Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Reinder Yedes de Groot geb 1755 ... , ovl voor 1815, huwt met Sietske Jans Feersma, kind: Hinke Reinders dG, geb 1790 HRL, winkelier in 1812, huw.get. bij S. Oeges en B. Bentes, buren vd bruidegom, 1811; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1824, ovl 1870; R.Y. dG. en Sietje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hinke Reinders de Groot, geb 16 jun 1790, ged 20 jul 1790 Grote Kerk HRL; wed. R. IJ. dG. eigenaar en gebruiker van wijk F-229, winkeliersche, medegebruiker is Cornelis F. de Vries, metzelknegt, 1814. (GAH204); R. IJ. dG. ende Pijtje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Frans Jans de broeder, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; R.Y. dG. en Aaltje Andeles Brouwer, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jun 1785 HRL, en zijn den 3 jul daaraanvolgende getrouwd; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 19:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 129; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); onderzoek naar wie van de ratelaars deel heeft gehad in de ontdekking van de diefstal in het huis van R. d. G. ; dader is Ane IJves, 12 mrt 1804 (GAH50)