Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Anthony Huisman ovl 25 mrt 1805 HRL, huwt met Antje Hendriks Stuver, uit zijn geabandonneerde boedel wordt een huis verkocht in 1799, kinderen: Geertruida, geb 1792 HRL, Johannes H, geb 1785 HRL, Klaasje Anthoons H, geb 1798 HRL, Hendrikus H, geb 1796 HRL, Cornelia H, geb 3 okt 1801 HRL, Anna Maria H, geb 1805 HRL; BS ovl 1812; 1813 hu, ovl 1816, huw 1823, huw 1819, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1874, ovl 1875, BS Franeker huw 1838; wed. gebruiker van wijk G-113, gealimenteerd, eigenaar is Harm. Wennekes, 1814. (GAH204); bij ovl 43 jaar oud; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 26 Novembr. 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts den Burger A.H. in plaatze van wln: Luitje Saskers, tot Turfdraager aangesteld en onder Eede genoomen. (GAH44)