Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Ype Jans van der Werf geb 1757 ... , ovl 14 mei 1816 Heerenveen, huwt met Hendrika Hendriks Norbruis, kuipersknecht in 1812 en. wonende te in de Scheerstraat, N.H., kinderen: Johanna vdW, geb 10 mei 1806 HRL, Trijntje IJpes vdW, geb 1790 HRL, Hendrikje vdW, geb 14 jul 1794 HRL, Carolina Frederika vdW, geb 9 mrt 1803 HRL, Jetske vdW, geb 11 feb 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1870, ovl 1872; gebruiker wijk D-038, kuipersknegt; eigenaar is S. Wyma erven, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar : (lijst namen ingezetenen; (GAH650); kind: Marijke IJpes van der Werf, geb 13 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje IJpes van der Werf, geb 1 jan 1789, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan IJpes van der Werf, geb 21 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje IJpes van der Werf, geb 11 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje IJpes van der Werf, geb 20 aug 1797, ged 5 sep 1797 Grote Kerk HRL; Ik Ondergemelden Douwtje Gerbens wed. Anna Jans van der Zee, woonagtig te Franeker verklaar bij deesen te consenteeren aan mijnen zoon Jan Annes van der Zee scheepstimmermansknegt te HRL, om zich in het Huwelijk te begeven met Trijntje IJpes van der Werf dogter van IJ. v. d. W. en Hendrina Norbruis meede aldaar, mogende alzoo lijden dat deselve door den Heer Burgemeester van HRL in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 24 apr 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Eerste jan is Geboren Trijntje dv IJ. v. d. Werff en Hendrina Norbruis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815