Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Berend Oorthuis geb 1756 in het Munsterland, ovl 18 mei 1823 HRL, 1e huwt met Beitske Jans Bakker, 2e huwt met Martje Gerbens/Gerrits vd Meulen op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij P.A. Dijkstra en G.B. Vogelzang wonende te HRL, 1815, id. bij J.A. Stork en T. Karels, 1821, doet overlijdensaangifte van Hendrikus Sterk in 1811 en is dan brouwer, kinderen: Hendericus O, geb 21 aug 1787 HRL, Rinke Berends O, geb 3 jul 1798 HRL, Marijke Berends O, geb 1793 HRL, Sijbrand O, geb 1793 HRL, Jan O geb 7 feb 1785 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1820, huw 1821, ovl 1823, ovl 1824, ovl 1832, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk G-022, koopman, 1814. (GAH204); B.O. ende Martje Gerrits van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; B. Hendriks O. en Beitske Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 dier maand; woont in 3e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Beerend O., Koopman, wonende te HRL, is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Rinske Goykes Overberg; B.O., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te Passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te HRL