Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 242r

Pand:  0

Inleiding:  [0242r] Warderinge gedaen ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Harmen Sijnes Nauta ende Schelto Juriens Fontein in desen verordonneerde commissarien geadsocieert met doktor Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Tjebbe Herkes gortier [hij was gortmaker] ende Pyttie Tekes echteluiden alle naevolgende goederen ende gewardeert door Dieucke Clases ende Hiske Hendrix beide gesworen wardeersters alhier ende is de aengevinge gedaen bij Pyttie Tekes voornoemt waer op tot de beschrijvinge is gedecedeert in manieren als volght. Actum desn 8 juny 1667

Inventaris: 
[0242r] Bedden ende bedtscleeren 
een bed met een puel f 10-00-00 
een bed met een puel f 4-10-00 
een bed met een peul f 6-00-00  
[0242v] een bedtie met een paer oude dekenties en een oud laken te samen f 0-15-00  
2 oorcussens f 3-00-00  
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-10-00  
2 dito f 1-15-00  
een groene ongevoerde deken f 3-15-00  
een witte Spaense deken f 2-00-00 
een Spaense deken f 3-10-00  
een dito f 2-10-00  
2 groene met een voerde bovenspreed f 5-00-00 
2 gardijnen met een rabat f 1-11-00  
een schorsteens cleedt f 1-15-00  
3 stoelcussens f 4-00-00  
7 stoelcussens f 3-14-00  
---------  
f 44-10-00  
 
[0243r] Linnen 
2 lakens f 5-10-00  
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 4-15-00 
2 dito f 3-15-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 4-05-00 
een dito f 2-00-00 
2 wijtlingen f 2-00-00  
2 dito f 2-00-00 
4 dito f 2-05-00 
4 dito f 2-00-00 
4 dito f 1-11-00 
4 dito f 1-00-00 
2 dito f 0-12-00 
----------  
f 36-08-00  
 
[0243v] 6 servetten f 3-10-00 
3 tafellakens f 1-00-00 
5 kindere doecken f 2-00-00 
13 cleine dito f 1-05-00 
enich oud linnen f 0-06-00  
enich kindergoet f 2-00-00 
 
Wollen  
een ruft met een swachtel f 1--15-00 
 
Houtwerck  
enige schilderien f 2-00-00  
een eken kevy f 10-00-00  
een eken tafel f 2-10-00 
een eken murmerde tafel f 3-10-00 
----------  
f 29-16-00  
 
[0244r] een schabeltie f 0-10-00  
11 stoelen f 1-13-00 
enich houtwerck f 1-11-00  
een wateremmer en  
stock en andersinds f 1-06-00  
een spijgel f 0-06-00  
een rabat f 0-08-00  
4 bedtsplancken f 0-12-00 
2 stoffers met een hout wrijver f 0-08-00  
een bijbel f 2-00-00  
 
Steenwerck  
enig omhangende ende omstaende steenwerck f 3-05-00  
een Oost Indisch cop f 1-08-00  
---------  
f 13-08-00  
 
[0244v] enich steenwerck in de spijs camer f 1-05-00  
enich omhangende steenwerck in 't voorhuijs f 0-17-00 
enich oud schuttelgoet f 1-08-00 
 
Coper, tin, mesch ende ijserwerck  
coperen pot, tange ende treeft f 122-00-00  
een hangijser een kandeler met een ketting f 2-05-00  
een gootling f 3-00-00 
een coperen pot f 1-05-00  
een vuyerbecken f 2-00-00 
een schuyemspaen f 0-10-00  
een tinnen mingelen met een half mingelen f 1-15-00  
----------  
f 15-07-00  
 
[0245r] een tinnen pateel met 10 lepels f 1-15-00 
 
Silverwerck  
2 silveren lepels met een croeske weegt 6 1/2 lood 't lood 
26 stuivers f 8-09-00 
Aen gelt vijff gulden hier comende van vercochte goederen acht de heer Keth f 5-00-00  
---------  
f 15-04-00 
f 15-07-00 
f 13-08-00 
f 29-16-00 
f 36-08-00 
f 44-05-00 
f 30-05-00 
--------  
f 184-13-00