Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 231r

Pand:  0

Inleiding:  [0231r] Inventarisatie ende beschrivinge sampt warderinge ten overstane van de heeren praesiderende burgemeesters Bartel Lantingh en de Jan Knijff als commissarien geadsocieert met dr Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterffhuijse van Pytter Douwes in leven burger alhier van alle goederen aldaer bevonden ende bij de overledene metter dood ontruimt, ende naagelaeten, ten versoecke van Antie Auckes weduwe van de overledene in desen soo veel nood met Rogier Jacobs burger alhier gesterckt, ende Doede Bauckes man ende vooght over Ariaantie Pytters, sampt Douwe Pytters backer voor hemselfs ende Cornelis Laesen Coordewagen man ende vooght over Gryttie Pytters ende Hans Jansen als geauthoriseerde curator over Antie Pytters volle dochter van Antie Auckes voornoemt op 't aangeven van de gemelte Antie Auckes die de belofte daertoe staende in welgedagte burgemeesters [0231v] handen heeft gedaen, zijnde de warderinge geschiet door Dieucke Clases ende Dieucke Jans onse stadsgeswoeren wardersters. Actum desen 19 October 1666

Inventaris: 
[0231v] een bed met een puel f 25-00-00 
een bed met een puel f 15-00-00 
een banckbed met een puel f 9-00-00 
twee oorcussens f 4-00-00 
1 oorcussens f 4-10-00 
1 oorcussen f 3-00-00 
3 oorcussens f 3-10-00 
een witte Spaense deken f 6-00-00 
een deken f 3-10-00 
een Spaense deken f 2-10-00 
een groene deken f 6-00-00  
een dito f 5-00-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 2-15-00 
een dito f 3-00-00 
een kindere dito f 0-12-00 
een witlingh f 3-00-00 
---------- 
f 106-00-00 
 
[0232r] een witlingh f 3-10-00 
een witlingh f 1-05-00 
een dito f 0-12-00 
2 lakens f 4-10-00 
2 dito f 4-05-00 
2 dito f 3-15-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 3-15-00 
 
[marge] bij Grietie Pytters naar haer genomen [einde marge] 
2 dito f 6-10-00 
2 laakens f 5-00-00 
 
2 dito f 6-10-00 
2 dito f 6-10-00 
2 dito f 3-00-00 
4 laakens f 11-10-00 
een witlingh f 1-00-00 
----------  
f 60-12-00 
 
[0232v] 2 puel doecken f 2-10-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 3-50-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-00-00 
3 slopen f 2-15-00 
2 slopen f 2-00-00 
2 dito f 1-05-00 
2 pueldoecken f 0-15-00 
1 dito f 1-15-00 
2 slopen f 0-15-00 
3 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 0-15-00 
---------- 
f 38-15-00 
 
[0232v] 2 pueldoecken f 2-10-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 3-05-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-00-00 
3 slopen f 2-15-00 
2 slopen f 2-00-00 
2 dito f 1-05-00 
2 pueldoecken f 0-15-00 
1 dito f 1-15-00 
2 slopen f 0-15-00 
3 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 0-15-00  
---------- 
f 38-15-00 
 
[0233r] een tafellaken f 0-15-00 
een dito f 1-00-00 
een dito f 1-15-00 
een dito f 2-00-00 
2 dito f 2-00-00 
een langh dito f 6-00-00 
5 corte dito f 1-15-00 
2 handoecken met een sloop f 0-12-00 
2 cas doeken f 0-10-00 
[marge] bij Doede Bauckes mee genomen [einde marge] 
1/2 dosijn servetten f 5-10-00 
4 dito f 3-10-00 
2 groote kindere doecken f 1-05-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-11-00 
2 bonte schorstiens cleden ende 2 bonte tafellakens f 1-04-00 
enige bonte doeken f 0-15-00 
---------- 
f 32-17-00 
 
[0233v] 2 gardijnen met een rabat f 4-00-00 
2 gardijnen met een rabat f 4-00-00 
een schoostiens cleedt met 2 spreties f 1-00-00 
2 stoelcussens f 4-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 1-11-00 
 
Oostindisch Steenwerck 
[marge] bij de mede erfgenaem Douwe Pytters erfenaem [einde marge]  
2 Oostindische pannen f 6-00-00 
een dito f 3-10-00 
2 butterpanties f 4-00-00 
4 Oostindische beeste pannen f 3-00-00 
---------- 
f 38-12-00 
 
[0234r] 3 Oostindische butterpanties f 4-00-00 
2 frucht schaelties f 1-15-00 
3 Oostindische frucht schaelties f 2-00-00 
2 clapmutskes f 1-05-00 
2 Oostindische copkes f 0-06-00 
 
Slecht steenwerck 
3 coppen f 0-10-00 
2 glasen f 0-08-00 
3 pannen f 0-15-00 
enigh steenwerk f 0-12-0 
2 schalen f 0-10-00 
---------- 
f 12-01-00 
 
[0234v] Houtwerck etc. 
 
een eken kevy f 16-00-00 
een vieren cas f 4-00-00 
een cantoor f 6-00-00 
2 dito ende 2 albasterde borties f 1-10-00 
een schilderij f 1-10-00 
2 eeken schabelties g 1-15-00 
2 stoelen f 0-15-00 
2 dito f 0-10-00 
6 stoelen f 1-14-00 
een stoffer met een wrijver f 0-15-00 
een goudwicht f 0-10-00 
---------- 
f 35-02-00 
 
