Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Rein Annes Joannes Damen R.A.J. Dames, ged 21 mrt 1765 Westerkerk HRL, zv Joannes Dames en Allegonda Wijnia; geb 1763 HRL, ovl 15 okt 1828 HRL, huwt met Margaretha Hoeve, zadelmaker en huwgewt bij J.E. de Boer en E.J. Posthuma, 1813, N.H., kinderen: Harmanus, geb 18 okt 1809 HRL, Jan, geb 10 nov 1811 HRL, Johannes D, geb 28 okt 1795 HRL, Hiltje Reins D, geb 1 nov 1799 te HRL, Hendrik D, geb 5 feb 1803 HRL, Alagonda, geb 27 aug 1801 HRL, zv Johannes D, en Alegonda Wijnia; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1809, 1811bsha, huw 1813, ovl 1828, ovl 1864, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk B-010, zadelmaker, 1814. (GAH204); R. Annes Dhams van HRL, ende Margaretha Hoeven van Elburg, zijnde de aangaave gedaan door de moeder van de bruidegom, 7 apr 1792; R.A. Dhaams van HRL, en Margareta Hoeve van Elburg, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 apr 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Elburg en aldaar getrouwd op den 6 may 1792 op vertoonde attestatie; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Harmanus Reins Damen, geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jan Reins Damen, geb 10 nov 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Reins Dame, geb 28 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Heiltje Reins Daams, geb 16 okt 1797, ged 31 okt 1797 Grote Kerk HRL, vrouw als M. Haas; dopen Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 136, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens zadelmakerswerk, 31 Wintermaand 1809: f. 25:0:0; id. over 1809, ord. 31 Wintermaand 1809: 25 Car glds