Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Nieubuur geb 1766 Leeuwarden, ovl 28 jan 1835 HRL, 1e huwt met Hiltje Scheltema en 2e huwt met Marichjen Zijlstra op 26 sep 1802 Terbant, N.H., medicina doctor en lid vd Raad der stad HRL; in 1835, huw.get. bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, 1811, id. bij S. van Slooten en H. Blomberg 1815, kinderen: Anna, geb 25 dec 1806 HRL, Jacobus Martinus, geb 10 sep181 HRL, Gezina N, geb 2 jul 1803 HRL, vlgs ovlakte een naamloos kv 8 dgn oud ovl, misschien een tweelingkv Jacobus Martinus N ??, zv Jacobus N, en Anna Drijfhout; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807, 1811, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1821, ovl 1835; gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, huisno. 187, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Jacobus Martinus Dirks Nieubuur, geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:3:0 ter Saeke meerder uitgaef als ontfang In Sijn precidium, 15 jul 1805, quit. no. 53 (GAH1138); id. f. 18:1:0 aan de meede-weesvoogd Doctoor N. ter Saeke Reiskosten en verteering voor 10/23 gedeelte na de Massale plaatsen te Witmaarsum, 9 sep 1806, quit. no. 4 (GAH1138); D.N. eigenaar van percelen nrs. 1229 en 1230 te HRL, med. doctor, woonplaats HRL, legger nr. 480, resp. huis, huis en tuin, resp. 91 en 198 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp:36 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)