Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Andele Hendriks de Vries geb 4 apr 1788, ged 29 apr 1788 Grote Kerk HRL, waarschijnlijk jong ovl zv Hendrik Jelles en Trijntje Andeles; geb 15 jul 1795 HRL, ovl 25 feb 1846 HRL, huwt met Antie Dubois op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, baardscheerder, in 1846 werkman, zv Hendrik Jelles en Trijntje Andeles; BS huw 1815, ovl 1846; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-063; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon A.H. d. V., van beroep Baardscheerder, alhier, Om zich in het huwelijk te begeven met Antie Pieters Dubois, Geboren te Franeker en thans woonachtig te HRL, van beroep dienstbaar, dv Pieter Dubois en Antie IJnses, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 25 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van A.H. d. V. en Antje Dubois dato 25 mei 1815 op Fol. 34 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL