Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Piebe Coenraads Backer ovl na 1772 en voor 1788; huwt met Aaltje Wietses de Kok, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1771 in de Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1820; kind: Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Piebes Bakker, ged 16 Febrij 1772 Grote Kerk HRL; voogden bet f. 17:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaar loon van Tjeerd Bouwes bij P.B. als schoenmakersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); wed. P.B. gebruiker van wijk G-029; medegebruiker Teunis Koster, slagersknegt; eigenaar is Jacob Ponster, 1814. (GAH204); wed ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 66:1:0 terzaake geleverde kleedbare waaren, quit. no. 4, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 69:2:0, quit. no. 35, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 126:13:0, quit. no. 11, 1 dec 1789. (GAH1121); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, Simon Frieseman als curator over de kinderen van P.B. : f. 20:0:0; in een ander deel wordt Jan Schiere vermeld; (GAH650); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:19:0 ter Saeke kleedwaeren, 30 jun 1808, quit. no. 15 (GAH1140); id. f. 16:4:0, 8 sep 1809, quit. no. 18 (GAH1141); id. f. 62:8:0, 30 dec 1809, quit. no. 33 (GAH1141)