Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Folkert Jakobus de Haas ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Volkerts de Haas en Janke Freerks Kroon; geb 1748 ... , ovl 22 apr 1816 HRL, huwt met Roelofke Blom op 5 mei 1805 HRL, huw.get. bij J. Leyenaar en J.D. de Vries, wonende te HRL, meester slotmaker, aangetrouwde neef vd bruid. 1811, id. bij L.B. Walstra en J.D. de Vries, neef bruid. 1814; huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1816, ovl 1822; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:0:0 wegens een ijseren relijf, ord. no. 9, 4 okt 1774. (GAH1105); id. f. 30:18:0 voor het maeken en repareren van sloten en sluetels ord. no. 13, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 9:6:0, ord. no. 18, 23 nov 1785. (GAH1117); id. ord. no. 20, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 3:16:0 wegens reparatie van slooten, quit. no. 43, 21 nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:4:0, quit. no. 62, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 13:6:0, ord. no. 36, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 9:6:0 voor slotmakerswerk, ord. no. 25, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 18:13:0 voor geleverd ijserwerk tot het nieuwe stek en poort van ''t Weeshuis, ord. no. 3, 30 nov 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk F-066, gebruiker is Jan Johannes Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-046, gebruiker is Lammert B. van Gelding, blikslager, 1814 (GAH204); id. van wijk G-051, smederij, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-052, slotemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-142, agterhuis, 1814. (GAH204); F. d. H. ende Roelofje Blom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ende aangave gedaan door Hendrik J. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; Bote Lourens Tuininga en Grietje Folkerts de Haas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader F. dH., 29 mrt 1806; ondertrouw HRL; zijn vrouw ovl 21 mrt 1803 HRL, oud 56 jaar; (naam niet vermeld); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Jeltje Jakobs, kind: Janneke Folkerts de Haas, geb 25 apr 1774, ged 15 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Folkerts de Haas, geb 30 apr 1776, ged 19 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Folkerts de Haas, geb 14 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Folkerts de Haas, geb 18 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Folkerts de Haas, geb 5 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Folkerts de Haas, geb 25 dec 1786, ged 21 jan 1787 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:4:0 ter zaake gedane reparatie aan de schel, 6 may 1794, quit. no. 14 (GAH1126); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan F. d. H. (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 25:8:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:14:0 ter zaake reparatie aan slooten, 19 may 1801, quit. no. 19 (GAH1133); id. f. 11:0:0 ter zaeke slotmaken, 31 dec 1805, quit. no. 12 (GAH1138); id. f. 10:0:0, 26 feb 1807, quit. no. 27 (GAH1139); id. f. 11:4:0, 6 jan 1808, quit. no 14 (GAH1140); id. f. 5:8:0, 18 jan 1809, quit. no. 1 (GAH1141); id. aen t Weeshuis f. 6:10:0, d. Bank f. 1:8:0, ''t huis in d. Karmanstraat . -14:0, tesamen f. 8:12:0, 30 dec 1809, quit. no. 11 (GAH1141)