Boeken 
[0234ar] een Bijbel f 0-10-00 
een Testament f 0-08-00 
3 slechte boeken f 0-15-00 
een Bijbel f 6-00-00 
een ander boek f 0-15-00 
 
Coper, tin, messchen ende iserwerck 
2 tinnen schuttels f 2-12-00 
een stand kandeler f 2-00-00 
2 gootlingen f 4-00-00 
een coperen pot f 1-05-00 
een wafel iser f 3-00-00 
een ketting, tang ende asschop f 1-00-00 
---------- 
f 22-08-00  
 
[0234av] een vier becken f 2-05-00 
een coperen panne f 1-15-00 
een lanteern f 0-15-00 
enig tinwerck f 2-00-00 
een tafel, een ledder ende andersins f 1-11-00 
een spygel met omhangend goet f 0-14-00 
een slaapbanck f 2-10-00 
2 korven f 0-08-00 
een kleerkorff ende vloerveger f 0-12-00 
4 beds plancken f 0-12-00 
aen tin werck f 1-11-00 
eenige pannen f 1-11-00 
---------- 
f 16-10-00  
 
[0235r] een blauwe kanne met enigh schuttelgoet f 1-11-00 
enigh schuttelgoet f 1-05-00 
een iseren pot f 1-05-00 
een oly pot met maeties f 0-08-00 
enigh iser werck f 1-11-00 
2 emmers, een vloerschrobber en enige besem stocken f 1-11-00 
3 tobben, een wasschammel f 2-10-00 
een oly becken f 2-00-00 
een dito f 2-00-00 
een ketel f 18-00-00 
een ketel f 16-00-00 
een dito f 4-10-00 
een dito f 3-10-00 
een dito f 2-15-00 
een treeft f 1-00-00 
een dito f 0-15-00 
---------- 
f 56-11-00  
 
[0235v] een treeft f 1-00-00  
een dito f 0-15-00  
 
De Cramerij winckel 
een stuck catoen, de ellen 8 stuivers f 1-12-00 
2 1/2 ellen dopies, de ellen een gulden f 2-10-00 
[marge] bij Gryttie Pytters aengenomen [einde marge] 
1 1/4 ellen dito, de ellen f 1-05-00 f 2-03-00 
12 ellen doek, de ellen 10 stuivers f 6-00-00 
7 ellen streepkes, de ellen 6 stuivers f 2-02-00 
1 1/4 dopies, de ellen 1 gulden f 1-05-00  
[marge] bij Douwe Pytters aengenomen [einde marge] 
7 1/2 ellen smal dopies, de ellen 8 stuivers f 3-00-00 
11 ellen bont doek, de ellen 8 stuivers f 4-08-00 
12 ellen doeck, de ellen 1 gulden f 12-00-00 
---------- 
f 36-15-00 
 
[0236r] 7 ellen doek, de ellen 1 gulden f 7-00-00 
[marge] bij Grijttie Pytters aan haar genomen [einde marge]  
3/4 ellen dito f 1-00-00 
seven ellen bont doek, de ellen 7 stuivers f 2-09-00 
21 1/2 ellen doek, de ellen 12 stuivers f 12-18-00 
3 pont rijgeern f 3-00-00 
een bonte doek f 0-06-00 
4 1/2 pont vlas f 2-00-00 
4 1/2 pont dito f 2-00-00 
6 pont dito f 3-00-00 
5 1/2 pont dito f 2-09-00 
17 1/2 ellen cortling goet, de ellen 6 stuivers f 5-05-00 
1 pont rood ende blauw geern f 1-07-00 
1 pont swart dito f 1-00-00 
5/4 dito f 0-05-00 
aan geern f 1-00-00 
---------- 
f 44-16-00 
 
[0236v] 5 hoosbannen f 0-13-00 
aan veters ende lint f 0-18-00 
aan rood ende blauw lint f 1-00-00 
aan rood ende blauw ende swart lint f 0-17-00 
aan rood ende bont lint f 0-10-00 
aan rood ende swart dito f 1-05-00 
aan rood ende swart dito f 0-14-00 
aan swart geern f 0-17-00 
aan blauw geern f 0-03-00 
aan blauw lint f 0-06-00 
aan rood ende wit lint f 0-02-00 
enigh wit lint f 0-10-00 
aan hembds coorde f 0-06-00 
enigh wit lint ende nervel f 0-10-00 
enigh wit geern f 0-18-00 
---------- 
f 8-14-00  
 
[0237r] wat geern f 0-03-00 
enige snaren f 0-06-00 
wat cnopen f 0-05-00 
aan vingerhoeden f 0-10-00 
aan haeken etc. f 0-19-00 
enigh cnopen ende lint f 0-08-00 
 
Silverwerck 
6 silveren lepels met een brandewijns kroeske, wegende 17 lood f 21-05-00  
----------  
f 23-10-0 
 
[0237v] Gerede gelden ten sterffhuijse bevonden 
43 a 3-03-00 f 135-09-00 
32 a 1-08-00 f 44-16-00 
10 1/4 a 2-10-00 f 25-12-08 
aen schellingen bevonden f 232-10-00 
aen pajement f 206-14-08 
aen doijten f 28-10-00 
---------- 
f 673-12-00 
 
't Gereetschap van de winckel opgebracht 't welke nog te beuren staet f 59-18-00 
Ende van winckelwaren staet nog te beuren f 241-13-08 
---------- 
f 975-03-08