Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Roelofs van Wijk geb 1780 HRL, ovl 13 mei 1851 HRL, huwt met Pietje Willems Jagersma/ Jager op 27 mei 1804 HRL, kinderen: Aafke, geb 10 jan 1809 HRL, Willem, geb 31 dec 1811 HRL, Roelof Jans vW, geb 1805 HRL, huw.get. bij F. Tassel en A. Alberts, gleibakker, 1815, id. bij A.S. Appel en A. Dirks, 1817, id. bij Y.H. Huitema en A.J. Dijkstra, (2x), 1842, klokluider en wachtmeester 1851, zv Roelof Jans vW, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, sjouwer; eigenaar is A.J. Conradi, 1814. (GAH204); J.R. vW. ende Pietje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Hoogstra, deszelfs neef, 12 may 1804; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stads wachtmeester, wijk D-050; VT1839; kind: Aafke Jans van Wijk, geb 10 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans van Wijk, geb 10 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL; J.R. v. W. eigenaars van percelen nrs. 443 en 444, wagtmeester, woonplaats HRL, legger nr. 812, resp. huis en erf, en huis, resp. 96 en 66 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. dl, . en HRL. 1832, bl. 36)