Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sipke Jaenes van Slooten (bij huw.) Jacobs; ovl 12 jan 1792 HRL, huwt met Maaike Jacobs Kok, weduwe levert kalk in 1806, kinderen: Jacob vS, geb 1765 HRL, Tjeerdje vS, geb 1756 te HRL; BS huw 1820, ovl 1839, ovl 1847; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:8:0 terzake geleverde zijde en garen etc, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 54:11:0 wegens geleverde garens, kwit. no. 24, 13 nov 1764. (GAH1094); rven S. vS. eigenaar van wijk C-165; gebruiker Tjeertje van Slooten, winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-141; gebruikers Jan Minnes Minnema, varensgesel, Jan H. deurnat, 1814. (GAH204); bij ovl 66 jaar oud; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); S.J. vS. ende Mayke Jacobs Kok, beide van HRL, aangegeven door notaris H. Pesma, met vertoninge van genoegsame last in deesen, 4 Sep 1751; huwt met Maeyke Jacobs Kok, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep 1751 en den 24 okt getrouwt; kind: Aaltje Sipkes van Sloten, ged 7 dec 1760 Westerkerk HRL; kind: Tjeertie Zipkes van Sloten, ged 9 mei 1756 Grote Kerk HRL; weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805