Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 129r

Pand:  0

Inleiding:  [0129r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten huijse van Atie Jans ende dat van sodanige goederen, als sij met hun overleden man, Poppe Rinnerts heeft gemeen gehadt, doch sich nu wederom tot een tweden bedde begeven hebbende met Jan Clasen, in dier qualiteit requirant ende [niet ingevuld] curator Baeft Poppes des overledens nagelaten weeskint requireerde, en is voorts tot de warderinge geprocedeert door onse stadts geedigde wardeersters den 30 october 1663. Opmerkingen: Yttje Jans, afk Harlingen, tr (1) Herv. gem. Harlingen 04-12-1659 Poppe Rinnerts, afk Harlingen. Kind uit 1e huwelijk: Baefje Poppes, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 29-12-1661; vader Poppe Rinnerts; moeder Ittje Jans. Ittje Jans, afk Harlingen, tr (2) Herv. gem. Harlingen 28-10-1663 Jan Claessen, afk Harlingen.

Inventaris: 
[0129r] een bed en peul f 10-00-00 
2 dekens f 2-10-00 
2 oorkussenties f 0-10-00 
1 kussen en sloop f 1-00-00 
2 kinder dekenties f 2-00-00 
een stoelkussen f 1-00-00 
2 lakens f 3-00-00 
2 dito f 3-15-00 
[0129v] een wijtling en laken f 1-11-00 
een laken en peuldoeck f 0-15-00 
3 peuldoeken f 4-10-00 
4 slopen f 0-15-00 
4 grote doeken f 2-00-00 
9 kleijne doecken f 1-11-00 
4 dasjes f 0-12-00 
enig kindergoed f 2-10-00 
enig dicto f 0-15-00 
een rood ruft f 4-00-00 
een handoeck, servet etc. f 1-00-00 
2 hoofdoecken neusdoeken f 1-08-00 
2 lapkes doeck f 4-16-00 
een schoorsteencleed en rabbat f 3-00-00 
3 Engelsche tien stuivers f 1-10-00 
een lepel en kroeske f 4-00-00 
een brantstenen ketting f 2-00-00 
een eken kas f 13-00-00 
2 bortjes f 3-00-00 
[0130r] een spiegel en bortie f 2-00-00 
4 schalen f 1-05-00 
5 pannen f 1-00-00 
enig steenwerck f 1-00-00 
een tinnen croeske en lepels f 0-08-00 
een koeckpann f 1-05-00 
een gootling f 3-05-00 
enig steenwerck f 1-05-00 
kandelaer f 1-11-00 
een kan en doos f 0-15-00 
een emmer etc. f 1-00-00 
een topke f 0-10-00 
enig daegs schuttelgoet, tange etc. f 1-15-00 
4 stoelen ende tafeltie f 1-11-00