Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Age Dirks Agema kerkvoogd in 1772, arbeider in 1751-1752; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:4:0 wegens geleverde hard steen en enig arbeidsloon, kwit. no. 1, Bank van Lening, 11 okt 1763. (GAH1093); id. f. 8:18:0 wegens geleverde steen en arbeidsloon aan het huis ''De Lombard'', kwit. no. 2, 8 okt 1765. (GAH1095); id. f. 12:3:0 wegens 2 stenen palen;''t zetten en vastgieten aan het huis der Lombart geleverd, kwit. no. 1, 4 nov 1766. (GAH1096); wed. A.A. eigenaar van wijk B-029; gebruiker Willem Siebes de Boer, varensgezel, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur voor het schoonmaken van de kerk en meer andere expensen: 150 Caroliguldens dd 25 mei 1772; ontvangt van het gemeentebestuur wegens arbeidsloon ten dienste van de stad, 27 dec 1752: 3 Caroliguldens en 12 stuivers; id. 23 aug 1751: f. 15:13:8; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steen en houwen van steen, 6 jan 1755: 30 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor het houwen en bereiden van steen, alsmede het leveren van steen tot het nieuw gebouw aan het Raadhuis, 3 feb 1755: f. 298:5:0; id. wegens het leveren en bereiden van hardsteen ten dienste van de stadspoorten, 8 dec 1755: 30 Caroliguldens en 2 stuivers; id. wegens het maken van een stenen waterbakje op het Stadhuis, 27 dec 1756: 12 Caroliguldens en 10 stuivers, id. voor arbeidsloon en geleverd hardsteen ten dienste van de Raadhuistoren, 5 jan 1757: 1142 Caroliguldens en op 21 nov 1752: 123 Caroliguldens, 10 stuivers en 8 penn; id. verdiend arbeidsloon en geleverde stenen palen ten dienste van de stad, 18 dec 1758: f. 163:19:0; id. 19 dec 1759: f. 109:9:0; id. 18 jan 1768: f. 107:4:0; id. wegens verdiend arbeidsloon voor steenhouwen ten dienste van de stad, 3 dec 1760: 57 Caroliguldens, 7 stuivers en 8 penn; id. wegens arbeidsloon en leverantie van hardsteen, lood en soldeersel aan de Put bij de Havenspoort en andere Stadswerken, 11 jan 1762: f. 634:17:0; id. wegens vernieuwing van de Bildtpoort, 11 jan 1762: 1013 Glds en 1 stv; id. wegens verdiend arbeidsloon van het steenhouwen ten dienste van de stads werken, 27 dec 1762: 832 Caroliguldens en 10 stuivers; id. verdiend arbeidsloon van de stadswerken volgens rekening, 29 dec 1763: 54 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens geleverde steen en arbeidsloon ten dienste van de stad, 4 feb 1765: f. 132:16:8; id. 20 apr 1766: f. 23:2:0; id. 29 apr 1767: f. 382:11:0; id. 30 dec 1772: f. 16:14:0; id. 12 feb 1770: f. 1650:19:12; id. 12 jun 1771: f. 995:13:0; id. 25 mei 1772: f. 67:3:0; id. wegens het zetten van een steen in een muur van het Geitje Stek, 2 dec 1754: 7 Caroliguldens en 3 stuivers; id. wegens verdiend arbeidsloon en een stuk steen geleverd op de Noordermuur ten dienste van de zeewerken, 19 dec 1757: f. 3:7:8; id. wegens geleverde steen, lood en arbeidsloon ten dienste van de Stad, 24 mei 1769: 273 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens geleverde stenen palen ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1768: 34 Car glds en 3 stuivers; id. steenhouwerswerk ten dienste van de zeewerken, 23 dec 1782: f. 14:12:0; id. arbeidsloon geleverde steen aan de Zuiderpoort en metselwerk, 17 dec 1753: 79 Caroliguldens en 3 stuivers; id. aan de Franekerpijpen, 17 dec 1753: 260 Caroliguldens; id. aan de Franekerpoort, 17 dec 1753: 87 Caroliguldens en 5 stuivers; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur verdiende daglonen voor haar werkvolk, 23 feb 1774: 25 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 23 feb 1774: f. 113:8:12; id. verdiend arbeidsloon en geleverde steen, 10 feb 1773: f. 80:6:12