Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Frederik Daniels Dubblinga geb 1761 ... , ovl 12 okt 1814 HRL, huwt met Trijntje Jans de Graaf, kinderen:Rintje D, geb 24 sep 1802 HRL, Jochum D, geb 28 aug 1801 HRL, Daniel D, geb 1793 Stavoren, N.H., koopt een huis in 1801, schipper in 1814, ovl wijk C-039, huw.get. bij A.J. Tange en M.R. Zeba 1812; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1815, huw 1817; geboortig van Schiermonnikoog, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van in handen van burg. P.J. Coulbout als Commissaris op 8 feb 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-039, schipper; medegebruiker Thomas Leenderts wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 7e quartier, no. 110, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, 1805. (GAH650); (mogelijk ook als: Dubbert); dient request in om, nu de zo lang gewenste en thans getroffen vrede met Groot Brittanien en de Bataafse Republiek, een vaste beurt van deze stad op Londen en v. v. te mogen aanleggen, en dat hij voornemens is het thans bij hem gevoerd wordende schip geheel te doen approprieren of anderszins een geschikt schip daartoe nader in te kopen. Verzoekt gunstig te disponeren en ook brieven van voorschrijving en recommandatie aan de regering van Londen of anderszins, waar hij zich zal moeten adresseren, ma. 26 apr 1802 (GAH48); Na deliberatie besloten het gevraagde te verlenen, gezien voor vele kooplieden in de stad, welke kleine partijen goederen begeren af te zenden, niet alleen zouden orostueren, maar ook kooplieden als te Leeuwarden en elders in het departement, 26 apr 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 110, 1 mrt 1804; koopt van Pieter Postma een huis voor 1800 Caroliguldens op 14 mrt 1801