Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Ruurd Lourens Tuininga geb 1785 HRL, ovl 17 nov 1866 HRL, huwt met Wemeltje Feddema op 18 nov 1813 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1813, meester bakker, N.H., huw.get. bij C. Beidschat en J. Feddema, 1811, id. bij J.L. Tuininga en L.J. Bosman, broeder bruidegom, 1813, id. bij P. van Noorden en E.L. Tuininga, broeder bruid. 1822, id. bij D.S. Molenaar en B.J. Feddema, schoonbroeder bruidegom, 1823, ovl wijk I zonder nummer, kind: Teetske, geb 19 jun 1817 HRL, (gk), zv Lourens T, en Teertske Ruurds; BS huw 1811, huw 1813, huw 1822, huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk E-111; VT1839; R.L.T. eigenaar van perceel nr. 1220 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 133, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, nl. 46); Sexbierum sectie A, Contributie van de Vijf deelen Zeedijken Binnendijks, het gebouw aan R.T., bakker, woonplaats HRL, legger nr. 350, huis en schuur, 370 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 102); R.T. en mede eigenaars bezitter van perceel nr. 231 Sexbierum sectie A, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 334, bouwland, 7180 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 235-237 Sexbierum sectie A, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 334, alle: bouwland, resp. 8000, 3660 en 15420 m2, klasse onbebouwd: alle: 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105)