Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15



voorna(a)m(en)  familienaam info
Rein Miedema ged 24 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Simon Miedema en Janke Gerbrands; geb 24 okt 1771 HRL, ovl 12 okt 1829 HRL, 1e huwt met Margaretha Bakker op 10 mei 1795 HRL, laatste afk. 10 mei 1795, 2 ehm Itske Minnes vd Veer op 1 aug 1820 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1820, koopman in 1829, huw.get. bij D.M. de Boer en T.J. Fber, ijzerkramer 1800-1811, kinderen: Simon, geb 1 apr 1808 HRL, Willem, geb 11 apr 1808 HRL, Janke M, geb 12 apr 1802 HRL, Simon M, geb 29 jan 1805 HRL, Maayke M, geb 1799 HRL, zv Simon M, en Janke Wijngaarden; huw Grote Kerk HRL 1795 dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, ovl 1829, regatt dv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-055, ijserkramer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-324; gebruikers Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, en Sape Jacobs Hilverda, varensgesel, 1814. (GAH204); R.M. en Margareta Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 2 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, huisno. 240, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 14:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Willem Coenraad Reins Miedema, geb 7 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; kind: Janke Reins Miedema, geb 25 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, moeder is M. Bakker; kinderen: Simon en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL, moeder is M. Willems Bakker; kind: Maaike Reins Miedema, geb 8 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:6:0 ter Saeke geleverde winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 38 (GAH1142); id. f. 13:19:0, 6 sep 1809, quit. no. 46 (GAH1141); id. f. 21:15:0 voor daegelijkse noodwendigheeden, 30 dec 1809, quit. no. 94 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R.M., (reparaties), 31 dec 1810: f. 7:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 55:13:0 voor geleverd ijzerwerk, 31 dec 1805, quit. no. 6 (GAH1138); id. f. 17:0:0, 6 jan 1808, quit. no. 15 (GAH1140); id. f. 10:16:0, 30 jun 1808, quit. no. 44 (GAH1140); id. f. 30:0:0 in ''t Jaer 1808 geleverd, 2 may 1809, quit. no. 23 (GAH1141); id. f. 62:18:0, 30 dec 1809, quit. no. 93 (GAH1141)