Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1811   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1811 Jacobus Hannemaadjunct-maire
1811 Adrianus de Roockadjunct-maire
1811 Klaas Blokburgemeester
1811 Freerk Dirks Fonteingriffier
1811 Dirk Cornelis Zijlstralid van de municipale raad
1811 Wybe Hanekuiklid van de municipale raad
1811 Pieter Dekethlid van de municipale raad
1811 Willem Sandt Van Nootenlid van de municipale raad
1811 Jan Hannemalid van de municipale raad
1811 G.A. Herklotzlid van de municipale raad
1811 Pieter Rodenhuislid van de municipale raad
1811 Bouwe Fonteinlid van de municipale raad
1811 Freerk Dirks Fonteinlid van de municipale raad
1811 Jan W. Houtsmalid van de municipale raad
1811 Jacob Roordalid van de municipale raad
1811 Ijpe Jetzes Rodenhuislid van de municipale raad
1811 Sikke Yzenbeeklid van de municipale raad
1811 D. Siersmalid van de municipale raad
1811 Dirk Fonteinlid van de municipale raad
1811 Frans F. van Estalid van de municipale raad
1811 Wyger Harmenslid van de municipale raad
1811 Cornelis Mollemalid van de municipale raad
1811dr. Nieubuurlid van de municipale raad
1811 Sybrandt G. Hingstlid van de municipale raad
1811 I. Huyslid van de municipale raad
1811 Dirk Vellingalid van de municipale raad
1811 A.R. van Dalsenlid van de municipale raad
1811 Jelle Wildschutlid van de municipale raad
1811 Jan Yzenbeeklid van de municipale raad
1811 Allart Scheltingalid van de municipale raad
1811 Jan Fonteinlid van de municipale raad
1811 Yde Hoornstralid van de municipale raad
1811 Jan van der Veenlid van de municipale raad
1811 Petrus Anneus Amelanderlid van de municipale raad
1811 Klaas Blokmaire
1811dr. A. van Ringvroedsman
1811 Jan Fonteinvroedsman
1811 Cornelis Dirks Zijlstravroedsman
1811 Hijlke Hanekuikvroedsman
1811 Harmen Wennekesvroedsman
1811 Ijpe Jetzes Rodenhuisvroedsman
1811 Sikke Yzenbeekvroedsman
1811 Menno Vinkvroedsman
1811 Tjepke Gratamavroedsman
1811 A.R. van Dalsenvroedsman
1811 M. Vellingawethouder
1811 Paulus de Boerwethouder
1811 Jouke Olinjuswethouder
1811 Jacobus Hannemawethouder