Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Harmanus Addens gebruiker van wijk G-063; eigenaar Arjen D. Poort, kuiper, 1814. (GAH204); geb 1762 ... , ovl 4 apr 1816 HRL, huwt met Mientje Mesema/Mecima op 28 jul 1793 HRL, laatste afk. 28 jul 1793, komt van HRL, apothecar, huw getuige bij J. Ivangh (gk), en G. Vink, wonende te HRL 1813; kinderen: Hendrik(us), geb 1800 HRL, IJtje A., geb 11 aug 1795 HRL, Harmanus A. geb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1813, ovl 1816, ovl 1854, ovl 1876, bs fr1829 huwelijken; H.A. ende Meinsje Mecima, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M. Vink, deszelfs oom, 13 jul 1793; ondertrouw HRL; H.A. en Meinsje Mecima, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 jul 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmannus Addens, geb 13 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Harmanus Harmanus Adelens, geb 15 dec 1797, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Harmanus Addens, geb 17 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, vijfde kwartier, huisnr. 1, mei 1802. (GAH650); lijst ingezetenen 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); wijders werden in plaats van de afgaande weesdiaconen Jan van der Vleugel, H.A. en Watze Hilarius, wederom tot weesdiaconen benoemd: Sijbren Spannenburg, Roelof Peyzel en Jan Bierma van der Brug, met wijder besluit, hen deze avond op het huis der gemeente te verzoeken om de afgaande voor haar gedane diensten te bedanken en de nieuw aangestelde daarin te bevestigen, do. 4 nov 1802. (GAH48); apothecar; gemeenteraad geeft, ingevolge departm. Commissie Geneeskundig Bestuur van het departm. van de Eems opgave van 7 apothecars, waarvan 1 tevens drogist: Doede van der Hout sedert 1771, Jacobus Hannema sedert 1776, Anne J. Tadema sedert 1782, Dirk Lijcklama sedert 1791, H.A. sedert 1794, Jan Heins sedert 1800, (van 1776-1779 Balk, en van 1779-1800 Stavoren), Watze Ruitinga, tevens drogist, is op reis buiten het gewest, maar heeft meer als 20 jaar alhier apotheek gedreven, wo. 25 nov 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, nr. 1, 1 mrt 1804; wordt vermeld op de lijst van fabrikeurs namens de terpentijnstokerij, za. 11 okt 1800 (GAH46); in plaats van de afgaande weesdiaconen Jacob Smith, Jan Luitjes Faber en Fokke Lieuwma zijn benoemd: Jan van der Vleugel, H.A. en Watse Hilarius, do. 30 okt 1800 (GAH46)