Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Jans Leyenaar geb 1752 ... , ovl 14 dec 1816 HRL, huwt met Antje Pieters, meester metzelaar, kinderen: Jan L, geb 1789 HRL, Sietske Johannes L, geb 1783 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1816, huw 1817, ovl 1827; ont vd rentmeester van het Weeshuis f. 53:5:0 wegens verdiende metzelloon, quit. no. 59, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 20:13:0, quit. no. 5, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 19:4:0 tdv vd Bank van Leening, quit. no. 7, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 38:17:0, quit. no. 1, 6 dec 1787. (GAH1120); eigenaar van wijk G-060, gebruiker is Pieter D. Galama wed., 1814. (GAH204); d van wijk G-246, gebruikers zijn IJeve Brink, schaarslijper, en Aagje van Blessum, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Ruurd Jansen van Dijk ende Marijke Jans Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.J.L., deszelfs broeder, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 op Reekening Ter Saeke een Hoopwerk, 2 aug 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 597:6:0 ter Saeke Restante van een hoopwerk, 18 dec 1806, quit. no. 10 (GAH1138); id. f. 47:8:0 ter Saeke Metzelloon, 3 dec 1808, quit. no. 91 (GAH1140)