Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Reinder van der Veen geb 1764 Leeuwarden, ovl 28 jun 1839 HRL, huwt met Sjieuwke Bijlstra/ Bijlsma op 23 okt 1814 HRL, huw.afk. 9 en 16 okt 1814 HRL. en Franeker, wonende te HRL, wollenverver, blauwverver in 1839, levert sajet in 1810, kinderen: Harmina vdV, geb 1788 Franeker, Sijke vdV, geb ... , zv Andries vdV, en Hermina Hermanus; BS huw 1814, ovl 1839, 1855 ov; het burgerregt verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Roelof Meintz, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 11 nov 1789. (burgerboek); eigenaar van wijk F-199; gebruikers Frans Ruel vrouw, naaister, Hinne W. de Boer, Feite Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem Cornelis wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-202, blauwverwer, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 18:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:11:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 31 dec 1810, quit. no. 22 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R. v. d. V., (kleding) 31 dec 1810: f. 55:3:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:13:0 ter zaake verfloon van carsay, 14 apr 1801, quit. no. 2 (GAH1133); id. f. 12:0:0 wegens verwen van carsay, 2 jun 1801, quit. no. 7 (GAH1133); id. f. 4:0:0, quit. no. 10 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 64:0:0 ter Saeke verfloon, 31 dec 1805, quit. 23 (GAH1138); id. f. 48:0:0, primo jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 75:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 37 (GAH1141); R. v. d. V. eigenaar van percelen nrs. 1329 en 1330 te HRL, zwartverwer, woonplaats HRL, legger nr. 706, resp. huis, huis en erf, resp. 56 en 63 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1335 te HRL, zwartverwer, woonplaats HRL, legger nr. 706, huis en tuin, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)