Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Melchior Schrage geb 1772 Kalkwijk, huwt met Maria Josepha Joosten, wonende te HRL. 1834, winkelier in 1840, huw.get. bij M. Overmeer en H. Dijkstra, 1820, koopman in 1817, levert winkelwaren in 1810, kinderen: Gerardus S, geb 1810 HRL, Melchior S, geb 1811 ... , Petrus S, geb 21 jul 1811 HRL, Hermanus S, geb 9 jun 1799 HRL, Jacobus S, 1801 Bolsward, Johannes S, geb 12 okt 1807 HRL, Susanna S, geb 15 sep 1804 Bolsward, BS geb 1811, ovl 1817, huw 1820, huw 1834, ovl 1840, huw 1842, ovl 1872, ovl 1873, ovl 1878, ovl 1882, VT1839; eigenaar en gebruiker van wijk E-106, agterhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-112, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Kalkwijk en wonende te HRL. 1839, orgelmaker, wijk E-112; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 ter saeke geleverde kleedbare stoffen, 7 dec 1810, quit. no. 9 (GAH1142); id. f. 112:7:0, 9 jan 1808, quit. no. 8 (GAH1140); id. f. 20:1:0, 5 jul 1808 (GAH1140); id. f. 42:16:0, 29 dec 1808, quit. no. 34 (GAH1140); id. f. 11:12:0, 9 aug 1809, quit. no. 10 (GAH1141); id. f. 20:5:0, 30 dec 1809, quit. no. 36 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van M.S., (kleding), 31 dec 1810: f. 29:10:0 (GAH1142); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde winkelwaren tlv het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 70 en 56 cts; (geen boeknr. vermeld)