Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 151r

Pand:  0

Inleiding:  [0151r] Warderinge gedaen ten sterffhuijse van Sjoerdt Tjeerds in leven lakenkoper, van eenige huijsgeraden ende inboelen de weduwe Geertje Jacobs, ende de voorkinderen Reijer ende Geertje Sjoerds toegeprijseert, Actum den 25 februarij 1664.

Inventaris: 
[0151r] De weduwe is toegewardeert 
 
Bedden ende bedscleeren 
een bed met een peul f 45-00-00 
een beds sack f 3-00-00 
een bed met een peul f 18-00-00 
een paer oorcussens f 12-00-00 
[0151v] een paer oorcussens f 9-00-00 
een paer dito f 3-00-00 
een oorcussen f 2-05-00 
1 dito f 2-10-00 
1 paer dito f 3-00-00 
een bedt met een peul f 18-00-00 
een wijtlingh f 1-00-00 
1 paer oorcussens f 7-10-00 
een groene deken f 8-00-00 
een dito f 6-00-00 
een witte Spaense deken f 3-10-00 
een ruijge deken f 1-11-00 
een groene deken f 4-10-00 
[0152r] een roode voerde deken f 5-00-00 
1 witte Spaense deken f 5-00-00 
een witte dito f 3-10-00 
een kreb bedt f 2-10-00 
2 kindere dekentjes f 2-00-00 
2 groene kindere dekentjes f 3-00-00 
een wollen bed spreedt f 4-00-00 
een bed spreedt f 1-15-00 
een laecken f 2-10-00 
2 laeckens f 8-00-00 
2 dito f 11-00-00 
2 dito f 12-00-00 
2 dito f 6-00-00 
[0152v] twee laeckens f 6-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 6-00-00 
1 laecken f 2-05-00 
3 peuldoeken f 3-15-00 
2 peuldoeken f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 peulsacken f 2-10-00 
1 dito f 1-11-00 
2 laeckens f 5-10-00 
1 dito f 3-00-00 
[0153r] 2 sloopen f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-15-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 kleijne servettjes f 1-15-00 
2 dito f 1-15-00 
twee dopjes kas doeken f 5-00-00 
2 sloopen f 1-15-00 
3 dito f 4-10-00 
[0153v] 2 sloopen f 1-15-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 3-00-00 
1 dito f 0-10-00 
een tafellaken f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
1 dito f 2-10-00 
6 dito f 12-00-00 
4 tafellakens f 8-00-00 
[0154r] 6 servetten f 7-00-00 
een servet f 1-00-00 
9 handoeken f 5-00-00 
8 kindere doeken f 2-10-00 
5 dito f 1-11-00 
6 dito f 2-00-00 
1 groote doek f 2-00-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 3-00-00 
3 dito f 3-00-00 
2 dito f 2-00-00 
3 doeken f 1-00-00 
[0154v] 3 doeken f 1-00-00 
eenigh kindere goet f 4-00-00 
6 borsthembtjes f 1-00-00 
2 pont geern f 4-00-00 
10 3/4 pont geern f 15-01-00 
2 stoelcussens f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 manshembden f 8-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 stoelcussens f 4-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 schilderien f 14-00-00 
2 albasterde bortjes f 1-05-00 
[0155r] 3 Oostindische butterpannen f 7-00-00 
2 dito f 3-00-00 
3 vrught schaeltjes f 2-15-00 
een dubbelde butterpan f 4-00-00 
3 schardige Oostindische panties f 1-05-00 
3 copkes f 1-00-00 
3 dito f 4-00-00 
2 clapmutskes en een copke f 3-00-00 
2 clapmutskes f 2-10-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-05-00 
een vrughtschael f 1-11-00 
een treck tafel f 12-00-00 
[0155v] 2 stoelen f 1-15-00 
2 groene stoelen f 2-00-00 
een bijbel f 1-15-00 
een testament ende een psalmboek f 1-00-00 
Josephus f 3-00-00 
Baudartius f 1-11-00 
Enge poort f 1-08-00 
2 boeken f 1-00-00 
een gout wight f 1-11-00 
4 schalen f 1-08-00 
een spygel f 2-00-00 
2 albasterde bortjes f 1-11-00 
een schildert bortje f 1-11-00 
[0156r] 4 copkes f 0-15-00 
2 stoelcussens f 2-10-00 
3 dito f 4-10-00 
2 stoelen f 0-18-00 
2 dito f 0-15-00 
een murmerde kas f 9-00-00 
't cantoor f 11-00-00 
5 kannen f 1-05-00 
een krebbe f 2-10-00 
eenigh ijserwerk f 3-00-00 
eenige kandelaers f 2-00-00 
een ketel f 9-00-00 
een messchen pottje f 2-00-00 
een ijseren dito f 1-00-00 
[0156v] een treeft ende hackmes f 0-12-00 
een kindere wagen f 5-00-00 
een vleijs vat f 2-00-00 
een wastob met een scherm f 1-15-00 
een breij vat f 1-00-00 
een aaker f 2-00-00 
't gemack f 0-12-00 
4 bedsplancken f 0-16-00 
12 kleerstocken met 2 micken f 1-08-00 
 
Reijer Sjoerds toegewardeert als volght 
[0157r] een mantel f 18-00-00 
2 manshembden f 7-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 7-00-00 
De werken Coenerts f 9-00-00 
een Friese Cronick f 2-10-00 
Johannes Sleidani f 2-00-00 
Sande gewijsde saeken f 1-05-00 
eenige boeken f 0-15-00  
[0157v] een kist f 2-10-00 
twee laeckens f 8-00-00 
 
Grietje Sjoerds toegewardeert als volght 
twee mans hembden f 6-10-00 
2 servetten f 2-10-00 
twee Oostindische copkes f 4-00-00 
twee clapmutsen f 3-00-00 
twee vrught schalen f 4-00-00  
Plinius van de dieren f 1-05-00 
[0158r] twee boeken f 0-10-00 
twee bortjes f 1-05-00 
twee laeckens f 8-00-00 
 
Aldus gedaan ende gewardeert. In kennis van ons commissaris ende secretaris. 
(get.) Wytse Michiels 
(get.) D. Wringer 1664