Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Sipkes Houtsma geb 12 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Sipke Willems Houtsma en Doetje Hendriks; geb 12 mrt 1785 HRL, ovl 15 apr 1832 HRL, 1e huwt met Janke Albertus Binksma op 10 sep 1809 HRL, 2e huwt met Trijntje aykes Nijhof op 13 apr 1823 HRL, huw.afk. 30 mrt en 6 apr 1823, meester brood en kleinbakker, huw.get. bij J.E. de Boer en E.J. Posthuma 1813, bakker in 1832, vlgs ovlakte met Janke Binkes wel kinderen; zv Sipke Willems H, en Doetje Spannenburg; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1820, huw 1823, ovl 1832, ovl 1858, regattdv1826-93; gebruiker van wijk D-010, bakker, medegebruikers zijn Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, eigenaar is S. Houtsma, 1814. (GAH204); H.S.H. en Janke A. Binksma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sipke Hendriks Houtsma, geb 11 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL, moeder is: J. Binxma; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 153:14:0 ter Saeke geleverd Roggen Brood, 30 dec 1809, quit. no. 90 (GAH1141); H.S.H. eigenaar van perceel nr. 656 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 319, huis en erf, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atl. Barrdl. en HRL. 1832, bl. 39)