Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 246r

Pand:  0

Inleiding:  [0246r] Beschrivine gedaen van de goederen bij wijlen schipper Wybe Jansen Pelsers naegelaten, bevonden ten huyse van Fockkien Jans op 't versoeck van Jan Reiners zeilmaaker alhier geauthoriseerde curator over 't achtergelaeten kint van de voornoemde Pelser, ende opt aengeven van Lysbeth Jans, suster van de overledene, so volght Actum den 21 september 1666. [marge] commissarien Steensma Nauta [einde marge] Opmerkingen: Wybbe Jansen trouwt in de Doopsgezinde Waterlandse gemeente Harlingen 20-08-1665 met Fockie Jans. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 437, aktedatum 11-09-1666: Jan Reiners zeilmaker curator, curator over personen en goederen Wijlen Wybe Jansen Pelser vader, vrouw ook overleden, niet met name genoemd laat een zoon na, niet met name genoemd Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 528, aktedatum 31-03-1668: Jan Wybes Pelser oud 15 jaar weeskind, Rogier Jacobs Haspelman curator, curator over personen en goederen in plaats van Jan Reiners Jan Reiners zeilmaker curator, ontslag eigen verzoek

Inventaris: 
[0246r] een bed met een puel 
tuien (?) teeck tot een bed  
5 oorkussens  
9 bedlaekens 
4 pueldoeken 
13 sloopen  
[0246v] 16 mans hembden 
1 tafellaeken 
6 dassies 
6 nuesdoecken 
4 bonte sloopen 
1 wijtlingh 
1 handoek 
een paer groene gerdijnen 
met een rabat 
 
Mans cleeren 
1 swart laekens mantel 
1 pack swart laekens cleeren 
[0247r] noch een pack swart laekens cleeren 
1 zayen broek 
2 paer swarte, een paer collueerde hosen 
1 roode ende 1 blauwe hembdtrocken 
1 witte onderbroek 
noch 2 roode hembtrocken 
noch 2 witte onderbroeken 
2 overtrecksels van broeken 
2 zee-broeken 
4 zee-rockjes 
5 paer zee-hoosen 
1 paer wanten met een gesontheit 
2 Engelse mutsen  
een swarte hoed