Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Tjalling Dirks van der Muur geb 1775 HRL, ovl 14 jan 1848 HRL, 1e huwt met Antje Tjallings op 29 mei 1803 HRL, 2e huwt met Grietje Hendriks vd Veen op 12 nov 1820 HRL, huw.afk. 29 okt en 4 nov 1820, huw.get. bij B.J. Hoffinga en G.S. Wijnade, 1825, rijksweger in 1848, zv Dirk Tjallings en Catharina Lopingius; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1820, huw 1825, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-113, sjouwer; medegebruiker Jan Jansen Brink, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-135; gebruiker Cornelis Weydema, turfdrager, 1814 (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rijksweger, wijk B-113; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 ter zake in plaatze van de gewoone uitzetting, 3 may 1796, quit. no. 8 (GAH1128); T. v. d. M. eigenaar van percelen nrs. 160 en 160A, rijksweger, woonplaats HRL, legger nr. 474, resp. huis en erf, en huis, resp. 146 en 124 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)