Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 88r

Pand:  Peterseliestraat 0

Inleiding:  [0088r] Inventarisatie en beschrijvinge bij de burgemeester en commissaris Hans Keynpes [Hans Keympes ook Keimpes] uit crachte van anexe requeste en commissie, gedaen ten sterfhuise van Hylck Oeges, van alle de goederen aldaer bevonden ten versoecke als vooren van de crediteuren en ter praesentie van Aebe Pytters en Harmen Pieters brouwer, als gelastigde van de selwe in voegen soo volgt actum den 11e januarii 1670 Opmerking: Freerck Jansen, trouwt in Doopsgezinde Vlaamse gemeente Harlingen 12-03-1643 Hylck Oeges.

Inventaris: 
[0088r] [marge: bij de burgemeester Hans Keympes nae sich genomen]  
Aen gereed geld bevonden 
1 gouden pistolet a f 18-00-00 
1 gouden rijder a f 13-00-00  
----------  
f 31-00-00  
 
Een bed met een peul  
4 oirkussens 
twee groene en een Spaense deeckens, noch 1 deecken 
1 kind dekentie  
9 slaeplaeckens, 1 wijtling, 2 halve bedlaekens  
2 paer blauwe gardijnen en 2 rabatten, met 1 schorsteenkleedt 
2 mans hembden 
7 vrouwen hembden 
2 peulzacken 
1 voerlaecken  
2 tafellaeckens  
[0088v] 19 sloopen, noch 3 slopen  
3 peuldoecken 
3 kindedoecken, en 1 witte schorteldoeck 
23 neusdoecken 
2 handdoecken, en 1 sloopke 
5 Friese mutzen en 2 laekense dito 
6 slaepmutsen 
1 oud schorteldoeck  
1 blauwe schorteldoeck, met 1 spinmanteltie  
enige linnen kraegen 
een hoick  
een swartlaeckens manteltie  
een swart laeckens rock 
1 roode hemdrock met een onderlijff daeran 
1 paer roode kraeg en mouwen  
1 cap, 1 kraeg, 1 borstlijff sonder mouwen 
1 stuckie swartlaecken, en enige lappen  
1 daegs karmosijnen rock 
1 fuilemorten schort  
2 olde rocken  
1 olt manteltie, 2 roode borstrocken 
noch in een doos 10 kragen en halsdoecken 
[0089r] 1 neusdoeck 
10 mutsen 
9 hooftdoecken  
2 linnen mouwen met een stuckie nieu doeck  
noch enige linnen prullen  
6 stoelkussens 1 nay cussentie  
een eecken kewy  
een eecken cantoir met een decksel 
een vuiren etelkas 
2 olde kisten 
1 keerslaed 
mangelbord en mangelsocken [= mangelstocken]  
9 stoelen 
1 houten wateremmerke 
een spiegeltie, 1 stoof met een meschen hangsel 
1 lanteern 
twee en twintich omhangende en staende stux bemaeld steenwerck  
2 grootte stenen kannen, enich slecht schuttelgoed 
een messchen vuirbecken 
1 cooperen aeker, vyerpottie, een gootlingie  
[0089v] een toonbanck, schalen, gewichten ende enige vordere winckelgereedschappen en goederen van weynigen belange 
een bijbel 
1 testament, en 2 psalmboecken  
1 ijseren kandelaer, tange, treeft, etc. 
1 meschen craen  
voorts een parthije turff en rommelingen van weynige importantie 
een weinichie geern, met wat vlas 
 
Vasticheyt 
een kamer waeruit de overledene is versturven