Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Anna van Aarsen geb 1730 HRL, ovl 22 jun 1812 HRL, huwt met Klaas Jans Heins, ovl wijk E-129; BS ovl 1812; 1824 huwelijken, ovl 1834; huwt met Klaas Hein, beyde van HRL, geproclameerd den 19 en 26 nov en den 3 desember 1752 en getrouwt den 10 dito; kind: Zijtske Klaases Heins, ged 29 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Aleida Heins, geb 9 aug 1773, ged 31 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Judith Catharina Claases Heins, ged 30 aug 1761 Westerkerk HRL; kind: Judith Catharina Klaases Heins, ged 1 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Anna Klaases Heins, ged 6 may 1766 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Claases Heins, ged 7 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Jan Klaases Heins, ged 24 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Anna Klaases Heins, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Maria Klaases Heins, ged 17 jun 1770 Westerkerk HRL