Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Jans Panbakker zie ook: Johannes Jans; geb 1754 Makkum, ovl 18 apr 1840 HRL, huwt met Trijntje Uilkes vd Werf, kinderen: Tietje P, geb 1803 Makkum, Uilke Johannes P, geb 1792 Makkum, Luutske Johannes P, geb 1795 Makkum, Marijke Johannes P, geb 1801 HRL, Petrus P, geb 5 jul 1806 HRL, Sijbe Johannes P, geb 4 dec 1799 Makkum, Jan Johannes P, geb 1786 Makkum, meesterknecht in een panfabriek 1826, huw.get. bij J. van Straten en G.M. Bleeker panbakkersknecht, wonende te HRL. 1812, id. bij J.J. Dijkstra en E.L. vd Zee, neef bruidegom, 1816, id. bij F.A. vd Molen en IJ.H. dekker, 1816, zv Jan Willems en Saakje ... ; BS huw 1812, huw 1813, huw 1816, huw 1826 1832 overlijdens, ovl 1838, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1855, ovl 1878; gebruiker van wijk H-054, panbakkersknegt; eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 86 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839; J.J. Pannebakker, eigenaar van perceel nr. 65 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 517, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); J.J.P., Pannebakker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Klaaske Tjerks, Naaister, wonende te HRL