Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Andries Hoogmolen geb 1790 HRL, ovl 2 apr 1846 HRL, huwt met Anna Catharina Smith op 17 jun 1830 HRL, koopman in 1846, huw.get. bij J.L. Lebaine en S.J. Noordkamp, winkelbediende 1813, id. bij C. Hoogmolen en A.A. van der Zee, broeder bruidegom 1816, id. bij J. Hoogmeulen en F. Flux, broeder bruidegom 1827, zv Hermanus H, en Maria Schernemer; BS huw 1813, huw 1816, huw 1827, huw 1830, ovl 1846; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-017; VT1839; A.H. eigenaar van perceel nr. 626 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 1078 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, huis en erf, 158 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van percelen nrs. 1487 en 1488 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 197 en 270 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van percelen nrs. 1491 en 1492 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 25 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van percelen nrs. 1710 en 1711 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, resp. huis en tuin, huis, resp. 300 en 42 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 ren 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1713 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, stal en wagenhuis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1715, 1715A en 1716 te HRL, koopman, woon plaats HRL, legger nr. 314, resp. plaiziertuin, tuinhuis, en huis resp. 778, 42 en 108 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 9 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1754 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)