 
dito f 01-01-00 
5 schalen f 01-05-00 
4 kanties f 01-00-00. 
---------- 
f 21-17-00 
 
[0270r] enigh steenwerck f 01-06-00 
2 schilderijen f 07-00-00 
2 albasterde borties f 00-15-00 
een schilderij f 02-00-00 
3 bordties f 02-10-00 
2 borties f 01-15-00 
een spygel f 02-00-00 
een becken mesch f 06-00-00 
4 pannen f 00-04-00 
enigh blickgoedt f 01-08-00 
een meschen ketelpottie f 01-11-00 
8 1/2 pont tin f 03-16-08 
een keteltie f 00-15-00 
een strijckiser f 01-00-00 
een gootlingh f 04-00-00 
enigh goet f 01-00-00 
---------- 
f 37-00-08 
 
[0270v] een kandelaer f 01-10-00 
een iseren pot met een tromp f 01-11-00 
enige romlingen f 01-00-00 
een emmerke met een dexel f 01-11-00 
een stoof f 00-15-00 
een bijbel f 01-05-00 
3 boecken f 02-00-00 
enige boecken f 00-06-00 
een lanteern f 00-18-00 
enigh houtwerck f 01-00-00 
4 beds plancken f 00-16-00 
een schertol f 05-00-00 
enigh goet f 01-00-00 
2 iseren roeden f 00-10-00 
---------- 
20-02-00 
 
[0271r] een scherm met een wafeliser f 00-06-00 
enige romlingen f 00-15-00 
een kreb f 04-00-00 
een kindere kiste etc: f 05-00-00 
2 stoelen f 01-15-00 
een wijge f 02-00-00 
een stoel f 01-11-00 
2 rode stoelen f 02-11-00 
2 stoelen f 01-05-00 
2 stoelen f 01-00-00 
enige stoelen f 01-11-00 
twee stoven en een kist f 02-05-00 
een doos f 01-05-00 
---------- 
f 24-13-00 
 
[0271v] een silveren kas 43 1/2 loodt, 't loodt 24 stuivers f  
een beker 20 1/2 lood, 't lood 27 stuivers f 
een beecker 16 lood, 't lood 29 stuivers f 
een beker 13 lood, 't lood 24 stuivers f  
een dito 8 1/2 lood, 't lood 28 stuivers f  
2 brandewijns kroeskes 2 3/4 a 27 stuivers f  
6 lepels 21 1/8 lood a 25 stuivers f  
6 dito 17 lood a 26 stuivers f  
6 dito 17 1/2 lood a 26 stuivers f  
6 dito 16 1/4 lood a 26 stuivers f  
6 dito 15 lood a 25 stuivers f 
5 eijer lepels 2 1/2 lood a 26 stuivers f 
 
[0272r] een spygel f 01-15-00 
een ledder met een emmer f 00-15-00 
een groene gevoerde deken f 07-00-00 
een wijtlingh met een pueldoeck f 02-00-00 
2 stoelen f 00-10-00 
een tafel en een pantie f 01-11-00 
een schamel veintie f 00-04-00 
---------- 
f 16-15-00 
 
Vervolgh van inventarisatie ten overstane van de burgemeester Wytse Michiels als surrogeerde commissaris gedaan so volcht, Actum den 28 junij 1666 
 
Obligaties 
Een obligatie gedateert den 10 augustus 1663 holdende op de hopman Allardt Tonis Blocq, sampt Joucke Lammerts, slachter cum uxore ter somma van achthondert caroliguldens capitaal, met letter A gequoteert 
[0272v] Een obligatie van dato den 25 julij 1664 tot laste van mr.Tierck ten post ende nu Pijttie Walewij des selfs weduwe tot Leuverden, ter somma van vierhondert caroliguldens capitaal, gequoteert met letter B 
Een obligatie van den 7 novembris 1663 holdende op de oude Burgemeester Joannes Chuilenburgh tot Leuwarden, ter somma van driehondert caroliguldens capitael, met C quoteert. 
 
Spaarpot van 't (nu overleden) soontie. 
4 dicke stucken gout  
een dubbelde ducaat 
[samen] in een silveren copcke 
 
in een houten dooscke 
4 rijxedalers aen silver gelt 
een silver signet 
 
[0273r] Spaarpot toebehorende 't dochtercke Sascke Reiners 
in een houten kistie 
15 1/2 rijxedalers aan silver gelt 
een dubbelde ducaat 
2 stuckies gout te samen weerdich 4 1/2 gulden 
1 silver fignet 
 
Rinscke Jans trouwpenningh haar van wijlen Reiner Jansen gegeven 
In een fluwielen buidel: 
17 valweerde rijxedalers; doch daaronder 2 kruis daelders 
1 gouden rosenobel 
1 gouden ducaton 
 
Haar spaarpot 
In een coralien buidel, so volcht. 
9 valweerde rijxedalers aen minder specie 
aen schellings twalef gulden 
aen diverse cleine silvere specie drie gulden 
 
[0273v] Parten scheeps 
1/64 part aen Haie Timmes 
1/64 part aen Lieuwe Esges 
1/64 part aen Wybren Coster 
 
Aldus gedaan, gewardeert ende geinventariseert als voren. In kennisse van mij secretaris 
(get.) D.Wringer 1664 : 1666