Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Siebren Bouwes de Vries geb 1770 HRL, ovl 10 jan 1847 HRL, huwt met Sijbrigje Murks op 25 mei 1794 HRL, huw.afk. 25 mei 1794, huw.get. bij W. Driso en T. Simons, sleper, 1814, id. bij P.R. Jager en B.D. de Vries, oom bruid. 1814, id. bij BS vd Beest en T.H. Baarda, 1815, id. bij J. Nieuwenhuis en S.J. vd Bos, oom bruid. 1815, kinderen: Simon Sijbrens, geb 27 feb 1809 HRL, Murk Sijbrens, geb 24 okt 1806 HRL, levenloos kind geb 14 aug 1811 HRL, Bouwe dV, geb 30 mei 1801 HRL, Hieke dV, geb 1 nov 1803 HRL, Sibbeltje Sijbrens dV, geb 26 sep 1798 HRL, zv Douwe Dirks dV, en Hiske/Hieke Symons; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1809 BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1861, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk A-069, uitdrager, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; S.B. d. V. eigenaar van perceel nr. 357 te HRL, sleeper, woonplaats HRL, legger nr. 752, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 394 te HRL, sleper, woonplaats HRL, legger nr. 752, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)