Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Vogel ovl 4 mrt 1801 HRL, huwt met Trijntje Leyenaar, in leven boendermaker, kinderen: Paulus, geb 1796 HRL, Maria V, geb 1 sep 1799 HRL, Geeske V, geb 1790 HRL, Marijke, geb 1791 HRL; BS huw 1826, ovl 1852, ovl 1870, BS Franeker huw 1814; wed. J.V. gebruiker wijk F-130; medegebruikers Simon Galjard, zilversmidsknegt, Gerrijt Oudeboon wed., Annaatje Pietje, naaister, Geele K. Terpstra, gealimenteerd; eigenaar is S.S. Teyema q. q., 1814. (GAH204); Hendrik Meyer ende Berber Vogel, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.V., deszelfs broeder, 7 jul 1792; ondertrouw HRL; Johannes Wopkes ende Dieuwke Claasen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.V., goede bekende, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; J.V. en Trijntje Leyenaar, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Maria Vogel, geb 20 sep 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes Vogel, geb 18 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes Vogel, geb 12 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes Fogel, geb 24 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes Vogel, geb 3 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Johannes Vogel, geb 13 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, moeder is T.L. ; kind: Paulus Johannes Vogel, geb 5 okt 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johannes Vogel, geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Elske Barends, kind: Pieter Johans Vogel, geb 24 may 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk HRL