Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Doekle Hendriks Vinia geb 1770 Franeker, ovl 2 okt 1843 HRL, huwt met Grietje Lammerts Burger op 5 mei 1799 HRL, kinderen: Janna Doekeles V, geb 9 jan 1802 HRL, Antje Doekeles V, geb 1 okt 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, winkelier in 1827, huw.get. bij J. Leyenaar en J.D. de Vries, zoutziedersknecht, 1811, id. bij H. Boekhout en A.G. Overbeek, 1811, zv Hendrik Luitjes en Antje Doekeles; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS geb 1811, hu, huw 1820, ovl 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en Harm. Nijssing wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-122, keetknegt in zoutkeet ''de Hand''; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-132; gebruikers Lambert Sjierks, varensgesel, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker S.A.L. Clermont, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, praamverhuurder, wijk D-070; VT1839; D.H.V. eigenaar van perceel nr. 213 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 35 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); D.H. Vinje eigenaar van perceel nr. 401 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 63 m2, klasse onbebouw 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 774 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 40); zie ook: D.H. Vinje; D.H. Vinje eigenaar van perceel nr. 822 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 833 en 834 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, resp. huis, en huis, resp. 35 en 21 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1953 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 449-451 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 343, resp. huis en erf, huis, huis en erf, resp. 121, 28 en 410 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: 54(met nrs. 450 en 451), perceel nr. 450:(zie nr. 449), perceel nr. 451:(zie nr. 449); (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)