Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Berend Johannes Pol geb 1766 HRL, ovl 19 dec 1846 HRL, huwt met Martha van Dam op 2 aug 1795 HRL, laatste afk. 2 aug 1795, koopt diverse huizen in 1798, korendrager in 1846, wafelbakker in 1831, huw.get. bij J.C. Homberg en T. Steffens, 1815, id. bij H. Tobe en A. vd Kallen, 1817, id. bij J.A. vd Zee en G. Blommers, 1835, kinderen: Engelbert P, geb 1796 HRL, Vhristina P, geb 5 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1815, huw 1817, huw 1823, ovl 1831, huw 1835, ovl 1846; eigenaar van wijk B-137; gebruiker Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt, en Albertje Pieters, 1814. (GAH204); id. van wijk B-143; gebruiker Gerrit Severin wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-145; gebruiker Pieter Jurjens wed., gealimenteerd, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-147, wafelbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-148; gebruiker Jelle C. Overdijk, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-160; gebruiker Pieter Bruining, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-161; gebruiker Willem Lodewijks, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk D-113; gebruikers Jouke Jolles Kanonrijder, en Jan Huyer militair, 1814. (GAH204); B.P. en Martje van Dam, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jans, goede bekende, 18 jul 1795; ondertrouw HRL; Johannes van Slooten van HRL. en Stijntje Feddes van Dockum, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.P., deszelfs schoonzuster (?), 9 feb 1805; ondertrouw HRL; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839; B.P. eigenaar van de percelen nrs. 43 en 44 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. huis en huis, resp. 66 en 33 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. eigenaar van percelen nrs. 48, 50 en 52 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. huis en erf, huis en erf, en huis en erf, resp. 40, 72 en 32 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 15 en 9. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 54-57 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. huis en erf, erf, huis, en huis en erf, resp. 68, 30, 49 en 42 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, nihil, 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 173 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 1357 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); Maandag den 14 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog den Burger B.P. na dat dezelve vooraf de Burger Verklaaringe had gepraesteert en Vertekend, tot mede ordinaris koorndraager aangesteld en ten dien einde onder eede genoomen. (GAH44); B.P. eigenaar van perceel nr. 1912 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)