Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Willems Jager geb 1765 onder Almenum, ovl 3 okt 1832 HRL, 1e huwt met Antje Jeltes Visser, 3e huwt met Tijtje Tjeerds Faber op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, 2e huwt met Klaaske Gerrits op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 jan 1816, huurt greide 1804-1811, koopt diverse huizen 1799- 1801, meester slager te HRL. 1811, huw.get. bij J.H. Smits en H.D. Ziekmans, wonende te HRL, 1815, kinderen: Jelte Dirks J, geb 1792 HRL, Willem J, geb 1791 HRL, Pieter J, geb 11 mei 1800 HRL, zv Willem Johannes J, en Tjetske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1811wafk, huw 1815, huw 1816, ovl 1825, huw 1828, ovl 1829, ovl 1832; eigenaar van wijk F-026, gebruiker is Adam J. Olivier, metzelknegt, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs oom Rein Floris, 28 feb 1789; ondertrouw HRL; Gerrijt Lammerts en Tietje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.J., goede bekende, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 mrt 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokkern en te Midlum getrouwd ten zelfden dage volgens ingekomen verklaaring; 4e quartier, huisno. 30, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 484:19:8 ter Saeke geleverde ses varkens, 10 nov 1810, quit. no. 1 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:17:0 ter Saeke Impost en Slagtloon voor 5 varkens, 13 jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 329:17:0 ter Saeke geleverde 5 varkens en Betaelde Impost, 6 nov 1807, quit. no. 3 (GAH1139); id. f. 583:9:0 ter Zaeke geleverde Een Vette koe en 5 overjaarsche en 1 Spalling varken, 11 nov 1809, quit. no. 2 (GAH1141); kind: Jelte Dirks Jager, geb 11 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Tjetske Dirks Jager, geb 26 jan 1794, ged 16 feb 1794 Grote Kerk HRL, moeder is: A. Jeltes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & Sestig den Vierde feb is Geboren: Dirk, zv Willem Dirks Jager en Tjietske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816