Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Anthony Jans de Boer geb 1765 Workum, ovl 15 feb 1852 HRL, huwt met Akke Geerts Westerbaan, N.H., koopt een huis in 1800-1801, wonende te Vijverstraat 1811, kinderen: Hendrik, geb 22 aug 1804 HRL, Geert Antony dB, geb 17 jan 1803 HRL, Geert Antony, geb 1808 ... , Thomas Anthonijs, geb 1 feb 1808 HRL, Jan Antonijs, geb 8 feb 1801 HRL, zv Jan Anthonijs en Fetje Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1808, bsha181ov, ovl 1828, ovl 1852, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168,; gebruiker van wijk E-137, sjouwer; medegebruikers Jan Groote wed., winkelierse, Paulus Keyzer, wewer; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204); A.J. de B., ende Aukjen Geerts Westerbaan, beide van HRL, zijnde de aangaave der huwelijksche Proclamatien gedaan door proc. Feddema, met een gebod in de week, 13 mrt 1792; ondertrouw HRL; A.J. dB. en Aukjen Geerts Westerbaan, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; oud 75 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-031; VT1839; woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; ook vermeld met alleen rechts:. :0 -8; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Fetje Anthonijs de Boer, geb 24 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Anthonijs de Boer, geb 5 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 26 Novembr. 1798. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde A. d. B. Winkelier alhier, na voorafgegaane Citatie van den fiscus, ter zaake dezelve Hollandsche Jenever had ingevoerd, zonder die ten Stads Collecte te hebben aangegeven op betuiging van zijne onkunde in deezen, gelibereerd van de boete, dog gecondenmeert in de kosten van de Citatie. (GAH44)