Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Rients Rintjes Wagenaar geb 1777 HRL, ovl 29 apr 1848 HRL, 1e huwt met Sipkje Lieuwes op 13 mei 1798 HRL, 2e huwt met Aukje Rinsma op 21 mei 1809 HRL, 3e huwt met Tjerkje Brandij op 16 nov 1843 HRL, panbakker in 1848, huw.get. bij G.A. de Vries en H. Lieuwes, behuwd broeder bruid 1814, id. bij E.J. Schoon bergen en J. van Keulen, wolkammer 1835, doet overlijdensaangifte van Klaas Vettevogel in 1811, kinderen: Rintje Rients, geb 22 nov 1806 HRL, Lieuwe Rientzes W, geb 1802 HRL, Rintje Rients W, geb 1808 HRL, Sijke Rientses W, geb 30 sep 1804 HRL, zv Rintje Harings, en Pietje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1798, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, huw 1835, huw 1843, ovl 1848; eigenaar en gebruiker wijk B-076, werkman, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammersknecht, wijk B-076; VT1839; R.R.W. eigenaar van perceel nr. 211 te HRL, pannebakker, woonplaats HRL, legger nr. 761, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)