Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Tjerks Zuiderma geb 1760 Augustinusga, ovl 23 feb 1839 HRL, 1e huwt met IJtje Ruurds op 1 dec 1805 HRL, 2e huwt met Reinouwke Lieuwes, N.H., koopt een huis en levert cement 1801, huw.get. bij A.B. Wielinga en E.R. deventer, wonende te HRL, 1814, id. bij P. van Noorden en E.L. Tuininga, neef bruid. 1822 kinderen: Rein, geb 1800 HRL, Sietske, geb 10 nov 1807 HRL, Tjerk, geb 1799 HRL, Rein S, geb 19 aug 1803 HRL, Sietse, geb 14 jul 1802 HRL, Lieuwe Jans Z, geb 1794 HRL, zv Tjerk Abrahams en Sijtske Jans; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1807, BS huw 1814, huw 1822, huw 1823, ovl 1832, ovl 1839, ovl 1842, ovl 1849; geboortig van Kortwolda, tot burger dezer stede aangenomen en heeft ten dien einde de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. Frieseman, en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 28 feb 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk C-103; gebruiker Jan Roelofs vd Zee; medegebruiker Anth. Bakker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-104; gebruiker Sipke S. Sleeper, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-106; gebruiker H. Klatter, paardedoctor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-126, kalkkoper, 1814. (GAH204)