Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Gerrit Klaasen Burghout geb 1766 ... , ovl 7 jul 1811 HRL, 1e huwt met Annigje Zwaal op 25 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 24 mei 1795, 2e huwt met Helena Jans op 13 mei 1810 HRL, wonende te op het Kerkhof in 1811, komt van HRL. 1810, kinderen: Gerritje, geb, 1804 HRL, Klaas Gerrits B, geb 1796 HRL; Wytske Gerrits, geb 24 feb 1805 HRL, zv Klaas Pieters B., en Antje Gerrits; huw Grote Kerk HRL 1795, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1812, huw 1823, ovl 1853; gebruiker van wijk D-068, medegebruiker is Gerrit Gobertus, varensgesel; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204); G.C.B. ende Annigje Hendriks Swaal, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hendrik Swaal, 9 may 1795; ondertrouw HRL; G.B. en Leentje Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; ook als: Burgholt; woont in 6e quartier, links:niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Klaas Gerrits Burghout, geb 17 jul 1797, ged 6 aug 1797 Grote Kerk HRL