Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Wytses Vettevogel faendrik in 1777; Johannis W.V., ged 20 feb 1743 Westerkerk HRL, zv Wytse Jans Vettevogel en Akke Pieters; geb 1743 HRL, ovl 17 apr 1824 HRL, huwt met Klaaske vd Meulen, beide van HRL, geproclameerd de 29-31 mrt en getrout den 5 apr 1767; kind: Akke Johannis Vettevogel, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tjibbe Johannes Vettevogel, ged 25 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Johannes V, geb 1770 HRL, in leven wolkammer, huw.get. bij M. Pettinga en L.T. vd Meulen, oom bruid. 1811, levert sajet in 1810; DTB N.H. HRL. 1767, BS huw 1811, ovl 1824, ovl 1826, sh. lett-v; dezelfde als: Jan W. Vettevogel ?? (wrsch niet !); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 53:18:0 wegens geleverd sajet, kwit. no. 7, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 58:0:0 tdv het Weeshuis, kwit. no. 9, 8 nov 1769. (GAH1100); id. f. 120:8:0, kwit. no. 19, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 147:5:0, kwit. no. 18, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 116:3:0, ord. no. 21, 26 nov 1778. (GAH1109); id. f. 71:3:0 wegens 41 7/8 pond breidgaeren tdv het Weeshuis geleverd, kwit. no. 10, 9 nov 1770. (GAH1101); id. f. 100:18:0 wegens geleverde garens en linten, kwit. no. 10, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 186:16:0 alsmede boesel, kwit. no. 24, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 125:6:0, zonder boesel, kwit. no. 12, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 165:15:0 wegens geleverd boesel en sajet, kwit. no. 25, 1773. (GAH1104); id. f. 184:11:0 wegens geleverd sajet, kwit. no. 19, 18 nov 1777 (GAH1108); id. f. 136:1:0 voor geleverde sajetten en stopgaren, kwit. no. 26, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 55:19:0, kwit. no. 13, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 63:15:0 voor geleverde sajet, kwit. no. 16, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 47:5:0, kwit. no. 13, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 96:4:0 voor geleeverd sajet, stopgaarn en lint, ord. no. 16, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 125:0:0 ter zake geleverde Boesel, 24 feb 1795, quit. no. 1 (GAH1127); id. f. 128:15:8 wegens geleverde boesel en sajet, 20 sep 1796, quit. no. 9 (GAH1128); eigenaar en gebruiker van wijk E-132, wolkammer; medegebruiker Tjebbe Johannes Vettevogel, 1814. (GAH204); id. f. 226:15:0 ter zaake geleverde wollengoed, 27 dec 1791, quit. no. 4 (GAH1124); eigenaar van wijk E-140; gebruikers Ale G. de Groot, varensgesel, Wymer S. Hollander, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 168:14:0 terzaake geleverde kleedbaare winkelwaaren, quit. no. 5, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 203:10:0, 19 dec 1791, quit. no. 18 (GAH1124); id. f. 198:5:0, 3 jun 1794, quit. no. 3 (GAH1126); id. f. 193:5:0, 8 mrt 1796, quit. no. 3 (GAH1128); id. f. 97:9:0, 31 dec 1806, quit. no. 1 (GAH1138); id. f. 27:0:0, 9 aug 1809, quit. no. 9 (GAH1141); id. f. 13:12:0, 30 dec 1809, quit. no. 25 (GAH1141); id. f. 221:4:0 wegens geleverde boeselaar, quit. no. 3, 4 jan 1791. (GAH1123); woont in 6e quartier, huisno. 50, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Brechtje Johannes Vettevogel, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Tijtje Johannes Vettevogel, geb 12 nov 1775, ged 3 dec 1775 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:12:0 ter Saeke kleedwaeren, 26 jul 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. f. 92:19:0 ter zaake geleverde boeselaar en Platoot, 30 jun 1801, quit. no. 12 (GAH1133)