Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 182r

Pand:  0

Inleiding:  [0182r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstane van de heere presideerende burgemeester Evout Stiensma als commissaris ende dr. Dominicus Wringer secretaris ten woonplaetse van Ige Harings grootschipper onlangs met sijn schip door de Ieren genomen sijnde ende daerdoor in Ierlant gevangen geworden sonder dat men weet off hij levende off doot is, ende dat van alle de goeden al daar gevonden die Lolcke Obbes ende Floris Jansen cum uxore hun sullen nemen ter tijdt ende soo lange de voorschreven Ige Harings geraeckt 't huijs te komen ofte ander sins geblijckt comt van sijn versterven, sullende sijn 2 kinderen middelen wijle bij deselve Lolcke Obbes ende Floris Jansen cum uxore als naeste bloetvrinden elx een na hun genomen gealiminteert werden, volgen versoeck op dato met d' Magistraet gehadt. Actum den 7e augustij 1666.

Inventaris: 
[0182v] 3 bedden met 3 puelen 
8 oorkussens 
6 dekens  
2 gerdijnen met 2 rabatten 
een groen schorstienscleet 
9 slaaplaeckens, een half dito 
14 manshemden 
5 wijtlingen 
4 pueldoecken  
14 vrouwenhemden 
23 slopen 
8 serwetten 
17 kleine kindere doecken 
9 groote dito 
10 kindere hemties 
11 nuesdoecken 
4 dassies 
een schorteldoeck 
4 bonte doecken 
een blauw schorteldoeckie 
[0183r] 9 kindere schorteldoecken 
4 witte handoecken 
10 nuesdoeckies 
een tafel spreedt 
4 blauwe schortel doecken 
een lap groen linnen 
3 saecken 
een grouw stuck Oosters linnen langh 5 3/4 ellen 
een swart laeckens mantel 
een pack swart laeckens cleeren 
een pack dito 
een pack grauwe dito 
een sarjers broeck 
een witte onderbroeck 
een blauwe hemdrock  
1 witte dito 
2 paer hoosen 
[0183v] een swarte hoed 
3 rocken 
een blauwe dito 
2 schorten  
een manteltie 
een swart ende een rode schorteldoecken 
2 borstlijven met een paar mouwen 
3 swart laeckens kragen 
3 paer witte mouwen 
een paer swarte dito 
2 rode borstrocken 
2 kindere schorties 
3 kindere hemtrockies 
2 overlijfkes 
een borstrock 
2 paer hosen 
[0184r] een paer groene mouwen 
2 kindere mutsen 
2 kindere dekenties 
2 kindere ruften 
een overlijf 
een borstrock 
9 stoelkussens 
een eecken kevy 
een eecken slaepbanck 
een eecken kiste met een schabeltie 
een walfisschen bienen [= walvisbenen] doos 
12 stoelen 
1 dito 
een spigel 
2 albasterde borties 
een schilderij 
2 tobben 
2 emmers 
[0184v] 2 mangelborden 
2 mangelstocken 
1 luijwagen 
1 flipbord 
een stoffer 
1 houtwrijver 
1 klerkorff [= kleerkorf] 
een kinderewagen 
een wyge ende wygbanck 
een armemmerke 
3 meelvaties 
een leij 
een scherm 
 
Boecken etc. 
een bibel in quarto 
huispostille in quarto 
voorts eenige andere boecken 
 
[0185r] Oostindisch werck 
4 Oostindische coppen 
5 Oostindische pannen 
6 Oostindische clapmutsen 
2 grote dito 
4 Oostindische saucierckes 
een Oostindische vruight schalen 
 
Sleght steenwerck 
4 flessen 
3 kannen 
5 butterpannen 
12 schalen 
eenigh deaghs schuttelgoet 
2 vuier beckens 
2 tangen, asschop, 2 testen, een hangiser 
een iseren standkandeler 
3 ketels 
[0185v] een messchen pottie 
een koeckpan 
2 steeck pijpen 
een tinnen com 
9 tinnen lepels 
een tinnen mingelen 
een tinnen soutvant en moster pot 
een kroeske 
een tinnen piepkanne 
voorts enige romlinge 
 
Eenigh silverwerck en gelt bevonden soo volght 
2 silveren copkes 
2 silveren lepels 
2 silveren hechten 
2 brantstenen dito 
[0186r] een silveren brandewijns kroeske 
een silveren ringh 
een silveren singuet 
een ketting, brantstenen kralen 
een ketting witte dito 
2 gouden crusaten 
46 silveren ducatons 
3 voluerde rijxedalders 
4 stucken van achten  
een 1/4 dito 
aen paiement f 2-09-08