Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Betting Alberts de Boer zie ook: Betting Alberts; geb 1766 HRL, ovl 19 nov 1846 HRL, 1e huwt met Pietje Jans Schaafsma op 12 nov 1793 HRL, laatste afk. 5 nov 1793, 2e huwt met Beefke Aukes, 3e huwt met Jacoba Bakker, N.H., schipper, huw.get. bij J.D. Buurstra en B.F. de Boer 1812 huwelijken, id. bij A. Roelofs en L. Jans 1815, kinderen: Jetske Bettings de B., geb 1801 HRL, Antje de B., geb 18 apr 1797 HRL, zv Albert de B., en Antje Jochums; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1827, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1861; eigenaar en gebruiker van wijk F-067, schipper, 1814. (GAH204); B.A. dB. ende Pietje Jans Schaafsma, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Stephany onder productie van genoegzaam bewijs, 26 okt 1793; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-185; VT1839; woont in 1e quartier, links: . -1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Antje Bettings de Boer, geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL; Wij ondergetekenden B.A. d. B. en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren aan onzen meerderjarige dogter Antje Bettings de Boer, om zich in het Huwelijk te begeven met Barend Roelofs Kroes varendsgezel meede ter deezer Steede woonagtig, moogende alzoo lijden dat dezelve door de Praes: Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden opgenomen, de Huwelijksgeboden afgekondigt om na afloop dezelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 5 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert zeven en negentig den agtiende apr is geb Antje dogter van B.A. d. B. en Pietje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 jul 1816